CIEKAWOSTKI ZWIĄZANE Z KRAKOWEM

                                               CIEKAWOSTKI   ZWIĄZANE Z KRAKOWEM

               Na dwóch kolejnych fotografiach prezentujemy wydawnictwa Klubu Filatelistycznego „Polonus” (Polonus Philatelic Society”) w postaci pamiątkowych winietek w formie bloczka z reprodukcją stosownego znaczka, emitowane z okazji wystaw filatelistycznych zorganizowanych w 1941 roku (26- 28 luty) oraz w 1943 roku ( 12-14 marzec). Na obu wydawnictwach znajdują się motywy krakowskie.

 

Na fot. 1 jest to reprodukcja pierwszego znaczka wydanego przez Pocztę Polska w 1925 roku (Fi. 214) w kolorze czerwonym w wersji ząbkowanej . Nad znaczkiem znajduje się zapis nutowy z fragmentem tekstu refrenu katolickiej pieśni religijnej „Boże cos Polskę” w języku polskim i angielskim. Tekst hymnu napisał Alojzy Feliński, uczestnik powstania i sekretarz Tadeusza Kościuszki. Ilustrację uzupełnia rysunek klęczącej pary przed rzeźbą przedstawiająca ukrzyżowanego Chrystusa.

Na fot. 2 przedstawione jest winieta wydana w 1943 roku na którą składają się: reprodukcja znaczka wydanego przez Pocztę Polska w 1934 roku z widokiem fragmentu ołtarza Wita Stwosza z kościoła N.M P w Krakowie (Fi . 261), herb Krakowa, rysunek jednej z wież kościoła mariackiego oraz rysunek hejnalisty. Nad rysunkami fragment zapisu nutowego hejnału granego z wieży kościoła N.M.P w Krakowie.

                                                                                                               Jerzy Duda