Nowa zabawa „Kocham Kraków”

            Przed kilkoma dniami zakończyliśmy  zabawę polegającą na  tworzeniu ze starych widokówek i  znaczków pocztowych  wydanych przez Pocztę Polska nietypowych  „pamiątek z Krakowa”. Uznaliśmy, że  jest to jeden ze sposobów przypominania, a nawet  ratowania starych widokówek jak  i przypominanie walorów pocztowych o motywach krakowskich. Połączenie wspomnianych dwóch przedmiotów kolekcjonerskich i nadanie im   ważności poprzez  ofrankowanie  znaczkiem obiegowym z możliwością wysłania do adresata ma swój urok i nadaje pamiątce zupełnie nową specyficzną i godną Krakowa wartość.

            Od 2011 roku Klub rozpowszechnia – jak zapisano w regulaminie Klubu – hasło „Kraków – filatelistów obowiązek”. Ma ono na celu zwiększenie zainteresowania filatelistów, adeptów filatelistyki, Krakowian,  walorami krakowskimi, dotyczącymi Krakowa, związanymi z Krakowem i Małopolską.

            Starając się wypełnić  nasze postanowienie wymyśliliśmy z Markiem, Administratorem strony internetowej, nową zabawę. Zapraszamy do uczestniczenia w niej  członków Klubu, filatelistów  zrzeszonych i niezrzeszonych, a w ogóle mieszkańców Krakowa, a nawet tych wszystkich którym Kraków jest drogi i mają do niego sentyment, (a do tego korzystających jeszcze z usług Poczty Polskiej w zakresie korespondencji listowej),  do frankowania korespondencji  znaczkami o motywach krakowskich lub związanymi z Krakowem. 

****

W zabawie której nadaliśmy tytuł „KOCHAM  KRAKÓW” uczestniczą dwie osoby, nadawca i adresat. Zabawa polega na  ofrankowaniu  korespondencji przez nadawcę  czyli naklejaniu znaczków pocztowych emitowanych  przez Pocztę Polską,  tylko, albo w znaczącej większości (ponad 90% wartości ofrankowania), o motywach krakowskich lub związanych z Krakowem, a  odbiorca czyli adresat przesyła skan przesyłki na internetowy adres  Klubu „Cracoviana”. Przesłane „prace”, które nadejdą do Klubu po 1 czerwca 2017 roku będziemy publikować na klubowej stronie internetowej. Najciekawsze walory będą uczestniczyły w konkursie ogłoszonym w późniejszym czasie.

****

 Z informacji uzyskanych od naszych internautów wiemy, że wielu z nich posiada całości z dawnych lat ofrankowane znaczkami z motywami krakowskimi, które warto zaprezentować ze względu na ich wartość kolekcjonerską, emocjonalną i rodzinną. Być może wysyłający nie realizowali świadomie naszego hasła „Kocham Kraków” ale bezwiednie  włączyli  się do zabawy mając dostęp  do  takich, a nie innych znaczków. Należy również  mieć na uwadze, że  wysyłający świadomie  frankowali  przesyłki takimi właśnie znaczkami  czyniąc sobie i adresatowi  wielką przyjemność.  Prosimy o przesyłanie nam skanów  wybranych, ciekawych  całości ofrankowanych znaczkami  z motywami krakowskimi. Oczywiście występujemy do naszych internautów z prośbą, dziękując z góry za okazaną pomoc w poszukiwaniu atrakcyjnych całości, ale równocześnie  zwracamy uwagę na  warunek jaki stawiano niegdyś  temu, kto przybywał do Krakowa:

Orzeł w krakowskiej bramie pod trzema wieżami
Rozciągnionymi Gości przyjmuje skrzydłami
Patrzy jednak z pilnością, gdy bram Waszych strzeże
Kogo puścić do miasta, kogo wziąć do wieże.  

Sądzimy, że  nasza prośba będzie spełniona i nie trzeba będzie dla opornych uruchamiać „Wieży”.

            Udało się nam pozyskać  na początek naszej zabawy kilka  całości, które – jak sądzimy -  są  na tyle atrakcyjne, że można je zaprezentować na naszej stronie.

Fot. 1 a i b; to przesyłka listowa polecona  (R 000370) w kopercie  o wymiarach 19, 8 x 16,2 mm  przesłana droga lotniczą z urzędu pocztowego Kraków 1 do USA (Chicago) w dniu 31. 01. 1983 roku ofrankowana 6 znaczkami i bloczkiem z czego 5 znaczków jest z motywem krakowskim. Koperta z odciskiem stempla cenzury  w Warszawie  na odwrocie posiada  stemple odbiorcze.

skan428
fot. 1a

skan429
fot. 1b

Fot. 2  koperta przesyłki listowej priorytetowej, poleconej wysłana z urzędu pocztowego Kraków 53 do Francji ofrankowana  5 znaczkami  z motywami krakowskimi  i wizerunkiem św. Jana Pawła II na bloczku  wydanym z okazji VII wizyty  papieża w Polsce. Znaczki „skasowane” okolicznościowym  stemplem  upamiętniającym 100 rocznicę śmierci  św. Brata Alberta. Koperta została we Francji odebrana osobiście przez adresata wobec jego nieobecności w czasie wizyty listonosza.

skan425
fot. 2

Fot. 3 koperta przesyłki listowej priorytetowej, poleconej  wysłana z urzędu pocztowego Kraków 1 dnia 12.10.1912 roku do Islandii. Koperta ofrankowana 4 znaczkami z motywami krakowskimi w tym dwoma znaczkami z bloku wydanego z okazji  przyznania Krakowowi tytułu Europejskiej Miasto Kultury w 2000 roku. Znaczki ostemplowane okolicznościowym datownikiem stosowanym w czasie wystawy filatelistycznej „Śladami błogosławionych Anieli Salawy i Jana Pawła II”.

skan426
fot. 3

Fot. 4  koperta  przesyłki listowej, priorytetowej, poleconej  wysłanej w kopercie o wymiarach  250 x 176 mm z urzędu pocztowego Kraków 53 w dniu 28.12.2010 roku do Francji. Koperta ofrankowana 3 bloczkami ciętymi z 2000 roku (Kraków Europejskie Miasto Kultury) i dwoma znaczkami ząbkowanymi z bloku ząbkowanego.

skan427
fot. 4

Zachęcamy do prezentowania  na naszej stronie co ciekawszych całości ofrankowanych znaczkami z motywami krakowskimi. 

                                                                   Jerzy Duda
i Administrator