Cracoviana...

Dwie  ciekawostki dotyczące Krakowa.

Na fot. 1 pokazana jest widokówka czarno-biała zatytułowana Dziedziniec Biblioteki Jagiellońskiej i pomnik Kopernika  z  napisem w języku polskim i francuskim wydana  w Krakowie w latach 30. XX wieku przez firmę POLONIA. Widokówka jest z obiegu pocztowego i wysłana została z Krakowa  do Wiednia  dnia 12 XI 1935 roku. Interesujące jest nieczęste  w grafice i fotografii ujęcie dziedzińca  i pomnika Kopernika spod arkad. Widokówka  wykonana została z wykorzystaniem fotografii  zrobionej przez węgierskiego  fotografa P. Tőmőri.

skan423
fot. 1

Na fot. 2  Pocztowa widokówka humorystyczna (post card) z tekstem, który wyraża zarówno oczekiwanie  na przybyszów jak i powitanie  w miejscu zwanym KRAKOW. Jest to miłe zaproszenie  tylko że... dotyczy ono Krakowa  leżącego  w stanie Wisconsin  w USA.  Krakow to obszar niemunicypalny  w tym stanie, leżący  przy autostradzie 32 i zamieszkały przez potomków Polaków w liczbie ponad 350 osób.

skan424
fot. 2

Jerzy DUDA