Cracoviana....

Zarządy Pocztowe Watykanu i Polski wspólnie przygotowały walory filatelistyczne z okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.


WATYKAN - data emisji: 10.05. 2016 - walory filatelistyczne:
1.Arkusik - ilość znaczków w arkusiku : 4, nominał : 4 x 1.00 Euro.
2.Blok - ilość znaczków w bloku : 1, nominał : 4.50 Euro.
3.Stemple - ilość sztuk: 2.
a] - popularny, łatwo dostępny - wzorowany na przygotowanym logo Światowych Dni Młodzieży przez młodą artystkę Panią Monikę Rybczyńską.
b] - rzadki, trudno dostępny - wykonany przez włoskiego artystę, który stwierdził, że natchnienie znalazł podczas przeglądania folderów i elementów graficznych z oficjalnej strony organizatora. Opis stempla pocztowego - oczyma artysty: Wygląd zbliżony do rysunku technicznego. Stylizowany rysunek Bazyliki Mariackiej w Krakowie - innej stylowo niźli budowle sakralne Zachodniej Europy. Graficznie przedstawiony (trochę żartobliwie) balon turystyczny do obserwacji okolicy - panoramy Krakowa. Chmurki płynące poniżej pułapu zalegania, wyglądają  jak baranki fruwające na niebie. Drzewka przypominające lipy w okresie pełnego rozkwitu. Trudną sztuką było rozmieszczenie napisów tworzących prostokąt , dających pełnię informacji omawianej emisji, szczególnie prezentuje się napis: KRAKÓW, wyróżniający się pogrubieniem liter i czarną barwą.

2

1

Walory Watykanu kończą cykl wydawniczy związany ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Należy jeszcze skorygować daty emisji poszczególnych państw, ponieważ emisje te były traktowane jako „nowe”, a daty podane z dokładnością do miesiąca.

Catalog  Jesuit  Stamps/Pope Francis [1936-],Jesuit  Pope, page: 8-9,january-june 2016.  

1. Watykan data emisji: 10.05.2016
2. Sierra Leone data emisji: 27.05.2016+29.09.2016.
3. Gwinea data emisji: 18.07.2016
4. Wyspy St. Tome: 20.07.2016
5. Wyspy Solomona: 01.08.2016
6. Mozambik: 10.08.2016
7. Niger: 15.08.2016
8. Wybrzeże Kości Słoniowej: 02.10.2016

Józef SKOP