Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) na przesyłkach pocztowych Część 9

                                 Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                         na przesyłkach pocztowych                                        

                                                         Część 9.

            W czerwcu 2018 roku rozpoczęliśmy na naszej klubowej stronie internetowej prezentację znaczków z ciekawymi datownikami oraz walorów filatelistycznych w postaci całości pocztowych ofrankowanych pierwszymi znaczkami z motywem krakowskim wydanymi w niepodległej Polsce czyli znaczkami z roku 1925 (Fi. 210) i 1927 (Fi. 214). Na znaczkach tych prezentowany jest widok Wawelu w kolorze czerwonym (Fi210) i niebieskim (Fi. 214). Sądziliśmy, że zainteresowanie tymi pierwszymi znaczkami z motywem krakowskim wydanymi przez Pocztę Polska będzie znaczne szczególnie wśród członków Klubu „Cracoviana”. Początek naszej akcji wydawał się optymistyczny, jednak zapał Internautów szybko się wyczerpał i zmuszeni byliśmy zdać się na kolekcje trzech członków klubu, którzy udostępnili nam walory z własnych zbiorów wraz z opisami. Udało się nam zaprezentować kilkanaście znaczków stemplowanych datownikami z ciekawych miejscowości, a także 41 całości pocztowych ofrankowanych znaczkiem lub znaczkami (Fi.210) z frankaturą pojedynczą, wielokrotną (nawet 8. znaczkami) oraz frankaturą mieszaną, 20 całości ofrankowanych znaczkiem lub znaczkami (Fi.214) z frankaturami jak z poprzednim znaczkiem, a także jedną całość ofrankowaną obydwoma znaczkami. Zaprezentowane koperty przesyłek opatrzone są stosownymi opisami odnoszącymi się do nadawców i odbiorców przesyłek oraz kopert. Stworzony został zbiór który może stać się podstawą do przygotowania zarówno opracowania opisowego (tekstowego) jak i może stanowić materiał do prezentacji na temat wykorzystania wspomnianych znaczków w obrocie pocztowym. Zbiór tych walorów jest otwarty i może, a nawet powinien być uzupełniany.

            W ostatnim czasie udało mi się pozyskać kolejne walory w tym cztery całości pocztowe w tym jedną pocztówkę wydania prywatnego, które przedstawiamy na kolejnych fotografiach ( fot. 1-4).

 

Fot.1 Pocztówka o standardowych wymiarach prywatnego wydania Ludwika Fiszera z Łodzi

         Wysłana z Urzędu Pocztowego Łódź 1 w dniu 7 XII 1927 roku do znanej firmy

         introligatorskiej Roberta Jahody w Krakowie ofrankowana jednym znaczkiem Fi 210.

 

Fot. 2 Koperta o wymiarach       przesyłki listowej prywatnej wysłana z Urzędu Pocztowego

           Wełnowiec w dniu 21 VII 1925 roku do Niemiec. Przesyłka ofrankowana jest dwoma

           znaczkami Fi.210 zgodnie z taryfą.

 

Fot. 3   Koperta firmowa Banku Zachodniego o wymiarach     przesyłki listowej, poleconej,

          z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie wpisanym

             numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 6 dnia 13 VIII 1925 roku

             do Niemiec . Przesyłka ofrankowana na rewersie koperty czteroznaczkowym blokiem

             z marginesami znaczka Fi.210. Opłata zgodna z taryfą.

 

Fot. 4   Koperta o standardowych wymiarach przesyłki listowej, prywatnej, poleconej z erka

           w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie wpisanym numerem

           wysłana z Urzędu Pocztowego Wilno 1 dnia 21.9. 1926 roku do Szwecji. Koperta

           opatrzona stemplem na pieczęci lakowej i ofrankowana czterema znaczkami Fi.210

           zgodnie z taryfą.

            Na tej prezentacji kończymy nasz cykl dotyczący wykorzystania pierwszych znaczków z motywem krakowskim na przesyłkach pocztowych. Jeśli uda się uzyskać od Internautów kolejne przykłady wrócimy do naszej akcji po wakacjach czyli po 1 września 2019 roku .

                      

                                                    Wykorzystano walory ze zbioru Jerzego Dudy

                                                                             Administrator strony Piotr Malec

Najciemniej pod FILATELISTYKĄ

Jerzy Gurbała, Członek Klubu Cracoviana, Internauta, znany w środowisku nie tylko krakowskich filatelistów napisał do nas w maju 2018 roku krótki tekst, który cytujemy:

„To chyba jedyny w Polsce neon, który uchował się i informował o lokalizacji sklepu filatelistycznego przy Placu Centralnym /dzisiaj im. Ronalda Regana/ Centrum D1 w Nowej Hucie. Neon nie świeci, sklep nie istnieje od kilku lat” i dopisał „...myślę, że wielu krakowskich filatelistów z sentymentem wróci do tamtych czasów. Niestety obiecane fotografie nie dotarły do nas wobec czego sprawę odłożyliśmy na później. Wracamy po upływie roku do sprawy z sentymentem jak wywróżył Jerzy.

            Dnia 12 kwietnia 2019 wybrałem się do Nowej Huty z aparatem fotograficznym, trochę bez wiary, że uda mi się jeszcze zrobić zdjęcia neonu, który jak sądziłem już został zdemontowany. Na miejscu okazało się, że konstrukcja neonu ma się dobrze, a jedynie części świecące czyli rurki w niektórych literach odpadły, niektóre straciły swój kształt. Ale po co pisać, skoro można zobaczyć stan FILATELISTYKI, przepraszam, stan neonu na dołączonych fotografiach.

            Sprawa sklepu, neonu i jego stanu była już poruszana wcześniej także w prasie. W internecie znalazłem informację z 25 marca 2014 roku. Joanna Urbaniec w wiadomościach Kraków, na portalu nasze miasto.pl napisała Kultowa filatelistyka znika z mapy Nowej Huty z osiedla Centrum D1. Jego miejsce już zajęła piekarnia. Podczas wykonywania fotografii w 2019 roku piekarni nie zauważyłem. Nie widać jej na załączonych fotografiach. Ważne są natomiast inne dane w tym dotyczące osób prowadzących sklep. Istnieją jeszcze w internecie reklamy sklepu filatelistycznego prowadzonego dawno, dawno temu przez pana Wiesława Wojciechowskiego, później przez zespół Wiesław Wojciechowski i Jolanta Ochałek, a jeszcze później już pod firmą „Jolanta Ochałek „kolekcjoner” filatelistyka” . Pod tymi reklamami już nic się nie kryje. Jeszcze tylko udało się znaleźć informację, że sklep filatelistyczny został przeniesiony na Mały Rynek w Krakowie.

Sprawa dotycząca kultowego sklepu filatelistycznego i neonu jest na tyle intrygująca, że warto pokusić się o zebranie informacji o sklepie, pracownikach, a nawet o neonie. A może byłby to początek zebrania wiadomości na temat sklepów filatelistycznych w Krakowie, które zniknęły z mapy Krakowa w ciągu ostatnich 30 – 50 lat?

Czekamy na kontakt od Internautów zainteresowanych sprawą pod adresem naszej strony internetowej www.cracoviana.eu .

                                                                                               tekst i foto

                                                                                               Jerzy Duda

                    

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce Część 8

            Ponieważ otrzymaliśmy od naszych Internautów dwie informacje na temat wykorzystania znaczków Fi 210 i Fi 214 wraz ze skanami przesyłek kontynuujemy nasz cykl dziękując kol. Henrykowi Filipowskiemu za przesłaną informację.

Fot. 1a,b Koperta firmowa o wymiarach 145 x110 mm przesyłki listowej (?) Naftowego

           Przemysłu Małopolskiego Sp. z.o.o z siedzibą we Lwowie przy ulicy Batorego 26

           wysłanej do Wiednia 02 lipca 1928 roku. Przesyłka ofrankowana jednym znaczkiem

           Fi 214 przyklejonym na złożeniu koperty. Znaczek i datownik są bez śladów

           zniszczenia co świadczyło by o tym, że przesyłka nie została otwarta.

 

fot 2 a,b Koperta o wymiarach 189 x 127 mm przesyłki listowej, prywatnej, poleconej

             z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym

             numerem, wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 dnia 7 V. 1928 roku do Białej

             Podlaskiej. Przesyłka sądowa ma odbity na rewersie datownik odbiorczy. Przesyłka

             ofrankowana   jest 5. znaczkami w tym dwoma poziomymi parkami Fi 210 oraz Fi.

             208 o łącznej wartości 65 groszy zgodnej z taryfą.  

            Po wizycie na wystawie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu przekazujemy uzupełniającą informację dotyczącą znaczków Fi 210 i Fi 214. Znaczki drukowano w Polskich Zakładach Graficznych i były dziełem Ryszarda Kleczewskiego. Projekty wysyłano do Paryża lub Wiednia gdzie były rytowane w miedzi przez profesorów; Eugene Casperiniego i Ferdynanda Schirnboocka, a po sporządzeniu z nich klisz do druku wypukłego drukowano na rotacyjnej maszynie do produkcji znaczków pocztowych.

                                                                                                              Jerzy Duda

  

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce Część 7

Od 18 lutego 2019 roku kiedy zaprezentowaliśmy na naszej stronie internetowej kolejną część (6a)   cyklu „pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce oraz całości pocztowe ofrankowanymi tymi znaczkami” otrzymaliśmy od Internautów skan tylko jednego waloru. Natomiast autorzy cyklu pozyskali w tym samym czasie dwa interesujące walory, które pokazujemy na kolejnych fotografiach 1, 2 i 3.

Fot.1, a, b   Koperta o wymiarach 155 x 120 mm przesyłki listowej zagranicznej, poleconej

                   z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym

                     numerem, ekspresowej ( naklejka z napisem expres oraz odręczna adnotacją )

                     wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 19 dnia 19 IV 1926 roku do Berlina.

                     Przesyłka ofrankowana jest siedmioma znaczkami na awersie jednym (fot 1a), a

                     na rewersie 6 znaczków (fot. 1b). Wśród znaczków jest 5 Fi.210 oraz 2 znaczki

                     213 II o łącznej frankaturze 1,35 zł . Może to wskazywać, że list miał wagę

                     powyżej 20 gramów w takim przypadku frankatura była zgodna z taryfą.

                   Znaczki o nominale 15 groszy na rewersie koperty zostały przez pośpiech lub

                   nieuwagę nadawcy uszkodzone (przedarte i częściowo oddzielone). List dotarł

                   do Berlina na następny dzieł po wysyłce z Warszawy.

 

Fot 2 a,b   Koperta o wymiarach 140 x 73 mm przesyłki listowej zagranicznej wysłanej z

                 Urzędu Pocztowego Kraków 1 do Stanów Zjednoczonych w dniu 2 .8. 1927 roku.

                 Przesyłka ofrankowana 3 znaczkami Fi. 210 ( jeden na awersie, dwa na rewersie)

                 oraz jednym znaczkiem Fi. 208. Łączna frankatura wynosi 50 groszy (taryfa

                wynosiła 40 groszy). Na kopercie ciekawa odręczna adnotacja „przyszedł dnia 16

                 sierpnia1927 odpisany dnia 18 1927 roku”  

 

fot. 3a,b     Koperta o wymiarach 175(?) x 128 mm przesyłki listowej zagranicznej, poleconej

                  z erka w postaci odbitki pieczatki w kolorze czarnym i odręcznie wpisanym

                   numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Bełz dnia 16 XI 1931 roku do ( N.

                 Bondi) Sydnej w Australii. Trasa listu do Sydnej wiodła przez Port Said w

                 Egipcie ( 24 XI 1931 rok). Do Sydnej list dotarł 20 grudnia 1931 roku i został

                 skierowany do Bondi Beach gdzie znalazł się nazajutrz (21.XII). Poszukiwanie

                 adresata trwało do 29 stycznia 1932 roku, a ponieważ nie został odnaleziony list

                 został odesłany do urzędu pocztowego w Sydnej gdzie znalazł się 1 lutego 1932

                 roku. Urząd pocztowy odesłał list do Polski (odbitka pieczątki Gone Away). W

                Warszawie znalazł się 13 III 1932 roku.

                 Przesyłka ofrankowana jest trzema znaczkami Fi. 214 w tym pionową parka i

                 prawym marginesem o łącznym nominale 1,20 zł zgodnie z taryfą.

                 Może ktoś z Internautów dostrzeże na przesyłce jeszcze cos ciekawego?. Prosimy

                 o informację.

                                     Na tym odcinku przerywamy naszą akcję. Wrócimy do niej kiedy

                 otrzymamy kolejne materiały i opisy.

                                     Mamy natomiast kolejną propozycję dotyczącą całości pocztowych z

                 Krakowa o której napiszemy niebawem.

                                                                                                                    Jerzy Duda

                                                                                           i administrator   PiotrMalec

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce Ciąg dalszy cęści 6

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce                                          

                                             Ciąg dalszy części 6.

            Poprzednią   prezentację pierwszych znaczków z motywem krakowskim wydanych w niepodległej Polsce podana jako   części 6. zakończyliśmy informacją, że dalszy ciąg nastąpi. Część 6 zawierała skany wyłącznie znaczków Fi.210 i Fi. 214 z ciekawymi datownikami pochodzących z ostatnich przesyłek od naszych Internautów. Jak wspomnieliśmy mamy również całości ofrankowane wspomnianymi znaczkami, które prezentujemy na kolejnych fotografiach.

 

Fot.1 Koperta o wymiarach 190 x 125 mm przesyłki listowej, sądowej, krajowej i poleconej

         (erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem)

         wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 14 dnia 21 XII 1932 roku do Sądu

         Okręgowego w Białej Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana trzyznaczkowym paskiem

         poziomym znaczków Fi.214. Ofrankowanie zgodne z taryfa.

 

Fot. 2a,b Widokówka   wykonana przez fotografa W. Russ z Borysławia przedstawiająca

               szyby naftowe (2a) wysłana z Borysławia 23 maja 1928 roku do Rzymu.

               Widokówka ofrankowana jest parką pionową znaczków Fi.210, zgodnie

               z taryfą (2b)    

 

Fot. 3 Koperta firmowa o standardowych wymiarach przesyłki listowej, zagranicznej i

           poleconej (erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym - słabo widoczna-

         z odręcznie wpisanym numerem) wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 1 do Niemiec

         w dniu 17.10.1927 roku.

 

Fot. 4,a b   Koperta firmowa, firmy „GRAFIKA” z Krakowa o standardowych wymiarach

             Przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej (erka w postaci odbitki pieczątki

             w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem) wysłana z Urzędu Pocztowego

             Kraków 4 dnia 24 VIII 1926 roku do Monachium. Przesyłka ofrankowana jest 10.

              znaczkami ( 1 na awersie, 9 na rewersie koperty) w tym sześcioznaczkowym

             blokiem Fi. 205 orz 3 znaczkami Fi. 210. Łączna frankatura wynosi 61 groszy i jest

             zgodna z taryfą (60 groszy przesyłka polecona + 1 grosz na pomoc dla

             bezrobotnych).

            Dziękujemy za udostępnienie nam kolejnych walorów do naszej akcji i prosimy o skany kolejnych materiałów również z własnymi opisami.

                                                                                                        Jerzy Duda

                                                                                 Administrator   Piotr Malec