Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) na przesyłkach pocztowych Część 11

                                 Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                         na przesyłkach pocztowych                                        

                                                         Część 11.

            Kolekcja przesyłek pocztowych ofrankowanych pierwszymi znaczkami wydanymi

w niepodległej Polsce (Fi. 210 i Fi.214) czyli całości pocztowych wysłanych od 5.05. 1925 do 1.05.1933 w odniesieniu do znaczka Fi.210 oraz wysłanych w dniach od 27.10. 1926 do 1.06.1936 roku w przypadku znaczka Fi.214 rośnie, chociaż powoli, ale systematycznie. Pojawiają się nowe ciekawe przykłady przesyłek wysłanych z urzędów pocztowych z różnych miejscowości, wysłanych przez znane firmy lub znane osoby do równie znanych firm i adresatów. Powstaje zbiór który po uporządkowaniu posłuży do przygotowania opracowania na temat pocztowego wykorzystania wspomnianych znaczków do opłacania przesyłek uwzględnieniem różnych aspektów.

Obecnie prezentujemy kolejne przykłady całości pocztowych ofrankowanych znaczkami Fi.210, które w okresie obiegu były popularnymi znaczkami, dostępnymi powszechnie bowiem drukowano i wprowadzano je do obiegu od 1925 roku do 31.10. 1928 roku 11 razy każdorazowo drukując po 10 – 40 milionów jednorazowo.

Fot. 1 Pocztówka firmowa używana przez znaną księgarnię i skład nut Ludwika Fiszera

           w Łodzi mającą swoje oddziały również w Katowicach, wysłana z Urzędu Pocztowego

             Łódź 1 dnia 7 XII 1927 roku do jednego z najbardziej znanych krakowskich

             introligatorów Roberta Jahody, twórcy unikatowych, artystycznych opraw książek.

           Pocztówka ofrankowana jest jednym znaczkiem Fi.210 zgodnie z taryfą.

 

Fot. 2 Koperta o wymiarach 156 x 125 mm przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej wysłana z

         Urzędu Pocztowego Wełnowiec do Niemiec dnia 24 VII 1925 roku. Przesyłka

         ofrankowana dwoma znaczkami Fi.210 zgodnie z taryfą.

 

Fot. 3   Koperta firmowa, bankowa o wymiarach 156 x 125 mm Banku Zachodniego III

             Oddziału Miejskiego w Warszawie wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 6 dnia

             13 VIII 1925 roku do Niemiec. Przesyłka polecona z erką w formie odbitki pieczątki

             w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym numerem. Przesyłka ofrankowa

             na stronie verso czteroznaczkowym narożnym bloczkiem znaczków Fi.210

             zgodnie z taryfą.

 

Fot.4   Koperta przesyłki listowej prywatnej, zagranicznej, poleconej z erką w postaci odbitki

           pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym numerem, wysłanej z Urzędu

         Pocztowego Wilno 1 w dniu 18. 2. 1926 do Sztokholmu. Nadawcą przesyłki był

           Konstanty Bukowski, mąż córki Adolfa Wendorffa Marii Anieli, który po I wojnie

           światowej stał się właścicielem Pałacu Tyszkiewiczów znajdującego   się w Wilnie u

           zbiegu ulic; Zawalnej, Trockiej i Kiejdańskiej. Pałac w końcu XIX wieku kupił Adolf

           Wendorff inżynier kolejnictwa, którego córkę poślubił wspomniany Konstanty

           Bukowski . Przesyłka ofrankowana zgodnie z taryfą czterema znaczkami Fi.210, 60

           groszy w parkach poziomych. Na uwagę zasługuje pieczęć lakowa z orłem w polu

           herbowym.

                             W następnym odcinku naszego cyklu będzie prezentacja całości

           ofrankowane rzadszymi znaczkami   drukowanymi w kolorze niebieskim Fi. 214, które

         drukowano od 14.8.1926 do 7.10.1932   sześciokrotnie w liczbie ok. 29 milionów sztuk.

                                                                               Ze zbioru Jerzego Dudy

                                                                            Administrator strony Piotr

           

Pierwsze znaczki z motywem krakowskie wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.21) na przesyłkach pocztowych

                                 Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                         na przesyłkach pocztowych                                        

                                                         Część 10.

            W czerwcu 2018 roku rozpoczęliśmy na naszej klubowej stronie internetowej prezentację znaczków stemplowanych datownikami z różnych miast, a także walorów filatelistycznych w postaci całości pocztowych ofrankowanych pierwszymi znaczkami z motywem krakowskim wydanymi w niepodległej Polsce czyli znaczkami z roku 1925 (Fi. 210) i 1927 (Fi. 214). Na znaczkach tych prezentowany jest widok Wawelu w kolorze czerwonym (Fi. 210) i niebieskim (Fi. 214). Początek naszej akcji wydawał się optymistyczny bowiem otrzymywaliśmy sporo materiału filateliestycznego, jednak zapał Internautów szybko się wyczerpał i zmuszeni byliśmy zdać się na kolekcje trzech członków klubu, którzy udostępnili nam walory wraz z opisami z własnych zbiorów. Udało się nam zaprezentować kilkanaście znaczków stemplowanych datownikami z Urzędów Pocztowych interesujących miejscowości, a także 45 całości pocztowych ofrankowanych znaczkiem lub znaczkami (Fi.210) z frankaturą pojedynczą, wielokrotną (nawet ośmioma znaczkami) oraz frankaturą mieszaną, 20 całości ofrankowanych znaczkiem lub znaczkami (Fi.214), a także jedną całość ofrankowaną obydwoma znaczkami. Zaprezentowane koperty przesyłek opatrzone są stosownymi opisami odnoszącymi się do nadawców i odbiorców przesyłek. Stworzony został zbiór który może stać się podstawą do przygotowania zarówno opracowania opisowego (tekstowego) jak i może stanowić materiał do prezentacji na temat wykorzystania wspomnianych znaczków w obrocie pocztowym. Zbiór tych walorów jest otwarty i może, a nawet powinien być uzupełniany.

            24 czerwca 2019 roku, w części 9. naszej akcji mającej na celu prezentację przesyłek pocztowych ofrankowanych pierwszymi znaczkami o motywach krakowskich wydanych w niepodległej Polsce, podaliśmy informacje o zawieszeniu akcji do września 2019 roku. Liczyliśmy, że czas wakacyjny dla Członków Klubu „Cracoviana” będzie czasem odpoczynku ale i poszukiwań walorów ofrankowanych wspomnianymi znaczkami. Mieliśmy nadzieję, że po wakacjach będzie można na naszej stronie pokazać wiele ciekawych walorów otrzymanych i opisanych przez Internautów. Dla kolekcjonerów cracovianów walory ofrankowane pięknymi znaczkami na których przedstawiono Wawel, świętość narodową, powinny stanowić – zdaniem niektórych zbieraczy – ważny dział kolekcji. Tym bardziej, że znaczki te mogły być traktowane w okresie II Rzeczypospolitej jako pocztowy materiał reklamowy i poznawczy. Nasza nadzieja spełniła się tylko częściowo. Udało się nam pozyskać szereg   walorów, które zaprezentujemy w kolejnych odcinkach zachęcając Internautów do dalszej współpracy.  

 

Na fot. 1 i 2 Dwie przesyłki prywatne, krajowe ofrankowane jednym znaczkiem (Fi.

                     210) każda, wysłane z Urzędów Pocztowych: Zawiercie (kartka

                     świąteczna) wysłana 28. III. 1929 roku oraz przesyłka listowa w

                     kopercie o wymiarach 148 x 96 mm wysłana 19 IX 1925 roku z Urzędu

                     Pocztowego w Nałęczowie.

 

Fot. 3 i 4 Dwie przesyłki listowe, firmowe, zagraniczne wysłane na ten sam adres

                 w Szwajcarii ofrankowane zgodnie z taryfą parkami znaczków Fi. 210

                 każda, parki w układzie poziomym i pionowym. Przesyłka listowa fot. 3

                 wysłana w standardowej kopercie z nadrukiem firmowym wysłana została

                 z Urzędu Pocztowego Ustrzyki Dolne, natomiast przesyłka listowa fot. 4 z

                 Urzędu Pocztowego Jasło w dniu 28 XII 1925 roku.

 

Fot. 5   Koperta o wymiarach 190 x 121 mm przesyłki listowej, krajowej, prywatnej,

             poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z

             odręcznie wpisanym numerem (949) wysłana z Urzędu Pocztowego

             Wierzbnik ( warto zapoznać się z ciekawą historia tego miasta) dnia 30.IX

             1926 roku do Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej. Na kopercie pieczątka

             Biura Podawczo- Wykonawczego Sądu w Białej Podlaskiej z datą otrzymania

             Przesyłki. Przesyłka ofrankowana 5. znaczkami w tym paskiem pionowym

               czteroznaczkowy Fi. 210 oraz jednym znaczkiem Fi. 209. Łączna frankatura

             wynosi 70 groszy.

 

Fot.6     Koperta firmowa z napisem dwujęzycznym (polskim i niemieckim)

             o wymiarach 204 x 135 mm przesyłki listowej, zagranicznej, urzędowej

             wysłana z Katowic Urzędu Pocztowego dnia 12 II (?) 1926 roku do Wiednia.

             Uwagę zwraca nietypowy datownik pocztowy. Przesyłka jest ofrankowana

             dziewięcioma znaczkami w tym dwoma parkami poziomymi znaczka Fi.210,

             jednym znaczkiem Fi.208 oraz dwoma parkami pionowymi znaczka Fi. 182

             (Orzeł w wieńcu) Łączna frankatura wynosi 69 groszy (?).

           

Ze zbiorów J.Dudy

Administrator strony Piotr

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) na przesyłkach pocztowych Część 9

                                 Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                         na przesyłkach pocztowych                                        

                                                         Część 9.

            W czerwcu 2018 roku rozpoczęliśmy na naszej klubowej stronie internetowej prezentację znaczków z ciekawymi datownikami oraz walorów filatelistycznych w postaci całości pocztowych ofrankowanych pierwszymi znaczkami z motywem krakowskim wydanymi w niepodległej Polsce czyli znaczkami z roku 1925 (Fi. 210) i 1927 (Fi. 214). Na znaczkach tych prezentowany jest widok Wawelu w kolorze czerwonym (Fi210) i niebieskim (Fi. 214). Sądziliśmy, że zainteresowanie tymi pierwszymi znaczkami z motywem krakowskim wydanymi przez Pocztę Polska będzie znaczne szczególnie wśród członków Klubu „Cracoviana”. Początek naszej akcji wydawał się optymistyczny, jednak zapał Internautów szybko się wyczerpał i zmuszeni byliśmy zdać się na kolekcje trzech członków klubu, którzy udostępnili nam walory z własnych zbiorów wraz z opisami. Udało się nam zaprezentować kilkanaście znaczków stemplowanych datownikami z ciekawych miejscowości, a także 41 całości pocztowych ofrankowanych znaczkiem lub znaczkami (Fi.210) z frankaturą pojedynczą, wielokrotną (nawet 8. znaczkami) oraz frankaturą mieszaną, 20 całości ofrankowanych znaczkiem lub znaczkami (Fi.214) z frankaturami jak z poprzednim znaczkiem, a także jedną całość ofrankowaną obydwoma znaczkami. Zaprezentowane koperty przesyłek opatrzone są stosownymi opisami odnoszącymi się do nadawców i odbiorców przesyłek oraz kopert. Stworzony został zbiór który może stać się podstawą do przygotowania zarówno opracowania opisowego (tekstowego) jak i może stanowić materiał do prezentacji na temat wykorzystania wspomnianych znaczków w obrocie pocztowym. Zbiór tych walorów jest otwarty i może, a nawet powinien być uzupełniany.

            W ostatnim czasie udało mi się pozyskać kolejne walory w tym cztery całości pocztowe w tym jedną pocztówkę wydania prywatnego, które przedstawiamy na kolejnych fotografiach ( fot. 1-4).

 

Fot.1 Pocztówka o standardowych wymiarach prywatnego wydania Ludwika Fiszera z Łodzi

         Wysłana z Urzędu Pocztowego Łódź 1 w dniu 7 XII 1927 roku do znanej firmy

         introligatorskiej Roberta Jahody w Krakowie ofrankowana jednym znaczkiem Fi 210.

 

Fot. 2 Koperta o wymiarach       przesyłki listowej prywatnej wysłana z Urzędu Pocztowego

           Wełnowiec w dniu 21 VII 1925 roku do Niemiec. Przesyłka ofrankowana jest dwoma

           znaczkami Fi.210 zgodnie z taryfą.

 

Fot. 3   Koperta firmowa Banku Zachodniego o wymiarach     przesyłki listowej, poleconej,

          z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie wpisanym

             numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 6 dnia 13 VIII 1925 roku

             do Niemiec . Przesyłka ofrankowana na rewersie koperty czteroznaczkowym blokiem

             z marginesami znaczka Fi.210. Opłata zgodna z taryfą.

 

Fot. 4   Koperta o standardowych wymiarach przesyłki listowej, prywatnej, poleconej z erka

           w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie wpisanym numerem

           wysłana z Urzędu Pocztowego Wilno 1 dnia 21.9. 1926 roku do Szwecji. Koperta

           opatrzona stemplem na pieczęci lakowej i ofrankowana czterema znaczkami Fi.210

           zgodnie z taryfą.

            Na tej prezentacji kończymy nasz cykl dotyczący wykorzystania pierwszych znaczków z motywem krakowskim na przesyłkach pocztowych. Jeśli uda się uzyskać od Internautów kolejne przykłady wrócimy do naszej akcji po wakacjach czyli po 1 września 2019 roku .

                      

                                                    Wykorzystano walory ze zbioru Jerzego Dudy

                                                                             Administrator strony Piotr Malec

Najciemniej pod FILATELISTYKĄ

Jerzy Gurbała, Członek Klubu Cracoviana, Internauta, znany w środowisku nie tylko krakowskich filatelistów napisał do nas w maju 2018 roku krótki tekst, który cytujemy:

„To chyba jedyny w Polsce neon, który uchował się i informował o lokalizacji sklepu filatelistycznego przy Placu Centralnym /dzisiaj im. Ronalda Regana/ Centrum D1 w Nowej Hucie. Neon nie świeci, sklep nie istnieje od kilku lat” i dopisał „...myślę, że wielu krakowskich filatelistów z sentymentem wróci do tamtych czasów. Niestety obiecane fotografie nie dotarły do nas wobec czego sprawę odłożyliśmy na później. Wracamy po upływie roku do sprawy z sentymentem jak wywróżył Jerzy.

            Dnia 12 kwietnia 2019 wybrałem się do Nowej Huty z aparatem fotograficznym, trochę bez wiary, że uda mi się jeszcze zrobić zdjęcia neonu, który jak sądziłem już został zdemontowany. Na miejscu okazało się, że konstrukcja neonu ma się dobrze, a jedynie części świecące czyli rurki w niektórych literach odpadły, niektóre straciły swój kształt. Ale po co pisać, skoro można zobaczyć stan FILATELISTYKI, przepraszam, stan neonu na dołączonych fotografiach.

            Sprawa sklepu, neonu i jego stanu była już poruszana wcześniej także w prasie. W internecie znalazłem informację z 25 marca 2014 roku. Joanna Urbaniec w wiadomościach Kraków, na portalu nasze miasto.pl napisała Kultowa filatelistyka znika z mapy Nowej Huty z osiedla Centrum D1. Jego miejsce już zajęła piekarnia. Podczas wykonywania fotografii w 2019 roku piekarni nie zauważyłem. Nie widać jej na załączonych fotografiach. Ważne są natomiast inne dane w tym dotyczące osób prowadzących sklep. Istnieją jeszcze w internecie reklamy sklepu filatelistycznego prowadzonego dawno, dawno temu przez pana Wiesława Wojciechowskiego, później przez zespół Wiesław Wojciechowski i Jolanta Ochałek, a jeszcze później już pod firmą „Jolanta Ochałek „kolekcjoner” filatelistyka” . Pod tymi reklamami już nic się nie kryje. Jeszcze tylko udało się znaleźć informację, że sklep filatelistyczny został przeniesiony na Mały Rynek w Krakowie.

Sprawa dotycząca kultowego sklepu filatelistycznego i neonu jest na tyle intrygująca, że warto pokusić się o zebranie informacji o sklepie, pracownikach, a nawet o neonie. A może byłby to początek zebrania wiadomości na temat sklepów filatelistycznych w Krakowie, które zniknęły z mapy Krakowa w ciągu ostatnich 30 – 50 lat?

Czekamy na kontakt od Internautów zainteresowanych sprawą pod adresem naszej strony internetowej www.cracoviana.eu .

                                                                                               tekst i foto

                                                                                               Jerzy Duda

                    

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce Część 8

            Ponieważ otrzymaliśmy od naszych Internautów dwie informacje na temat wykorzystania znaczków Fi 210 i Fi 214 wraz ze skanami przesyłek kontynuujemy nasz cykl dziękując kol. Henrykowi Filipowskiemu za przesłaną informację.

Fot. 1a,b Koperta firmowa o wymiarach 145 x110 mm przesyłki listowej (?) Naftowego

           Przemysłu Małopolskiego Sp. z.o.o z siedzibą we Lwowie przy ulicy Batorego 26

           wysłanej do Wiednia 02 lipca 1928 roku. Przesyłka ofrankowana jednym znaczkiem

           Fi 214 przyklejonym na złożeniu koperty. Znaczek i datownik są bez śladów

           zniszczenia co świadczyło by o tym, że przesyłka nie została otwarta.

 

fot 2 a,b Koperta o wymiarach 189 x 127 mm przesyłki listowej, prywatnej, poleconej

             z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym

             numerem, wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 dnia 7 V. 1928 roku do Białej

             Podlaskiej. Przesyłka sądowa ma odbity na rewersie datownik odbiorczy. Przesyłka

             ofrankowana   jest 5. znaczkami w tym dwoma poziomymi parkami Fi 210 oraz Fi.

             208 o łącznej wartości 65 groszy zgodnej z taryfą.  

            Po wizycie na wystawie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu przekazujemy uzupełniającą informację dotyczącą znaczków Fi 210 i Fi 214. Znaczki drukowano w Polskich Zakładach Graficznych i były dziełem Ryszarda Kleczewskiego. Projekty wysyłano do Paryża lub Wiednia gdzie były rytowane w miedzi przez profesorów; Eugene Casperiniego i Ferdynanda Schirnboocka, a po sporządzeniu z nich klisz do druku wypukłego drukowano na rotacyjnej maszynie do produkcji znaczków pocztowych.

                                                                                                              Jerzy Duda