PIERWSZY ZNACZEK W NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ Z MOTYWEM KRAKOWSKIM Cześć V

PIERWSZY ZNACZEK W NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ Z MOTYWEM

                                                 KRAKOWSKIM

                                                         Cześć V

            W czasie koleżeńskiego spotkania, jeden z Członków naszego Klubu „Cracoviana” zapytał mnie czym wytłumaczę widoczne, od pewnego czasu, duże zainteresowanie znaczkiem, a właściwie całościami ofrankowanymi znaczkiem z Wawelem wydanym u progu naszej niepodległości. Pytanie nie było dla mnie zaskoczeniem bowiem sam je sobie stawiałem w początkowym okresie poszukiwania stosownych walorów. W początkowym okresie kolekcji   moje zainteresowanie znaczkiem, wiązało się z tym, że wspomniany znaczek był   pierwszym znaczkiem pocztowy wydanym w Polsce Niepodległej z motywem krakowskim, a jako pierwszy powinien zasługiwać na specjalne traktowanie. Z czasem zainteresowanie samym   znaczkiem zmalało, natomiast niewspółmiernie wzrosło zainteresowanie jego   pocztowym wykorzystaniem czyli walorami ofrankowanymi tym znaczkiem. Zwróciłem uwagę na jeden szczegół   dotyczący wprowadzenia serii znaczków wydania zwyczajnego „Różne rysunki” do obiegu pocztowego. W dniach 5 i 7 maja 1925 roku Ministerstwo Przemysłu i Handlu wprowadziło do obiegu pierwsze 4 znaczki wspomnianej serii o nominałach 2,3, 5, 10 i 16 groszy, na których rysunki przedstawiały; Plac Zamkowy w Warszawie z kolumną Zygmunta III , Ratusz w Poznaniu, Wawel w Krakowie i Pomnik króla Jana Sobieskiego we Lwowie. A więc w pierwszym „rzucie ”na znaczkach przedstawiono charakterystyczne i rozpoznawalne budowle i obiekty znajdujące się w miastach, które jeszcze dekadę wcześniej znajdowały się na terenach zajętych przez   zaborców. Wśród przedstawionych tematów Wawel miał szczególne znaczenie. Jego zabudowa miała charakter „ogólno-narodowego Akropolu sztuki, Panteonu sławy”. Wawel dla Polaków był   symbolem narodowym i kulturowym i   miejscem gdzie kształtowała się historia Polski. Zamek królewski na Wawelu przez wieki stanowił centrum państwowości polskiej, a katedra krakowska stanowi nieprzebraną skarbnicę sztuki i narodowych pamiątek. W tym kontekście znaczek pocztowy z widokiem Wawelu wydany w okresie utrwalania państwowości w Polsce miał, według mnie, znaczenie wyjątkowe. Poza rolą utylitarną, pocztową, znaczek pełnił rolę, zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym, ambasadora polskości, przypominał chlubne dzieje Polaków, a zarazem mógł być wykorzystany edukacyjnie, a nawet stanowić reklamę i ofertę turystyczną. Sądzę, że znaczek w taki sposób był „odbierany” przez kolekcjonerów ale również przez wielu użytkowników poczty, zwłaszcza tych, którzy zaopatrując się w znaczki pocztowe zwracali uwagę na rysunek i treść znaczka. Przypuszczam również, że wielu adresatów przesyłek z kraju i z zagranicy zwracało uwagę na ten znaczek, szczególnie adresatów korespondencji prywatnej o czym świadczą zachowane całości.

           Na zakończenie prezentacji wybranych całości ofrankowanych znaczkiem Fi. 210   dodajemy kilka interesujących   przykładów.

Fot. 1 Koperta o wymiarach 180 x 124 mm przesyłki krajowej, poleconej z erką w postaci

         odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie wpisanym numerem wysłanej z

         Urzędu Pocztowego Włodawa w dniu 20 I 1928 roku do Sądu w Białej Podlaskiej.

         Przesyłka ofrankowana blokiem złożonym z sześciu znaczków Fi.210 z lewym    

         marginesem. Frankatura 90 groszy zgodna z taryfą.

Fot. 2     Koperta o wymiarach 178 x 115 mm przesyłki prywatnej, zagranicznej, poleconej

               z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym

             numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Kęty w dniu 1.VIII 1928 roku do Kiel w

             Niemczech. Przesyłka ofrankowana 7. znaczkami w tym blokiem składającym się z

             6. znaczków Fi. 210 z lewym marginesem i jednego znaczka Fi. 209. Łączna

             frankatura wynosi 1,0 zł i jest zgodna z taryfą.

Fot. 3   Koperta o wymiarach 155 x 126 mm przesyłki prywatnej, zagranicznej, poleconej

             z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym

             numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Kuślin w dniu 23. 6. 1927 roku do

             Boxbergu w Niemczech. Przesyłka ofrankowana ośmioma znaczkami w tym 6

             znaczków Fi.210 oraz dwa znaczki Fi. 208. Frankatura zgodna z taryfą.

Fot. 4 a i b     Koperta o wymiarach 188 x 127 mm interesującej przesyłki prywatnej,

                   zagranicznej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym

                   z odręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 1do

                   Francji. Wysyłającym był znany polski filatelista Gryżewski posiadający biuro

                  filatelistyczne przy ul. Królewskiej 35 w Warszawie (słabo widoczna odbitka

                   pieczęci w lewej dolnej części koperty). Wykorzystano kopertę firmową (?) bez

                     możliwości odczytania firmy bowiem ten fragment koperty został zasłonięty

                   paskiem poziomym znaczków Fi. 210. Przesyłka została wysłana dnia 19 II

                   1926 roku. Ofrankowana jest 11. znaczkami w tym 7 to znaczki Fi. 210, 2 to

                     znaczki Fi. 208 oraz 2. znaczki to Fi. 209. Łączna frankatura wynosi 1, 35 zł.

                   Przesyłka musiała ważyć 80 g.

Fot. 5   Koperta o wymiarach 155 x 126 mm przesyłki krajowej, ekspresowej, poleconej

             z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym

             numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 do Sądu Okręgowego w Białej

             Podlaskiej dnia 9 III 1928 roku. Przesyłka ofrankowana 10. znaczkami w tym 9

             znaczków Fi.210 i 1 znaczek Fi.209. Łączna frankatura wynosi 1,45 zł i jest zgodna z

             taryfą.  

             Czekamy na pytania, komentarze i uwagi od naszych Internautów, a także o nadsyłanie innych, równie interesujących i ciekawych całości ofrankowanych znaczkiem Fi.210.

                                                                                       Autor: Jerzy Duda

                                                               Administrator strony: Piotr Malec

.                      

PIERWSZY ZNACZEK W NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ Z MOTYWEM KRAKOWSKIM Cześć IV

PIERWSZY  ZNACZEK  W NIEPODLEGŁEJ  RZECZYPOSPOLITEJ  Z  MOTYWEM KRAKOWSKIM

Cześć IV

Kolejną część prezentacji całości pocztowych ofrankowanych pierwszym znaczkiem o nominale   15 groszy wprowadzonym do obiegu pocztowego rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 maja 1925 z serii tzw. widokowej z motywem krakowskim na którym zaprezentowano widok Wawelu, rozpoczynamy od podziękowania. Podziękowanie składamy kol. Miłoszowi Rzadkoszowi, który wyjaśnił nam sprawę którą podnieśliśmy w opisie fotografii nr 7 z części III. Na zaprezentowanej całości jest pasek trzyznaczkowy z marginesem na którym została zapisana liczba rozrachunkowa 13 zł. 50 groszy. Można było się sugerować, że skoro arkusz składał się ze 100 znaczków (10 x 10) to ta liczba powinna być 15 zł. Kol. Miłosz wyjaśnił nam, ze liczby rozrachunkowe są podawane narastająco, a więc w pierwszym wierszu jest 1zł.50 gr., w drugim 3 zł., w czwartym 4 zł. 50 gr i tak dalej, a w wierszu dziewiątym jest 13 zł 50 gr. A więc pasek na całości pokazanej na fot. 7 w części III pochodzi z dziewiątego wiersza arkusza znaczków. Pozostają nam do wyjaśnienia dwie inne sprawy. Prosimy Członków Klubu Cracoviana i Internautów o ich wyjaśnienie lub komentarz.

            Dzisiaj prezentujemy kolejne całości ofrankowane wielokrotnością znaczka Fi 210. W poprzednich częściach całości ofrankowane były jednym, dwoma i trzema znaczkami Fi 210 tworzących frankaturę wielokrotną ( w przypadku, dwóch i trzech znaczków) oraz frankaturę mieszaną. Tym razem wybraliśmy 9 całości ofrankowanych co najmniej czterema znaczkami Fi. 210.    

        

Fot. 1 Koperta formatu 190 x 126 mm przesyłki listowej, krajowej, poleconej z erką z postaci

           odbitki pieczątki z ręcznie wpisanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Łomża

           w dniu 2 III 1926 roku do Białej Podlaskiej ( przesyłka sądowa). Przesyłka

           ofrankowana czteroznaczkowym paskiem poziomym Fi.210. Łączna frankatura

           wynosi 60 gr. i jest zgodna z taryfą.

Fot. 2 Koperta tego samego formaty co na fot. 1 przesyłki listowej, krajowej, poleconej z

           erka w postaci odbitki pieczątki z ręcznym wpisanym numeru wysłana z Urzędu

           Pocztowego Biała Podlaska do Sądu Okręgowego w ..Białej Podlaskiej w dniu 3 III

           1926 roku. Przesyłka ofrankowana czteroznaczkowym paskiem Fi.210. Na kopercie

           odbitka pieczątki przyjęcia w Biurze Podawczo Wydawniczym Sądu.

Fot.3   Koperta tego samego formatu co na fot 1 i 2 przesyłki listowej krajowej, poleconej

           z erką w postaci odbitki pieczątki w odręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu

             Pocztowego Włodawa w dniu 25 X 1928 roku do Sądu Okręgowego w Białej

             Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana jest poziomym czteroznaczkowym paskiem

             Fi.210   oraz trzema znaczkami z tej samej serii Fi. 209. Łączna frankatura wynosi

             90 gr. Przesyłka listowa ważyła powyżej 20 gramów. Opłata zgodna z taryfą.

Fot. 4   Koperta o wymiarach 178 x 115 mm z papieru o niskiej gramaturze przesyłki

           krajowej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki i odręcznym wpisem numeru

           nadanej w Urzędzie Pocztowym Kraków 1c do Sądu Okręgowego w Krakowie w

           dniu 14 VIII 1925 roku. Przesyłka ofrankowana czteroznaczkowym paskiem

           pionowym Fi.210, zgodnie z taryfą. Uwagę zwraca datownik UP Kraków 1.

Fot. 5a, b   Wyjątkowa koperta firmowa (Banku) z okienkiem o wymiarach 160 x 125 mm

               przesyłki zagranicznej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki i odręcznie

               wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 w dniu 2 IX 1925

               roku do Francji. Przesyłka dotarła do Paryża dnia 5 IX 1925 roku o czy świadczy

               datownik odbiorczy. Przesyłka ofrankowana czteroznaczkowym paskiem

               pionowym Fi.210 zgodnie z taryfą. Wyjątkowość koperty polega na nietypowym

               umieszczeniu okienka i jego kształt i wymiar.

Fot. 6   Koperta o wymiarach 192 x 130 mm przesyłki krajowej, poleconej z erka w postaci

           odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego

           Radom 3 w dniu 30 X 1925 roku do Sądu w Białej Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana

           czteroznaczkowym blokiem Fi.210, zgodnie z taryfą.

Fot. 7 Koperta o wymiarach 155 x 125 mm ( koperta firmowa inżyniera z nadrukiem na

           klapie na rewersie) przesyłki krajowej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki i

           odręcznie wpisanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 do Sądu

           Okręgowego w Białej Podlaskiej w dniu 30 I 1926. Przesyłka ofrankowana 4.

           znaczkami Fi. 210 zgodnie z taryfą.  

Fot. 8   Koperta firmowa kancelarii adwokackiej w Krakowie o wymiarach 175 x 115 mm

           przesyłki krajowej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie

           wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 1 w dniu 29 VIII 1925

           roku do Sadu Okręgowego w Krakowie. Przesyłka ofrankowana 4. znaczkami Fi.210

           naklejonymi fantazyjnie na rewersie koperty.

Fot. 9   Koperta o wymiarach 150 x 120 mm przesyłki zagranicznej, poleconej z erką

           w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem

           wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 2 w dniu 23 V 1928 roku do Genewy.

             Przesyłka znalazła się w Genewie dnia 25 V 1928 roku o czym świadczy odbitka

             stempla odbiorczego. Przesyłka ofrankowana jest 6. znaczkami w tym 4. Fi.210 i 2.

             znaczkami Fi. 211 o łącznej wartości 1,00 zł. zgodnie z taryfa.

                         Zaprezentowane całości pochodzą z kolekcji Jerzego Dudy. Ponawiamy nasz apel o włączenie się Członków Klubu Cracoviana do redagowania naszej strony internetowej, również do przesyłania nam własnych propozycji i uwag. Równocześnie przypominamy, ze przekazywane materiały mają dotyczyć spraw, problemów i zagadnień związanych z Krakowem prezentowanych głównie na znakach pocztowych i widokówkach.

                                                                        Administrator strony Piotr

                                                                           oraz autor Jerzy Duda.  

PIERWSZY ZNACZEK W NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ Z MOTYWEM KRAKOWSKIM Cześć III

Kontynuujemy naszą prezentację całości ofrankowanych znaczkiem, lub jego wielokrotnością, wydanym w 1925 roku w serii tzw. widokowej na którym zaprezentowano widok Wawelu. Znaczek w kolorze czerwonym   był popularnym znaczkiem ze względu na nominał (15 groszy), dostępnym dla użytkowników poczty w Polsce ze względu na duży nakład ( o czym było w poprzednich odcinkach ) oraz miał długi okres ważności ( do 1.05.1933 roku). Znaczek służył do ofrankowania przesyłek listowych zarówno krajowych i zagranicznych tworząc na całościach frankaturę pojedynczą, wielokrotną lub mieszaną, a także spełniając rolę znaczka uzupełniającego   ofrankowanie kartek pocztowych wysyłanych za granicę. Na całościach pocztowych pojawiał się w różnych konstelacjach z dostępnymi wówczas znaczkami pocztowymi. Przykłady wykorzystania znaczka na przesyłkach pocztowych pochodzących ze zbioru Jerzego Dudy zaprezentowaliśmy   w poprzednich prezentacjach. Wykorzystujemy zbiory jednego członka Klubu ze względu na brak odzewu na naszą prośbę kierowaną do członków Klubu i Internautów. Sadzimy jednak, że członkowie Klubu „Cracoviana” poza znakomitymi, rzadkimi i drogocennymi zbiorami cracovianów znajdą w swoich zbiorach także przykłady całości ofrankowanych pierwszym znaczkiem o motywie krakowskim. Prosimy o przysyłanie skanów takich całości, które umieścimy na naszej stronie internetowej, a także o przesyłanie komentarzy do naszej akcji oraz ciekawostek związanych   ze znaczkiem o nominale 15 groszy z 1925 roku z widokiem Wawelu.

Rozpoczynamy tą część widokami dwóch kopert małego formatu ( fot. 1 i 2) przesyłek listowych krajowej i zagranicznej.

Fot.1 Koperta o wymiarach 120 x 95 mm przesyłki listowej, krajowej, poleconej z erką

           w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym numerem

          wysłana z urzędu pocztowego Międzyrzec Podlaski dnia 19 XI 1925 roku do Sądu

           Okręgowego w Białej Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana jest trzyznaczkowym

           paskiem poziomym znaczka Fi 210.

Fot. 2 Koperta żałobna o wymiarach 120 x 81 mm przesyłki listowej, zagranicznej wysłana

           z urzędu pocztowego Łódź 1 dnia 1 VIII 1928 roku do Berlina. Przesyłka

           ofrankowana jest czterema znaczkami (frankatura mieszana) w tym trzema znaczkami

           ( w tym poziomym paskiem dwuznaczkowym) Fi. 210 oraz jednym znaczkiem

           Fi. 208. Opłata 50 groszy zgodna z taryfą.

Fot. 3 Koperta o wymiarach 159 x 125 mm przesyłki listowej, ekspresowej, zagranicznej

           wysłana z urzędu pocztowego Nowy Targ do Brna w dniu 14 VIII 1928 roku .

           Przesyłka ofrankowana ( frankatura mieszana) siedmioma znaczkami w tym

             trzyznaczkowym paskiem Fi.210 oraz 4. znaczkami Fi. 237 o łącznej wartości

             1,45 gr. zgodnie z taryfą.

Fot. 4   Koperta o wymiarach 180 x 120 mm przesyłki listowej, miejscowej, poleconej z erką

           w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie wpisanym numerem

           wysłana z urzędu pocztowego w Białej Podlaskiej w dniu 29 VIII 1926 roku do Sądu

           Pokoju w Białej Podlaskiej. Frankatura mieszana składa się z paska poziomego

           trzyznaczkowego Fi 210 i znaczka Fi. 205. Łączna frankatura wynosi 46 groszy w ty

           dopłata 1 grosz na pomoc dla bezrobotnych.  

Fot. 5   Koperta o wymiarach 190 x 131 mm przesyłki listowej, krajowej, lokalnej, poleconej

           z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym

             numerem wysłana z urzędu pocztowego Biała Podlaska do Sądu Pokoju w Białej

           Podlaskiej dnia 6 VII 1926 roku. Na frankaturę składa się 8 znaczków w tym 3 Fi.

           210 w pasku poziomym i 5 znaczków Fi. 205 w pasku pionowym (3 znaczki) oraz

             pasku pionowym z marginesem (2 sztuki).

Fot. 6   Koperta o wymiarach 179 x 125   mm przesyłki listowej, krajowej, poleconej z erką

             w postaci odbitki pieczątki ( bardzo słabo odbita) w kolorze czerwonym i ręcznie

             wpisanym numerem oraz dodatkowo potwierdzona odręcznym napisem – polecony-

             wysłana z urzędu pocztowego Łomża w dniu 12 IV 1926 do Sądu Pokoju w Białej

               Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana trzema znaczkami Fi, 210 o łącznej wartości 45

              groszy zgodnie z taryfą.  

Fot. 7   Koperta wykonana z papieru gazetowego o niskiej gramaturze (50 g ) o wymiarach

             188 x 123 mm przesyłki listowej lokalnej, poleconej z erką stanowiącej odbitkę

             pieczątki z ręcznie wpisanym numerem i potwierdzeniem odręcznym napisem

             wysłana z urzędu pocztowego w Białej Podlaskiej dnia 21 VIII 1926 roku do Sadu                  

             Pokoju w Białej Podlaskiej. Ofrankowanie stanowi trzyznaczkowy pasek poziomy

             Fi. 210 z prawym marginesem oraz 1 znaczek Fi. 205( dopłata 1 grosz na pomoc dla

             bezrobotnych). Na marginesie znajduje się liczba rozrachunkowa nietypowa jeśli

               przyjąć , że arkusze tych znaczków były 10 x 10. Czyli właściwą liczbą powinno

               być 15 zł, a nie 13 zł.50 gr. Poza tym obramowanie liczby rozrachunkowej składa

               się z 4 linii   dłuższych i 10 krótszych ( podano w literaturze 8 krótszych).

               Czekamy na wyjaśnienie tych rozbieżności od specjalistów Internautów.

Fot. 8     Firmowa koperta wykonana z papieru gazetowego o gramaturze 50 g o wymiarach

               151 x 125 mm przesyłki listowej zagranicznej wysłana z urzędu pocztowego

              Warszawa 2 w dniu 4 V 1926 roku do Nowego Jorku. Przesyłka ofrankowana

               dwoma znaczkami Fi. 210 skasowanymi ciekawym datownikiem ( frankatura

               mechaniczna?) z wystawy radiowej.

                                                                                          Administrator strony Piotr

                                                                                                 i   Jerzy Duda    

PIERWSZY ZNACZEK W NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ Z MOTYWEM KRAKOWSKIM Cześć II

Znaczek wydany w 1925 roku w serii tzw. widokowej z widokiem Wawelu był znaczkiem popularnym ze względu na nominał (15 groszy), dostępnym dla użytkowników poczty w Polsce ze względu na duży nakład ( o czym było w I części) oraz długi okres ważnego obiegu. Znaczek służył do ofrankowania przesyłek listowych zarówno krajowych i zagranicznych tworząc na całościach frankaturę pojedynczą, wielokrotną lub mieszaną, a także spełniając rolę uzupełniającą ofrankowanie w przypadku kartek pocztowych wysyłanych za granicę. Na całościach pocztowych pojawiał się w różnych konstelacjach z dostępnymi wówczas znaczkami pocztowymi. Przykłady wykorzystania znaczka na przesyłkach pocztowych zaprezentowano w części I. Dzisiaj kolejnych 6 przykładów całości ofrankowanych znaczkiem Fi. 210 . Zwracamy uwagę na ciekawostki związane z Krakowem.  

           

  

           Na początek dwa przykłady wykorzystania znaczka Fi.210 do uzupełnienia ofrankowania kartek pocztowych

 

Fot. 1 i 2 Kartki pocztowe wydane przez Ministerstwo Poczty i Telegrafu w 1928 roku ze

             znakiem opłaty z wizerunkiem Henryka Sienkiewicza Fi. t. II nr 48 z sygnaturą I

             wysłane, jedna z Sanoka do Francji, druga z Przemyśla do Niemiec. Obie kartki

             pocztowe o nominale 15 groszy, wobec tego że były przesyłkami zagranicznymi

             wymagały uzupełnienia ofrankowania znaczkiem za 15 groszy. Do uzupełnienia

             ofrankowania użyto znaczka Fi. 210.

 

Fot. 3   Rewers koperty o wymiarach 174 x 125 przesyłki listowej, krajowej, ekspresowej

           ( naklejka w kolorze czerwonym), poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki w

           kolorze czerwonym z numerem wpisanym odręcznie (696) wysłane z urzędu

           pocztowego Włodawa 1 w dniu 9 VII 1929 roku do Sadu w Białej Podlaskiej.

          Przesyłka ofrankowana jest 5. znaczkami w tym dwoma Fi. 210 i paskiem poziomym

           złożonym z 3 znaczków z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego Fi. 238 (frankatura

           mieszana). Łączne ofrankowanie wynosi 1.80 zł. Przesyłka miała wagę powyżej 20

           gramów wobec czego ofrankowanie było zgodne z taryfą.

 

Fot. 4   Rewers koperty o wymiarach 188 x 123 mm przesyłki listowej, krajowej, poleconej

           z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym

           numerem (303) wysłanej z urzędu pocztowego Będzin dnia 2 IX 1926 roku do Sądu

           w Sosnowcu. Na kopercie ciekawa adnotacja Sądu. Przesyłka ofrankowana 3.

           znaczkami w tym parka pionowa znaczków Fi. 210 i jednym Fi. 188. Frankatura

           mieszana o łącznej wartości 50 groszy zgodne z taryfą.

 

Fot. 5     Koperta firmowa (Banku) o wymiarach 175 x 130 mm przesyłki listowej,

               zagranicznej , poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i

               odręcznie wpisanym numerem (4265) wysłana z urzędu pocztowego Kraków 1

               dnia 1.4.1927 roku do Frankfurtu nad Menem. Przesyłka ofrankowana 3. znaczkami

               w tym parka pozioma znaczka Fi.210 i znaczkiem Fi. 192 o łącznej wartości 80

               groszy zgodnej z taryfą. Zwraca uwagę zarówno nadruk firmowy   banku z

               zakładem głównym w   Krakowie, znaczkami z widokiem Wawelu i starannie i

               czytelnie odbitym datownikiem urzędu pocztowego w Krakowie.

Fot. 6     Kolejna koperta firmowa z Krakowa o wymiarach 155 x 125 mm przesyłki

               listowej, zagranicznej wysłanej z urzędu pocztowego Kraków 2 do Berlina w dniu

               8.6.1927 roku. Przesyłka ofrankowana 4. znaczkami w tym parka pionową Fi. 210 i

               parka pozioma Fi. 208. Tutaj również zwraca uwagę firmowy nadruk z Krakowa,

                 znaczki z Wawelem i datownik urzędu z Krakowa.

               Ponawiamy nasz apel do Internautów, przede wszystkich do naszych klubowych Kolegów o przesyłania nam informacji o posiadanych całościach ofrankowane znaczkiem lub znaczkami Fi.210, które moglibyśmy prezentować na naszej stronie internetowej. W najbliższym czasie ogłosimy konkurs w tej sprawie.

                                                                                                           Jerzy Duda i

                                                                                     Administrator strony Piotr Malec  

NAJSTARSZY WIDOK KRAKOWA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

           NAJSTARSZY WIDOK KRAKOWA   W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

       W dniach 25.05 1991 - 07.06. 1991 roku Kraków gościł uczestników Sympozjum   Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej poświęconego ochronie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturalnego. Była to realizacja wspólnej inicjatywy Polski i Austrii zgłoszonej w 1986 roku na spotkaniu KBWE w Wiedniu. W sympozjum uczestniczyły delegacje rządowe z krajów europejskich, również USA i Kanady, a także przedstawiciele Rady Europy oraz UNESCO. Obrady odbywały się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego i na Wawelu. KBWE to była konferencja dyplomatyczna państw europejskich poświęcona opracowaniu zasad i norm dotyczących bezpieczeństwa europejskiego i współpracy miedzy państwami zakończona przyjęciem Aktu końcowego w Helsinkach w 1975 roku. W części drugiej Aktu końcowego znalazły się problemy współpracy gospodarczej, naukowo technicznej i ochrony środowiska człowieka. Podczas uroczystości na Wawelu w dniu 29.05. 1991 roku zainaugurowano działalność Międzynarodowego Centrum Kultury, którego inicjatywę powstania złożył Tadeusz Mazowiecki na szczycie paryskim KBWE w listopadzie 1990 roku.

            Z okazji Sympozjum Poczta Polska wydała znaczek o nominale 2000 zł, który został wprowadzony do obiegu pocztowego dnia 28 maja 1991 roku (Fi. nr 3185), a także FDC. Na znaczku zaprezentowano literę „K” pod koroną otwartą na wzór liter znajdujących się na kutych w żelazie drzwi wejściowych do Katedry św. św. Wacława i Stanisława na Wawelu będącą monogramem króla Kazimierza Wielkiego. W Urzędzie Pocztowym Kraków 1 stosowany był okolicznościowy datownik z wizerunkiem fragmentu kolumny i napisem „Sympozjum Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nt. Dziedzictwa Kulturalnego” oraz drugi datownik z wystawy zorganizowanej w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa pt. Z dziejów poczty w Krakowie.

            Najciekawszą pamiątką z Sympozjum był jednak czterostronicowy karnet w formacie 17,0 na 12, 5 cm, po złożeniu, wydany drukiem kolorowym, który zwracał uwagę ilustracją na stronie tytułowej. Do ilustracji wykorzystana została panorama Krakowa zamieszczona w „Kronice Świata” Hartmanna Schedla wydanej przez A. Kobergera w 1493 roku w Norymberdze. Jest to najstarszy widok Krakowa z Kazimierzem i Kleparzem. Strona tytułowa miała dodatkowo stosowne napisy w języku polskim i niemieckim. Strona druga zawierała drukowane dzieje Krakowa w języku polskim. Strona trzecia była poświecona znaczkom z motywami krakowskimi, które były wklejane i opatrywane datownikami. W prezentowanym na fot 1a,b egzemplarzu wklejono znaczki wydane w ramach serii „Odnowa zabytków Krakowa” Fi. nr 2804, 2805, 2955, 2992 oraz dodatkowo znaczek Fi. nr 3185. Na stronie 4. znalazł się drukowany tekst historii Krakowa w języku niemieckim.

                                             Fot. 1 a

                                             Fot. 1 b

            Trzy lata po zakupie poprzedniego folderu znalazłem kolejny folder z tym samym rysunkiem na stronie tytułowej czyli kolorową panoramą Krakowa z 1493 roku ale z nowymi napisami i zawartością. Na stronie tytułowej jest napis „Kraków światowe dziedzictwo kultury” w języku polskim i francuskim oraz informacja o źródle panoramy również w języku polskim i francuskim. Druga strona pozostała bez zmian - drukowane dzieje Krakowa, a na trzeciej wklejone znaczki tym razem Fi. nr 2741, 2742, 2869, 2870 ostemplowane datownikiem okolicznościowym z Salonu Filatelistyki Olimpijskiej i Sportowej, wystawy zorganizowanej z okazji 75 rocznicy Polskiego Komitetu Olimpijskiego 15.10 1994 roku. Na stronie 4. znalazł się drukowany tekst dziejów Krakowa w języku francuskim ( fot. 2 a, b).

                                                           Fot.2 a

                                                          Fot. 2b

            Sześć lat później czyli w 2000 roku natrafiłem na kolejny folder o rysunku jak w poprzednich folderach ale w zupełnie nowej szacie graficznej. Przede wszystkim folder ukazał się po raz pierwszy pod znakiem Poczty Polskiej z jej poprzednim logo czyli trąbką pocztową. Folder wydany został z okazji przyznania miastu Krakowowi zaszczytnego miana Europejskiego Miasta Kultury w roku 2000. Tym razem podpis informujący o źródle panoramy Krakowa był napisany w języku polski i angielskim. Strona druga wypełniona była drukowanym fragmentem z „Kroniki świata” Hartmanna Schedla opisującym Kraków. Na stronie trzeciej było miejsce na bloczek wydany z okazji przyznania miastu miana Europejskiego Miasta Kultury ( w wersji ciętej), a także informacja dotycząca instytucji wydającej karnet czyli Dyrekcji Okręgu Poczty w Krakowie. (fot. 3 a, b). Na czwartej stronie pojawiła się nowość w stosunku do poprzednich folderów w postaci drukowanego tekstu „Dzieje poczty w Krakowie” .

                                                             Fot. 3a

                                                             Fot. 3b

W tym samym roku udało mi się zakupić kolejne dwa karnety   jak na fot. 3 różniące się tym, że w przypadku pierwszego blok Fi. nr 170 (129) A jest ostemplowany datownikiem okolicznościowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 z okazji „Złotego jubileuszu Okręgu Małopolskiego PZF”. W karnecie znalazła się również drukiem wydana kartka z życzeniami od pana Jerzego Spolitakiewicza dyrektora Okręgu Poczty w Krakowie   dla Małopolskiego Okręgu PZF.

                                                       Fot. 4 a

                                                         Fot. 4b

Drugi karnet z 2000 roku jest również interesujący z dwóch powodów, a mianowicie; blok 170 (129) B jest ostemplowany okolicznościowym datownikiem stosowanym w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 z okazji przyznania miastu tytułu Europejskiego Miasta Kultury, a karnet jest podpisany przez twórcę bloku Czesława Słanię (fot 5 a, b). Podczas jednego ze spotkań z panem Januszem Adamczykiem honorowym prezesem Klubu „Cracoviana” miałem okazję wysłuchać opowieści o historii powstania bloku i kontaktów z Czesławem Słanią.    

                                                   Fot. 5 a

                                                   Fot. 5b  

Na zakup kolejnego egzemplarza karnetu czekałem do 2013 roku. Przypadkowo natrafiłem na niego podczas spotkania kolekcjonerskiego w Krakowie. Jest to pierwszy znany mi karnet (fot. 1 a) wydany z okazji KBWE w którym na stronie trzeciej zmieniony został tytuł strony ( Kraków światowe dziedzictwo kultury), a miejsce wykorzystano do wklejenia fragmentu arkusza znaczków  wydanych w 2012 roku z cyklu „Śladami Karola Wojtyły (Fi nr 4436). Znaczki ostemplowane datownikiem UP Kraków 1 dnia 1 05. 2013 roku oraz dodatkowo odbity jest stempel z okazji drugiej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II.

                                              Fot. 6 a

                                             Fot. 6 b

Ostatni z posiadanych przeze mnie karnetów jest ewenementem. Zachowano na stronie tytułowej kolorową panoramę Krakowa ale opisy na stronie są tylko w języku polskim. Na stronie drugiej, inaczej jak w poprzednich karnetach, pozostawiono wolne miejsce na znaczki z cyklu „Kraków na znaczkach pocztowych”.   Drukowane dzieje Krakowa w języku polskim znalazły się na stronie trzeciej. Strona czwarta pozostała pusta. Karnet uzupełniłem fragmentem bloku Fi. nr 179 (129 ) A i znaczkiem Fi. nr 4625 i ostemplowałem datownikiem w UP Kraków 1 na pamiątkę wydarzenia natury osobistej.

                                                   Fot. 7a

                                                    Fot. 7b

                                             A TERAZ PROŚBA

ZWRACAMY SIĘ DO KOLEGÓW   CZŁONKÓW KLUBU „CRACOVIANA” TAKŻE JEGO SYMPATYKÓW ORAZ WSZYSTKICH INTERNAUTÓW

O POMOC W   KOMPLETOWANIU OPISANYCH KARNETÓW WE WSZYSTKICH ODMIANACH , TAKŻE Z OSOBISTYM ICH WYKORZYSTANIEM   NP. JAKO PAMIATKOWYCH Z RÓŻNYCH OKAZJI.

NAJCIEKAWSZE BĘDZIEMEY PREZENTOWAĆ, ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA,

NA STRONIE INTERNETOWEJ.

 

 

                                                                          Jerzy Duda

                                                                           oraz Administrator strony