Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce Ciąg dalszy cęści 6

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce                                          

                                             Ciąg dalszy części 6.

            Poprzednią   prezentację pierwszych znaczków z motywem krakowskim wydanych w niepodległej Polsce podana jako   części 6. zakończyliśmy informacją, że dalszy ciąg nastąpi. Część 6 zawierała skany wyłącznie znaczków Fi.210 i Fi. 214 z ciekawymi datownikami pochodzących z ostatnich przesyłek od naszych Internautów. Jak wspomnieliśmy mamy również całości ofrankowane wspomnianymi znaczkami, które prezentujemy na kolejnych fotografiach.

 

Fot.1 Koperta o wymiarach 190 x 125 mm przesyłki listowej, sądowej, krajowej i poleconej

         (erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem)

         wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 14 dnia 21 XII 1932 roku do Sądu

         Okręgowego w Białej Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana trzyznaczkowym paskiem

         poziomym znaczków Fi.214. Ofrankowanie zgodne z taryfa.

 

Fot. 2a,b Widokówka   wykonana przez fotografa W. Russ z Borysławia przedstawiająca

               szyby naftowe (2a) wysłana z Borysławia 23 maja 1928 roku do Rzymu.

               Widokówka ofrankowana jest parką pionową znaczków Fi.210, zgodnie

               z taryfą (2b)    

 

Fot. 3 Koperta firmowa o standardowych wymiarach przesyłki listowej, zagranicznej i

           poleconej (erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym - słabo widoczna-

         z odręcznie wpisanym numerem) wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 1 do Niemiec

         w dniu 17.10.1927 roku.

 

Fot. 4,a b   Koperta firmowa, firmy „GRAFIKA” z Krakowa o standardowych wymiarach

             Przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej (erka w postaci odbitki pieczątki

             w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem) wysłana z Urzędu Pocztowego

             Kraków 4 dnia 24 VIII 1926 roku do Monachium. Przesyłka ofrankowana jest 10.

              znaczkami ( 1 na awersie, 9 na rewersie koperty) w tym sześcioznaczkowym

             blokiem Fi. 205 orz 3 znaczkami Fi. 210. Łączna frankatura wynosi 61 groszy i jest

             zgodna z taryfą (60 groszy przesyłka polecona + 1 grosz na pomoc dla

             bezrobotnych).

            Dziękujemy za udostępnienie nam kolejnych walorów do naszej akcji i prosimy o skany kolejnych materiałów również z własnymi opisami.

                                                                                                        Jerzy Duda

                                                                                 Administrator   Piotr Malec

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce część 6

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce                                          

                                                                 część 6

            Nasza akcja prezentowania znaczków pocztowych z widokiem Wawelu wydanych w latach 1925 i 1927 i wykorzystanych do opłacenia przesyłek, dzięki Internautom nabiera tempa. W ostatnim czasie otrzymaliśmy skany kilku ciekawych całości pocztowych oraz znaczków z datownikami urzędów pocztowych z różnych miastach leżących w granicach   II Rzeczypospolitej i innymi ciekawymi datownikami. Będziemy je sukcesywnie prezentować na stronie internetowej. Z posiadanej informacji wiemy, że miłośnicy Krakowa, a zarazem kolekcjonerzy znaczków pocztowych z przyjemnością śledzą przykłady pocztowego wykorzystania znaczków z widokiem Wawelu. Te przykłady świadczą zarówno o dystrybucji znaczków ( dają odpowiedź na pytanie dokąd dotarły) jak i o wartości przekazu wizualnego dla wybranych użytkowników poczty. Nie wszyscy użytkownicy poczty w II Rzeczypospolitej byli na Wawelu i nie wszyscy użytkownicy poczty w tamtych czasach posiadali widok Wawelu w jakiejkolwiek formie. A więc znaczek z widokiem Wawelu mógł mieć wyjątkowe znaczenie dla wielu ludzi.

            Prezentację nabytków rozpoczynamy od stemplowanych znaczków.

 

Fot.1 Znaczek Fi.214 z korespondencji wysłanej z Urzędu Pocztowego Zaleszczyki dnia 12

         VII 1935 roku. W datowniku zwraca uwagę litera S, które ma wygląd cyfry 8.

         Zaleszczyki leżące w zakolu Dniestru zwane były polską Riwierą ze względu na klimat

         i wysokie temperatury w lecie. Miasto było słynnym uzdrowiskiem i miejscowością

         turystyczną. W 1939 roku przez Zaleszczyki , które były miastem granicznym,

         ewakuował się do Rumunii rząd II Rzeczypospolitej.

 

Fot.2 Znaczek   Fi. 210 z korespondencji wysłanej z Urzędu Pocztowego Hel-Puck dnia (?)

         VII 1928 roku.

 

Fot. 3   Pionowa parka znaczków Fi.210 z korespondencji wysłanej z Urzędu Pocztowego w

           Końskich 15 VI 1925 roku.

 

Fot. 4 Znaczki Fi 210 w czworobloku z korespondencji wysłanej z Urzędu Pocztowego

           Katowice (Dworzec) dnia 19 I 1929 roku z ciekawą formą datownika.

 

Fot. 5 Znaczek Fi. 214 z korespondencji wysłanej z tego samego Urzędu Pocztowego

           Katowice (Dworzec) co na fot. 4, dnia 13 XI 1926 roku. Uwagę zwraca inna forma

           datownika.

 

Fot. 6 Znaczek Fi.210 z korespondencji przewiezionej ambulansem pocztowym Borysław –

           Lwów nr 378 b(?) dnia 2. III. (?)

                                                                                             Cdn.                                                                                                                                                                                                                        

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce część 5

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce                                          

                                                                 część 5

            Nasze zainteresowanie pierwszymi znaczkami wydanymi w niepodległej Polsce

o motywie krakowskim, i to z widokiem Wawelu, udziela się powoli znajomym kolekcjonerom. Mamy już przykłady współpracy przy zdobywaniu interesujących walorów w postaci   zarówno całości pocztowych ofrankowanych tymi znaczkami jak również znaczków pochodzących z przesyłek listowych z datownikami i stemplami nadawczymi

z urzędów pocztowych miast, miasteczek i gmin rozsianych na terenie II Rzeczypospolitej,

a także urzędów pocztowych na dworcach kolejowych w ambulansach itp. Dotychczas przeważały walory ze znaczkiem Fi 210 w kolorze czerwonym bowiem jego nakład wskazywał, że był powszechnie dostępny w urzędach pocztowych na terenie całego kraju. Nieco trudniej osiągnąć walory ze znaczkiem Fi 214 czyli znaczkiem w kolorze niebieskim bowiem zarówno nakład jak i dość wysoki nominał sprawiały wrażenie mniej dostępnego

i rzadziej używanego. Ale i to może się w najbliższym czasie zmienić, o czym świadczą walory, które zostały nam udostępnione w ostatnim czasie i zaprezentowane na kolejnych fotografiach.

            Na początek jednak przykład – jak dotychczas rzadki – wykorzystania znaczka z widokiem Wawelu w urzędzie pocztowym w ...Krakowie.

Na fot.1 koperta firmowa spółki adwokackiej o standardowych wymiarach (standardowych w okresie II Rzeczypospolitej czyli o wymiarach 158 x 125 mm) przesyłki listowej zagranicznej wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 2 do Wiednia w dniu 10.08.1926 roku. Przesyłka ofrankowana jest dwoma znaczkami w tym Fi 210 oraz Fi. 209 z górnym marginesem.  

 

Fot. 2 Koperta o standardowym wymiarze przesyłki listowej poleconej (erka w postaci

           odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym numerem) zagranicznej

           wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 19 do Niemiec dnia 14.VI. 1927 roku.

           Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi.214. Przesyłka dotarła do miejsca

           przeznaczenia   następnego dnia (15.VI. 1927) w godz. 7.00 -8.00 o czym świadczy

           stempel odbiorczy.

 

Fot. 3   Koperta o standardowym wymiarze przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z

           erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie wpisanym

           numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Lwów 5 w dniu 21. IV. 1927 do

           miejscowości Lorach w Niemczech. Przesyłka po czterech dniach dotarła do tej

           miejscowości. Uwagę zwraca adres jak i datownik. Przesyłka ofrankowana pozioma

           parką znaczków Fi. 214 z lewym marginesem.  

 

Fot. 4   Koperta o nietypowych wymiarach 173 x 100 mm przesyłki listowej, zagranicznej,

           poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie

           wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 16 do Belgii dnia 15 II

           1927 roku. Przesyłka ofrankowana jest parką pionowa znaczków Fi. 214.

 

Fot. 5   Pozioma parka znaczków zapewne z przesyłki listowej poleconej nadanej w Urzędzie

           Pocztowym w Stanisławowie (Stanisławów 1) dnia 5 VII. 1935 roku

 

Fot. 6  Przykłady wykorzystania znaczka Fi.214 na przesyłkach wysłanych z różnych

           Urzędów Pocztowych: Gdyni, Sandomierza Opatowa Kieleckiego i Staszowa.

 

Fot. 7 Przykład wykorzystania znaczka Fi.214 na przesyłce wysłanej z Urzędu Pocztowego

           Pacanów. W datowniku brakuje daty (?)

            Mamy nadzieję, że następnym odcinku pokażemy jeszcze ciekawsze walory z wykorzystaniem pierwszych znaczków zawierających motyw krakowski wydanych w niepodległej Polsce.

                                                                                                          Jerzy Duda

                                                                                     i   administrator strony Piotr    

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce część 4

Z nieukrywanym zadowoleniem informujemy, że nasz cykl prezentowania pierwszych znaczków z motywem krakowskim, a dokładniej z widokiem Wawelu, wydanych w niepodległej Polsce zaczyna wzbudzać zainteresowanie Członków Klubu „Cracoviana” oraz Internautów oglądających naszą stroną internetową. Wyrazy podziękowania kierujemy do Kol. Jacka Zająca, który przekazał nam dwa nadzwyczaj ciekawe walory – wycinek oraz całość pocztową - które prezentujemy poniżej. Otrzymaliśmy również przesyłkę z Kielc z podpisem „Miłośnik Krakowa” z dwoma znaczkami Fi.210 z ciekawymi stemplami oraz przesyłkę z Bułgarii z parką znaczków zakupionych przez prowadzącego nasz cykl. W oczekiwaniu na kolejne informacje oraz skany walorów (znaczków z ciekawymi stemplami oraz całości pocztowych ofrankowanych wspomnianymi znaczkami) pokazujemy ostatnie nabytki.

 

Fot. 1 Jak widać znaczki z widokiem Wawelu i to w kolorze niebieskim dotarły do Urzędu

           Pocztowego w Kopyczyńcach. Wycinek, otrzymany od Kol. Jacka Zająca, pokazany

           na fot. 1 może pochodzić z przesyłki listowej krajowej, poleconej o wadze 20-250

         gramów bowiem opłata za taką przesyłkę według taryfy wynosiła 1,20 zł. Na uwagę

         zasługuje zarówno poziomy pasek znaczka Fi.214 jak i modelowo odciśnięte    

         datowniki nadawcze z Urzędu Pocztowego Kopyczyńce z dnia 9.XI. 1932 roku.

           Miasto od 1564 roku do I rozbioru Polski miasto w I Rzeczpospolitej należące

         do województwa ruskiego. W latach 1867 – 1918 znalazło się w granicach Królestwa

          Galicji i Lodomerii w powiecie husiatyńskim. Od 1925 – 1939 Kopyńczyce były

         miastem powiatowym w województwie tarnopolskim. Obecnie miasto na Ukrainie w

         obwodzie tarnopolskim.

 

Fot. 2 Koperta firmowa, bankowa o standardowym wymiarze przesyłki krajowej, poleconej

           (erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem)

           wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 dnia 11 VIII 1925 roku do Banku

           Polskiego w Nowym Sączu. Przesyłka ofrankowana trzema znaczkami Fi 210 w tym

           parką znaczków.

 

Fot. 3 Znaczek Fi 210 ostemplowany w Urzędzie Pocztowym Nieśwież dnia 31 X 1925

           roku. Nieśwież dawniej był miastem magnackim Księstwa Nieświeskiego. W 1586

           roku król Stefan Batory na prośbę Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła (Sierotki) nadał

           miastu prawa magdeburskie. Miasto znane z drukarni Braci Polskich załózonej w

         1561 roku przez Macieja Kawęczyńskiego. W latach 1919 - 1945 polskie miasto ( w

         1919 – 1921 pod polską administracją). Do 1939 roku gniazdo rodowe Radziwiłłów.

           Zamek w Nieświeżu został w 2005 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa

         UNESCO. Nieśwież obecnie jest w obwodzie mińskim na Białorusi.

 

Fot. 4 Parka znaczków Fi. 214 z lewym marginesem i starannie odbitym datownikiem z

           Urzędu Pocztowego Radziechów w dniu 24 X 1934 roku. Radziechów otrzyma

           prawa miejskie w 1493 roku. Do rozbiorów znajdował się w Rzeczypospolitej (woj.

           ruskie). Od 15 marca 1923 roku – 16 sierpnia 1945 roku miasto powiatowe w

           województwie tarnopolskim w II Rzeczypospolitej. Obecnie na terytorium Ukrainy.

 

Fot. 5 Znaczek Fi, 214 z odbitym datownikiem z Urzędu Pocztowego (?) z miejscowości

           Wróblik Szlachecki z dnia 5 (lub 6) X 1927 roku. Informację o dobrach m. in.

           Wróblik Szlachecki można przeczytać w Gazecie Lwowskiej z 1814 roku. W

           miejscowości, jak można dowiedzieć się z internetu, znajduje się zabytkowa

           dzwonnica z 1869 roku oraz drewniany kościół dawna cerkiew grekokatolicka pod

           wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy. Miejscowość leży w gminie Rymanów. Prosimy o

           Internautów o informację na temat tamtejszej poczty i jej historii.

                                                                                                                 Jerzy Duda

                                                                                        i   administrator strony Piotr

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce część 3

Kontynuujemy rozpoczęty w czerwcu 2018 roku cykl prezentacji całości pocztowych ofrankowanych znaczkami z widokiem Wawelu wydanymi w 1925 roku (czerwony)i w 1926 roku (niebieski) oraz tych znaczków z ciekawym ostemplowaniem licząc na współudział Członków Klubu „Cracoviana” w redagowaniu tego cyklu.

Czym tłumaczymy nasze zainteresowanie wspomnianymi znaczkami i ich pocztowym wykorzystaniem:

-          po pierwsze, są to w ogóle pierwsze znaczki wydane przez Pocztę Polską

           z motywem krakowskim i to z widokiem tak znaczącego dla każdego Polaka

           miejsca jakim jest   Wawel. Jako wydanie pierwsze powinny zainteresować

           kolekcjonerów cracovianów.

-          po drugie, liczba zamówień i wysokość nakładów znaczka o nominale 15 gr.

     były bardzo duże, a znaczka o nominale 40 gr. duże co daje możliwości, nawet

     do dzisiaj,   podjęcia przez kolekcjonera pracy badawczej na temat samych znaczków

       jak i przygotowania różnorodnych i ciekawych tematów związanych z tymi

       znaczkami.

                     Należy przypomnieć, że znaczek o nominale 15 groszy był drukowany w 11.

     terminach od 17.03.1925 do 10.1928 roku każdorazowo od 10 mil. sztuk do 40 mil.

     sztuk. Łącznie wydrukowano ich   pond 250 mil. sztuk. Znaczek o nominale 40 gr.

     drukowano w 6 terminach od 14.08.1926 do 7. 10 1932 roku każdorazowo od

     3,1 mil. do 6.0 mil. szt. Łącznie wydrukowano tych znaczków ok. 30 mil. sztuk.

-   po trzecie, znaczek o nominale 15 gr. był powszechnie dostępny. Taryfa w obrocie krajowym jak i zagranicznym od maja 1925 do września 1926 roku oraz od 15.10.1931 – 1.06.1933 roku dawała możliwość wykorzystania znaczka o nominale 15 groszy i jego wielokrotności do frankowania przesyłek listowych bez uzupełnienia frankatury innymi znaczkami. Można sobie wyobrazić zbiór „całości pocztowych” ofrankowanych znaczkami o nominale 15 gr. z okresu   po wprowadzeniu waluty złotowej w Polsce ( 24 kwietnia 1924 rok).

-          po czwarte wreszcie, okres obiegu pocztowego znaczków z widokiem Wawelu trwający od 05.05 1925 do 01.06.1936 - w odniesieniu do obu znaczków - był bogaty w wydarzenia zarówno polityczne jak i gospodarcze, a przede wszystkim związane z reformą walutową i jej skutkami. Był to okres stabilizacji wartości pieniądza. Złoty był oparty na parytecie złota, był równy frankowi szwajcarskiemu,  a od 1934 roku był jedną z najbardziej stabilnych walut w Europie i w pełni    wymienialny. Wśród „całości pocztowych”   ze wspomnianego okresu ofrankowanych znaczkami z widokiem Wawelu znajdą się, nie wątpimy w to, przesyłki o szczególnym znaczeniu kolekcjonerskim, ważne z punktu widzenia   historycznego i gospodarczego dla środowisk lokalnych ale i dla kraju.

Biorąc pod uwagę wymienione wyjaśnienia zachęcamy Członków Klubu „Cracoviana” oraz wszystkich miłośników Krakowa do poszukiwań w swoich zbiorach „całości pocztowych” ofrankowanych znaczkami z widokiem Wawelu wprowadzonych do obiegu w roku 1925 i 1926 roku, także tych znaczków z ciekawymi stemplami oraz prosimy o informację o wynikach poszukiwań. Będziemy wdzięczni za   przesyłanie skanów walorów wraz z opisem wraz z   wyrażeniem zgody na publikowanie ich na naszej stronie internetowej.

Prezentujemy obecnie kolejne i ciekawe walory otrzymane od   jednego z Członków Klubu „Cracoviana”. Na początek znaczek przedrukowy (fot.1), a następnie cztery całości pocztowe(fot. 2-5)

Fot 1. Znaczek Fi.210, polski znak opłaty, przedrukowany PORT GDAŃSK do użycia

           przez Polska Placówkę Pocztową w Gdańsku wg katalogu Fischera

           Fi. t. II nr 14 c. Na znaczku jest odbitka fragmentu datownika   GDAŃSKI

           URZĄD POCZTOWO-TELEGRAFICZNY z datą 23 VII 1931 18.18.

 

Fot.2. Koperta o wymiarach 120 x 95 mm przesyłki listowej, krajowej wysłana z Urzędu

           Pocztowego Przysiersk, starostwo Świecie w dniu 16.9.1926 roku do Przasnysza.

           Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami, na awersie Fi.210, a na rewersie

           Fi. 208. Ofrankowanie przesyłki było zgodne z taryfą.

                             Na uwagę zasługuje miejscowość Przysiersk. Jest to wieś kociewska w

         woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim. Wieś znana od XIV wieku pod

         nazwą Heinrichsdorf, którą Zakon nadał w 1351 Janowi Klukow. W XIX wieku  

         był Urząd Pocztowy i połączenie kolejowe. Szkoła oficjalnie działa od 1583 roku.

         W 1819 roku istniała we wsi biblioteka. We wsi jest kościół pw. Św. Wawrzyńca.

 

Fot. 3 i 4   Dwa walory wysłane z Urzędu Pocztowego Grudziądz. Pierwszy to pocztówka

                 o standardowych wymiarach wysłana dnia 22.5.1928 roku do firmy

                 w Szwajcarii (fot.3), a druga koperta o wymiarach 158 x 125 przesyłki listowej

                 zagranicznej do Berlina wysłanej 21.2. 1926 roku. Oba walory ofrankowane

                 są poziomymi parkami znaczków Fi.210 zgodnie z taryfą.

 

Fot. 5   Wyjątkowy i nierejestrowany w katalogu przykład przesyłki lotniczej. Jest

             to koperta o wymiarach 140 x 112 mm zawierająca druki ( odbitka pieczęci w

             kolorze czerwonym) wysłana jako polecona ( erka w postaci odbitki pieczątki

             w kolorze fioletowym z odręcznie wpisanym numerem) przewieziona drogą lotniczą z Urzędu Pocztowego Warszawa 19 Port Lotniczy w dniu  1.11.1927 roku do Lwowa. We Lwowie przesyłka była 2.11.1927 o czym świadczy stempel odbity na rewersie. Przesyłka ofrankowana jest trzema znaczkami w tym Fi. 210

i   Fi.214 oraz znaczkiem poczty lotniczej Fi. 219. Łączna frankatura wynosi

60 gr. Informacje o przewiezieniu i dostarczeniu przesyłki droga lotniczą

potwierdzają stosowne odbitki pieczątek.

                                                                                                                  Jerzy Duda

                                                                                         Administrator strony Piotr Malec