Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce część 6

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce                                          

                                                                 część 6

            Nasza akcja prezentowania znaczków pocztowych z widokiem Wawelu wydanych w latach 1925 i 1927 i wykorzystanych do opłacenia przesyłek, dzięki Internautom nabiera tempa. W ostatnim czasie otrzymaliśmy skany kilku ciekawych całości pocztowych oraz znaczków z datownikami urzędów pocztowych z różnych miastach leżących w granicach   II Rzeczypospolitej i innymi ciekawymi datownikami. Będziemy je sukcesywnie prezentować na stronie internetowej. Z posiadanej informacji wiemy, że miłośnicy Krakowa, a zarazem kolekcjonerzy znaczków pocztowych z przyjemnością śledzą przykłady pocztowego wykorzystania znaczków z widokiem Wawelu. Te przykłady świadczą zarówno o dystrybucji znaczków ( dają odpowiedź na pytanie dokąd dotarły) jak i o wartości przekazu wizualnego dla wybranych użytkowników poczty. Nie wszyscy użytkownicy poczty w II Rzeczypospolitej byli na Wawelu i nie wszyscy użytkownicy poczty w tamtych czasach posiadali widok Wawelu w jakiejkolwiek formie. A więc znaczek z widokiem Wawelu mógł mieć wyjątkowe znaczenie dla wielu ludzi.

            Prezentację nabytków rozpoczynamy od stemplowanych znaczków.

 

Fot.1 Znaczek Fi.214 z korespondencji wysłanej z Urzędu Pocztowego Zaleszczyki dnia 12

         VII 1935 roku. W datowniku zwraca uwagę litera S, które ma wygląd cyfry 8.

         Zaleszczyki leżące w zakolu Dniestru zwane były polską Riwierą ze względu na klimat

         i wysokie temperatury w lecie. Miasto było słynnym uzdrowiskiem i miejscowością

         turystyczną. W 1939 roku przez Zaleszczyki , które były miastem granicznym,

         ewakuował się do Rumunii rząd II Rzeczypospolitej.

 

Fot.2 Znaczek   Fi. 210 z korespondencji wysłanej z Urzędu Pocztowego Hel-Puck dnia (?)

         VII 1928 roku.

 

Fot. 3   Pionowa parka znaczków Fi.210 z korespondencji wysłanej z Urzędu Pocztowego w

           Końskich 15 VI 1925 roku.

 

Fot. 4 Znaczki Fi 210 w czworobloku z korespondencji wysłanej z Urzędu Pocztowego

           Katowice (Dworzec) dnia 19 I 1929 roku z ciekawą formą datownika.

 

Fot. 5 Znaczek Fi. 214 z korespondencji wysłanej z tego samego Urzędu Pocztowego

           Katowice (Dworzec) co na fot. 4, dnia 13 XI 1926 roku. Uwagę zwraca inna forma

           datownika.

 

Fot. 6 Znaczek Fi.210 z korespondencji przewiezionej ambulansem pocztowym Borysław –

           Lwów nr 378 b(?) dnia 2. III. (?)

                                                                                             Cdn.                                                                                                                                                                                                                        

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce część 5

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce                                          

                                                                 część 5

            Nasze zainteresowanie pierwszymi znaczkami wydanymi w niepodległej Polsce

o motywie krakowskim, i to z widokiem Wawelu, udziela się powoli znajomym kolekcjonerom. Mamy już przykłady współpracy przy zdobywaniu interesujących walorów w postaci   zarówno całości pocztowych ofrankowanych tymi znaczkami jak również znaczków pochodzących z przesyłek listowych z datownikami i stemplami nadawczymi

z urzędów pocztowych miast, miasteczek i gmin rozsianych na terenie II Rzeczypospolitej,

a także urzędów pocztowych na dworcach kolejowych w ambulansach itp. Dotychczas przeważały walory ze znaczkiem Fi 210 w kolorze czerwonym bowiem jego nakład wskazywał, że był powszechnie dostępny w urzędach pocztowych na terenie całego kraju. Nieco trudniej osiągnąć walory ze znaczkiem Fi 214 czyli znaczkiem w kolorze niebieskim bowiem zarówno nakład jak i dość wysoki nominał sprawiały wrażenie mniej dostępnego

i rzadziej używanego. Ale i to może się w najbliższym czasie zmienić, o czym świadczą walory, które zostały nam udostępnione w ostatnim czasie i zaprezentowane na kolejnych fotografiach.

            Na początek jednak przykład – jak dotychczas rzadki – wykorzystania znaczka z widokiem Wawelu w urzędzie pocztowym w ...Krakowie.

Na fot.1 koperta firmowa spółki adwokackiej o standardowych wymiarach (standardowych w okresie II Rzeczypospolitej czyli o wymiarach 158 x 125 mm) przesyłki listowej zagranicznej wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 2 do Wiednia w dniu 10.08.1926 roku. Przesyłka ofrankowana jest dwoma znaczkami w tym Fi 210 oraz Fi. 209 z górnym marginesem.  

 

Fot. 2 Koperta o standardowym wymiarze przesyłki listowej poleconej (erka w postaci

           odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym numerem) zagranicznej

           wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 19 do Niemiec dnia 14.VI. 1927 roku.

           Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi.214. Przesyłka dotarła do miejsca

           przeznaczenia   następnego dnia (15.VI. 1927) w godz. 7.00 -8.00 o czym świadczy

           stempel odbiorczy.

 

Fot. 3   Koperta o standardowym wymiarze przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z

           erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie wpisanym

           numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Lwów 5 w dniu 21. IV. 1927 do

           miejscowości Lorach w Niemczech. Przesyłka po czterech dniach dotarła do tej

           miejscowości. Uwagę zwraca adres jak i datownik. Przesyłka ofrankowana pozioma

           parką znaczków Fi. 214 z lewym marginesem.  

 

Fot. 4   Koperta o nietypowych wymiarach 173 x 100 mm przesyłki listowej, zagranicznej,

           poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie

           wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 16 do Belgii dnia 15 II

           1927 roku. Przesyłka ofrankowana jest parką pionowa znaczków Fi. 214.

 

Fot. 5   Pozioma parka znaczków zapewne z przesyłki listowej poleconej nadanej w Urzędzie

           Pocztowym w Stanisławowie (Stanisławów 1) dnia 5 VII. 1935 roku

 

Fot. 6  Przykłady wykorzystania znaczka Fi.214 na przesyłkach wysłanych z różnych

           Urzędów Pocztowych: Gdyni, Sandomierza Opatowa Kieleckiego i Staszowa.

 

Fot. 7 Przykład wykorzystania znaczka Fi.214 na przesyłce wysłanej z Urzędu Pocztowego

           Pacanów. W datowniku brakuje daty (?)

            Mamy nadzieję, że następnym odcinku pokażemy jeszcze ciekawsze walory z wykorzystaniem pierwszych znaczków zawierających motyw krakowski wydanych w niepodległej Polsce.

                                                                                                          Jerzy Duda

                                                                                     i   administrator strony Piotr    

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce część 4

Z nieukrywanym zadowoleniem informujemy, że nasz cykl prezentowania pierwszych znaczków z motywem krakowskim, a dokładniej z widokiem Wawelu, wydanych w niepodległej Polsce zaczyna wzbudzać zainteresowanie Członków Klubu „Cracoviana” oraz Internautów oglądających naszą stroną internetową. Wyrazy podziękowania kierujemy do Kol. Jacka Zająca, który przekazał nam dwa nadzwyczaj ciekawe walory – wycinek oraz całość pocztową - które prezentujemy poniżej. Otrzymaliśmy również przesyłkę z Kielc z podpisem „Miłośnik Krakowa” z dwoma znaczkami Fi.210 z ciekawymi stemplami oraz przesyłkę z Bułgarii z parką znaczków zakupionych przez prowadzącego nasz cykl. W oczekiwaniu na kolejne informacje oraz skany walorów (znaczków z ciekawymi stemplami oraz całości pocztowych ofrankowanych wspomnianymi znaczkami) pokazujemy ostatnie nabytki.

 

Fot. 1 Jak widać znaczki z widokiem Wawelu i to w kolorze niebieskim dotarły do Urzędu

           Pocztowego w Kopyczyńcach. Wycinek, otrzymany od Kol. Jacka Zająca, pokazany

           na fot. 1 może pochodzić z przesyłki listowej krajowej, poleconej o wadze 20-250

         gramów bowiem opłata za taką przesyłkę według taryfy wynosiła 1,20 zł. Na uwagę

         zasługuje zarówno poziomy pasek znaczka Fi.214 jak i modelowo odciśnięte    

         datowniki nadawcze z Urzędu Pocztowego Kopyczyńce z dnia 9.XI. 1932 roku.

           Miasto od 1564 roku do I rozbioru Polski miasto w I Rzeczpospolitej należące

         do województwa ruskiego. W latach 1867 – 1918 znalazło się w granicach Królestwa

          Galicji i Lodomerii w powiecie husiatyńskim. Od 1925 – 1939 Kopyńczyce były

         miastem powiatowym w województwie tarnopolskim. Obecnie miasto na Ukrainie w

         obwodzie tarnopolskim.

 

Fot. 2 Koperta firmowa, bankowa o standardowym wymiarze przesyłki krajowej, poleconej

           (erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem)

           wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 dnia 11 VIII 1925 roku do Banku

           Polskiego w Nowym Sączu. Przesyłka ofrankowana trzema znaczkami Fi 210 w tym

           parką znaczków.

 

Fot. 3 Znaczek Fi 210 ostemplowany w Urzędzie Pocztowym Nieśwież dnia 31 X 1925

           roku. Nieśwież dawniej był miastem magnackim Księstwa Nieświeskiego. W 1586

           roku król Stefan Batory na prośbę Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła (Sierotki) nadał

           miastu prawa magdeburskie. Miasto znane z drukarni Braci Polskich załózonej w

         1561 roku przez Macieja Kawęczyńskiego. W latach 1919 - 1945 polskie miasto ( w

         1919 – 1921 pod polską administracją). Do 1939 roku gniazdo rodowe Radziwiłłów.

           Zamek w Nieświeżu został w 2005 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa

         UNESCO. Nieśwież obecnie jest w obwodzie mińskim na Białorusi.

 

Fot. 4 Parka znaczków Fi. 214 z lewym marginesem i starannie odbitym datownikiem z

           Urzędu Pocztowego Radziechów w dniu 24 X 1934 roku. Radziechów otrzyma

           prawa miejskie w 1493 roku. Do rozbiorów znajdował się w Rzeczypospolitej (woj.

           ruskie). Od 15 marca 1923 roku – 16 sierpnia 1945 roku miasto powiatowe w

           województwie tarnopolskim w II Rzeczypospolitej. Obecnie na terytorium Ukrainy.

 

Fot. 5 Znaczek Fi, 214 z odbitym datownikiem z Urzędu Pocztowego (?) z miejscowości

           Wróblik Szlachecki z dnia 5 (lub 6) X 1927 roku. Informację o dobrach m. in.

           Wróblik Szlachecki można przeczytać w Gazecie Lwowskiej z 1814 roku. W

           miejscowości, jak można dowiedzieć się z internetu, znajduje się zabytkowa

           dzwonnica z 1869 roku oraz drewniany kościół dawna cerkiew grekokatolicka pod

           wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy. Miejscowość leży w gminie Rymanów. Prosimy o

           Internautów o informację na temat tamtejszej poczty i jej historii.

                                                                                                                 Jerzy Duda

                                                                                        i   administrator strony Piotr

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce część 3

Kontynuujemy rozpoczęty w czerwcu 2018 roku cykl prezentacji całości pocztowych ofrankowanych znaczkami z widokiem Wawelu wydanymi w 1925 roku (czerwony)i w 1926 roku (niebieski) oraz tych znaczków z ciekawym ostemplowaniem licząc na współudział Członków Klubu „Cracoviana” w redagowaniu tego cyklu.

Czym tłumaczymy nasze zainteresowanie wspomnianymi znaczkami i ich pocztowym wykorzystaniem:

-          po pierwsze, są to w ogóle pierwsze znaczki wydane przez Pocztę Polską

           z motywem krakowskim i to z widokiem tak znaczącego dla każdego Polaka

           miejsca jakim jest   Wawel. Jako wydanie pierwsze powinny zainteresować

           kolekcjonerów cracovianów.

-          po drugie, liczba zamówień i wysokość nakładów znaczka o nominale 15 gr.

     były bardzo duże, a znaczka o nominale 40 gr. duże co daje możliwości, nawet

     do dzisiaj,   podjęcia przez kolekcjonera pracy badawczej na temat samych znaczków

       jak i przygotowania różnorodnych i ciekawych tematów związanych z tymi

       znaczkami.

                     Należy przypomnieć, że znaczek o nominale 15 groszy był drukowany w 11.

     terminach od 17.03.1925 do 10.1928 roku każdorazowo od 10 mil. sztuk do 40 mil.

     sztuk. Łącznie wydrukowano ich   pond 250 mil. sztuk. Znaczek o nominale 40 gr.

     drukowano w 6 terminach od 14.08.1926 do 7. 10 1932 roku każdorazowo od

     3,1 mil. do 6.0 mil. szt. Łącznie wydrukowano tych znaczków ok. 30 mil. sztuk.

-   po trzecie, znaczek o nominale 15 gr. był powszechnie dostępny. Taryfa w obrocie krajowym jak i zagranicznym od maja 1925 do września 1926 roku oraz od 15.10.1931 – 1.06.1933 roku dawała możliwość wykorzystania znaczka o nominale 15 groszy i jego wielokrotności do frankowania przesyłek listowych bez uzupełnienia frankatury innymi znaczkami. Można sobie wyobrazić zbiór „całości pocztowych” ofrankowanych znaczkami o nominale 15 gr. z okresu   po wprowadzeniu waluty złotowej w Polsce ( 24 kwietnia 1924 rok).

-          po czwarte wreszcie, okres obiegu pocztowego znaczków z widokiem Wawelu trwający od 05.05 1925 do 01.06.1936 - w odniesieniu do obu znaczków - był bogaty w wydarzenia zarówno polityczne jak i gospodarcze, a przede wszystkim związane z reformą walutową i jej skutkami. Był to okres stabilizacji wartości pieniądza. Złoty był oparty na parytecie złota, był równy frankowi szwajcarskiemu,  a od 1934 roku był jedną z najbardziej stabilnych walut w Europie i w pełni    wymienialny. Wśród „całości pocztowych”   ze wspomnianego okresu ofrankowanych znaczkami z widokiem Wawelu znajdą się, nie wątpimy w to, przesyłki o szczególnym znaczeniu kolekcjonerskim, ważne z punktu widzenia   historycznego i gospodarczego dla środowisk lokalnych ale i dla kraju.

Biorąc pod uwagę wymienione wyjaśnienia zachęcamy Członków Klubu „Cracoviana” oraz wszystkich miłośników Krakowa do poszukiwań w swoich zbiorach „całości pocztowych” ofrankowanych znaczkami z widokiem Wawelu wprowadzonych do obiegu w roku 1925 i 1926 roku, także tych znaczków z ciekawymi stemplami oraz prosimy o informację o wynikach poszukiwań. Będziemy wdzięczni za   przesyłanie skanów walorów wraz z opisem wraz z   wyrażeniem zgody na publikowanie ich na naszej stronie internetowej.

Prezentujemy obecnie kolejne i ciekawe walory otrzymane od   jednego z Członków Klubu „Cracoviana”. Na początek znaczek przedrukowy (fot.1), a następnie cztery całości pocztowe(fot. 2-5)

Fot 1. Znaczek Fi.210, polski znak opłaty, przedrukowany PORT GDAŃSK do użycia

           przez Polska Placówkę Pocztową w Gdańsku wg katalogu Fischera

           Fi. t. II nr 14 c. Na znaczku jest odbitka fragmentu datownika   GDAŃSKI

           URZĄD POCZTOWO-TELEGRAFICZNY z datą 23 VII 1931 18.18.

 

Fot.2. Koperta o wymiarach 120 x 95 mm przesyłki listowej, krajowej wysłana z Urzędu

           Pocztowego Przysiersk, starostwo Świecie w dniu 16.9.1926 roku do Przasnysza.

           Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami, na awersie Fi.210, a na rewersie

           Fi. 208. Ofrankowanie przesyłki było zgodne z taryfą.

                             Na uwagę zasługuje miejscowość Przysiersk. Jest to wieś kociewska w

         woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim. Wieś znana od XIV wieku pod

         nazwą Heinrichsdorf, którą Zakon nadał w 1351 Janowi Klukow. W XIX wieku  

         był Urząd Pocztowy i połączenie kolejowe. Szkoła oficjalnie działa od 1583 roku.

         W 1819 roku istniała we wsi biblioteka. We wsi jest kościół pw. Św. Wawrzyńca.

 

Fot. 3 i 4   Dwa walory wysłane z Urzędu Pocztowego Grudziądz. Pierwszy to pocztówka

                 o standardowych wymiarach wysłana dnia 22.5.1928 roku do firmy

                 w Szwajcarii (fot.3), a druga koperta o wymiarach 158 x 125 przesyłki listowej

                 zagranicznej do Berlina wysłanej 21.2. 1926 roku. Oba walory ofrankowane

                 są poziomymi parkami znaczków Fi.210 zgodnie z taryfą.

 

Fot. 5   Wyjątkowy i nierejestrowany w katalogu przykład przesyłki lotniczej. Jest

             to koperta o wymiarach 140 x 112 mm zawierająca druki ( odbitka pieczęci w

             kolorze czerwonym) wysłana jako polecona ( erka w postaci odbitki pieczątki

             w kolorze fioletowym z odręcznie wpisanym numerem) przewieziona drogą lotniczą z Urzędu Pocztowego Warszawa 19 Port Lotniczy w dniu  1.11.1927 roku do Lwowa. We Lwowie przesyłka była 2.11.1927 o czym świadczy stempel odbity na rewersie. Przesyłka ofrankowana jest trzema znaczkami w tym Fi. 210

i   Fi.214 oraz znaczkiem poczty lotniczej Fi. 219. Łączna frankatura wynosi

60 gr. Informacje o przewiezieniu i dostarczeniu przesyłki droga lotniczą

potwierdzają stosowne odbitki pieczątek.

                                                                                                                  Jerzy Duda

                                                                                         Administrator strony Piotr Malec

CO NAM ZOSTANIE Z TYCH LAT... (część 5)

                               CO NAM ZOSTANIE Z TYCH LAT...

                                                         (część 5)

            W poprzednim odcinku chwaliliśmy się odnalezioną podczas przedświątecznego sprzątania przesyłką listową wysłaną w lutym 2007 roku   do USA i zwróconą nadawcy po upływie 3 miesięcy. Znaczki stanowiące ofrankowanie przesyłki, a pochodzące z arkusza wydanego przez Pocztę Polską w 2006 roku zatytułowanego „polskie abecadło” spełniły swoją rolę opłaty pocztowej i wróciły do Polski. Całość pocztowa jest zatem dokumentem potwierdzającym pocztowe wykorzystanie znaczków wdanych przez Pocztę Polską, który pozostanie w kraju. Całość na którą składają się; koperta, znaczki pocztowe, odręczne adnotacje urzędników pocztowych, odbitki pieczęci ma zatem określoną wartość historyczną.  

             Tym razem pochwalimy się znaleziskami do których dotarliśmy podczas sprzątania poświątecznego. Jak się okazało sprzątanie poświąteczne dało dwa razy lepsze efekty, bowiem odnaleziono dwa zwroty przesyłek listowych oraz dodatkowo walor o szczególnym znaczeniu, o którym będzie później.

 

            Na fot. 1 koperta standardowej wielkości przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej

                       wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 1 w dniu 04.04 2002 roku do Niemiec

                       ofrankowana znaczkiem Fi. 3802 z przywieszkami oraz Fi.3728. Przesyłka dnia

8        kwietnia 2002 roku została zwrócona nadawcy. Zwrot potwierdzony jest

odbitką pieczęci oraz naklejką na której zaznaczono, że adresat jest nieznany.

 

Fot.2 koperta o wymiarach 175 x 125 mm przesyłki listowej, poleconej (erka w postaci naklejki kodowej), zagranicznej wysłanej z Urzędu Pocztowego i Kraków 53 w dniu 14. 10. 2014 roku. Przesyłka ofrankowana jest czterema znaczkami Fi.4574. Adresat nie odebrał przesyłki w terminie w związku z czym przesyłka została zwrócona nadawcy. Świadczy o tym stosowna naklejka z której wynika, że nadawca nie może przesyłki reklamować. Dnia 17 .11 2014 roku   listonosz z Krakowa pozostawił adresatowi awizo ponieważ przesyłka musiała być opłacona także po zwrocie. Informacja o wysokości opłaty znajduje się w odbitce pieczęci na rewersie koperty w pozycji „zwrot”. ( inne pozycje to; dosłanie, przechowywanie).

  

                      Rok 2018, w którym obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości, zaowocował wieloma emisjami Poczty Polskiej, które tematycznie odnosiły się do wydarzeń z 1918 roku, do twórców niepodległości i wojskowości. Jednym z najciekawszych wydań jest dziewięcioznaczkowy arkusik na który złożyły się wizerunki „ojców” niepodległości , widok Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta oraz wizerunek Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego. W części środkowej arkusika znajduje się przywieszka na której jest widok Orła Białego. Arkusik zapewne znalazł się w wielu polskich domach, nie tylko zamieszkałych przez kolekcjonerów, bowiem jest pamiątką z rocznicowych obchodów odzyskania niepodległości.

                       Mając na uwadze wartość patriotyczną arkusika postanowiłem wykorzystać go także pocztowo czyli ofrankować nim przesyłkę listową. Nominał arkusika ( 8 znaczków po 2,60 zł to 20,80 zł). Przesyłką najbardziej zbliżoną do wartości nominału arkusika to według aktualnej taryfy przesyłka listowa do 100 gramów, zagraniczna (Europa), priorytetowa, polecona z potwierdzeniem odbioru /doręczenia/. Do zrealizowania pomysłu wybrałem mojego stałego korespondenta we Francji do którego wysłałem list w kopercie o wymiarach 247 x 175 mm z prośbą o zwrot koperty. Koszt przesyłki listowej wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków1 o wadze 64 gramy wyniósł 20, 00 zł, a więc ofrankowanie przewyższa taryfę o 0.80 groszy. Efekt moich starań, po otrzymaniu zwrotu koperty,   na który zwróciło uwagę kilka osób także we Francji, pokazany jest na fot. 3.    

 

 

                       Na zakończenie naszego cyklu „Co nam zostanie z tych lat..” w roku 2018 prezentujemy całość pocztową o wyjątkowym znaczeniu dla naszego cyklu. Przede wszystkim pokazana na fot. 4 koperta przesyłki listowej o wymiarach 250 x 175 mm stanowi niezbity dowód, że pozyskiwanie dokumentów poświadczających wykorzystanie znaczków wydanych przez Pocztę Polska może odbywać się również poprzez wysyłkę przesyłek na Poste Restante przy okazji ważnych przedsięwzięć filatelistycznych.

           W opisywanym przypadku była to Krajowa Wystawa Filatelistyczna zorganizowana w Krakowie (prezentacja zbiorów w dwóch obiektach) i Tarnowie w 20. rocznicę pontyfikatu

           Jana Pawła II oraz z okazji jubileuszu 440 rocznicy Poczty Polskiej . Wydano wówczas

           m. in. trzy kartki okolicznościowe, koperty ilustrowane ( fot. 5), stosowano trzy okolicznościowe datowniki i znaki polecenia dla każdej ekspozycji osobno.

 

                       Jednym z ważniejszych przedsięwzięć organizatorów wystawy było przewiezienie przesyłek drogą lotniczą z Krakowa do Wenecji. Przesyłki uroczyście wyekspediowano zabytkowym dyliżansem w dniu 18. 10. 1998 roku sprzed kamienicy Montelupich przy Rynku Głównym 7 – siedziby pierwszej Poczty Polskiej.

                       Prosimy, jak zawsze, o współpracę przy redagowaniu klubowej strony internetowej, przesyłanie na nasz adres materiałów do niniejszego cyklu, proponowanie nowych cyklów, a także prezentowanie własnych propozycji i ciekawostek ze zbiorów dotyczących Krakowa.

                                                                                                                   Jerzy Duda

                                                                                           i administrator strony Piotr.