Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce Część 7

Od 18 lutego 2019 roku kiedy zaprezentowaliśmy na naszej stronie internetowej kolejną część (6a)   cyklu „pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce oraz całości pocztowe ofrankowanymi tymi znaczkami” otrzymaliśmy od Internautów skan tylko jednego waloru. Natomiast autorzy cyklu pozyskali w tym samym czasie dwa interesujące walory, które pokazujemy na kolejnych fotografiach 1, 2 i 3.

Fot.1, a, b   Koperta o wymiarach 155 x 120 mm przesyłki listowej zagranicznej, poleconej

                   z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym

                     numerem, ekspresowej ( naklejka z napisem expres oraz odręczna adnotacją )

                     wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 19 dnia 19 IV 1926 roku do Berlina.

                     Przesyłka ofrankowana jest siedmioma znaczkami na awersie jednym (fot 1a), a

                     na rewersie 6 znaczków (fot. 1b). Wśród znaczków jest 5 Fi.210 oraz 2 znaczki

                     213 II o łącznej frankaturze 1,35 zł . Może to wskazywać, że list miał wagę

                     powyżej 20 gramów w takim przypadku frankatura była zgodna z taryfą.

                   Znaczki o nominale 15 groszy na rewersie koperty zostały przez pośpiech lub

                   nieuwagę nadawcy uszkodzone (przedarte i częściowo oddzielone). List dotarł

                   do Berlina na następny dzieł po wysyłce z Warszawy.

 

Fot 2 a,b   Koperta o wymiarach 140 x 73 mm przesyłki listowej zagranicznej wysłanej z

                 Urzędu Pocztowego Kraków 1 do Stanów Zjednoczonych w dniu 2 .8. 1927 roku.

                 Przesyłka ofrankowana 3 znaczkami Fi. 210 ( jeden na awersie, dwa na rewersie)

                 oraz jednym znaczkiem Fi. 208. Łączna frankatura wynosi 50 groszy (taryfa

                wynosiła 40 groszy). Na kopercie ciekawa odręczna adnotacja „przyszedł dnia 16

                 sierpnia1927 odpisany dnia 18 1927 roku”  

 

fot. 3a,b     Koperta o wymiarach 175(?) x 128 mm przesyłki listowej zagranicznej, poleconej

                  z erka w postaci odbitki pieczatki w kolorze czarnym i odręcznie wpisanym

                   numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Bełz dnia 16 XI 1931 roku do ( N.

                 Bondi) Sydnej w Australii. Trasa listu do Sydnej wiodła przez Port Said w

                 Egipcie ( 24 XI 1931 rok). Do Sydnej list dotarł 20 grudnia 1931 roku i został

                 skierowany do Bondi Beach gdzie znalazł się nazajutrz (21.XII). Poszukiwanie

                 adresata trwało do 29 stycznia 1932 roku, a ponieważ nie został odnaleziony list

                 został odesłany do urzędu pocztowego w Sydnej gdzie znalazł się 1 lutego 1932

                 roku. Urząd pocztowy odesłał list do Polski (odbitka pieczątki Gone Away). W

                Warszawie znalazł się 13 III 1932 roku.

                 Przesyłka ofrankowana jest trzema znaczkami Fi. 214 w tym pionową parka i

                 prawym marginesem o łącznym nominale 1,20 zł zgodnie z taryfą.

                 Może ktoś z Internautów dostrzeże na przesyłce jeszcze cos ciekawego?. Prosimy

                 o informację.

                                     Na tym odcinku przerywamy naszą akcję. Wrócimy do niej kiedy

                 otrzymamy kolejne materiały i opisy.

                                     Mamy natomiast kolejną propozycję dotyczącą całości pocztowych z

                 Krakowa o której napiszemy niebawem.

                                                                                                                    Jerzy Duda

                                                                                           i administrator   PiotrMalec

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce Ciąg dalszy cęści 6

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce                                          

                                             Ciąg dalszy części 6.

            Poprzednią   prezentację pierwszych znaczków z motywem krakowskim wydanych w niepodległej Polsce podana jako   części 6. zakończyliśmy informacją, że dalszy ciąg nastąpi. Część 6 zawierała skany wyłącznie znaczków Fi.210 i Fi. 214 z ciekawymi datownikami pochodzących z ostatnich przesyłek od naszych Internautów. Jak wspomnieliśmy mamy również całości ofrankowane wspomnianymi znaczkami, które prezentujemy na kolejnych fotografiach.

 

Fot.1 Koperta o wymiarach 190 x 125 mm przesyłki listowej, sądowej, krajowej i poleconej

         (erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem)

         wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 14 dnia 21 XII 1932 roku do Sądu

         Okręgowego w Białej Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana trzyznaczkowym paskiem

         poziomym znaczków Fi.214. Ofrankowanie zgodne z taryfa.

 

Fot. 2a,b Widokówka   wykonana przez fotografa W. Russ z Borysławia przedstawiająca

               szyby naftowe (2a) wysłana z Borysławia 23 maja 1928 roku do Rzymu.

               Widokówka ofrankowana jest parką pionową znaczków Fi.210, zgodnie

               z taryfą (2b)    

 

Fot. 3 Koperta firmowa o standardowych wymiarach przesyłki listowej, zagranicznej i

           poleconej (erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym - słabo widoczna-

         z odręcznie wpisanym numerem) wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 1 do Niemiec

         w dniu 17.10.1927 roku.

 

Fot. 4,a b   Koperta firmowa, firmy „GRAFIKA” z Krakowa o standardowych wymiarach

             Przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej (erka w postaci odbitki pieczątki

             w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem) wysłana z Urzędu Pocztowego

             Kraków 4 dnia 24 VIII 1926 roku do Monachium. Przesyłka ofrankowana jest 10.

              znaczkami ( 1 na awersie, 9 na rewersie koperty) w tym sześcioznaczkowym

             blokiem Fi. 205 orz 3 znaczkami Fi. 210. Łączna frankatura wynosi 61 groszy i jest

             zgodna z taryfą (60 groszy przesyłka polecona + 1 grosz na pomoc dla

             bezrobotnych).

            Dziękujemy za udostępnienie nam kolejnych walorów do naszej akcji i prosimy o skany kolejnych materiałów również z własnymi opisami.

                                                                                                        Jerzy Duda

                                                                                 Administrator   Piotr Malec

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce część 6

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce                                          

                                                                 część 6

            Nasza akcja prezentowania znaczków pocztowych z widokiem Wawelu wydanych w latach 1925 i 1927 i wykorzystanych do opłacenia przesyłek, dzięki Internautom nabiera tempa. W ostatnim czasie otrzymaliśmy skany kilku ciekawych całości pocztowych oraz znaczków z datownikami urzędów pocztowych z różnych miastach leżących w granicach   II Rzeczypospolitej i innymi ciekawymi datownikami. Będziemy je sukcesywnie prezentować na stronie internetowej. Z posiadanej informacji wiemy, że miłośnicy Krakowa, a zarazem kolekcjonerzy znaczków pocztowych z przyjemnością śledzą przykłady pocztowego wykorzystania znaczków z widokiem Wawelu. Te przykłady świadczą zarówno o dystrybucji znaczków ( dają odpowiedź na pytanie dokąd dotarły) jak i o wartości przekazu wizualnego dla wybranych użytkowników poczty. Nie wszyscy użytkownicy poczty w II Rzeczypospolitej byli na Wawelu i nie wszyscy użytkownicy poczty w tamtych czasach posiadali widok Wawelu w jakiejkolwiek formie. A więc znaczek z widokiem Wawelu mógł mieć wyjątkowe znaczenie dla wielu ludzi.

            Prezentację nabytków rozpoczynamy od stemplowanych znaczków.

 

Fot.1 Znaczek Fi.214 z korespondencji wysłanej z Urzędu Pocztowego Zaleszczyki dnia 12

         VII 1935 roku. W datowniku zwraca uwagę litera S, które ma wygląd cyfry 8.

         Zaleszczyki leżące w zakolu Dniestru zwane były polską Riwierą ze względu na klimat

         i wysokie temperatury w lecie. Miasto było słynnym uzdrowiskiem i miejscowością

         turystyczną. W 1939 roku przez Zaleszczyki , które były miastem granicznym,

         ewakuował się do Rumunii rząd II Rzeczypospolitej.

 

Fot.2 Znaczek   Fi. 210 z korespondencji wysłanej z Urzędu Pocztowego Hel-Puck dnia (?)

         VII 1928 roku.

 

Fot. 3   Pionowa parka znaczków Fi.210 z korespondencji wysłanej z Urzędu Pocztowego w

           Końskich 15 VI 1925 roku.

 

Fot. 4 Znaczki Fi 210 w czworobloku z korespondencji wysłanej z Urzędu Pocztowego

           Katowice (Dworzec) dnia 19 I 1929 roku z ciekawą formą datownika.

 

Fot. 5 Znaczek Fi. 214 z korespondencji wysłanej z tego samego Urzędu Pocztowego

           Katowice (Dworzec) co na fot. 4, dnia 13 XI 1926 roku. Uwagę zwraca inna forma

           datownika.

 

Fot. 6 Znaczek Fi.210 z korespondencji przewiezionej ambulansem pocztowym Borysław –

           Lwów nr 378 b(?) dnia 2. III. (?)

                                                                                             Cdn.                                                                                                                                                                                                                        

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce część 5

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce                                          

                                                                 część 5

            Nasze zainteresowanie pierwszymi znaczkami wydanymi w niepodległej Polsce

o motywie krakowskim, i to z widokiem Wawelu, udziela się powoli znajomym kolekcjonerom. Mamy już przykłady współpracy przy zdobywaniu interesujących walorów w postaci   zarówno całości pocztowych ofrankowanych tymi znaczkami jak również znaczków pochodzących z przesyłek listowych z datownikami i stemplami nadawczymi

z urzędów pocztowych miast, miasteczek i gmin rozsianych na terenie II Rzeczypospolitej,

a także urzędów pocztowych na dworcach kolejowych w ambulansach itp. Dotychczas przeważały walory ze znaczkiem Fi 210 w kolorze czerwonym bowiem jego nakład wskazywał, że był powszechnie dostępny w urzędach pocztowych na terenie całego kraju. Nieco trudniej osiągnąć walory ze znaczkiem Fi 214 czyli znaczkiem w kolorze niebieskim bowiem zarówno nakład jak i dość wysoki nominał sprawiały wrażenie mniej dostępnego

i rzadziej używanego. Ale i to może się w najbliższym czasie zmienić, o czym świadczą walory, które zostały nam udostępnione w ostatnim czasie i zaprezentowane na kolejnych fotografiach.

            Na początek jednak przykład – jak dotychczas rzadki – wykorzystania znaczka z widokiem Wawelu w urzędzie pocztowym w ...Krakowie.

Na fot.1 koperta firmowa spółki adwokackiej o standardowych wymiarach (standardowych w okresie II Rzeczypospolitej czyli o wymiarach 158 x 125 mm) przesyłki listowej zagranicznej wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 2 do Wiednia w dniu 10.08.1926 roku. Przesyłka ofrankowana jest dwoma znaczkami w tym Fi 210 oraz Fi. 209 z górnym marginesem.  

 

Fot. 2 Koperta o standardowym wymiarze przesyłki listowej poleconej (erka w postaci

           odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym numerem) zagranicznej

           wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 19 do Niemiec dnia 14.VI. 1927 roku.

           Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi.214. Przesyłka dotarła do miejsca

           przeznaczenia   następnego dnia (15.VI. 1927) w godz. 7.00 -8.00 o czym świadczy

           stempel odbiorczy.

 

Fot. 3   Koperta o standardowym wymiarze przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z

           erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie wpisanym

           numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Lwów 5 w dniu 21. IV. 1927 do

           miejscowości Lorach w Niemczech. Przesyłka po czterech dniach dotarła do tej

           miejscowości. Uwagę zwraca adres jak i datownik. Przesyłka ofrankowana pozioma

           parką znaczków Fi. 214 z lewym marginesem.  

 

Fot. 4   Koperta o nietypowych wymiarach 173 x 100 mm przesyłki listowej, zagranicznej,

           poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie

           wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 16 do Belgii dnia 15 II

           1927 roku. Przesyłka ofrankowana jest parką pionowa znaczków Fi. 214.

 

Fot. 5   Pozioma parka znaczków zapewne z przesyłki listowej poleconej nadanej w Urzędzie

           Pocztowym w Stanisławowie (Stanisławów 1) dnia 5 VII. 1935 roku

 

Fot. 6  Przykłady wykorzystania znaczka Fi.214 na przesyłkach wysłanych z różnych

           Urzędów Pocztowych: Gdyni, Sandomierza Opatowa Kieleckiego i Staszowa.

 

Fot. 7 Przykład wykorzystania znaczka Fi.214 na przesyłce wysłanej z Urzędu Pocztowego

           Pacanów. W datowniku brakuje daty (?)

            Mamy nadzieję, że następnym odcinku pokażemy jeszcze ciekawsze walory z wykorzystaniem pierwszych znaczków zawierających motyw krakowski wydanych w niepodległej Polsce.

                                                                                                          Jerzy Duda

                                                                                     i   administrator strony Piotr    

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce część 4

Z nieukrywanym zadowoleniem informujemy, że nasz cykl prezentowania pierwszych znaczków z motywem krakowskim, a dokładniej z widokiem Wawelu, wydanych w niepodległej Polsce zaczyna wzbudzać zainteresowanie Członków Klubu „Cracoviana” oraz Internautów oglądających naszą stroną internetową. Wyrazy podziękowania kierujemy do Kol. Jacka Zająca, który przekazał nam dwa nadzwyczaj ciekawe walory – wycinek oraz całość pocztową - które prezentujemy poniżej. Otrzymaliśmy również przesyłkę z Kielc z podpisem „Miłośnik Krakowa” z dwoma znaczkami Fi.210 z ciekawymi stemplami oraz przesyłkę z Bułgarii z parką znaczków zakupionych przez prowadzącego nasz cykl. W oczekiwaniu na kolejne informacje oraz skany walorów (znaczków z ciekawymi stemplami oraz całości pocztowych ofrankowanych wspomnianymi znaczkami) pokazujemy ostatnie nabytki.

 

Fot. 1 Jak widać znaczki z widokiem Wawelu i to w kolorze niebieskim dotarły do Urzędu

           Pocztowego w Kopyczyńcach. Wycinek, otrzymany od Kol. Jacka Zająca, pokazany

           na fot. 1 może pochodzić z przesyłki listowej krajowej, poleconej o wadze 20-250

         gramów bowiem opłata za taką przesyłkę według taryfy wynosiła 1,20 zł. Na uwagę

         zasługuje zarówno poziomy pasek znaczka Fi.214 jak i modelowo odciśnięte    

         datowniki nadawcze z Urzędu Pocztowego Kopyczyńce z dnia 9.XI. 1932 roku.

           Miasto od 1564 roku do I rozbioru Polski miasto w I Rzeczpospolitej należące

         do województwa ruskiego. W latach 1867 – 1918 znalazło się w granicach Królestwa

          Galicji i Lodomerii w powiecie husiatyńskim. Od 1925 – 1939 Kopyńczyce były

         miastem powiatowym w województwie tarnopolskim. Obecnie miasto na Ukrainie w

         obwodzie tarnopolskim.

 

Fot. 2 Koperta firmowa, bankowa o standardowym wymiarze przesyłki krajowej, poleconej

           (erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem)

           wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 dnia 11 VIII 1925 roku do Banku

           Polskiego w Nowym Sączu. Przesyłka ofrankowana trzema znaczkami Fi 210 w tym

           parką znaczków.

 

Fot. 3 Znaczek Fi 210 ostemplowany w Urzędzie Pocztowym Nieśwież dnia 31 X 1925

           roku. Nieśwież dawniej był miastem magnackim Księstwa Nieświeskiego. W 1586

           roku król Stefan Batory na prośbę Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła (Sierotki) nadał

           miastu prawa magdeburskie. Miasto znane z drukarni Braci Polskich załózonej w

         1561 roku przez Macieja Kawęczyńskiego. W latach 1919 - 1945 polskie miasto ( w

         1919 – 1921 pod polską administracją). Do 1939 roku gniazdo rodowe Radziwiłłów.

           Zamek w Nieświeżu został w 2005 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa

         UNESCO. Nieśwież obecnie jest w obwodzie mińskim na Białorusi.

 

Fot. 4 Parka znaczków Fi. 214 z lewym marginesem i starannie odbitym datownikiem z

           Urzędu Pocztowego Radziechów w dniu 24 X 1934 roku. Radziechów otrzyma

           prawa miejskie w 1493 roku. Do rozbiorów znajdował się w Rzeczypospolitej (woj.

           ruskie). Od 15 marca 1923 roku – 16 sierpnia 1945 roku miasto powiatowe w

           województwie tarnopolskim w II Rzeczypospolitej. Obecnie na terytorium Ukrainy.

 

Fot. 5 Znaczek Fi, 214 z odbitym datownikiem z Urzędu Pocztowego (?) z miejscowości

           Wróblik Szlachecki z dnia 5 (lub 6) X 1927 roku. Informację o dobrach m. in.

           Wróblik Szlachecki można przeczytać w Gazecie Lwowskiej z 1814 roku. W

           miejscowości, jak można dowiedzieć się z internetu, znajduje się zabytkowa

           dzwonnica z 1869 roku oraz drewniany kościół dawna cerkiew grekokatolicka pod

           wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy. Miejscowość leży w gminie Rymanów. Prosimy o

           Internautów o informację na temat tamtejszej poczty i jej historii.

                                                                                                                 Jerzy Duda

                                                                                        i   administrator strony Piotr