P O D Z I Ę K O W A N I E dla Bartosza Piwowarskiego - Banaszkiewicza

                    P O D Z I Ę K O W A N I E

                 dla Bartosza Piwowarskiego - Banaszkiewicza ucznia klasy 5 a

               Szkoły Podstawowej nr 183 na osiedlu Kolorowym 29 w Krakowie

                        Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana” otrzymał

                               od Bartosza Piwowarskiego-Banaszkiewcza

                         piękną, własnoręcznie zrobioną kartkę Świąteczną ze

                           stosownym opisem oraz życzeniami na odwrocie.

                         Kartkę włożoną do koperty i zaadresowaną na adres

                     podany na klubowej stronie internetowej otrzymaliśmy

                       w piątek dnia 3 kwietnia 2020 roku. Zestaw koperta

                                   z kartką jest na załączonej fotografii.

 

 

 

                         W imieniu Zarządu i Członków Klubu składam

                     Najserdeczniejsze podziękowanie Koledze   Bartoszowi

                   za życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Dyngusa,

                 przesłane na karteczce, która wymagała pomysłu, wiele pracy

                           bowiem trzeba było używać do jej wykonania

                 i nożyczek i kolorowego papieru kleju, kredek oraz długopisu.

               Będziemy pamiętali o Twojej karteczce. Przy okazji kolejnego

         spotkania filatelistycznego   w Szkole złożymy osobiste podziękowanie

           Osobne podziękowanie należy się nauczycielowi panu Tadeuszowi

           Urynowiczowi, inicjatorowi współpracy z Klubem i Pocztą Polską

                       w zakresie promowania filatelistyki wśród młodych

                                             w nowym miejscu pracy.

 

 

                                                                                    Za zarząd Klubu

                                                                                   Jerzy Duda - prezes

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1926 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 24.

                                Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

                                    wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1926 (Fi.210 i Fi.214)

                                                                        wykorzystane pocztowo.                                        

                              Część 24.

           W tekście kończącym część 23. zachęciliśmy naszych Kolegów Klubowych, także osoby oglądające od czasu do czasu naszą Klubową stronę internetową, a także Internautów, do obejrzenia kolejnego odcinka 24. naszej serii. Postanowiliśmy w części 24. zaprezentować zestaw interesujących całości ofrankowanych znaczkiem w kolorze niebieskim z widokiem Wawelu (Fi.214), wprowadzonym do obiegu pocztowego 27.10.1926 roku, wydrukowanym w nakładzie ok. 29 milionów sztuk po sześciokrotnym zamówieniu. Znaczek ten był w obiegu pocztowym do 1.06.1936 roku.

           Zbliżamy się do końca naszej akcji. Doszliśmy do przekonania, że nasza akcja trwa długo, może zbyt długo. Zaprezentowaliśmy prawie 35 części w którym pokazano ponad 130 walorów co może być już nużące dla Internautów. Czas zatem zakończyć ją, a przy okazji ocenić dotychczasową współpracę z Członkami Klubu oraz Internautami przy redagowaniu strony internetowej głównie związanej z   opisywaną akcją.

Pragniemy także zaproponować, w najbliższej przyszłości, nową akcję dotyczącą także całości pocztowych nie tylko na czas społecznej kwarantanny ale również dla realizacji klubowego hasła „Kraków – filatelistów obowiązek”. W 2011 roku zaproponowaliśmy to hasło w celu zwiększenia zainteresowania filatelistów i adeptów filatelistyki walorami krakowskimi, dotyczącymi Krakowa, związanymi tematycznie przede wszystkim z Krakowem ale i z Małopolską.

         Na początek prezentujemy zgodnie z zapowiedzią pięć całości pocztowych ofrankowanych znaczkiem lub znaczkami   Fi.214.

 

Fot.1   Koperta firmowa o wymiarach 155 x 126 mm przesyłki listowej, zagranicznej

         wysłana z Urzędu Pocztowego w Nisku dnia 2.VII (?) 1931 roku do redakcji gazety

         Leipziger Rienenzeitung w Lipsku (a). Przesyłka listowa jest ofrankowana na

         rewersie koperty dwoma znaczkami Fi.214 i 243 o łącznej wartości 50 groszy (b).

         Taryfa wymagała opłaty w wysokości 60 groszy. Na kopercie widnieje odbitka

         stempla T   wskazującego na niedostateczne opłacenie przesyłki i konieczność

           pobrania opłaty od adresata. Jest również odręczny wpis o wysokości dopłaty (10).

                    Koperta przesyłki listowej jest intrygująca zarówno z powodu nazwiska

         właściciela firmy i jego konta w banku P.K.O w Warszawie jak i adresata oraz

           miejsca nadania przesyłki.

                       Nisko leżące nad Sanem dzisiaj w województwie podkarpackim  

         otrzymało prawa miejskie 20 października 1933 roku. A więc przesyłka nadana była

         jeszcze przed uzyskaniem praw miejskich. Ale miejscowość była znana od XV

         wieku, a po przejęciu w 1867 roku dóbr przez rodzinę pochodzenia austriacko-

           francuskiego hr. Roger Ressequier de Miremont Nisko stało się siedzibą władz

           administracyjnych z funkcją starosty. Miasto było uprzemysłowione, posiadało także

           pocztę konną do Rzeszowa, a 1896 roku rozpoczęto budowę kolei na trasie

         Rozwadów – Nisko – Przeworsk. Na przełomie XIX i XX wieku rozpoczął się czas

         emigracji ludności żydowskiej do Ameryki. Po odzyskaniu przez Polskę

         niepodległości w 1918 roku przystąpiono do organizacji władz powiatowych i

         lokalnych. W 1921 roku Nisko liczyło 5103 mieszkańców, a w 1937 roku

           rozpoczęto przygotowania pod tereny inwestycyjne Centralnego Okręgu

         Przemysłowego. W mieście były: młyn, tartak, cegielnia, garbarnia, warsztaty

           kowalsko-ślusarskie i inne zakłady rzemieślnicze.

Czym zajmował się nadawca przesyłki listowej nie wiem. W dostępnych mi wykazach i skorowidzach przemysłowo handlowych nie znalazłem nazwiska Jan Reinberger natomiast pojawia się nazwisko Johann Reinberger z Niska w pracy na temat dziejów kolonii niemieckich w Puszczy Sandomierskiej jako jednego z „reanimatorów niemczyzny przed wybuchem wojny światowej w 1939 roku”.

 

Fot. 2 Front koperty o wymiarach 176 x 103 mm przesyłki krajowej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem kolejnym wysłanej z Urzędu Pocztowego w Mikuliczynie dnia 22 V 1933 roku do Lwowa .Przesyłka ofrankowana jest parką pionową znaczków Fi.214 zgodnie z taryfą.

Mikuliczyn w II Rzeczypospolitej był siedzibą gminy, uzdrowiskiem

i znajdował się w województwie stanisławowskim. Natomiast adresatem było jedno z najważniejszych wydawnictw polskich w tamtym okresie. Wydawano w nim podręczniki szkolne i książki pomocne dla nauczycieli oraz dla uczniów szkół ogólnokształcących oraz wydawnictwa kartograficzne. Wydawnictwo działało w latach 1924 – 1941, a po wojnie we Wrocławiu do 1951 roku.

 

Fot. 3 Koperta przesyłki listowej o wymiarach 155 x 125 mm z nadrukowaną informacją o adresacie – nazwą firmy oraz miastem – ekspresowej z naklejką expres w kolorze czerwonym wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 17 XI 1928 roku do Szwajcarii. Przesyłka ofrankowana pionową parka znaczków Fi.214 oraz znaczkiem Fi. 239. Łączna frankatura wynosi 1,80 zł zgodna z taryfa jeśli przesyłka ważyła powyżej 20 gramów. Przesyłka dotarła do adresata 19 XI 1928 roku o czym świadczy odbitka datownika odbiorczego.

 

Fot. 4 Koperta firmowa Banku Handlowego o wymiarach 152 x 125 mm przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczatki w kolorze czerwonym i ręcznie wpisanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 do Szwajcarii (St. Gallen) dnia 21 II 1927 roku. Przesyłka jest ofrankowana parką pozioma znaczków Fi.214 zgodnie z taryfą. Przesyłka dotarła do odbiorcy dnia 23 II 1927 roku (datownik odbiorczy).

 

Fot. 5 Koperta firmowa Banku (Pocztowa Kasa Oszczędności) w Warszawie o wymiarach 198 x 117 mm, przesyłki zagranicznej, poleconej z erką firmową w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odbitym numerem z numeratora wysłana z Warszawy dnia 12 IX 1931 roku do Niemiec (Osnabruck). Przesyłka wysłana z Biura Przekazów Zagranicznych jest ofrankowana trzyznaczkowym paskiem poziomym Fi.214 (1,20zł) zgodnie z taryfą. Przesyła dotarła do adresata dnia 14.9.1931 roku (odbitka stempla odbiorczego).

           Jest to wyjątkowo interesująca koperta bankowa z rzadkim stemplem P.K.O oraz erką P.K.O. Warszawa.  

            Na zakończenie naszej akcji, której celem było zainteresowanie szerszego grona Kolegów z Klubu Cracoviana pocztowym wykorzystaniem pierwszych   znaczków wydanych przez Pocztę Polska z motywem krakowskim i to z widokiem Wawelu czyli Narodowej Świętości, pragniemy podziękować wszystkim który byli uprzejmi włączyć się do naszej akcji. Dziękujemy tym wszystkim, którzy udostępnili nam walory do prezentacji i opisali je. Dziękujemy za uwagi i sugestie oraz życzliwe przyjęcie naszej akcji.

                     Zdajemy sobie sprawę, że podjęliśmy temat trudny, a do tego oparty w zasadzie na całościach pocztowych, których kolekcjonowanie nie tylko nie jest dzisiaj w modzie, ale   jest obce zarówno współczesnym filatelistom jak

           i kolekcjonerom. Bolejemy nad tym, ale wpływu na preferencje filatelistów, na szczęście, nie mamy.

                     Jeśli zdarzy się nam w przyszłości walor ciekawy i godny pokazania

           o tematyce naszej akcji to pomimo zakończenia akcji, oczywiście pokażemy go

           w zakładce ciekawostki.       

                                                                                                     Jerzy Duda

                                                                                    Administrator strony Piotr.

                                     

    

 

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 23.

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim
wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)
wykorzystane pocztowo.
Część 23.

Za zakończenie części 21/22 zapisaliśmy zobowiązanie, że w części 23 naszego
cyklu pokażemy widokówki z różnych stron ( mając na myśli strony recto i verso, a także
strony Polski) ofrankowane znaczkami z widokiem Wawelu. Wśród zestawu widokówek
znalazła się jedna kartka pocztowa, od której rozpoczniemy prezentację zbioru.

Fot. 1 Kartka pocztowa z 1926 roku Fi. II tom, 41, z sygnaturą G.D.P i T. (XII –926) ze
znakiem opłaty (Kolumna Zygmunta) na którym kreski tła nie dochodzą do cyfr (II)
z doklejonym znaczkiem uzupełniającym należność przewidziana taryfą Fi. 210
wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa (?) dnia 15 III 1927 roku do Nicei (Francja).
Frankatura całości jest zgodna z taryfą, która wynosiła 25 groszy.

 

Fot.2 a, b Widokówka wydana przez krakowską firmę POLONIA z zestawu „Poznań” w
1927 roku przedstawiająca widok Placu Wolności (a). Widokówka wysłana
z Urzędu Pocztowego znajdującego się na Targach Poznańskich dnia 25.V.1929
roku do Brna (Czechosłowacja). Widokówka ofrankowana parką poziomą
znaczków Fi.210 o wartości 30 groszy, zgodnie z taryfą (b). Znaczki skasowano
datownikiem mechanicznym (wirnik) wg kat. Andrzeja Myślickiego nr 29 103
stosowanym w dniach 16.V – 30.IX 1929 roku. Kartka wysłana przez grupę
Czechosłowaków zwiedzających Targi Poznańskie.

 

Fot. 3a,b Widokówka świąteczna z reprodukcją obrazu J. Marczewskiego z napisem
WESOŁEGO ALLELUJA wydana przez krakowska firmę POLONIA
w 1929 roku (a) wysłana z Urzędu Pocztowego Stanisławów 2 dnia 30 III 1929
roku do Lwowa. Widokówka ofrankowana znaczkiem Fi 210 zgodnie z taryfą
w Polsce. Uwagę zwraca starannie odbity kasownik na znaczku (b).

 

Fot. 4 a,b Widokówka monochromatyczna przedstawiająca krakowski Rynek
z Sukiennicami wydana przez Salon Malarzy Polskich wyprodukowana
w Zakładach Reprodukcyjnych „Akropol” w 1935 roku (a). Widokówka
ofrankowana znaczkiem Fi.210 wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków (nr.?) do
Pragi Czeskiej dnia 15 IX 1935 roku. (b). Taki zestaw jak na prezentowanej
widokówce to znaczy obrazek, znaczek i datownik związane z Krakowem jest
najwyżej ceniony w moim zbiorze.

Zapraszamy i zachęcamy do obejrzenia kolejnego odcinka 24. naszej serii, który
ukaże się niebawem na naszej klubowej stronie internetowej. W odcinku tym
zaprezentujemy ciekawostki ofrankowane znaczkiem niebieskim z widokiem
Wawelu (Fi.214), ocenimy dotychczasową współpracę z Członkami Klubu oraz
Internautami podczas trwania naszej serii, a może nawet coś zaproponujemy na
czas kwarantanny społecznej związanej z koronawirusem.

Jerzy Duda
Administrator Piotr

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 21 i 22.

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim
wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)
wykorzystane pocztowo.
Część 21 i 22.


W części 19. naszego cyklu zwróciliśmy uwagę na dosyć niezwykłą sprawę, a
mianowicie na przesyłki listowe kierowane do Sądu Okręgowego i Sądu Pokoju w Białej
Podlaskiej. Liczba kopert z przesyłkami sądowymi adresowanymi do tych Sądów w latach
1925 – 1930 ofrankowanymi pierwszymi znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską z
motywem krakowskim – widokiem Wawelu – była całkiem pokaźna na portalach
internetowych. Na zakończenie części 20. podaliśmy garść informacji o Sądzie we
wspomnianej miejscowości oraz literaturę odnoszącą się do Sądu Okręgowego w Białej
Podlaskiej. W kolejnej części naszego cyklu (cz.21) wrócimy do sądowych całości z tamtego
terenu i zaprezentujemy 3 koperty o podobnych wymiarach, przesyłek listowych,
poleconych adresowanych do: Sądu Pokoju w Białej Podlaskiej, do Sądu Pokoju we
Włodawie oraz do Sądu Grodzkiego w Piszczacu.
W części 22 pokażemy dwie standardowe koperty przesyłek listowych
ofrankowanych znaczkami z widokiem Wawelu.


Cześć 21

 

Fot 1. Koperta o wymiarach 193 x 139 mm przesyłki listowej, sądowej ,lokalnej, poleconej z
erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym numerem
wysłanej z Urzędu Pocztowego w Białej Podlaskiej 28 II 1927 roku do Sadu Pokoju w
Białej Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi.214 i 209 o łącznej
wartości 50 groszy zgodnie z taryfą.

 

Fot 2 Koperta o wymiarach jak na fot.1 przesyłki listowej, sądowej, poleconej z erką w
postaci odbitki pieczątki w kolorze fioletowym i odręcznie wpisanym numerem
wysłana z Urzędu Pocztowego Ustroń k. Lubartowa dnia 16. IV. 1928 roku do Sądu
Pokoju we Włodawie. Przesyłka we Włodawie była 18 IV 1928 roku o czym świadczy
odbitka stempla odbiorczego. Przesyłka ofrankowana trzema znaczkami Fi.210 oraz
parka pionową znaczków Fi. 234 o łącznej frankaturze 65 groszy zgodnie z taryfą.

 

Fot.3 Koperta o wymiarach jak na fot. 1i 2 przesyłki listowej, sądowej, poleconej z erką
w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym wysłana z Urzędu Pocztowego Kodeń
w dniu 29 12 1935 rok do Sądu Grodzkiego w Piszczacu. Przesyłka dotarła do adresata
30 XII 1935 roku. Przesyłka ofrankowan jest dwoma znaczkami Fi.214 i Fi. 253 o
łącznej frankaturze 55 groszy zgodnie z taryfą. Na kopercie jest adnotacja Sądu o
zwróceniu apelacji 8.VI 1936 roku.

Korespondencja prowadzona była już po likwidacji Okręgowego Sądu w Białej

Podlaskiej, która nastąpiła w 1931 roku. Struktura Sąd dostosowana była do nowego
podziału administracyjnego i Sądowego.

Część 22

 


Fot. 1 Koperta firmowa o wymiarach 150 x 115 przesyłki zagranicznej , handlowej
wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 dnia 13 III 1921 roku do Niemiec.
Przesyłka ofrankowana trzema znaczkami Fi,210 w tym parką poziomą. Łączna
frankatura wynosi 45 groszy, zgodnie z tarfą.

 

Fot. 2 Koperta przesyłki listowej prywatnej o wymiarach 156 x 125 mm wysłana z Urzędu
Pocztowego Warszawa 2 w dniu 25 XI 1925 roku do Alzacji. Ofrankowana jest 3.
znaczkami Fi.210, w tym parka poziomą. Frankatura 45 groszy była zgodna z taryfą.

W następnej części naszego cyklu pokażemy widokówki z różnych stron
frankowanych znaczkami z widokiem Wawelu.


Jerzy Duda
Administrator Piotr

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo.

                                   Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                                 wykorzystane pocztowo.                                        

                                                         Część 20.

            W części 19. naszego cyklu zwróciliśmy uwagę na dosyć niezwykłą sprawę, a mianowicie na przesyłki listowe kierowane do Sądu Okręgowego i Sądu Pokoju w Białej Podlaskiej. Liczba kopert z przesyłkami sądowymi adresowanymi do tych Sądów w latach 1925 – 1930 ofrankowanymi pierwszymi znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską z motywem krakowskim – widokiem Wawelu – była całkiem pokaźna na portalach internetowych. Wzbudziło to moje zainteresowanie tym bardziej, że daje się zauważyć kierunek zwiększonej dystrybucji znaczków z widokiem Wawelu na ziemie wschodnie niepodległej Polski. Tym razem uzupełniamy jeszcze ten zestaw przesyłek listowych o kolejne trzy pozycje ofrankowane rzadszymi znaczkami, czyli Fi.214 w kolorze niebieskim.

            Są to trzy przesyłki listowe, polecone, krajowe w kopertach o tych samych wymiarach 189 x 127 mm wykonanych z różnych ale cienkich papierów adresowane do Sadu Okręgowego, Sadu Pokoju i Prezesa Sadu Okręgowego.

 

Fot. 1 Koperta przesyłki listowej, miejscowej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki

           w kolorze czerwonym z ręcznie wpisanym numerem (1975) wysłana z Urzędu

           Pocztowego Biała Podlaska dnia 21 X 1927 roku do Sądu Pokoju w Białej Podlaskiej.

           Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi.214 oraz Fi. 209. Ofrankowanie 50

           groszy było zgodne z taryfą.

 

Fot. 2 Koperta przesyłki listowej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczatki w kolorze

         fioletowym wysłana z Urzędu Pocztowego Siedlce dnia 7 I 1928 do Sadu Okregowego

         w Białej Podlaskiej. Na awersie odbitka pieczątki Biura Podawczo-Wykonawczego

         Sądu. Przesyłka ofrankowana 5. znaczkami w tym Fi.214, trzema znaczkami Fi.209

         oraz Fi.226. Łączna frankatura   1,00 zł. Taryfa przewidywała 0.90 groszy przy

         przesyłce mieszczącej się w grupie 20-250 gramów.

 

Fot. 3 Koperta przesyłki listowej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczatki w kolorze

           czarnym i ręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Siedlce 2 dnia 7

           VI 1929 roku do Sądu w Białej Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana 4.znaczkami w tym

           parka pionową Fi.214 i dwoma znaczkami Fi.243. Łączna frankatura 1,00 zł zgodna z

           taryfą.  

            A teraz o Sądzie w Białej Podlaskiej. Sąd powstał 19 stycznia 1919 roku na mocy Dekretu Naczelnika Państwa z dnia 24 grudnia 1918 roku. Akta spraw cywilnych dotyczyły głównie postępowań w kwestii: sprostowania aktów stanu cywilnego, sporów własnościowych, rozwodów, przysposobienia dzieci oraz uznanie za zmarłych osób zaginionych i poległych dla których nie sporządzono aktów zgonu. Pozostałością aktową Wydziału Cywilnego sa również akta rejestrowe, na które składają się obwieszczenia sądowe dotyczące rejestru handlowego, korespondencja rejestrowa z przedsiębiorstwami i inne. Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej został zlikwidowany na podstawie ustawy z dnia 14 października 1931 roku. W następnym roku Sądy zostały podzielone, a struktura dostosowana do podziału administracyjnego. Dla chcących wiedzieć więcej o Sądzie Okręgowym polecam literaturę: Dariusz Magier: Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej w latach 1919 – 1931. Dzieje ustrojowe i pozostałość aktowa. Opracowanie dostępne w internecie.

           

                                                                                                     Jerzy Duda

                                                                   oraz Administrator strony Piotr