Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1926 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 24.

                                Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

                                    wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1926 (Fi.210 i Fi.214)

                                                                        wykorzystane pocztowo.                                        

                              Część 24.

           W tekście kończącym część 23. zachęciliśmy naszych Kolegów Klubowych, także osoby oglądające od czasu do czasu naszą Klubową stronę internetową, a także Internautów, do obejrzenia kolejnego odcinka 24. naszej serii. Postanowiliśmy w części 24. zaprezentować zestaw interesujących całości ofrankowanych znaczkiem w kolorze niebieskim z widokiem Wawelu (Fi.214), wprowadzonym do obiegu pocztowego 27.10.1926 roku, wydrukowanym w nakładzie ok. 29 milionów sztuk po sześciokrotnym zamówieniu. Znaczek ten był w obiegu pocztowym do 1.06.1936 roku.

           Zbliżamy się do końca naszej akcji. Doszliśmy do przekonania, że nasza akcja trwa długo, może zbyt długo. Zaprezentowaliśmy prawie 35 części w którym pokazano ponad 130 walorów co może być już nużące dla Internautów. Czas zatem zakończyć ją, a przy okazji ocenić dotychczasową współpracę z Członkami Klubu oraz Internautami przy redagowaniu strony internetowej głównie związanej z   opisywaną akcją.

Pragniemy także zaproponować, w najbliższej przyszłości, nową akcję dotyczącą także całości pocztowych nie tylko na czas społecznej kwarantanny ale również dla realizacji klubowego hasła „Kraków – filatelistów obowiązek”. W 2011 roku zaproponowaliśmy to hasło w celu zwiększenia zainteresowania filatelistów i adeptów filatelistyki walorami krakowskimi, dotyczącymi Krakowa, związanymi tematycznie przede wszystkim z Krakowem ale i z Małopolską.

         Na początek prezentujemy zgodnie z zapowiedzią pięć całości pocztowych ofrankowanych znaczkiem lub znaczkami   Fi.214.

 

Fot.1   Koperta firmowa o wymiarach 155 x 126 mm przesyłki listowej, zagranicznej

         wysłana z Urzędu Pocztowego w Nisku dnia 2.VII (?) 1931 roku do redakcji gazety

         Leipziger Rienenzeitung w Lipsku (a). Przesyłka listowa jest ofrankowana na

         rewersie koperty dwoma znaczkami Fi.214 i 243 o łącznej wartości 50 groszy (b).

         Taryfa wymagała opłaty w wysokości 60 groszy. Na kopercie widnieje odbitka

         stempla T   wskazującego na niedostateczne opłacenie przesyłki i konieczność

           pobrania opłaty od adresata. Jest również odręczny wpis o wysokości dopłaty (10).

                    Koperta przesyłki listowej jest intrygująca zarówno z powodu nazwiska

         właściciela firmy i jego konta w banku P.K.O w Warszawie jak i adresata oraz

           miejsca nadania przesyłki.

                       Nisko leżące nad Sanem dzisiaj w województwie podkarpackim  

         otrzymało prawa miejskie 20 października 1933 roku. A więc przesyłka nadana była

         jeszcze przed uzyskaniem praw miejskich. Ale miejscowość była znana od XV

         wieku, a po przejęciu w 1867 roku dóbr przez rodzinę pochodzenia austriacko-

           francuskiego hr. Roger Ressequier de Miremont Nisko stało się siedzibą władz

           administracyjnych z funkcją starosty. Miasto było uprzemysłowione, posiadało także

           pocztę konną do Rzeszowa, a 1896 roku rozpoczęto budowę kolei na trasie

         Rozwadów – Nisko – Przeworsk. Na przełomie XIX i XX wieku rozpoczął się czas

         emigracji ludności żydowskiej do Ameryki. Po odzyskaniu przez Polskę

         niepodległości w 1918 roku przystąpiono do organizacji władz powiatowych i

         lokalnych. W 1921 roku Nisko liczyło 5103 mieszkańców, a w 1937 roku

           rozpoczęto przygotowania pod tereny inwestycyjne Centralnego Okręgu

         Przemysłowego. W mieście były: młyn, tartak, cegielnia, garbarnia, warsztaty

           kowalsko-ślusarskie i inne zakłady rzemieślnicze.

Czym zajmował się nadawca przesyłki listowej nie wiem. W dostępnych mi wykazach i skorowidzach przemysłowo handlowych nie znalazłem nazwiska Jan Reinberger natomiast pojawia się nazwisko Johann Reinberger z Niska w pracy na temat dziejów kolonii niemieckich w Puszczy Sandomierskiej jako jednego z „reanimatorów niemczyzny przed wybuchem wojny światowej w 1939 roku”.

 

Fot. 2 Front koperty o wymiarach 176 x 103 mm przesyłki krajowej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem kolejnym wysłanej z Urzędu Pocztowego w Mikuliczynie dnia 22 V 1933 roku do Lwowa .Przesyłka ofrankowana jest parką pionową znaczków Fi.214 zgodnie z taryfą.

Mikuliczyn w II Rzeczypospolitej był siedzibą gminy, uzdrowiskiem

i znajdował się w województwie stanisławowskim. Natomiast adresatem było jedno z najważniejszych wydawnictw polskich w tamtym okresie. Wydawano w nim podręczniki szkolne i książki pomocne dla nauczycieli oraz dla uczniów szkół ogólnokształcących oraz wydawnictwa kartograficzne. Wydawnictwo działało w latach 1924 – 1941, a po wojnie we Wrocławiu do 1951 roku.

 

Fot. 3 Koperta przesyłki listowej o wymiarach 155 x 125 mm z nadrukowaną informacją o adresacie – nazwą firmy oraz miastem – ekspresowej z naklejką expres w kolorze czerwonym wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 17 XI 1928 roku do Szwajcarii. Przesyłka ofrankowana pionową parka znaczków Fi.214 oraz znaczkiem Fi. 239. Łączna frankatura wynosi 1,80 zł zgodna z taryfa jeśli przesyłka ważyła powyżej 20 gramów. Przesyłka dotarła do adresata 19 XI 1928 roku o czym świadczy odbitka datownika odbiorczego.

 

Fot. 4 Koperta firmowa Banku Handlowego o wymiarach 152 x 125 mm przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczatki w kolorze czerwonym i ręcznie wpisanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 do Szwajcarii (St. Gallen) dnia 21 II 1927 roku. Przesyłka jest ofrankowana parką pozioma znaczków Fi.214 zgodnie z taryfą. Przesyłka dotarła do odbiorcy dnia 23 II 1927 roku (datownik odbiorczy).

 

Fot. 5 Koperta firmowa Banku (Pocztowa Kasa Oszczędności) w Warszawie o wymiarach 198 x 117 mm, przesyłki zagranicznej, poleconej z erką firmową w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odbitym numerem z numeratora wysłana z Warszawy dnia 12 IX 1931 roku do Niemiec (Osnabruck). Przesyłka wysłana z Biura Przekazów Zagranicznych jest ofrankowana trzyznaczkowym paskiem poziomym Fi.214 (1,20zł) zgodnie z taryfą. Przesyła dotarła do adresata dnia 14.9.1931 roku (odbitka stempla odbiorczego).

           Jest to wyjątkowo interesująca koperta bankowa z rzadkim stemplem P.K.O oraz erką P.K.O. Warszawa.  

            Na zakończenie naszej akcji, której celem było zainteresowanie szerszego grona Kolegów z Klubu Cracoviana pocztowym wykorzystaniem pierwszych   znaczków wydanych przez Pocztę Polska z motywem krakowskim i to z widokiem Wawelu czyli Narodowej Świętości, pragniemy podziękować wszystkim który byli uprzejmi włączyć się do naszej akcji. Dziękujemy tym wszystkim, którzy udostępnili nam walory do prezentacji i opisali je. Dziękujemy za uwagi i sugestie oraz życzliwe przyjęcie naszej akcji.

                     Zdajemy sobie sprawę, że podjęliśmy temat trudny, a do tego oparty w zasadzie na całościach pocztowych, których kolekcjonowanie nie tylko nie jest dzisiaj w modzie, ale   jest obce zarówno współczesnym filatelistom jak

           i kolekcjonerom. Bolejemy nad tym, ale wpływu na preferencje filatelistów, na szczęście, nie mamy.

                     Jeśli zdarzy się nam w przyszłości walor ciekawy i godny pokazania

           o tematyce naszej akcji to pomimo zakończenia akcji, oczywiście pokażemy go

           w zakładce ciekawostki.       

                                                                                                     Jerzy Duda

                                                                                    Administrator strony Piotr.