P O D Z I Ę K O W A N I E dla Bartosza Piwowarskiego - Banaszkiewicza

                    P O D Z I Ę K O W A N I E

                 dla Bartosza Piwowarskiego - Banaszkiewicza ucznia klasy 5 a

               Szkoły Podstawowej nr 183 na osiedlu Kolorowym 29 w Krakowie

                        Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana” otrzymał

                               od Bartosza Piwowarskiego-Banaszkiewcza

                         piękną, własnoręcznie zrobioną kartkę Świąteczną ze

                           stosownym opisem oraz życzeniami na odwrocie.

                         Kartkę włożoną do koperty i zaadresowaną na adres

                     podany na klubowej stronie internetowej otrzymaliśmy

                       w piątek dnia 3 kwietnia 2020 roku. Zestaw koperta

                                   z kartką jest na załączonej fotografii.

 

 

 

                         W imieniu Zarządu i Członków Klubu składam

                     Najserdeczniejsze podziękowanie Koledze   Bartoszowi

                   za życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Dyngusa,

                 przesłane na karteczce, która wymagała pomysłu, wiele pracy

                           bowiem trzeba było używać do jej wykonania

                 i nożyczek i kolorowego papieru kleju, kredek oraz długopisu.

               Będziemy pamiętali o Twojej karteczce. Przy okazji kolejnego

         spotkania filatelistycznego   w Szkole złożymy osobiste podziękowanie

           Osobne podziękowanie należy się nauczycielowi panu Tadeuszowi

           Urynowiczowi, inicjatorowi współpracy z Klubem i Pocztą Polską

                       w zakresie promowania filatelistyki wśród młodych

                                             w nowym miejscu pracy.

 

 

                                                                                    Za zarząd Klubu

                                                                                   Jerzy Duda - prezes