PIERWSZY ZNACZEK W NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ Z MOTYWEM KRAKOWSKIM Cześć IV

PIERWSZY  ZNACZEK  W NIEPODLEGŁEJ  RZECZYPOSPOLITEJ  Z  MOTYWEM KRAKOWSKIM

Cześć IV

Kolejną część prezentacji całości pocztowych ofrankowanych pierwszym znaczkiem o nominale   15 groszy wprowadzonym do obiegu pocztowego rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 maja 1925 z serii tzw. widokowej z motywem krakowskim na którym zaprezentowano widok Wawelu, rozpoczynamy od podziękowania. Podziękowanie składamy kol. Miłoszowi Rzadkoszowi, który wyjaśnił nam sprawę którą podnieśliśmy w opisie fotografii nr 7 z części III. Na zaprezentowanej całości jest pasek trzyznaczkowy z marginesem na którym została zapisana liczba rozrachunkowa 13 zł. 50 groszy. Można było się sugerować, że skoro arkusz składał się ze 100 znaczków (10 x 10) to ta liczba powinna być 15 zł. Kol. Miłosz wyjaśnił nam, ze liczby rozrachunkowe są podawane narastająco, a więc w pierwszym wierszu jest 1zł.50 gr., w drugim 3 zł., w czwartym 4 zł. 50 gr i tak dalej, a w wierszu dziewiątym jest 13 zł 50 gr. A więc pasek na całości pokazanej na fot. 7 w części III pochodzi z dziewiątego wiersza arkusza znaczków. Pozostają nam do wyjaśnienia dwie inne sprawy. Prosimy Członków Klubu Cracoviana i Internautów o ich wyjaśnienie lub komentarz.

            Dzisiaj prezentujemy kolejne całości ofrankowane wielokrotnością znaczka Fi 210. W poprzednich częściach całości ofrankowane były jednym, dwoma i trzema znaczkami Fi 210 tworzących frankaturę wielokrotną ( w przypadku, dwóch i trzech znaczków) oraz frankaturę mieszaną. Tym razem wybraliśmy 9 całości ofrankowanych co najmniej czterema znaczkami Fi. 210.    

        

Fot. 1 Koperta formatu 190 x 126 mm przesyłki listowej, krajowej, poleconej z erką z postaci

           odbitki pieczątki z ręcznie wpisanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Łomża

           w dniu 2 III 1926 roku do Białej Podlaskiej ( przesyłka sądowa). Przesyłka

           ofrankowana czteroznaczkowym paskiem poziomym Fi.210. Łączna frankatura

           wynosi 60 gr. i jest zgodna z taryfą.

Fot. 2 Koperta tego samego formaty co na fot. 1 przesyłki listowej, krajowej, poleconej z

           erka w postaci odbitki pieczątki z ręcznym wpisanym numeru wysłana z Urzędu

           Pocztowego Biała Podlaska do Sądu Okręgowego w ..Białej Podlaskiej w dniu 3 III

           1926 roku. Przesyłka ofrankowana czteroznaczkowym paskiem Fi.210. Na kopercie

           odbitka pieczątki przyjęcia w Biurze Podawczo Wydawniczym Sądu.

Fot.3   Koperta tego samego formatu co na fot 1 i 2 przesyłki listowej krajowej, poleconej

           z erką w postaci odbitki pieczątki w odręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu

             Pocztowego Włodawa w dniu 25 X 1928 roku do Sądu Okręgowego w Białej

             Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana jest poziomym czteroznaczkowym paskiem

             Fi.210   oraz trzema znaczkami z tej samej serii Fi. 209. Łączna frankatura wynosi

             90 gr. Przesyłka listowa ważyła powyżej 20 gramów. Opłata zgodna z taryfą.

Fot. 4   Koperta o wymiarach 178 x 115 mm z papieru o niskiej gramaturze przesyłki

           krajowej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki i odręcznym wpisem numeru

           nadanej w Urzędzie Pocztowym Kraków 1c do Sądu Okręgowego w Krakowie w

           dniu 14 VIII 1925 roku. Przesyłka ofrankowana czteroznaczkowym paskiem

           pionowym Fi.210, zgodnie z taryfą. Uwagę zwraca datownik UP Kraków 1.

Fot. 5a, b   Wyjątkowa koperta firmowa (Banku) z okienkiem o wymiarach 160 x 125 mm

               przesyłki zagranicznej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki i odręcznie

               wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 w dniu 2 IX 1925

               roku do Francji. Przesyłka dotarła do Paryża dnia 5 IX 1925 roku o czy świadczy

               datownik odbiorczy. Przesyłka ofrankowana czteroznaczkowym paskiem

               pionowym Fi.210 zgodnie z taryfą. Wyjątkowość koperty polega na nietypowym

               umieszczeniu okienka i jego kształt i wymiar.

Fot. 6   Koperta o wymiarach 192 x 130 mm przesyłki krajowej, poleconej z erka w postaci

           odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego

           Radom 3 w dniu 30 X 1925 roku do Sądu w Białej Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana

           czteroznaczkowym blokiem Fi.210, zgodnie z taryfą.

Fot. 7 Koperta o wymiarach 155 x 125 mm ( koperta firmowa inżyniera z nadrukiem na

           klapie na rewersie) przesyłki krajowej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki i

           odręcznie wpisanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 do Sądu

           Okręgowego w Białej Podlaskiej w dniu 30 I 1926. Przesyłka ofrankowana 4.

           znaczkami Fi. 210 zgodnie z taryfą.  

Fot. 8   Koperta firmowa kancelarii adwokackiej w Krakowie o wymiarach 175 x 115 mm

           przesyłki krajowej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie

           wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 1 w dniu 29 VIII 1925

           roku do Sadu Okręgowego w Krakowie. Przesyłka ofrankowana 4. znaczkami Fi.210

           naklejonymi fantazyjnie na rewersie koperty.

Fot. 9   Koperta o wymiarach 150 x 120 mm przesyłki zagranicznej, poleconej z erką

           w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem

           wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 2 w dniu 23 V 1928 roku do Genewy.

             Przesyłka znalazła się w Genewie dnia 25 V 1928 roku o czym świadczy odbitka

             stempla odbiorczego. Przesyłka ofrankowana jest 6. znaczkami w tym 4. Fi.210 i 2.

             znaczkami Fi. 211 o łącznej wartości 1,00 zł. zgodnie z taryfa.

                         Zaprezentowane całości pochodzą z kolekcji Jerzego Dudy. Ponawiamy nasz apel o włączenie się Członków Klubu Cracoviana do redagowania naszej strony internetowej, również do przesyłania nam własnych propozycji i uwag. Równocześnie przypominamy, ze przekazywane materiały mają dotyczyć spraw, problemów i zagadnień związanych z Krakowem prezentowanych głównie na znakach pocztowych i widokówkach.

                                                                        Administrator strony Piotr

                                                                           oraz autor Jerzy Duda.  

PIERWSZY ZNACZEK W NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ Z MOTYWEM KRAKOWSKIM Cześć III

Kontynuujemy naszą prezentację całości ofrankowanych znaczkiem, lub jego wielokrotnością, wydanym w 1925 roku w serii tzw. widokowej na którym zaprezentowano widok Wawelu. Znaczek w kolorze czerwonym   był popularnym znaczkiem ze względu na nominał (15 groszy), dostępnym dla użytkowników poczty w Polsce ze względu na duży nakład ( o czym było w poprzednich odcinkach ) oraz miał długi okres ważności ( do 1.05.1933 roku). Znaczek służył do ofrankowania przesyłek listowych zarówno krajowych i zagranicznych tworząc na całościach frankaturę pojedynczą, wielokrotną lub mieszaną, a także spełniając rolę znaczka uzupełniającego   ofrankowanie kartek pocztowych wysyłanych za granicę. Na całościach pocztowych pojawiał się w różnych konstelacjach z dostępnymi wówczas znaczkami pocztowymi. Przykłady wykorzystania znaczka na przesyłkach pocztowych pochodzących ze zbioru Jerzego Dudy zaprezentowaliśmy   w poprzednich prezentacjach. Wykorzystujemy zbiory jednego członka Klubu ze względu na brak odzewu na naszą prośbę kierowaną do członków Klubu i Internautów. Sadzimy jednak, że członkowie Klubu „Cracoviana” poza znakomitymi, rzadkimi i drogocennymi zbiorami cracovianów znajdą w swoich zbiorach także przykłady całości ofrankowanych pierwszym znaczkiem o motywie krakowskim. Prosimy o przysyłanie skanów takich całości, które umieścimy na naszej stronie internetowej, a także o przesyłanie komentarzy do naszej akcji oraz ciekawostek związanych   ze znaczkiem o nominale 15 groszy z 1925 roku z widokiem Wawelu.

Rozpoczynamy tą część widokami dwóch kopert małego formatu ( fot. 1 i 2) przesyłek listowych krajowej i zagranicznej.

Fot.1 Koperta o wymiarach 120 x 95 mm przesyłki listowej, krajowej, poleconej z erką

           w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym numerem

          wysłana z urzędu pocztowego Międzyrzec Podlaski dnia 19 XI 1925 roku do Sądu

           Okręgowego w Białej Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana jest trzyznaczkowym

           paskiem poziomym znaczka Fi 210.

Fot. 2 Koperta żałobna o wymiarach 120 x 81 mm przesyłki listowej, zagranicznej wysłana

           z urzędu pocztowego Łódź 1 dnia 1 VIII 1928 roku do Berlina. Przesyłka

           ofrankowana jest czterema znaczkami (frankatura mieszana) w tym trzema znaczkami

           ( w tym poziomym paskiem dwuznaczkowym) Fi. 210 oraz jednym znaczkiem

           Fi. 208. Opłata 50 groszy zgodna z taryfą.

Fot. 3 Koperta o wymiarach 159 x 125 mm przesyłki listowej, ekspresowej, zagranicznej

           wysłana z urzędu pocztowego Nowy Targ do Brna w dniu 14 VIII 1928 roku .

           Przesyłka ofrankowana ( frankatura mieszana) siedmioma znaczkami w tym

             trzyznaczkowym paskiem Fi.210 oraz 4. znaczkami Fi. 237 o łącznej wartości

             1,45 gr. zgodnie z taryfą.

Fot. 4   Koperta o wymiarach 180 x 120 mm przesyłki listowej, miejscowej, poleconej z erką

           w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie wpisanym numerem

           wysłana z urzędu pocztowego w Białej Podlaskiej w dniu 29 VIII 1926 roku do Sądu

           Pokoju w Białej Podlaskiej. Frankatura mieszana składa się z paska poziomego

           trzyznaczkowego Fi 210 i znaczka Fi. 205. Łączna frankatura wynosi 46 groszy w ty

           dopłata 1 grosz na pomoc dla bezrobotnych.  

Fot. 5   Koperta o wymiarach 190 x 131 mm przesyłki listowej, krajowej, lokalnej, poleconej

           z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym

             numerem wysłana z urzędu pocztowego Biała Podlaska do Sądu Pokoju w Białej

           Podlaskiej dnia 6 VII 1926 roku. Na frankaturę składa się 8 znaczków w tym 3 Fi.

           210 w pasku poziomym i 5 znaczków Fi. 205 w pasku pionowym (3 znaczki) oraz

             pasku pionowym z marginesem (2 sztuki).

Fot. 6   Koperta o wymiarach 179 x 125   mm przesyłki listowej, krajowej, poleconej z erką

             w postaci odbitki pieczątki ( bardzo słabo odbita) w kolorze czerwonym i ręcznie

             wpisanym numerem oraz dodatkowo potwierdzona odręcznym napisem – polecony-

             wysłana z urzędu pocztowego Łomża w dniu 12 IV 1926 do Sądu Pokoju w Białej

               Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana trzema znaczkami Fi, 210 o łącznej wartości 45

              groszy zgodnie z taryfą.  

Fot. 7   Koperta wykonana z papieru gazetowego o niskiej gramaturze (50 g ) o wymiarach

             188 x 123 mm przesyłki listowej lokalnej, poleconej z erką stanowiącej odbitkę

             pieczątki z ręcznie wpisanym numerem i potwierdzeniem odręcznym napisem

             wysłana z urzędu pocztowego w Białej Podlaskiej dnia 21 VIII 1926 roku do Sadu                  

             Pokoju w Białej Podlaskiej. Ofrankowanie stanowi trzyznaczkowy pasek poziomy

             Fi. 210 z prawym marginesem oraz 1 znaczek Fi. 205( dopłata 1 grosz na pomoc dla

             bezrobotnych). Na marginesie znajduje się liczba rozrachunkowa nietypowa jeśli

               przyjąć , że arkusze tych znaczków były 10 x 10. Czyli właściwą liczbą powinno

               być 15 zł, a nie 13 zł.50 gr. Poza tym obramowanie liczby rozrachunkowej składa

               się z 4 linii   dłuższych i 10 krótszych ( podano w literaturze 8 krótszych).

               Czekamy na wyjaśnienie tych rozbieżności od specjalistów Internautów.

Fot. 8     Firmowa koperta wykonana z papieru gazetowego o gramaturze 50 g o wymiarach

               151 x 125 mm przesyłki listowej zagranicznej wysłana z urzędu pocztowego

              Warszawa 2 w dniu 4 V 1926 roku do Nowego Jorku. Przesyłka ofrankowana

               dwoma znaczkami Fi. 210 skasowanymi ciekawym datownikiem ( frankatura

               mechaniczna?) z wystawy radiowej.

                                                                                          Administrator strony Piotr

                                                                                                 i   Jerzy Duda    

PIERWSZY ZNACZEK W NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ Z MOTYWEM KRAKOWSKIM Cześć II

Znaczek wydany w 1925 roku w serii tzw. widokowej z widokiem Wawelu był znaczkiem popularnym ze względu na nominał (15 groszy), dostępnym dla użytkowników poczty w Polsce ze względu na duży nakład ( o czym było w I części) oraz długi okres ważnego obiegu. Znaczek służył do ofrankowania przesyłek listowych zarówno krajowych i zagranicznych tworząc na całościach frankaturę pojedynczą, wielokrotną lub mieszaną, a także spełniając rolę uzupełniającą ofrankowanie w przypadku kartek pocztowych wysyłanych za granicę. Na całościach pocztowych pojawiał się w różnych konstelacjach z dostępnymi wówczas znaczkami pocztowymi. Przykłady wykorzystania znaczka na przesyłkach pocztowych zaprezentowano w części I. Dzisiaj kolejnych 6 przykładów całości ofrankowanych znaczkiem Fi. 210 . Zwracamy uwagę na ciekawostki związane z Krakowem.  

           

  

           Na początek dwa przykłady wykorzystania znaczka Fi.210 do uzupełnienia ofrankowania kartek pocztowych

 

Fot. 1 i 2 Kartki pocztowe wydane przez Ministerstwo Poczty i Telegrafu w 1928 roku ze

             znakiem opłaty z wizerunkiem Henryka Sienkiewicza Fi. t. II nr 48 z sygnaturą I

             wysłane, jedna z Sanoka do Francji, druga z Przemyśla do Niemiec. Obie kartki

             pocztowe o nominale 15 groszy, wobec tego że były przesyłkami zagranicznymi

             wymagały uzupełnienia ofrankowania znaczkiem za 15 groszy. Do uzupełnienia

             ofrankowania użyto znaczka Fi. 210.

 

Fot. 3   Rewers koperty o wymiarach 174 x 125 przesyłki listowej, krajowej, ekspresowej

           ( naklejka w kolorze czerwonym), poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki w

           kolorze czerwonym z numerem wpisanym odręcznie (696) wysłane z urzędu

           pocztowego Włodawa 1 w dniu 9 VII 1929 roku do Sadu w Białej Podlaskiej.

          Przesyłka ofrankowana jest 5. znaczkami w tym dwoma Fi. 210 i paskiem poziomym

           złożonym z 3 znaczków z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego Fi. 238 (frankatura

           mieszana). Łączne ofrankowanie wynosi 1.80 zł. Przesyłka miała wagę powyżej 20

           gramów wobec czego ofrankowanie było zgodne z taryfą.

 

Fot. 4   Rewers koperty o wymiarach 188 x 123 mm przesyłki listowej, krajowej, poleconej

           z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym

           numerem (303) wysłanej z urzędu pocztowego Będzin dnia 2 IX 1926 roku do Sądu

           w Sosnowcu. Na kopercie ciekawa adnotacja Sądu. Przesyłka ofrankowana 3.

           znaczkami w tym parka pionowa znaczków Fi. 210 i jednym Fi. 188. Frankatura

           mieszana o łącznej wartości 50 groszy zgodne z taryfą.

 

Fot. 5     Koperta firmowa (Banku) o wymiarach 175 x 130 mm przesyłki listowej,

               zagranicznej , poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i

               odręcznie wpisanym numerem (4265) wysłana z urzędu pocztowego Kraków 1

               dnia 1.4.1927 roku do Frankfurtu nad Menem. Przesyłka ofrankowana 3. znaczkami

               w tym parka pozioma znaczka Fi.210 i znaczkiem Fi. 192 o łącznej wartości 80

               groszy zgodnej z taryfą. Zwraca uwagę zarówno nadruk firmowy   banku z

               zakładem głównym w   Krakowie, znaczkami z widokiem Wawelu i starannie i

               czytelnie odbitym datownikiem urzędu pocztowego w Krakowie.

Fot. 6     Kolejna koperta firmowa z Krakowa o wymiarach 155 x 125 mm przesyłki

               listowej, zagranicznej wysłanej z urzędu pocztowego Kraków 2 do Berlina w dniu

               8.6.1927 roku. Przesyłka ofrankowana 4. znaczkami w tym parka pionową Fi. 210 i

               parka pozioma Fi. 208. Tutaj również zwraca uwagę firmowy nadruk z Krakowa,

                 znaczki z Wawelem i datownik urzędu z Krakowa.

               Ponawiamy nasz apel do Internautów, przede wszystkich do naszych klubowych Kolegów o przesyłania nam informacji o posiadanych całościach ofrankowane znaczkiem lub znaczkami Fi.210, które moglibyśmy prezentować na naszej stronie internetowej. W najbliższym czasie ogłosimy konkurs w tej sprawie.

                                                                                                           Jerzy Duda i

                                                                                     Administrator strony Piotr Malec  

NAJSTARSZY WIDOK KRAKOWA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

           NAJSTARSZY WIDOK KRAKOWA   W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

       W dniach 25.05 1991 - 07.06. 1991 roku Kraków gościł uczestników Sympozjum   Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej poświęconego ochronie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturalnego. Była to realizacja wspólnej inicjatywy Polski i Austrii zgłoszonej w 1986 roku na spotkaniu KBWE w Wiedniu. W sympozjum uczestniczyły delegacje rządowe z krajów europejskich, również USA i Kanady, a także przedstawiciele Rady Europy oraz UNESCO. Obrady odbywały się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego i na Wawelu. KBWE to była konferencja dyplomatyczna państw europejskich poświęcona opracowaniu zasad i norm dotyczących bezpieczeństwa europejskiego i współpracy miedzy państwami zakończona przyjęciem Aktu końcowego w Helsinkach w 1975 roku. W części drugiej Aktu końcowego znalazły się problemy współpracy gospodarczej, naukowo technicznej i ochrony środowiska człowieka. Podczas uroczystości na Wawelu w dniu 29.05. 1991 roku zainaugurowano działalność Międzynarodowego Centrum Kultury, którego inicjatywę powstania złożył Tadeusz Mazowiecki na szczycie paryskim KBWE w listopadzie 1990 roku.

            Z okazji Sympozjum Poczta Polska wydała znaczek o nominale 2000 zł, który został wprowadzony do obiegu pocztowego dnia 28 maja 1991 roku (Fi. nr 3185), a także FDC. Na znaczku zaprezentowano literę „K” pod koroną otwartą na wzór liter znajdujących się na kutych w żelazie drzwi wejściowych do Katedry św. św. Wacława i Stanisława na Wawelu będącą monogramem króla Kazimierza Wielkiego. W Urzędzie Pocztowym Kraków 1 stosowany był okolicznościowy datownik z wizerunkiem fragmentu kolumny i napisem „Sympozjum Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nt. Dziedzictwa Kulturalnego” oraz drugi datownik z wystawy zorganizowanej w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa pt. Z dziejów poczty w Krakowie.

            Najciekawszą pamiątką z Sympozjum był jednak czterostronicowy karnet w formacie 17,0 na 12, 5 cm, po złożeniu, wydany drukiem kolorowym, który zwracał uwagę ilustracją na stronie tytułowej. Do ilustracji wykorzystana została panorama Krakowa zamieszczona w „Kronice Świata” Hartmanna Schedla wydanej przez A. Kobergera w 1493 roku w Norymberdze. Jest to najstarszy widok Krakowa z Kazimierzem i Kleparzem. Strona tytułowa miała dodatkowo stosowne napisy w języku polskim i niemieckim. Strona druga zawierała drukowane dzieje Krakowa w języku polskim. Strona trzecia była poświecona znaczkom z motywami krakowskimi, które były wklejane i opatrywane datownikami. W prezentowanym na fot 1a,b egzemplarzu wklejono znaczki wydane w ramach serii „Odnowa zabytków Krakowa” Fi. nr 2804, 2805, 2955, 2992 oraz dodatkowo znaczek Fi. nr 3185. Na stronie 4. znalazł się drukowany tekst historii Krakowa w języku niemieckim.

                                             Fot. 1 a

                                             Fot. 1 b

            Trzy lata po zakupie poprzedniego folderu znalazłem kolejny folder z tym samym rysunkiem na stronie tytułowej czyli kolorową panoramą Krakowa z 1493 roku ale z nowymi napisami i zawartością. Na stronie tytułowej jest napis „Kraków światowe dziedzictwo kultury” w języku polskim i francuskim oraz informacja o źródle panoramy również w języku polskim i francuskim. Druga strona pozostała bez zmian - drukowane dzieje Krakowa, a na trzeciej wklejone znaczki tym razem Fi. nr 2741, 2742, 2869, 2870 ostemplowane datownikiem okolicznościowym z Salonu Filatelistyki Olimpijskiej i Sportowej, wystawy zorganizowanej z okazji 75 rocznicy Polskiego Komitetu Olimpijskiego 15.10 1994 roku. Na stronie 4. znalazł się drukowany tekst dziejów Krakowa w języku francuskim ( fot. 2 a, b).

                                                           Fot.2 a

                                                          Fot. 2b

            Sześć lat później czyli w 2000 roku natrafiłem na kolejny folder o rysunku jak w poprzednich folderach ale w zupełnie nowej szacie graficznej. Przede wszystkim folder ukazał się po raz pierwszy pod znakiem Poczty Polskiej z jej poprzednim logo czyli trąbką pocztową. Folder wydany został z okazji przyznania miastu Krakowowi zaszczytnego miana Europejskiego Miasta Kultury w roku 2000. Tym razem podpis informujący o źródle panoramy Krakowa był napisany w języku polski i angielskim. Strona druga wypełniona była drukowanym fragmentem z „Kroniki świata” Hartmanna Schedla opisującym Kraków. Na stronie trzeciej było miejsce na bloczek wydany z okazji przyznania miastu miana Europejskiego Miasta Kultury ( w wersji ciętej), a także informacja dotycząca instytucji wydającej karnet czyli Dyrekcji Okręgu Poczty w Krakowie. (fot. 3 a, b). Na czwartej stronie pojawiła się nowość w stosunku do poprzednich folderów w postaci drukowanego tekstu „Dzieje poczty w Krakowie” .

                                                             Fot. 3a

                                                             Fot. 3b

W tym samym roku udało mi się zakupić kolejne dwa karnety   jak na fot. 3 różniące się tym, że w przypadku pierwszego blok Fi. nr 170 (129) A jest ostemplowany datownikiem okolicznościowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 z okazji „Złotego jubileuszu Okręgu Małopolskiego PZF”. W karnecie znalazła się również drukiem wydana kartka z życzeniami od pana Jerzego Spolitakiewicza dyrektora Okręgu Poczty w Krakowie   dla Małopolskiego Okręgu PZF.

                                                       Fot. 4 a

                                                         Fot. 4b

Drugi karnet z 2000 roku jest również interesujący z dwóch powodów, a mianowicie; blok 170 (129) B jest ostemplowany okolicznościowym datownikiem stosowanym w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 z okazji przyznania miastu tytułu Europejskiego Miasta Kultury, a karnet jest podpisany przez twórcę bloku Czesława Słanię (fot 5 a, b). Podczas jednego ze spotkań z panem Januszem Adamczykiem honorowym prezesem Klubu „Cracoviana” miałem okazję wysłuchać opowieści o historii powstania bloku i kontaktów z Czesławem Słanią.    

                                                   Fot. 5 a

                                                   Fot. 5b  

Na zakup kolejnego egzemplarza karnetu czekałem do 2013 roku. Przypadkowo natrafiłem na niego podczas spotkania kolekcjonerskiego w Krakowie. Jest to pierwszy znany mi karnet (fot. 1 a) wydany z okazji KBWE w którym na stronie trzeciej zmieniony został tytuł strony ( Kraków światowe dziedzictwo kultury), a miejsce wykorzystano do wklejenia fragmentu arkusza znaczków  wydanych w 2012 roku z cyklu „Śladami Karola Wojtyły (Fi nr 4436). Znaczki ostemplowane datownikiem UP Kraków 1 dnia 1 05. 2013 roku oraz dodatkowo odbity jest stempel z okazji drugiej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II.

                                              Fot. 6 a

                                             Fot. 6 b

Ostatni z posiadanych przeze mnie karnetów jest ewenementem. Zachowano na stronie tytułowej kolorową panoramę Krakowa ale opisy na stronie są tylko w języku polskim. Na stronie drugiej, inaczej jak w poprzednich karnetach, pozostawiono wolne miejsce na znaczki z cyklu „Kraków na znaczkach pocztowych”.   Drukowane dzieje Krakowa w języku polskim znalazły się na stronie trzeciej. Strona czwarta pozostała pusta. Karnet uzupełniłem fragmentem bloku Fi. nr 179 (129 ) A i znaczkiem Fi. nr 4625 i ostemplowałem datownikiem w UP Kraków 1 na pamiątkę wydarzenia natury osobistej.

                                                   Fot. 7a

                                                    Fot. 7b

                                             A TERAZ PROŚBA

ZWRACAMY SIĘ DO KOLEGÓW   CZŁONKÓW KLUBU „CRACOVIANA” TAKŻE JEGO SYMPATYKÓW ORAZ WSZYSTKICH INTERNAUTÓW

O POMOC W   KOMPLETOWANIU OPISANYCH KARNETÓW WE WSZYSTKICH ODMIANACH , TAKŻE Z OSOBISTYM ICH WYKORZYSTANIEM   NP. JAKO PAMIATKOWYCH Z RÓŻNYCH OKAZJI.

NAJCIEKAWSZE BĘDZIEMEY PREZENTOWAĆ, ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA,

NA STRONIE INTERNETOWEJ.

 

 

                                                                          Jerzy Duda

                                                                           oraz Administrator strony

 

  

KOCHAM KRAKÓW część 11

                       KOCHAM KRAKÓW część 11 ( pierwsza w 2018 roku)

Wracamy do naszej zabawy przerwanej w 2017 roku z powodu problemów związanych z koniecznością zmiany adresu strony internetowej Klubu „Cracoviana”. Przypominamy na czym nasza zabawa polega:

W zabawie której nadaliśmy tytuł „KOCHAM KRAKÓW” uczestniczą dwie osoby, nadawca i adresat. Zabawa polega na ofrankowaniu korespondencji przez nadawcę czyli naklejaniu znaczków pocztowych emitowanych przez Pocztę Polską,   tylko, albo w znaczącej większości ( ponad 90% wartości ofrankowania), o motywach krakowskich lub związanych z Krakowem, a odbiorca czyli adresat przesyła skan przesyłki na internetowy adres Klubu „Cracoviana”.

 

                                                          ****

Z informacji uzyskanych od naszych internautów wiemy, że wielu z nich posiada całości z dawnych lat ofrankowane znaczkami z motywami krakowskimi, które warto zaprezentować ze względu na ich wartość kolekcjonerską, emocjonalną i rodzinną. Prosimy o przesyłanie na adres administratora naszej strony internetowej skanów wybranych, ciekawych całości ofrankowanych znaczkami z motywami krakowskimi.

 

Kontynuujemy cykl rozpoczynając od prezentacji 5 całości ofrankowanych głównie znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską SA w roku 2002 z serii Miasta polskie w której znajduje się znaczek z motywem krakowskim; Fi. nr 3806 . Całości pochodzą ze zbioru Jerzego Dudy.

 

***

 

Fot. 1 Koperta przesyłki listowej krajowej, priorytetowej, poleconej (erka w postaci naklejki) o numerze 37096 wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 81 dnia 2.02. 2002 roku do Krakowa. Przesyłka jest ofrankowana dwoma znaczkami Fi. nr 3806 zgodnie z taryfą.

 

 

Fot. 2 Koperta przesyłki listowej zagranicznej, poleconej (erka w postaci naklejki z kodem kreskowym) wysłanej z Urzędu Pocztowego Przeźmierowo w dniu 5.03. 2008 do Niemiec. Na stronie recto koperty naklejka Poczty Niemiec potwierdzającej przesyłkę poleconą. Przesyłka ofrankowana jest czterema znaczkami w tym trzema z motywem krakowskim Fi. nr 3806 oraz jednym z tej samej serii Miasta polskie Fi. 3805 (Gniezno)

 

 

Fot. 3 Koperta przesyłki listowej zagranicznej, priorytetowej, poleconej (erka w postaci naklejki z kodem kreskowym) wysłana   z Urzędu Pocztowego Gdańsk 32 dnia 5.01. 2010 do Rumunii. Na odwrocie koperty są odciśnięte stemple odbiorcze w Rumunii ( z Bukaresztu dnia 7.01. 2010 oraz miasta adresata Botosani dnia 9.01. 2010). Przesyłka ofrankowana jest czterema znaczkami w tym trzema Fi. nr 3806 i jednym Fi. nr 3805 o łącznej wartości 8,30 zł.

 

Fot. 4 Koperta przesyłki listowej zagranicznej, priorytetowej, poleconej (erka w postaci naklejki z kodem kreskowym) wysłana z Urzędu Pocztowego Kielce 1 dnia 1.10. 2007 roku do Republiki Czeskiej. Na kopercie znajduje się naklejka erki z Urzędu Pocztowego w Pradze Czeskiej ( 3.rijna 2007).Przesyłka ofrankowana pięcioma znaczkami w tym trzema Fi. nr 3806 oraz dwoma z serii „dworki „Fi. nr 3625 ołacznej wartości 8.30 zgodnie z taryfą.  

 

 

Fot. 5 Wyjątkowo prezentujemy kopertę przesyłki zagranicznej, priorytetowej i poleconej (erka w postaci naklejki z numerem 000580) wysłanej z Urzędu Pocztowego Bydgoszcz 19 dnia 21. 08. 2002 do Pakistanu. Na odwrocie koperty jest stempel odbiorczy   z Lahore w Pakistanie ( 28.08. 2008). Przesyłka ofrankowana pięcioma znaczkami w tym tylko jednym z motywem krakowskim Fi. nr 3806. Ofrankowanie wynosi 8,90 zł. Kopertę prezentujemy ze względu na odległego odbiorcę oraz dlatego, że do ofrankowania przesyłki wykorzystano m. in. kompletną serię znaczków Miasta polskie z 2002 roku.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Przygotował Jerzy Duda