PIERWSZY ZNACZEK W NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ Z MOTYWEM KRAKOWSKIM Cześć II

Znaczek wydany w 1925 roku w serii tzw. widokowej z widokiem Wawelu był znaczkiem popularnym ze względu na nominał (15 groszy), dostępnym dla użytkowników poczty w Polsce ze względu na duży nakład ( o czym było w I części) oraz długi okres ważnego obiegu. Znaczek służył do ofrankowania przesyłek listowych zarówno krajowych i zagranicznych tworząc na całościach frankaturę pojedynczą, wielokrotną lub mieszaną, a także spełniając rolę uzupełniającą ofrankowanie w przypadku kartek pocztowych wysyłanych za granicę. Na całościach pocztowych pojawiał się w różnych konstelacjach z dostępnymi wówczas znaczkami pocztowymi. Przykłady wykorzystania znaczka na przesyłkach pocztowych zaprezentowano w części I. Dzisiaj kolejnych 6 przykładów całości ofrankowanych znaczkiem Fi. 210 . Zwracamy uwagę na ciekawostki związane z Krakowem.  

           

  

           Na początek dwa przykłady wykorzystania znaczka Fi.210 do uzupełnienia ofrankowania kartek pocztowych

 

Fot. 1 i 2 Kartki pocztowe wydane przez Ministerstwo Poczty i Telegrafu w 1928 roku ze

             znakiem opłaty z wizerunkiem Henryka Sienkiewicza Fi. t. II nr 48 z sygnaturą I

             wysłane, jedna z Sanoka do Francji, druga z Przemyśla do Niemiec. Obie kartki

             pocztowe o nominale 15 groszy, wobec tego że były przesyłkami zagranicznymi

             wymagały uzupełnienia ofrankowania znaczkiem za 15 groszy. Do uzupełnienia

             ofrankowania użyto znaczka Fi. 210.

 

Fot. 3   Rewers koperty o wymiarach 174 x 125 przesyłki listowej, krajowej, ekspresowej

           ( naklejka w kolorze czerwonym), poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki w

           kolorze czerwonym z numerem wpisanym odręcznie (696) wysłane z urzędu

           pocztowego Włodawa 1 w dniu 9 VII 1929 roku do Sadu w Białej Podlaskiej.

          Przesyłka ofrankowana jest 5. znaczkami w tym dwoma Fi. 210 i paskiem poziomym

           złożonym z 3 znaczków z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego Fi. 238 (frankatura

           mieszana). Łączne ofrankowanie wynosi 1.80 zł. Przesyłka miała wagę powyżej 20

           gramów wobec czego ofrankowanie było zgodne z taryfą.

 

Fot. 4   Rewers koperty o wymiarach 188 x 123 mm przesyłki listowej, krajowej, poleconej

           z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym

           numerem (303) wysłanej z urzędu pocztowego Będzin dnia 2 IX 1926 roku do Sądu

           w Sosnowcu. Na kopercie ciekawa adnotacja Sądu. Przesyłka ofrankowana 3.

           znaczkami w tym parka pionowa znaczków Fi. 210 i jednym Fi. 188. Frankatura

           mieszana o łącznej wartości 50 groszy zgodne z taryfą.

 

Fot. 5     Koperta firmowa (Banku) o wymiarach 175 x 130 mm przesyłki listowej,

               zagranicznej , poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i

               odręcznie wpisanym numerem (4265) wysłana z urzędu pocztowego Kraków 1

               dnia 1.4.1927 roku do Frankfurtu nad Menem. Przesyłka ofrankowana 3. znaczkami

               w tym parka pozioma znaczka Fi.210 i znaczkiem Fi. 192 o łącznej wartości 80

               groszy zgodnej z taryfą. Zwraca uwagę zarówno nadruk firmowy   banku z

               zakładem głównym w   Krakowie, znaczkami z widokiem Wawelu i starannie i

               czytelnie odbitym datownikiem urzędu pocztowego w Krakowie.

Fot. 6     Kolejna koperta firmowa z Krakowa o wymiarach 155 x 125 mm przesyłki

               listowej, zagranicznej wysłanej z urzędu pocztowego Kraków 2 do Berlina w dniu

               8.6.1927 roku. Przesyłka ofrankowana 4. znaczkami w tym parka pionową Fi. 210 i

               parka pozioma Fi. 208. Tutaj również zwraca uwagę firmowy nadruk z Krakowa,

                 znaczki z Wawelem i datownik urzędu z Krakowa.

               Ponawiamy nasz apel do Internautów, przede wszystkich do naszych klubowych Kolegów o przesyłania nam informacji o posiadanych całościach ofrankowane znaczkiem lub znaczkami Fi.210, które moglibyśmy prezentować na naszej stronie internetowej. W najbliższym czasie ogłosimy konkurs w tej sprawie.

                                                                                                           Jerzy Duda i

                                                                                     Administrator strony Piotr Malec  

NAJSTARSZY WIDOK KRAKOWA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

           NAJSTARSZY WIDOK KRAKOWA   W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

       W dniach 25.05 1991 - 07.06. 1991 roku Kraków gościł uczestników Sympozjum   Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej poświęconego ochronie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturalnego. Była to realizacja wspólnej inicjatywy Polski i Austrii zgłoszonej w 1986 roku na spotkaniu KBWE w Wiedniu. W sympozjum uczestniczyły delegacje rządowe z krajów europejskich, również USA i Kanady, a także przedstawiciele Rady Europy oraz UNESCO. Obrady odbywały się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego i na Wawelu. KBWE to była konferencja dyplomatyczna państw europejskich poświęcona opracowaniu zasad i norm dotyczących bezpieczeństwa europejskiego i współpracy miedzy państwami zakończona przyjęciem Aktu końcowego w Helsinkach w 1975 roku. W części drugiej Aktu końcowego znalazły się problemy współpracy gospodarczej, naukowo technicznej i ochrony środowiska człowieka. Podczas uroczystości na Wawelu w dniu 29.05. 1991 roku zainaugurowano działalność Międzynarodowego Centrum Kultury, którego inicjatywę powstania złożył Tadeusz Mazowiecki na szczycie paryskim KBWE w listopadzie 1990 roku.

            Z okazji Sympozjum Poczta Polska wydała znaczek o nominale 2000 zł, który został wprowadzony do obiegu pocztowego dnia 28 maja 1991 roku (Fi. nr 3185), a także FDC. Na znaczku zaprezentowano literę „K” pod koroną otwartą na wzór liter znajdujących się na kutych w żelazie drzwi wejściowych do Katedry św. św. Wacława i Stanisława na Wawelu będącą monogramem króla Kazimierza Wielkiego. W Urzędzie Pocztowym Kraków 1 stosowany był okolicznościowy datownik z wizerunkiem fragmentu kolumny i napisem „Sympozjum Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nt. Dziedzictwa Kulturalnego” oraz drugi datownik z wystawy zorganizowanej w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa pt. Z dziejów poczty w Krakowie.

            Najciekawszą pamiątką z Sympozjum był jednak czterostronicowy karnet w formacie 17,0 na 12, 5 cm, po złożeniu, wydany drukiem kolorowym, który zwracał uwagę ilustracją na stronie tytułowej. Do ilustracji wykorzystana została panorama Krakowa zamieszczona w „Kronice Świata” Hartmanna Schedla wydanej przez A. Kobergera w 1493 roku w Norymberdze. Jest to najstarszy widok Krakowa z Kazimierzem i Kleparzem. Strona tytułowa miała dodatkowo stosowne napisy w języku polskim i niemieckim. Strona druga zawierała drukowane dzieje Krakowa w języku polskim. Strona trzecia była poświecona znaczkom z motywami krakowskimi, które były wklejane i opatrywane datownikami. W prezentowanym na fot 1a,b egzemplarzu wklejono znaczki wydane w ramach serii „Odnowa zabytków Krakowa” Fi. nr 2804, 2805, 2955, 2992 oraz dodatkowo znaczek Fi. nr 3185. Na stronie 4. znalazł się drukowany tekst historii Krakowa w języku niemieckim.

                                             Fot. 1 a

                                             Fot. 1 b

            Trzy lata po zakupie poprzedniego folderu znalazłem kolejny folder z tym samym rysunkiem na stronie tytułowej czyli kolorową panoramą Krakowa z 1493 roku ale z nowymi napisami i zawartością. Na stronie tytułowej jest napis „Kraków światowe dziedzictwo kultury” w języku polskim i francuskim oraz informacja o źródle panoramy również w języku polskim i francuskim. Druga strona pozostała bez zmian - drukowane dzieje Krakowa, a na trzeciej wklejone znaczki tym razem Fi. nr 2741, 2742, 2869, 2870 ostemplowane datownikiem okolicznościowym z Salonu Filatelistyki Olimpijskiej i Sportowej, wystawy zorganizowanej z okazji 75 rocznicy Polskiego Komitetu Olimpijskiego 15.10 1994 roku. Na stronie 4. znalazł się drukowany tekst dziejów Krakowa w języku francuskim ( fot. 2 a, b).

                                                           Fot.2 a

                                                          Fot. 2b

            Sześć lat później czyli w 2000 roku natrafiłem na kolejny folder o rysunku jak w poprzednich folderach ale w zupełnie nowej szacie graficznej. Przede wszystkim folder ukazał się po raz pierwszy pod znakiem Poczty Polskiej z jej poprzednim logo czyli trąbką pocztową. Folder wydany został z okazji przyznania miastu Krakowowi zaszczytnego miana Europejskiego Miasta Kultury w roku 2000. Tym razem podpis informujący o źródle panoramy Krakowa był napisany w języku polski i angielskim. Strona druga wypełniona była drukowanym fragmentem z „Kroniki świata” Hartmanna Schedla opisującym Kraków. Na stronie trzeciej było miejsce na bloczek wydany z okazji przyznania miastu miana Europejskiego Miasta Kultury ( w wersji ciętej), a także informacja dotycząca instytucji wydającej karnet czyli Dyrekcji Okręgu Poczty w Krakowie. (fot. 3 a, b). Na czwartej stronie pojawiła się nowość w stosunku do poprzednich folderów w postaci drukowanego tekstu „Dzieje poczty w Krakowie” .

                                                             Fot. 3a

                                                             Fot. 3b

W tym samym roku udało mi się zakupić kolejne dwa karnety   jak na fot. 3 różniące się tym, że w przypadku pierwszego blok Fi. nr 170 (129) A jest ostemplowany datownikiem okolicznościowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 z okazji „Złotego jubileuszu Okręgu Małopolskiego PZF”. W karnecie znalazła się również drukiem wydana kartka z życzeniami od pana Jerzego Spolitakiewicza dyrektora Okręgu Poczty w Krakowie   dla Małopolskiego Okręgu PZF.

                                                       Fot. 4 a

                                                         Fot. 4b

Drugi karnet z 2000 roku jest również interesujący z dwóch powodów, a mianowicie; blok 170 (129) B jest ostemplowany okolicznościowym datownikiem stosowanym w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 z okazji przyznania miastu tytułu Europejskiego Miasta Kultury, a karnet jest podpisany przez twórcę bloku Czesława Słanię (fot 5 a, b). Podczas jednego ze spotkań z panem Januszem Adamczykiem honorowym prezesem Klubu „Cracoviana” miałem okazję wysłuchać opowieści o historii powstania bloku i kontaktów z Czesławem Słanią.    

                                                   Fot. 5 a

                                                   Fot. 5b  

Na zakup kolejnego egzemplarza karnetu czekałem do 2013 roku. Przypadkowo natrafiłem na niego podczas spotkania kolekcjonerskiego w Krakowie. Jest to pierwszy znany mi karnet (fot. 1 a) wydany z okazji KBWE w którym na stronie trzeciej zmieniony został tytuł strony ( Kraków światowe dziedzictwo kultury), a miejsce wykorzystano do wklejenia fragmentu arkusza znaczków  wydanych w 2012 roku z cyklu „Śladami Karola Wojtyły (Fi nr 4436). Znaczki ostemplowane datownikiem UP Kraków 1 dnia 1 05. 2013 roku oraz dodatkowo odbity jest stempel z okazji drugiej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II.

                                              Fot. 6 a

                                             Fot. 6 b

Ostatni z posiadanych przeze mnie karnetów jest ewenementem. Zachowano na stronie tytułowej kolorową panoramę Krakowa ale opisy na stronie są tylko w języku polskim. Na stronie drugiej, inaczej jak w poprzednich karnetach, pozostawiono wolne miejsce na znaczki z cyklu „Kraków na znaczkach pocztowych”.   Drukowane dzieje Krakowa w języku polskim znalazły się na stronie trzeciej. Strona czwarta pozostała pusta. Karnet uzupełniłem fragmentem bloku Fi. nr 179 (129 ) A i znaczkiem Fi. nr 4625 i ostemplowałem datownikiem w UP Kraków 1 na pamiątkę wydarzenia natury osobistej.

                                                   Fot. 7a

                                                    Fot. 7b

                                             A TERAZ PROŚBA

ZWRACAMY SIĘ DO KOLEGÓW   CZŁONKÓW KLUBU „CRACOVIANA” TAKŻE JEGO SYMPATYKÓW ORAZ WSZYSTKICH INTERNAUTÓW

O POMOC W   KOMPLETOWANIU OPISANYCH KARNETÓW WE WSZYSTKICH ODMIANACH , TAKŻE Z OSOBISTYM ICH WYKORZYSTANIEM   NP. JAKO PAMIATKOWYCH Z RÓŻNYCH OKAZJI.

NAJCIEKAWSZE BĘDZIEMEY PREZENTOWAĆ, ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA,

NA STRONIE INTERNETOWEJ.

 

 

                                                                          Jerzy Duda

                                                                           oraz Administrator strony

 

  

KOCHAM KRAKÓW część 11

                       KOCHAM KRAKÓW część 11 ( pierwsza w 2018 roku)

Wracamy do naszej zabawy przerwanej w 2017 roku z powodu problemów związanych z koniecznością zmiany adresu strony internetowej Klubu „Cracoviana”. Przypominamy na czym nasza zabawa polega:

W zabawie której nadaliśmy tytuł „KOCHAM KRAKÓW” uczestniczą dwie osoby, nadawca i adresat. Zabawa polega na ofrankowaniu korespondencji przez nadawcę czyli naklejaniu znaczków pocztowych emitowanych przez Pocztę Polską,   tylko, albo w znaczącej większości ( ponad 90% wartości ofrankowania), o motywach krakowskich lub związanych z Krakowem, a odbiorca czyli adresat przesyła skan przesyłki na internetowy adres Klubu „Cracoviana”.

 

                                                          ****

Z informacji uzyskanych od naszych internautów wiemy, że wielu z nich posiada całości z dawnych lat ofrankowane znaczkami z motywami krakowskimi, które warto zaprezentować ze względu na ich wartość kolekcjonerską, emocjonalną i rodzinną. Prosimy o przesyłanie na adres administratora naszej strony internetowej skanów wybranych, ciekawych całości ofrankowanych znaczkami z motywami krakowskimi.

 

Kontynuujemy cykl rozpoczynając od prezentacji 5 całości ofrankowanych głównie znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską SA w roku 2002 z serii Miasta polskie w której znajduje się znaczek z motywem krakowskim; Fi. nr 3806 . Całości pochodzą ze zbioru Jerzego Dudy.

 

***

 

Fot. 1 Koperta przesyłki listowej krajowej, priorytetowej, poleconej (erka w postaci naklejki) o numerze 37096 wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 81 dnia 2.02. 2002 roku do Krakowa. Przesyłka jest ofrankowana dwoma znaczkami Fi. nr 3806 zgodnie z taryfą.

 

 

Fot. 2 Koperta przesyłki listowej zagranicznej, poleconej (erka w postaci naklejki z kodem kreskowym) wysłanej z Urzędu Pocztowego Przeźmierowo w dniu 5.03. 2008 do Niemiec. Na stronie recto koperty naklejka Poczty Niemiec potwierdzającej przesyłkę poleconą. Przesyłka ofrankowana jest czterema znaczkami w tym trzema z motywem krakowskim Fi. nr 3806 oraz jednym z tej samej serii Miasta polskie Fi. 3805 (Gniezno)

 

 

Fot. 3 Koperta przesyłki listowej zagranicznej, priorytetowej, poleconej (erka w postaci naklejki z kodem kreskowym) wysłana   z Urzędu Pocztowego Gdańsk 32 dnia 5.01. 2010 do Rumunii. Na odwrocie koperty są odciśnięte stemple odbiorcze w Rumunii ( z Bukaresztu dnia 7.01. 2010 oraz miasta adresata Botosani dnia 9.01. 2010). Przesyłka ofrankowana jest czterema znaczkami w tym trzema Fi. nr 3806 i jednym Fi. nr 3805 o łącznej wartości 8,30 zł.

 

Fot. 4 Koperta przesyłki listowej zagranicznej, priorytetowej, poleconej (erka w postaci naklejki z kodem kreskowym) wysłana z Urzędu Pocztowego Kielce 1 dnia 1.10. 2007 roku do Republiki Czeskiej. Na kopercie znajduje się naklejka erki z Urzędu Pocztowego w Pradze Czeskiej ( 3.rijna 2007).Przesyłka ofrankowana pięcioma znaczkami w tym trzema Fi. nr 3806 oraz dwoma z serii „dworki „Fi. nr 3625 ołacznej wartości 8.30 zgodnie z taryfą.  

 

 

Fot. 5 Wyjątkowo prezentujemy kopertę przesyłki zagranicznej, priorytetowej i poleconej (erka w postaci naklejki z numerem 000580) wysłanej z Urzędu Pocztowego Bydgoszcz 19 dnia 21. 08. 2002 do Pakistanu. Na odwrocie koperty jest stempel odbiorczy   z Lahore w Pakistanie ( 28.08. 2008). Przesyłka ofrankowana pięcioma znaczkami w tym tylko jednym z motywem krakowskim Fi. nr 3806. Ofrankowanie wynosi 8,90 zł. Kopertę prezentujemy ze względu na odległego odbiorcę oraz dlatego, że do ofrankowania przesyłki wykorzystano m. in. kompletną serię znaczków Miasta polskie z 2002 roku.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Przygotował Jerzy Duda              

O Klubie „Cracoviana”

O Klubie „Cracoviana”

jego celach i zadaniach także o warunkach przyjęcia do Klubu

– w odpowiedzi na pytania starszego i młodszego kolekcjonera znaków pocztowych

1. Ogólnopolski Klub Filatelistyczny Cracoviana jest dobrowolnym klubem zainteresowań zrzeszającym   kolekcjonerów, w tym głównie zbierających znaki pocztowe, działającym w ramach Małopolskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Krakowie.

Do Klubu może należeć każdy miłośnik Krakowa, któremu jest bliska idea propagowania miasta i regionu poprzez kolekcjonerstwo znaków pocztowych; chcący poszerzyć wiedzę o historii poczty w Krakowie i Małopolsce, także pragnie czynnie uczestniczyć w pracach Klubu i upowszechniać jego działania i osiągnięcia.

Warunkiem przyjęcia do Klubu jest złożenie deklaracji członkowskiej oraz pozytywna decyzja Zarządu   Klubu.

Klub posiada najwyższe odznaczenia przyznawane przez Polski Związek Filatelistów ze Statuetką Nike „Prymus” włącznie. Klub otrzymał najwyższe odznaczenie PZF – u, w roku 2010.

2. Klub Cracoviana powstał 2 maja 1969 roku. Za datę powstania przyjęto dzień zatwierdzenia jego regulaminu przez Zarząd Okręgu Krakowskiego Polskiego Związku Filatelistów. Pierwsze zebranie konstytucyjne odbyło się dnia 16 czerwca 1969 roku na którym został wybrany zarząd Klubu. Członkami zarządu zostali inicjatorzy powołania Klubu, wybitni krakowscy filateliści w tym : Andrzej Lipski – przewodniczący; Janusz Adamczyk – sekretarz; Tadeusz Broda – skarbnik.

3. Pojęcie „Cracoviana” w Słowniku Języka Polskiego jest definiowane następująco; „dokumenty, rękopisy, druki itp. o Krakowie, dotyczące Krakowa”. Od stuleci kolekcjonerzy zbierali m. in. książki o Krakowie, lub dotyczące Krakowa ( bibliofile), monety, medale (numizmatycy). Współcześnie do cracovianów zalicza się również znaki pocztowe i współpocztowe w tym także całostki oraz „całości.”

4. Działalność Klubu opierała się i opiera na regulaminach i statutach, w których zapisano cele i zdania Klubu. Pierwszy regulamin powstał w 1969 roku. Nowelizacja regulaminu nastąpiła w 1976 roku, obecnie obowiązujący statut został uchwalony dnia 17. grudnia 2001 roku.

5. Do podstawowych celów i zadań Klubu i jego Członków należą:

-         pomnażanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii poczty w Krakowie i w regionie poprzez podejmowanie badań i publikację wyników,

-         badania w zakresie wszelkich znaków pocztowych stosowanych w Krakowie i regionie, zmierzających do ich pełnej inwentaryzacji,

-         propagowanie kolekcjonerstwa znaków pocztowych w zakresie tematyki:

     Kraków i Ziemia Krakowska ( Małopolska),

-         inicjowanie tematyki związanej z Krakowem i Małopolską w emisjach

     Poczty Polskiej SA oraz w wydawaniu kartek okolicznościowych oraz

     znaczków personalizowanych (obecnie pod nazwą „Mój znaczek”),

-         udzielanie pomocy, w miarę możliwości, Członkom Klubu w wymianie

     walorów pocztowych i filatelistycznych tematycznie związanych z jego

     działalnością. Klub może prowadzić spotkania wymienne dla Członków,

              -     gromadzenie, opracowywanie, prezentowanie zbiorów w formie prelekcji,

                     pokazów, wystaw i publikacji.

  1. 6.Członkowie Ogólnopolskiego Klubu Cracoviana posiadają numerowane legitymacje oraz odznaki identyfikujące, wprowadzone w 2012 roku, uprawniające do wejścia na spotkania wymienne. Członkowie Klubu nie płacą z tytułu przynależności żadnych składek członkowskich.
  2. 7.Ogólnopolski Klub Filatelistyczny Cracoviana posiadał od stycznia 2012 roku własną stronę internetową www.cracoviana.org . Od stycznia 2018 roku strona internetowa działa pod adresem www.cracoviana.eu z dostępem do materiałów z poprzedniego adresu.  
  3. 11.Od roku 2011 Klub rozpowszechnia hasło „Kraków – filatelistów obowiązek”. Ma ono na celu zwiększenie zainteresowania filatelistów i adeptów filatelistyki walorami krakowskimi, dotyczącymi Krakowa, związanymi tematycznie z Krakowem i Małopolską.

 

      

8.   Aktualnie ( 31 grudnia 2017 roku) Klub liczy 72 pełnoprawnych Członków posiadający numerowane legitymacje oraz odznaki.

9. Prezesem Honorowym jest mgr Janusz Adamczyk, współzałożyciel Klubu, jego wieloletni prezes, wybitny kolekcjoner, filatelista i historyk krakowskiej poczty, posiadający najwyższe odznaczenia PZF. Jest wystawcą o światowej renomie, posiadający unikatowe zbiory Cracovianów i jest honorowany najwyższymi medalami na wystawach światowych i krajowych.

 

10. Członkami Klubu Cracoviana są wybitni filateliści, eksperci, badacze, Członkowie Honorowi Polskiego Związku Filatelistów, Członkowie Polskiej i Europejskiej Akademii Filatelistyki , wyróżnieni najwyższymi odznaczeniami PZF- u w   tym również Statuetką Nike „Prymus”, autorzy unikatowych dzieł z zakresu filatelistyki, historii poczty okresu znaczkowego i okresu przedznaczkowego w Krakowie.

 

Zadaniem naszym jest inicjowanie i rozpowszechnianie kolekcjonowania znaków pocztowych o tematyce krakowskiej w różnych środowiskach. Jesteśmy przekonani, że temat „Kraków w   znakach pocztowych”   jest tak pojemny i atrakcyjny, że każdy kolekcjoner znajdzie dla siebie odpowiednie i satysfakcjonujące pole działań.

 

 

                                                                                   Jerzy Duda

                                                                         Prezes Klubu Cracoviana

 

 

Kraków, styczeń 2018 rok

Z najlepszymi życzeniami i chóralnym „Dwieście lat...”

Z najlepszymi życzeniami i chóralnym „Dwieście lat...”

            Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Zarządu Klubu dnia 20 lutego 2018 roku w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej przy ulicy Zyblikiewicza 1 odbyła się jedyna w swoim rodzaju uroczystość zorganizowana przez Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana”. Okazją do świętowania były 100. urodziny Mieczysława Heroda, filatelisty, kolekcjonera , Członka Klubu z Odznaką nr 75 wręczoną w 2010 roku z honorami dla najstarszego członka Klubu. Wojenne losy płk Mieczysława Heroda były wielokrotnie opisywane w publikacjach i prasie codziennej, a droga poprzez Francję, Palestynę, Tobruk i Monte Cassino usłana bojowym działaniem   przyniosła Jubilatowi wysokie odznaczenia ze srebrnym krzyżem Virtuti Militari włącznie. Po zakończeniu służby w wojsku liniowym uzupełnił średnie wykształcenie oraz ukończył studia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczył się i studiował pracując równocześnie w kombinacie metalurgicznym w Nowej Hucie. W końcu lat siedemdziesiątych XX wieku zainteresował się znaczkami pocztowymi i stał się ich   miłośnikiem i kolekcjonerem. Przez wiele lat czynnie uczestniczył w spotkaniach wymiennych i pracach klubowych.

            Jubileuszowe spotkanie, którego program przygotował wieloletni przyjaciel płk Mieczysława Heroda, wiceprezes Klubu Augustyn Katański, składało się z dwóch części. Wpierw było złożenie życzeń urodzinowych przez przedstawiciela Klubu w mieszkaniu Jubilata, które odbyło się w godzinach południowych dnia 20.02.2018. Natomiast spotkanie członków Klubu miało miejsce w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej z wideokonferencją z Jubilatem przygotowaną od strony technicznej przez p. Radosława Harendarza.

W spotkaniu wzięło udział 65 osób w tym zarząd i członkowie Klubu również spoza Krakowa ( z Oświęcimia, Łodzi, Gorlic), Rodzina Jubilata oraz osoby towarzyszące. Oprawę muzyczną przygotował p. Przemysłąw Luty który wystąpił w stroju krakowskim wykonując na akordeonie m. in. utwór „ Czerwone maki na Monte Cassino” zaczynający się od słów „Czy widzisz te gruzy na szczycie...” . Piosenka bliska Jubilatowi i bardzo przez niego lubiana. Po uzyskaniu połączenia wideo prezes Klubu Jerzy Duda złożył w imieniu zebranych życzenia Jubilatowi, chóralnie zaśpiewano „dwieście lat” oraz , zaprezentowano Jubilatowi urodzinowy kosz kwiatów i tort. Jak można było zobaczyć na ekranie monitora Jubilat widząc i słysząc życzenia i muzykę był wzruszony. Dziękował zebranym, opowiadał o swoich przygodach ze znaczkami i żartował. Wideokonferencja trwała krótko bowiem Jubilat przyjmował wcześniej delegacje władz wojewódzkich i miasta Krakowa i mógł czuć się zmęczony.

            Po zakończeniu połączenia wideo syn Jubilata p. Bogusław Herod podziękował w imieniu swoim, Rodziny i Jubilata za wspaniale zorganizowaną uroczystość zarówno zebranym jak i kol. Augustynowi Katańskiemu. Wyrazy szczególnego podziękowania złożył zarządowi Klubu za przygotowane pamiątek filatelistycznych z jubileuszu 100 lecia Mieczysława Heroda oraz zaprosił na urodzinowy tort, a rodzinę i najbliższych do wspólnej fotografii.

            Pamiątkami kolekcjonerskimi pozostaną; ekscałostka z zaproszeniem na uroczystość ofrankowana znaczkiem wydanym przez Pocztę Polska „kapral niedźwiedź Wojtek”, okolicznościowa kartka wydana przez Klub ze znaczkiem spersonalizowanym (Mój znaczek) z portretem płk. Mieczysława Heroda, Jego podpisem i datownikiem z dnia uroczystości oraz arkusz znaczków z portretem Jubilata. O takim znaczku marzył płk. Mieczysław Herod, któremu wszyscy członkowie Klubu życzą długich lat życia w zdrowiu i zachowania pogody ducha oraz humoru jaki prezentował podczas spotkania klubowego.

                                                                                                                Jerzy Duda

                                                                                       Foto Jerzy Duda i Marek Połata