AUSTRIACKIE ZNAKI POCZTOWE KRAKOWA OD POŁOWY XIX w. ZAGADNIENIA JĘZYKOWE

Artykuł edytowany na prośbę autora

Monarchia austriacka była zlepkiem wielu narodów a co za tym idzie używano wielu języków. Wg statystyki z końca XIX wieku językiem niemieckim posługiwało się 36 % ludności, językiem czeskim i słowackim posługiwało się 23 % ludności, językiem polskim 16 % ludności i językiem rusińskim / ukraińskim /posługiwało się 13% ludności. Na pozostałe kraje przypadało po mniej niż 5 %.

We wszystkich krajach monarchii, szczególnie w okresie Wiosny Ludów walczono o swoje „języki narodowe”.

W całej historii funkcjonowania austriackiego urzędu pocztowego w Krakowie nazwa miasta

była używana w języku niemieckim KRAKAU.

Już od 1869 r. walczono w Krajowym Sejmie Galicyjskim o uznanie języka polskiego za oficjalny i już od 5 czerwca językiem urzędowym w Galicji stał się obok języka niemieckiego język polski . Po kilku dniach dość burzliwych negocjacji w Sejmie, uznano również za urzędowy język ukraiński. Ta sytuacja nie przełożyła się na „spolszczenie” znaków pocztowych. Prace nad „językiem” trwały dość długo i w 1871 r. wprowadzono ustawę o równouprawnieniu z językiem niemieckim.

Mimo wprowadzonej ustawy poczta austriacka nadal stosowała kasowniki wyłącznie w języku niemieckim co dokumentuje kasownik na pierwszej na świecie austriackiej kartce pocztowej wysłanej w dniu 29 lipca 1871 r.

 

Ryc. 1

Pod koniec tego roku wprowadzono kasownik dwujęzyczny z nazwą miasta w języku polskim Kraków - Krakau. Datownik obrączkowy o średnicy 24 mm znany jest z oznaczeniami ekspedycji 1E,2E,3E i 4E. Był to jedyny przypadek w całej historii poczty zaboru austriackiego gdzie nazwa miasta w języku polskim była na pierwszym miejscu.

 


Ryc.2

Jak wiadomo, do badań filatelistycznych potrzeba sporo materiału i czasu dla ustalenia

konkretnego faktu.

Miałem wielkie szczęście bo natrafiłem w moim zbiorze na dwa rewersy oddawcze z tego samego roku-1883. Na jednym kasownik polsko- niemiecki pochodzi z czerwca a na drugim już kasownik niemiecko- polski jest datowany na sierpień czyli w okresie czerwiec- sierpień wprowadzono kasownik z niemiecką nazwą Krakau na pierwszym miejscu.

Do roku 1886 używano obu typów kasowników i stosowano je przemiennie.

Ryc.3

W tym okresie językowi niemieckiemu nadano pierwszeństwo i już do wyzwolenia w 1918 r. wszystkie kasowniki Krakowa były niemiecko-polskie. Przykładowo taki typ kasownika Krakau 2- Kraków 2 jest pokazany na firmowej kartce z 1899 r.

Ryc.4

Oprócz stempli, również nalepki do listów poleconych / erki / od samego początku ich wprowadzenia w 1886 r. były drukowane z nazwą miasta w języku niemieckim.

Ryc.5

EWENEMENTEM wśród wszystkich austriackich nalepek polecenia stosowanych w Krakowie jest erka w języku polskim !!! Kraków 5. Pokazuję ją na fragmencie / ze względu na duży format koperty / wysłanej w maju 1918 r.

Do dzisiaj nie ma sensownego wytłumaczenia pochodzenia erki w języku polskim. Myślę , że w urzędzie pocztowym Kraków 5 mieszczącym się wówczas na Kleparzu , pracownicy- może z patriotycznych pobudek dali zlecenie zapotrzebowania na nalepki w języku polskim ???

Był to czas zawieruchy wojennej i może cenzorzy w Miejskiej Drukarni w Wiedniu gdzie były drukowane wszystkie nalepki dla całej monarchii tego nie zauważyli ???

 Ryc.6

Po wyzwoleniu Krakowa w dniu 27 października 1918 r. już „Poczta Polska” przejęła wszystkie poaustriackie atrybuty pocztowe.

Pozostawiono prawie wszystkie kasowniki usuwając nazwę miasta w języku niemieckim.

Niektóre stemple używano bardzo długo jak np poaustriacki kasownik Kraków 7 stosowano jeszcze w kwietniu 1929 r.!!!

Wszystkie te „ spolszczone” znaki pocztowe, wybitny przedwojenny polski filatelista B. Piaskowski nazwał pamiątkami po zaborcach.

Właśnie te „pamiątki” są między innymi obiektem mojego kolekcjonerstwa.

Ryc.7

 

Literatura:

Klein W. „ Poststempel in der osterreichischen Reichshafte”, Wien, 1967 r.

Uchwały Krajowego Sejmu Galicyjskiego – Internet .

Wszystkie prezentowane w opracowaniu całości pocztowe pochodzą z mojego zbioru.

Jacek Zając

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

DRUGI ZNACZEK WYDANY W NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ Z MOTYWEM KRAKOWSKIM Część 2

W oczekiwaniu na propozycje naszych Internautów dotyczących pocztowego wykorzystania znaczka z widokiem Wawelu w kolorze niebieskim wprowadzonego do obiegu pocztowego rozporządzeniem Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów z dnia 27.10. 1926 roku Dz. Urz. 8, 1926, 549, poz. 102 przedstawiamy kolejne całości ofrankowane wspomnianym znaczkiem ze zbioru Jerzego Dudy .

Fot. 1 Koperta firmowa prywatnego banku w Krakowie o wymiarach 155 x 130 mm

           przesyłki listowej zagranicznej, poleconej ( erka w postaci mało czytelnej odbitki

          pieczatki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym numerem) wysłanej z Urzędu

           Pocztowego Kraków 1 w dniu   17. 10. 1927 roku do Francji. Przesyłka

           ofrankowana jest parką pionowa znaczków Fi. 214. Ofrankowanie 80 groszy jest

         zgodne z ówczesna taryfą.

 

Fot. 2 Koperta firmowa z okienkiem banku w Warszawie o wymiarach 155 x 131 mm

           przesyłki listowej zagranicznej, poleconej (erka w postaci odbitki pieczątki   w

           kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym numerem) wysłąnej z Urzędu Pocztowego

         Warszawa 7 do Francji dnia 14 III 1927 roku. Adresat otrzymał przesyłke w dniu 16

         III 1927 roku o czym świadczy stempel odbiorczy na rewersie koperty. Przesyłka

         ofrankowana jest parką pozioma znaczków Fi. 214 zgodnie z taryfą.

 

Fot. 3 Koperta przesyłki prywatnej, zagranicznej, poleconej o wymiarach 147 x 116 cm (

           erka w postaci odbitki pieczatki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym

           numerem) wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 do Bułgarii (Sofiii) dnia 26

           IX 1927 roku. Przesyłkę zabezpieczono   prywatną pieczęcią lakową. Ofrankowanie

           jest w postaci parki pionowej znaczków Fi. 214. Widoczny jest stempel odbiorczy

           urzędu w Sofii.

 

Fot. 4   Koperta przesyłki prywatnej z papieru o niskiej gramaturze ( ok. 50 gramów) o

             wymiarach 145 x 100 mm, poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze

             czerwonym z numerem odbitym numeratorem wysłanej z Urzędu Pocztowego

             Warszawa 7 do Afryki (Transwaal) w dniu 20 VIII 1927 roku. Przesyłka

             ofrankowana trzema znaczkami w tym parka pionową Fi 214 oraz Fi . 209. Zarówno

             wysokość opłaty jak i dodatkowy stempel VECO wymagają dodatkowego

             komentarza.    

 

Fot. 5 Koperta przesyłki prywatnej o wymiarach   190 x 126 mm, krajowej, poleconej z erka

           w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym i odręcznie wpisanym numerem

           wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 14 w dniu 21 XII 1932 roku do Sądu

           Okręgowego w Białej Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana paskiem poziomym ( jeden

           ze znaczków uszkodzony) trzyznaczkowym Fi. 214 zgodnie z taryfą.

 

Fot. 6 a i b   Koperta firmowa o wymiarach 155 x 126 mm przesyłki listowej, zagranicznej,

             poleconej, ekspresowej wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 Kiosk dnia 24

             XII 1935 roku do Szwajcarii. Erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym

             z odręcznie wpisanym numerem. Interesująca naklejka pospiesznego doręczenia.

             Przesyłka ofrankowana na rewersie (6b) 6. znaczkami w tym parką pionową i trójka

             pionową znaczków Fi. 214 oraz jednym znaczkiem Fi. 252. Łączna frankatura wynosi

             2,10 zł i jest zgodna z taryfą.

                                                                   Koniec części II

                                             Opracowali Jerzy Duda i administrator strony Piotr Malec

DRUGI ZNACZEK WYDANY W NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ Z MOTYWEM KRAKOWSKIM

            Zapewne Internauci, kolekcjonerzy znaków pocztowych   zainteresowani znaczkami z motywami krakowskimi, pamiętają o tym, że w 1925 roku wprowadzono do obiegu serię znaczków wydania zwyczajnego na których przedstawiono rysunki   wybranych i charakterystycznych obiektów z różnych miast Polski. Są to m. in. widok Ostrej Bramy w Wilnie, pomnik Króla Jana Sobieskiego we Lwowie, Plac Zamkowy w Warszawie z kolumną Zygmunta III, Ratusz w Poznaniu oraz znaczek przedstawiający zabudowania Wzgórza Wawelskiego w tym głównie katedry pod wezwaniem świętych Wacława i Stanisława. Znaczek z widokiem Wawelu przedstawionym od północnego zachodu   zaprojektował grafik z Państwowych Zakładów Graficznych. Znaczek w kolorze czerwonym, o różnym nasyceniu koloru, o nominale 15 groszy wprowadzony został do obiegu pocztowego rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 maja 1925 roku łącznie ze znaczkami o nominałach 5 i 10 groszy. Nakład tego znaczka był, jak na dzisiejsze czasy, nadzwyczaj wysoki i wynosił 257 020 420 sztuk. . Przez kilka lat znaczek służył do ofrankowania przesyłek listowych zamiejscowych, kartek pocztowych, a przy wielokrotności służył do frankowania przesyłek zagranicznych.

Na naszej stronie internetowej zaprezentowaliśmy kilkadziesiąt przykładów wykorzystania znaczka do frankowania przesyłek krajowych i zagranicznych pokazując najciekawsze całości ze zbioru Jerzego Dudy. Zachęcaliśmy Internautów do uzupełniania zestawu o nowe pozycje oraz do dyskusji na temat możliwości stworzenia tematycznego zbioru całości ofrankowanych znaczkiem z Wawelem za 15 groszy.

            Prawie półtora roku później, już w nowej rzeczywistości politycznej bowiem w maju 1926 roku miał miejsce przewrót majowy Józefa Piłsudskiego,   27 października 1926 roku wprowadzono do obiegu pocztowego znaczek o nominale 40 groszy o tym samym rysunku i wielkości co znaczek za 15 groszy tylko w kolorze niebieskim. Znaczek został wprowadzony do o biegu pocztowego zarządzeniem Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów (Dz. Urz. 8, 1926, 549, poz.102). Jest to zatem drugi znaczek o motywie krakowskim, wydany w serii wydania zwyczajnego ale wprowadzony do obiegu pocztowego odrębnym zarządzeniem. Jedną z przyczyn wprowadzenia tego znaczka o nominale 40 groszy była podwyżka taryf za niektóre usługi pocztowe. Podwyższono opłaty w obrocie krajowym za listy zamiejscowe o wadze od 20 – 250 gramów z 30 do 40 groszy. W obrocie zagranicznym podniesiono opłaty za listy do 20 gramów, polecenie do 40 groszy oraz pospieszne doręczenie do 80 groszy.

            Znaczek z widokiem Wawelu w kolorze niebieskim zamawiano sześciokrotnie i drukowano z walców na różnych papierach. Łącznie wydrukowano 28,97 mil sztuk, a więc prawie dziesięciokrotnie mniej od znaczka z widokiem Wawelu za 15 groszy. Znaczek niebieski był w obrocie pocztowym do 1.06.1936 roku. Z racji niższego nakładu znaczka w kolorze niebieskim w stosunku do znaczka w kolorze czerwonym i przeznaczenia go raczej do frankowania przesyłek w obrocie zagranicznym rzadziej pojawia się w obrocie kolekcjonerskim na kopertach przesyłek listowych.

            Na kolejnych 6. fotografiach pokazujemy przykłady wykorzystania znaczka do frankowania przesyłek listowych.

Fot.1 Koperta firmowa o wymiarach 155 x 125 mm przesyłki listowej zagranicznej wysłana

           dnia 2 XII 1927 roku z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 do Zurychu. Przesyłka

           ofrankowana znaczkiem Fi. 214 zgodnie z taryfą.

Fot. 2 Koperta o wymiarach 155 x 120 mm przesyłki listowej prywatnej, zagranicznej

           wysłana z Urzędu Pocztowego Lwów 2 dnia 17 XII 1929 roku do Wiednia. Przesyłka

           ofrankowana jednym znaczkiem Fi. 214 z marginesami. Przesyłka ofrankowana

           zgodnie z taryfa bowiem opłata za listy m. in. do Austrii nie uległa zmianie.

Fot. 3 Koperta firmowa Polskiej Katolickiej Agencji Prasowej o wymiarach 190 x 125 mm

           przesyłki zagranicznej wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa (?) do Szwajcarii po

  1. XII 1927 roku. Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi. 214 i 209 o łącznej

     wartości 50 groszy. Frankatura zgodna z taryfą.

Fot. 4 Koperta firmowa   o wymiarach 175 x 124 mm przesyłki zagranicznej wysłanej z

           Urzędu Pocztowego Bielsko 1 dnia 14 VI 1928 roku do Zurychu. Przesyłka

           ofrankowana zgodnie z taryfą znaczkami Fi. 214 i 209 o wartości 50 groszy.

Fot. 5 Koperta przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej o wymiarach 118 x 90 mm

           wysłana z Urzędu Pocztowego Szczawne w powiecie Sanok do USA w dniu 28 II

           1931 roku. Z powodu podania przez wysyłającą mało precyzyjnego             adresu w

           „Ameryce” na kopercie jest wiele informacji pochodzących od kolejnych urzędów

           pocztowych. Przesyłka dotarła do adresata. Ofrankowana jest dwoma znaczkami Fi.

           214 i 243 o łącznej frankaturze 50 groszy zgodnej z taryfą.

Fot. 6   Koperta o wymiarach 135 x 91 mm przesyłki listowej, krajowej, ekspresowej

             wysłanej pocztą balonową w czasie Międzynarodowych Zawodów Balonów

             Wolnych o puchar Gordon- Bennetta w Warszawie dnia 15 IX 1935 roku. Przesyłkę

              wysłano dnia 15 IX 1935 roku z Urzędu Pocztowego Warszawa 31 o czym świadczą

             stemple okolicznościowe. Datownik odbiorczy Sokołów Podlaski. Przesyłka

             ofrankowana czterema znaczkami w tym Fi. 214 oraz trzema znaczkami z serii

             żałobnej po śmierci Józefa Piłsudskiego Fi. 273 i 275. Łączna frankatura 75 groszy

             zgodna z taryfą.  

                                                                                               Koniec części I.

                                                 Przygotowali Jerzy Duda i administrator strony Piotr Malec ze

                                                                                             zbioru Jerzego Dudy.

           

           

PIERWSZY ZNACZEK W NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ Z MOTYWEM KRAKOWSKIM Cześć V

PIERWSZY ZNACZEK W NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ Z MOTYWEM

                                                 KRAKOWSKIM

                                                         Cześć V

            W czasie koleżeńskiego spotkania, jeden z Członków naszego Klubu „Cracoviana” zapytał mnie czym wytłumaczę widoczne, od pewnego czasu, duże zainteresowanie znaczkiem, a właściwie całościami ofrankowanymi znaczkiem z Wawelem wydanym u progu naszej niepodległości. Pytanie nie było dla mnie zaskoczeniem bowiem sam je sobie stawiałem w początkowym okresie poszukiwania stosownych walorów. W początkowym okresie kolekcji   moje zainteresowanie znaczkiem, wiązało się z tym, że wspomniany znaczek był   pierwszym znaczkiem pocztowy wydanym w Polsce Niepodległej z motywem krakowskim, a jako pierwszy powinien zasługiwać na specjalne traktowanie. Z czasem zainteresowanie samym   znaczkiem zmalało, natomiast niewspółmiernie wzrosło zainteresowanie jego   pocztowym wykorzystaniem czyli walorami ofrankowanymi tym znaczkiem. Zwróciłem uwagę na jeden szczegół   dotyczący wprowadzenia serii znaczków wydania zwyczajnego „Różne rysunki” do obiegu pocztowego. W dniach 5 i 7 maja 1925 roku Ministerstwo Przemysłu i Handlu wprowadziło do obiegu pierwsze 4 znaczki wspomnianej serii o nominałach 2,3, 5, 10 i 16 groszy, na których rysunki przedstawiały; Plac Zamkowy w Warszawie z kolumną Zygmunta III , Ratusz w Poznaniu, Wawel w Krakowie i Pomnik króla Jana Sobieskiego we Lwowie. A więc w pierwszym „rzucie ”na znaczkach przedstawiono charakterystyczne i rozpoznawalne budowle i obiekty znajdujące się w miastach, które jeszcze dekadę wcześniej znajdowały się na terenach zajętych przez   zaborców. Wśród przedstawionych tematów Wawel miał szczególne znaczenie. Jego zabudowa miała charakter „ogólno-narodowego Akropolu sztuki, Panteonu sławy”. Wawel dla Polaków był   symbolem narodowym i kulturowym i   miejscem gdzie kształtowała się historia Polski. Zamek królewski na Wawelu przez wieki stanowił centrum państwowości polskiej, a katedra krakowska stanowi nieprzebraną skarbnicę sztuki i narodowych pamiątek. W tym kontekście znaczek pocztowy z widokiem Wawelu wydany w okresie utrwalania państwowości w Polsce miał, według mnie, znaczenie wyjątkowe. Poza rolą utylitarną, pocztową, znaczek pełnił rolę, zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym, ambasadora polskości, przypominał chlubne dzieje Polaków, a zarazem mógł być wykorzystany edukacyjnie, a nawet stanowić reklamę i ofertę turystyczną. Sądzę, że znaczek w taki sposób był „odbierany” przez kolekcjonerów ale również przez wielu użytkowników poczty, zwłaszcza tych, którzy zaopatrując się w znaczki pocztowe zwracali uwagę na rysunek i treść znaczka. Przypuszczam również, że wielu adresatów przesyłek z kraju i z zagranicy zwracało uwagę na ten znaczek, szczególnie adresatów korespondencji prywatnej o czym świadczą zachowane całości.

           Na zakończenie prezentacji wybranych całości ofrankowanych znaczkiem Fi. 210   dodajemy kilka interesujących   przykładów.

Fot. 1 Koperta o wymiarach 180 x 124 mm przesyłki krajowej, poleconej z erką w postaci

         odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie wpisanym numerem wysłanej z

         Urzędu Pocztowego Włodawa w dniu 20 I 1928 roku do Sądu w Białej Podlaskiej.

         Przesyłka ofrankowana blokiem złożonym z sześciu znaczków Fi.210 z lewym    

         marginesem. Frankatura 90 groszy zgodna z taryfą.

Fot. 2     Koperta o wymiarach 178 x 115 mm przesyłki prywatnej, zagranicznej, poleconej

               z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym

             numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Kęty w dniu 1.VIII 1928 roku do Kiel w

             Niemczech. Przesyłka ofrankowana 7. znaczkami w tym blokiem składającym się z

             6. znaczków Fi. 210 z lewym marginesem i jednego znaczka Fi. 209. Łączna

             frankatura wynosi 1,0 zł i jest zgodna z taryfą.

Fot. 3   Koperta o wymiarach 155 x 126 mm przesyłki prywatnej, zagranicznej, poleconej

             z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym

             numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Kuślin w dniu 23. 6. 1927 roku do

             Boxbergu w Niemczech. Przesyłka ofrankowana ośmioma znaczkami w tym 6

             znaczków Fi.210 oraz dwa znaczki Fi. 208. Frankatura zgodna z taryfą.

Fot. 4 a i b     Koperta o wymiarach 188 x 127 mm interesującej przesyłki prywatnej,

                   zagranicznej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym

                   z odręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 1do

                   Francji. Wysyłającym był znany polski filatelista Gryżewski posiadający biuro

                  filatelistyczne przy ul. Królewskiej 35 w Warszawie (słabo widoczna odbitka

                   pieczęci w lewej dolnej części koperty). Wykorzystano kopertę firmową (?) bez

                     możliwości odczytania firmy bowiem ten fragment koperty został zasłonięty

                   paskiem poziomym znaczków Fi. 210. Przesyłka została wysłana dnia 19 II

                   1926 roku. Ofrankowana jest 11. znaczkami w tym 7 to znaczki Fi. 210, 2 to

                     znaczki Fi. 208 oraz 2. znaczki to Fi. 209. Łączna frankatura wynosi 1, 35 zł.

                   Przesyłka musiała ważyć 80 g.

Fot. 5   Koperta o wymiarach 155 x 126 mm przesyłki krajowej, ekspresowej, poleconej

             z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym

             numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 do Sądu Okręgowego w Białej

             Podlaskiej dnia 9 III 1928 roku. Przesyłka ofrankowana 10. znaczkami w tym 9

             znaczków Fi.210 i 1 znaczek Fi.209. Łączna frankatura wynosi 1,45 zł i jest zgodna z

             taryfą.  

             Czekamy na pytania, komentarze i uwagi od naszych Internautów, a także o nadsyłanie innych, równie interesujących i ciekawych całości ofrankowanych znaczkiem Fi.210.

                                                                                       Autor: Jerzy Duda

                                                               Administrator strony: Piotr Malec

.                      

PIERWSZY ZNACZEK W NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ Z MOTYWEM KRAKOWSKIM Cześć IV

PIERWSZY  ZNACZEK  W NIEPODLEGŁEJ  RZECZYPOSPOLITEJ  Z  MOTYWEM KRAKOWSKIM

Cześć IV

Kolejną część prezentacji całości pocztowych ofrankowanych pierwszym znaczkiem o nominale   15 groszy wprowadzonym do obiegu pocztowego rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 maja 1925 z serii tzw. widokowej z motywem krakowskim na którym zaprezentowano widok Wawelu, rozpoczynamy od podziękowania. Podziękowanie składamy kol. Miłoszowi Rzadkoszowi, który wyjaśnił nam sprawę którą podnieśliśmy w opisie fotografii nr 7 z części III. Na zaprezentowanej całości jest pasek trzyznaczkowy z marginesem na którym została zapisana liczba rozrachunkowa 13 zł. 50 groszy. Można było się sugerować, że skoro arkusz składał się ze 100 znaczków (10 x 10) to ta liczba powinna być 15 zł. Kol. Miłosz wyjaśnił nam, ze liczby rozrachunkowe są podawane narastająco, a więc w pierwszym wierszu jest 1zł.50 gr., w drugim 3 zł., w czwartym 4 zł. 50 gr i tak dalej, a w wierszu dziewiątym jest 13 zł 50 gr. A więc pasek na całości pokazanej na fot. 7 w części III pochodzi z dziewiątego wiersza arkusza znaczków. Pozostają nam do wyjaśnienia dwie inne sprawy. Prosimy Członków Klubu Cracoviana i Internautów o ich wyjaśnienie lub komentarz.

            Dzisiaj prezentujemy kolejne całości ofrankowane wielokrotnością znaczka Fi 210. W poprzednich częściach całości ofrankowane były jednym, dwoma i trzema znaczkami Fi 210 tworzących frankaturę wielokrotną ( w przypadku, dwóch i trzech znaczków) oraz frankaturę mieszaną. Tym razem wybraliśmy 9 całości ofrankowanych co najmniej czterema znaczkami Fi. 210.    

        

Fot. 1 Koperta formatu 190 x 126 mm przesyłki listowej, krajowej, poleconej z erką z postaci

           odbitki pieczątki z ręcznie wpisanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Łomża

           w dniu 2 III 1926 roku do Białej Podlaskiej ( przesyłka sądowa). Przesyłka

           ofrankowana czteroznaczkowym paskiem poziomym Fi.210. Łączna frankatura

           wynosi 60 gr. i jest zgodna z taryfą.

Fot. 2 Koperta tego samego formaty co na fot. 1 przesyłki listowej, krajowej, poleconej z

           erka w postaci odbitki pieczątki z ręcznym wpisanym numeru wysłana z Urzędu

           Pocztowego Biała Podlaska do Sądu Okręgowego w ..Białej Podlaskiej w dniu 3 III

           1926 roku. Przesyłka ofrankowana czteroznaczkowym paskiem Fi.210. Na kopercie

           odbitka pieczątki przyjęcia w Biurze Podawczo Wydawniczym Sądu.

Fot.3   Koperta tego samego formatu co na fot 1 i 2 przesyłki listowej krajowej, poleconej

           z erką w postaci odbitki pieczątki w odręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu

             Pocztowego Włodawa w dniu 25 X 1928 roku do Sądu Okręgowego w Białej

             Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana jest poziomym czteroznaczkowym paskiem

             Fi.210   oraz trzema znaczkami z tej samej serii Fi. 209. Łączna frankatura wynosi

             90 gr. Przesyłka listowa ważyła powyżej 20 gramów. Opłata zgodna z taryfą.

Fot. 4   Koperta o wymiarach 178 x 115 mm z papieru o niskiej gramaturze przesyłki

           krajowej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki i odręcznym wpisem numeru

           nadanej w Urzędzie Pocztowym Kraków 1c do Sądu Okręgowego w Krakowie w

           dniu 14 VIII 1925 roku. Przesyłka ofrankowana czteroznaczkowym paskiem

           pionowym Fi.210, zgodnie z taryfą. Uwagę zwraca datownik UP Kraków 1.

Fot. 5a, b   Wyjątkowa koperta firmowa (Banku) z okienkiem o wymiarach 160 x 125 mm

               przesyłki zagranicznej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki i odręcznie

               wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 w dniu 2 IX 1925

               roku do Francji. Przesyłka dotarła do Paryża dnia 5 IX 1925 roku o czy świadczy

               datownik odbiorczy. Przesyłka ofrankowana czteroznaczkowym paskiem

               pionowym Fi.210 zgodnie z taryfą. Wyjątkowość koperty polega na nietypowym

               umieszczeniu okienka i jego kształt i wymiar.

Fot. 6   Koperta o wymiarach 192 x 130 mm przesyłki krajowej, poleconej z erka w postaci

           odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego

           Radom 3 w dniu 30 X 1925 roku do Sądu w Białej Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana

           czteroznaczkowym blokiem Fi.210, zgodnie z taryfą.

Fot. 7 Koperta o wymiarach 155 x 125 mm ( koperta firmowa inżyniera z nadrukiem na

           klapie na rewersie) przesyłki krajowej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki i

           odręcznie wpisanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 do Sądu

           Okręgowego w Białej Podlaskiej w dniu 30 I 1926. Przesyłka ofrankowana 4.

           znaczkami Fi. 210 zgodnie z taryfą.  

Fot. 8   Koperta firmowa kancelarii adwokackiej w Krakowie o wymiarach 175 x 115 mm

           przesyłki krajowej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie

           wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 1 w dniu 29 VIII 1925

           roku do Sadu Okręgowego w Krakowie. Przesyłka ofrankowana 4. znaczkami Fi.210

           naklejonymi fantazyjnie na rewersie koperty.

Fot. 9   Koperta o wymiarach 150 x 120 mm przesyłki zagranicznej, poleconej z erką

           w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem

           wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 2 w dniu 23 V 1928 roku do Genewy.

             Przesyłka znalazła się w Genewie dnia 25 V 1928 roku o czym świadczy odbitka

             stempla odbiorczego. Przesyłka ofrankowana jest 6. znaczkami w tym 4. Fi.210 i 2.

             znaczkami Fi. 211 o łącznej wartości 1,00 zł. zgodnie z taryfa.

                         Zaprezentowane całości pochodzą z kolekcji Jerzego Dudy. Ponawiamy nasz apel o włączenie się Członków Klubu Cracoviana do redagowania naszej strony internetowej, również do przesyłania nam własnych propozycji i uwag. Równocześnie przypominamy, ze przekazywane materiały mają dotyczyć spraw, problemów i zagadnień związanych z Krakowem prezentowanych głównie na znakach pocztowych i widokówkach.

                                                                        Administrator strony Piotr

                                                                           oraz autor Jerzy Duda.