Sprawozdanie z działalności OKF „Cracoviana” za rok 2016

            W dniu 4 lutego 2016 roku miało miejsce zebranie sprawozdawcze Klubu  za rok 2015, natomiast w dniu 15 kwietnia odbyło się, zgodnie z zarządzeniem  Zarządu Małopolskiego Okręgu PZF,  zebranie sprawozdawczo wyborcze kończące  kadencję zarządu  2009 – 2015. Na zebraniu tym został wybrany zarząd Klubu na kadencję 2016 – 2020. 

           Z początkiem roku 2016  Klub poniósł dotkliwą stratę bowiem dnia 21 marca 2016 roku zmarł  prof. Jerzy Bartke, wybitny polski filatelista, długoletni wiceprezes naszego Klubu i  przewodniczący  Komisji Naukowo – Badawczej Małopolskiego Okręgu PZF. Pogrzeb profesora na cmentarzu w krakowskich Batowicach zgromadził  wielu przyjaciół i filatelistów z całej Polski, z pocztem sztandarowym  PZF –u, władzami Związku  i z licznym udziałem członków  naszego Klubu.  Nekrolog profesora znajduje się w  „Filateliście Małopolskim” nr 98/99.

            Rok 2016 przyniósł  ważne wydarzenia w tym  przyznanie przez Kapitułę Medalu, i to po raz trzeci, „Medalu za Zasługi dla Rozwoju  Publikacji Filatelistycznych”  profesorowi Jerzemu  Walosze  i niżej podpisanemu. Profesor Jerzy Walocha  jest od wielu lat  niezwykle cenionym autorem wielu publikacji drukowanych w polskich czasopismach filatelistycznych, które służą zarówno promocji filatelistyki jak i, a może przede wszystkim, kształceniu filatelistów, pobudzaniu ich ciekawości i ochronie przed fałszerstwami oraz  spekulacją. O aktywności  piśmienniczej Profesora można przekonać się czytając, w kolejnych numerach „Filatelisty Małopolskiego”, dział „Piórem autorów małopolskich”. Ale znaczącą rolę dla polskiej filatelistyki odgrywa Profesor  jako redaktor katalogów „Polskich Znaków Pocztowych i z Polską związanych”  w których również  występuje jako autor opracowań merytorycznych. 

          W 2016 roku dwóch  przedstawicieli Klubu uczestniczyło w XXI Zjeździe Polskiego Związku Filatelistów, który odbył się w Iławie ( 9-11 września 2016 roku). Krótka informacja na temat Zjazdu wraz z fotografiami ukazała się w „Filateliście Małopolskim” nr 98/99.

 Przedstawiciele Klubu  uczestniczyli w wernisażu wystawy „Specjalizowanej krajowej wystawie  filatelistycznej – Całostki 2016” w Trzebini (16 września 2016 roku)oraz  w otwarciu wystawy filatelistycznej zorganizowanej z okazji 20-lecia Koła nr 7 w Trzebini  (8  kwietnia 2016 roku). Z pobytu na wernisażach  sporządzone zostały sprawozdania drukowane w cytowanym FM.  W dniu  17 października 2016 roku przedstawiciele Klubu  brali udział w wernisażu  pokazu filatelistycznego w Libiążu  poświeconego 38. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Libiążu i Koło PZF nr 88 w Libiążu.

W okresie sprawozdawczym odbyły się  dwa pokazy kolekcjonerskie w ramach spotkań klubowych,  przygotowane przez kol. Andrzeja Matusiaka oraz kol. Jerzego Dudę. Andrzej Matusiak zaprezentował  temat  Poczta w okresie I wojny światowej – korespondencja, przewóz, doręczanie.  Multimedialny pokaz wraz z prezentacja bogatego zbioru kolekcjonerskiego składającego się pocztówek i widokówek  odbył się w dniu 15.04. 2016 roku. Prezentacji towarzyszyły; plakat, zaproszenie w formie excałostki, a także upominki dla uczestników przygotowane przez prelegenta.

 Jerzy Duda  zaprezentował w dniu 24. 11. 2016 roku zbiór całości  na których znalazły się znaczki z Bratem Albertem, Św. Brat Albert a dokumentacji pocztowej, oraz  wygłosił prelekcję multimedialną na temat św. Brata Alberta i jego działalności w Krakowie. Spotkanie Klubowe zorganizowano  dla upamiętnienia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta. Z tej samej okazji Klub wydał dwie kartki okolicznościowe. Również i w tym przypadku spotkanie poprzedzone było zaproszeniem w postaci excałostki oraz plakatem. Excałostki przygotowywane były  przez wiceprezesa Klubu kol. Augustyna Katańskiego.

Należy podkreślić, że spotkania klubowe nie obciążają budżetu Klubu, są finansowane przez  autorów i stanowią  atrakcyjną formę  spotkań kolekcjonerów z poczęstunkiem i rozmowami kuluarowymi.

Jedną z ważniejszych prac  podjętych przez Klub, z inicjatywy kol. Augustyna Katańskiego, było przygotowanie i wydanie w 150 egzemplarzach albumu zawierającego zmodyfikowane kartki pocztowe emitowane  w roku 1933 roku przez Pocztę Polską  z okazji 400. rocznicy śmierci Wita Stwosza.  Album ten  był formą uczczenia 70. rocznicy powrotu  ołtarza Wita Stwosza po wojennej tułaczce do Krakowa, a po  renowacji do prawowitego właściciela to znaczy kościoła Mariackiego. Tak jak i poprzedni album związany w  Wymarszem ku Wolności, który był wydany w 2014 roku , również i ten miał duże wzięcie nie tylko  wśród kolekcjonerów.  

Klub był współorganizatorem  dwóch wystaw kolekcjonerskich prezentowanych w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie i w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. W Bibliotece Głównej prezentowano zbiór kolekcjonerski  O bibliotece w bibliotece, na który składały się walory filatelistyczne, widokówki, wydawnictwa, grafiki i varia dotyczące bibliotek ze zbioru Jerzego Dudy. Wernisaż  wystawy odbył się 10 maja 2016 roku, a sprawozdanie z wystawy zamieszczono w „Filateliście Małopolskim” i wydawnictwach AGH. W Muzeum Inżynierii Miejskiej  zaprezentowano temat pt. Edukacja i wychowanie na znakach pocztowych w ramach cyklu Znaki pocztowe w służbie technik.  Była to już 6. wystawa z tego cyklu współorganizowana przez Klub ze zbiorów Jerzego Dudy i Stanisława Mitkowskiego. Sprawozdanie z wystawy znajduje się również w naszym  krakowskim czasopiśmie „Filatelista Małopolski”.

Z okazji XXXI Światowych Dni Młodzieży zorganizowanych w Krakowie w dniach 26 – 31 lipca 2016 roku oraz wizyty papieża Franciszka, Klub nasz wydał kartkę okolicznościową, która  zdobyła uznanie wielu filatelistów i która posłużyła wielu  kolekcjonerom do pozyskania  stempli okolicznościowych i datowników.

Klub nasz kontynuował  współpracę ze „Szkołą za Murem” w ramach spotkań z filatelistyką. Współpraca rozpoczęta  w grudniu 2015 roku,  rozwinięta spotkaniem z dziećmi i młodzieżą w dniu 16 lutego 2016 roku  zaowocowała przygotowaniem imprezy połączonej z wernisażem pokazu filatelistycznego   w dniu  8 grudnia   2016 roku. Współpraca z  panem Tadeuszem Urynowiczem, nauczycielem i opiekunem młodzieży zainteresowanej filatelistyką oraz panią  Bogusławą Konieczny przedstawicielką Poczty Polskiej S.A.  jest  owocna z  coraz lepszymi efektami w promowaniu  kolekcjonerstwa wśród młodzieży w zakresie znaczków pocztowych. 

Szczególna rolę w działalności klubowej odgrywa już od 6 lat nasza strona internetowa www.cracoviana.org  zorganizowana  dzięki naszemu klubowemu Koledze, zasłużonemu dla Klubu kol. Jackowi Zającowi, a prowadzona z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem przez kol. Marka Połatę.  To dzięki tej stronie, która ma coraz większe powodzenie wśród internautów ( niekiedy dziennie mamy po 300-400 wejść), mamy możliwość  prezentowania naszych dokonań i upowszechniać  naszą koncepcję widzenia kolekcjonerstwa i filatelistyki. Wszystko co dzieję się w Klubie jest opisywane i prezentowane na fotografiach  oraz  podawane na stronie we właściwym czasie czyli bardzo szybko. 

Niezwykłą wagę przywiązujemy do  zachowania miejsca w którym od dziesiątków lat odbywają się nasze klubowe spotkania wymienne.  Nie mieliśmy dłuższych przerw w cotygodniowych spotkaniach w dawnej „Nafcie”, dzisiaj już w innej firmie, a to dzięki stałemu „nadzorowi” nad  sytuacją, w której przychodzi nam działać, który sprawuje kol. Henryk  Filipowski. Trzeba również dostrzegać ważną rolę, którą spełnia nasz Gospodarz spotkań wymiennych kol. Tadeusz  Pietrucha. Dzięki jego poświęceniu możemy się spotykać co tydzień w przygotowanej sali, dzięki jego rzetelności  i operatywności nasi członkowie mogą korzystać z  katalogów znaczków, a  gromadzone z wolnych datków fundusze mogą być przeznaczone na nasze coroczne spotkania i opłatę za stronę internetową.

Klub wydał również kartkę okolicznościową do klubowej korespondencji.

Na zakończenie chcę  najserdeczniej podziękować prof. dr hab. inż. Stanisławowi Mitkowskiemu prezesowi Małopolskiego Okręgu PZF  i  wymienionym w tekście Kolegom bez których nie mielibyśmy osiągnięć  i nie byłoby możliwości prowadzenia działalności klubowej.

Oczywiście chciałoby się stale wydłużać listę „ klubowiczów” do podziękowań, ale póki co  można tylko mieć nadzieję, że kiedyś tak się stanie. Będzie ku temu okazja ponieważ za  dwa lata mamy zamiar obchodzić, hucznie, pięćdziesięciolecie  istnienia naszego Klubu. Czy będzie się działo, to tylko zależeć będzie od nas samych, od naszej inwencji, pracy, zaangażowania i znalezienia odpowiednich środków na uczczenie naszego jubileuszu. Wierzę, że się wszystko powiedzie dla dobra Klubu, jego Członków i polskich kolekcjonerów w tym także filatelistów.   

Sekretarz  Klubu                                                      Prezes Klubu

             Augustyn  Katański                                                  Jerzy  Duda 

 

Kraków, styczeń 2017 rok

 

WIADOMOŚĆ  Z  OSTATNIEJ  CHWILI:

W dniu 7 stycznia 2017 roku odbyło się coroczne zebranie Małopolskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Klubie Pracowników  Łączności” Ekspresik” w Krakowie przy ulicy Westerplatte 20. W trakcie spotkania  nasi Klubowi Koledzy  zostali uhonorowani odznakami „Zasłużony dla Okręgu Krakowskiego PZF”. Odznaki otrzymali:

Władysław  ANDREASIK

Henryk   FILIPOWSKI

Jan   STASIOWSKI

Władysław   FARBOTKO

Augustyn   KATAŃSKI

Odznaczonym  serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy dla krakowskiego środowiska filatelistów i kolekcjonerów.

                                                                                       Prezes Klubu: Jerzy Duda
Administrator strony:  Marek  Połata

Kolejne spotkanie filatelistyczne w krakowskiej „Szkole za Murem”

                   W dniu 8 grudnia 2016 roku odbyło się w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1, zwanym „Szkołą za Murem” spotkanie  dzieci  w ramach  tradycyjnej już imprezy, która zyskała miano „Dzień ze znaczkiem pocztowym”. Tym razem  impreza miała bogata oprawę i tematykę. Przede wszystkim nastąpiło rozstrzygnięcia konkursu  filatelistycznego pod tytułem „Kwiaty ”wraz z  otwarciem szkolnej wystawy znaczków i kart pocztowych o tej tematyce.  Swoje zbiory zaprezentowało 19 osób – zarówno uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, jak i absolwentów.

Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych zajęli:

Szkoła Podstawowa

Klasy 1-3:       Erlend Domagała,  Michał Jęczmionek

Klasy 4-6:        Adrianna Gajek,  Zuzanna Gałdzińska-Calik

Gimnazjum:

Milena Muniak

Przyznano dwa wyróżnienia:

Otrzymały je : Agnieszka Leszczyńska  i  Joanna Siwek

Dalsze miejsca i dyplomy uczestnictwa otrzymali:

Maria Czyżewska, Błażej Gędłek, Michał Jaworski,  Jan Kukuła,  Adam Ledwoń, Alicja Libera,  Jan Mączka,  Jagoda Pakuła,  Magdalena Pietrzyk, Emilia Rychlicka, Leon Tochowicz, Michał Urbaniak.

            Laureatom i uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody oraz upominki przekazane przez Pocztę Polską wręczyła  Pani Magdalena Mazur – dyr. ZSOI Nr 1. Dyplomy, stanowiące formę  podziękowania,  otrzymali również  Pani Bogusława Konieczny i dr Jerzy Duda.

            W ramach „Dnia ze znaczkiem pocztowym” odbyły się warsztaty filatelistyczne, w których uczestniczyli uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej. Warsztaty te są rokrocznie prowadzone przez Panią Bogusławę Konieczny i cieszą się dużym powodzeniem wśród dzieci 

             Natomiast dla klasy 5 b, z której najwięcej osób uczestniczy w wystawach filatelistycznych na terenie naszej szkoły, zostało zorganizowane spotkanie i warsztaty z Panem Jerzym Dudą – Prezesem Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”.

            Organizatorem i opiekunem Szkolnego Klubu Filatelistycznego jest niżej podpisany, który na zakończenie warsztatów, zaprosił  wszystkich uczestników spotkania do udziału w kolejnym konkursie i wystawie o tematyce „Kosmos” , zaplanowanej na styczeń 2017 roku. Prosił również o udział w kolejnym konkursie zarówno Panią Bogusławę Konieczny jak i dr Jerzego Dudę uznając ich obecność za  ważny element  współpracy z promowaniu filatelistyki wśród dzieci.

Fotografie  z imprez wykonali: Jerzy Duda i Tadeusz Urynowicz

                                                                                         Tadeusz  Urynowicz
Opiekun Szkolnego Klubu Filatelistycznego

Znaczek pocztowy w ujęciu prof. Stanisława Miksteina - część 5

XIII.Przy wykonywaniu świadczeń poczta ma obowiązek i prawo do unieważnienia przedłożonego znaczka to znaczy do nadania mu takiej nowej cechy, aby stracił swą przedmiotową wartość. Unieważnienia tego dokonuje się przez odciśnięcie na znaczku datownika z nazwa miejscowości i datą unieważnienia, pieczęci urzędowej, stempla kauczukowego z nazwą miejscowości lub przekreślenie.

XIV. Znaczki pocztowe umieszczone na przesyłkach i przedmioty z wytłoczonymi znakami opłaty /całostki/ po doręczeniu adresatowi staja się jego własnością.

XV. Pełnowartościowy pod względem pocztowym i filatelistycznym jest znaczek, którego cała wartość sprzedażna równa wartości nominalnej jest bonifikowana odpowiednimi przepisami określonym świadczeniem z zakresu przyjęcia, przewozu i doręczenia przesyłek.

XVI. Niepełnowartościowym pod względem pocztowym i filatelistycznym jest znaczek obarczony bezpośrednia lub pośrednią dopłatą na cele nie będące opłatą za czynności poczty z zakresu przyjęcia, przewozu i dostarczenia przesyłek, bez względu na to czy ta dopłata i cel są uwidocznione czy nieuwidocznione na nim /tzw. znaczki dobroczynne/, Bezpośrednia dopłata jest zwykle uwidoczniona na znaczku. Przy bezpośrednich dopłatach sprzedaż znaczka jest uwarunkowana przedstawieniem dowodu na uiszczeniu dopłaty na pewien cel, jak np. przy znaczkach z Wystaw Filatelistycznych przedstawieniem opłaconego jednego biletu wstępu na każdy zakupiony znaczek.

XVII. Spekulacyjnym może być każdy znaczek o ograniczonej sprzedaży lub niedostępny do nabycia w placówkach pocztowych w czasie swego obiegu. Powodem tego może być; 1/ celowo za niski nakład, nieodpowiadający rzeczywistemu zapotrzebowaniu w obrocie pocztowym, 2/ celowe ieodpowiednie rozprowadzenie znaczka do normalnej rozsprzedaży po cenach nominalnych w placówkach pocztowych lub, 3/ przydzielanie go niepocztowym czynnikom do rozsprzedaży.

XVIII. Filatelistyka w najszerszym znaczeniu zajmuje się wszystkim co stoi w związku z powstawanie, produkcją, wyglądem, wykończeniem, obiegiem, użyciem i zużyciem znaczków pocztowych. W węższym zakresie / tzn. w zbiorach katalogowych/ interesuje się tylko normalnymi wykończonymi i wprowadzonymi do obiegu znaczkami pocztowymi, będącymi tak w stanie nieużytym /niekasowanym/ jak i zużytymi /kasowanymi/ znajdującymi się w obiegu jak i wycofanymi. W szerszym zakresie /tzn. zbiorach badawczych służących do pracy naukowej/ uprawianym przez specjalistów, oprócz normalnych znaczków, ich odmian pochodzących z różnych nakładów i druku róznymi formami drukarskimi, a zatem różniących się odcieniem barw, papierem, ząbkowaniem, gumowaniem itp. uwzględnia się także różne rodzaje ich użycia, zużycia, ostemplowań i stadia produkcji, a więc druki nie będące jeszcze znaczkami pocztowymi jak projekty, próby barw, druku, papieru oraz półfabrykaty tzn. jeszcze niewykończone druki, a w pewnych wypadkach makulaturę, o ile ta może wyjaśnić produkcję.

Spodziewam się, że powyższy chociaż krótki szkic objaśniający czym jest znaczek pocztowy, jakie są jego istotne cechy, na czym polega jego ważność i użycie w obrocie pocztowym - uchroni wielu a szczególnie początkujących filatelistów nie tylko od zarzutu ignorancji i nieznajomości głównego i zasadniczego przedmiotu ich zainteresowania, lecz również i od szkód materialnych oraz wyzysku przez niesumienne jednostki.

Koniec

Jerzy DUDA

Znaczek pocztowy w ujęciu prof. Stanisława Miksteina - część 4

VIII. Wartość pocztowa znaczka zależy od jego prawnych i przedmiotowych cech, a polega na tym, że uprawnia on nabywcę do żądania, a zobowiązuje pocztę do wykonania, odpowiedniego przepisami określonego świadczenia w zakresie przyjęcia, przewozu i doręczenia przesyłek.
           Prawną cechę ważności posiada znaczek pochodzący z nakładu a/ zarządzonego, b/ wykonanego, c/zarachowanego oraz d/ wprowadzonego do obiegu na podstawie odpowiednich zarządzeń upoważnionych do ich wydania władz przedsiębiorstwa pocztowego, aż do czasu wycofania go z obiegu / art. 22 ust. O P. T iT. Oraz paragrafu 22 Ordynacji Pocztowej/ .
                  Znaczek traci prawną wartość, tylko przez wycofanie z obiegu zarządzeniem uprawnionej władzy. W razie wycofania z obiegu poczta oznacza pewien czasokres, w ciągu którego może być wymieniony na inne ważne znaczki.

IX. Przedmiotowe cechy ważności posiada znaczek:
1. całkowicie widoczny po nalepieniu na przesyłce
2. w takim stanie zachowania i wyglądu w jakim stosownie do zamówienia został wykończony, zaliczony do nakładu i wprowadzony do obiegu, czyli nie wykazujący w rysunku barwie i wykończeniu żadnych braków, cech lub zmian wywołanych mechanicznymi i chemicznymi zabiegami po rozesłaniu do rozsprzedaży.
Ordynacja pocztowa w paragrafie 25 wylicza kazuistycznie jakie znaczki „uważa się” za nieważne, a więc: znaczki opłaty wycięte z całostek, nagumowane na powierzchni obrazu , już używane, zabrudzone lub uszkodzone, z obciętymi brzegami, złożone z części, takie, których nie można wyraźnie rozpoznać, że sa prawdziwe lub jeszcze nie używane, na których rysunku wytłoczono odciski prywatnej pieczęci, wycofane z obiegu, których rysunek lub napis zmieniono, przekreślono, usunięto lub zadrukowano, a z nalepionych jedne na drugie znaczków, te które nie sa całkowicie widoczne, a z dziurkowanych te, których dziurkowanie nie odpowiada warunkom podanym w paragrafie 22.
Pomijając już jako nieodpowiednie w prawniczym sformułowaniu wyrażenie „uważa się” , które powinno brzmieć kategorycznie, to ujęcie niektórych punktów może wywołać wątpliwości jak np. Jak szeroki ma być brzeg przy znaczkach wprowadzonych do obiegu jako cięte /nieząbkowane/.

X. O ile by przez przeoczenie przy kontrolach i przy sprzedaży dostał się do rąk nabywcy znaczek o charakterze makulaturowym, którego ważność przy żądaniu świadczenia byłaby zakwestionowana, to nabywca to nabywca może na drodze prawnej po udowodnieniu, nabycia go na poczcie w sprzedaży w takim stanie, dochodzić wymienienia go na inny obiegowy znaczek tej samej wartości nominalnej.

XI. Poczta Polska wprowadziła dwie kategorie znaczków: 1/ znaczki opłaty do kwitowania z góry pobranych opłat, uprawniające nabywcę do żądania od niej wykonania odpowiednich przepisami określonych świadczeń oraz 2/ znaczki dopłaty do kwitowania z dołu pobranych opłat za już wykonane świadczenia. Znaczki dopłaty według paragrafu 30 Ordynacji Pocztowej nie mogą być używane jako znaczki opłaty uprawniające nabywcę do żądania wykonania świadczenia.
W pierwszej kategorii znaczków opłaty, uprawniających nabywcę
Do żądania wykonania świadczenia z zakresu przyjęcia, przewozu i doręczenia przesyłki rozróżniamy: a/ znaczki opłaty, b/ znaczki na przesyłki lotnicze,c/ przedmioty z wytłoczonymi na nich znakami opłaty czyli tzw w filatelistyce „całostki” – do uiszczenia i kwitowania normalnych opłat oraz d/ znaki na przesyłki urzędowe do kwitowania zniżonych opłat za przesyłki nadawane przez urzędy i instytucje publiczne.

XII. Miedzy znaczkami opłaty za normalny przewóz, a znaczkami za przwóz lotniczy nie ma na razie ścisłego rozgraniczenia ani w polskiej Ordynacji Pocztowej ani w praktyce; znaczki opłaty za normalny przewóz można uiszczać należności za przewóz lotniczy i na odwrót znaczki na przesyłki lotnicze można frankować przesyłki do zwykłego przewozu.

Ciąg dalszy nastąpi

Jerzy DUDA

Znaczek pocztowy w ujęciu prof. Stanisława Miksteina - część 3

V.   Znaczek pocztowy może mieć najrozmaitszy kształt, wygląd i wykonanie, musi być jednak naklejką nadającą się do nalepienia na przesyłki. Opłatny bowiem znaczek pocztowy po naklejeniu na przesyłkę i unieważnieniu go przez urząd nadawczy, musi być dowodem uiszczenia opłaty za przyjęcie, przewóz i doręczenie tej przesyłki we wszystkich urzędach przejściowych i oddawczych, a zatem zwalniać odbiorcę od wszelkich opłat.
Stąd też wszelkie adnotacje o uiszczonej opłacie wykonane bezpośrednio na przesyłkach tak odręcznie jak i za pomocą tłoków stemplowych /pieczątek/ lub  specjalnych maszyn do oznaczania uiszczonej opłaty nie są znaczkami pocztowymi.
Również według paragrafu 34 ust. 4 Ordynacji Pocztowej odciski stempla maszyny do frankowania odbite na skrawkach papieru i nalepione na przesyłki nie zwalniają jej w urzędzie oddawczym od pobrania dopłaty a zatem  także nie są znaczkami pocztowymi w rozumieniu definicji.

VI.   Znaczek pocztowy musi być pokwitowaniem za wpłaconą należność za świadczenia z zakresu przyjęcia, przewozu i doręczenia przesyłek.

Dlatego też nie są znaczkami pocztowymi:
1. wszelkie druki, nawet wydane przez pocztę w formie naklejek, jednak nie  służące do kwitowania opłat za przyjęcie, przewóz i doręczenie przesyłek jak: nalepki poleceniowe, ekspres, wskazujące drogę lub rodzaj przewozu względnie zarachowanie paczek itp.
2. półfabrykaty znaczków pocztowych nie zaliczone do nakładu i nie wprowadzone do obiegu skutkiem nieodpowiadania swym wyglądem lub
wykończeniem zamówieniu oraz rozporządzeniu o wprowadzeniu do obiegu, a więc wszelka makulatura i półfabrykaty z produkcji, jak druki nieząbkowane o ile były wprowadzone do obiegu jako znaczki ząbkowane.

Ponieważ znaczek pocztowy jest pokwitowaniem za uiszczoną poczcie kwotę pieniężną, przeto w dawniejszych definicjach jest określony jako „papier wartościowy”. To jednak nie jest zupełnie słuszne, bo tylko w czasie swego obiegu i ważności przedmiotowej uprawnia on nabywcę do żądania od poczty wykonania jej przepisami określonego świadczenia, natomiast według paragrafu 26 Ordynacji Pocztowej nie może być wymieniony na obiegową walutę. Wprawdzie i po wycofaniu z obiegu, a nawet po użyciu /skasowaniu/ znaczek pocztowy przedstawia pewną wartość – ale już tylko jako towar. Ta wartość znaczka, jako towaru, nie jest zależna tylko od jego wartości nominalnej lecz jeszcze od wielu czynników jak podaży i popytu. Prawne stanowisko znaczka poza jego obiegiem pocztowym jest nieuregulowane, pewne czynniki uważają znaczki obiegowe niekasowane za dewizy, skasowane jako towar, inne czynniki wszelkie znaczki za towar – zaliczając kupców filatelistycznych do „branży papierowej”.

VII.    Znaczek pocztowy w stanie ważności jako dowód wpłacenia poczcie kwoty określonej jego nominalną wartością na poczet pokrycia należności za przyjęcie, przewóz i doręczenie przesyłki, jest dokumentem publicznym, albowiem:
1. zobowiązuje pocztę do wykonania za tę pobraną kwotę odpowiedniego jej przepisami i określonego świadczenia oraz;
2. uprawnia jego właściciela do żądania od poczty, po nalepieniu go na przesyłkę, wykonania takiego świadczenia. Wobec tego podlega on ochronie prawnej przed naśladownictwem /fałszowaniem/ zastrzeżonej ustępem 3 i 4 art. 22 ustawy o P.T i T.


Niestety w praktyce stosuje się prawną ochronę tylko znaczków będących w obiegu. Natomiast znaczki wycofane z obiegu nie podlegają tej ochronie a wynagrodzenia szkody poniesionej przez zakup sfałszowanego znaczka już wycofanego z obiegu można dochodzić tylko na prywatnej drodze prawnej /oszustwo/.

Ciąg dalszy nastąpi.

Jerzy DUDA