Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 16

                                   Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                                 wykorzystane pocztowo.                                        

                                                         Część 16.

            W ostatnim czasie ” nie otrzymaliśmy od Internautów ani od członków Klubu „Cracoviana” skanów znaczków, jak w tytule, ani skanów całości pocztowych ofrankowanych tymi znaczkami, które moglibyśmy zaprezentować na klubowej stronie internetowej. Wobec tego postanowiliśmy zawiesić, po raz kolejny, naszą akcję prezentowania znaczków i całości ofrankowanych pierwszymi znaczkami wydanymi w niepodległej Polsce z widokiem Wawelu. Jeśli otrzymamy materiał ilustracyjny wraz z opisem i zezwoleniem na wykorzystanie go na stronie internetowej akcję wznowimy.

Aby jednak nie popadać w minorowy nastrój prezentujemy ze zbioru Jerzego

Dudy 3 walory, w postaci całości pocztowych z których dwa są godne zainteresowania.

 

   fot.1 Standardowa koperta przesyłki listowej zagranicznej wysłana z Urzędu Pocztowego

               Grudziądz w dniu 25. 10.1927 roku do Niemiec (Essen). Przesyłka jest ofrankowana

             4.znaczkami w tym parką poziomą znaczków Fi. 210 oraz parką pionowa znaczków

             Fi.208. Łączna frankatura wynosi 40 groszy i jest zgodna z taryfą za przesyłkę

             listową o wadze do 20 gramów.

 

   fot. 2 a, b Koperta o wymiarach 96 x 124 mm przesyłki listowej zagranicznej, poleconej

               z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze fioletowym i odręcznie wpisanym

               numerem, ekspresowej ( ekspres w postaci naklejki) wysłanej z Urzędu Pocztowego

                Warszawa 14 dnia 21 .IX. 1926 roku do Paryża. Przesyłka dotarła do adresata 24

               IX o czym świadczy odbitka datownika odbiorczego. Przesyłka ofrankowana jest

               ośmioma (!) znaczkami Fi.210 z czego dwie parki poziome znajdują się na

               awersie koperty, a blok czteroznaczkowy Fi.210 z dolnym marginesem znajduje

               się na rewersie koperty. Adresata nie było w domu wobec czego listonosz

               pozostawił awizo. Łączna frankatura wynosi 1,20 zł, Według taryfy opłata powinna

               wynosić 1.60 zł. bo pospieszne doręczenie (ekspres)wg taryfy kosztowało 80

               groszy. Na kopercie nie ma informacji o koniecznej dopłacie(?).

 

     For.3 Koperta o wymiarach 105 x 132 (?) mm przesyłki listowej zagranicznej wysłanej z

               Urzędu Pocztowego   Wiszniew k/ Bohdanowa dnia 3. (?). 1927 roku do Paryża.

               Adresat ma nazwisko arabskie. Przesyłka jest ofrankowana znaczkiem Fi.214

              naklejonym na rewersie koperty. Ofrankowanie zgodne z taryfą. Na temat wsi czy

               miasteczka Wiszniew warto poczytać w internecie. W XVI wieku należała do

               Adama Iwanowicza Chreptowicza herbu Odrowąż, który był podkomorzym

               nowogródzkim. Niedaleko wsi Wiszniew znajdują się ruiny myśliwskiej rezydencji

             Chreptowiczów z malowniczym parkiem i sztucznymi zbiornikami wodnymi. We

               wsi znajduje się zabytkowy kościół Zwiastowania Przenajświętszej Panny Marii

               z lat 1637-1641, wspaniała cerkiew Koźmy i Damiana z 1865 roku, a także

               zabudowania, pozostałości po zakładach metalurgicznych z XIX wieku. Wieś(?)

               była duża i bogata, a na temat poczty nie ma żadnej informacji. Może znajdzie się

               Internauta który dopisze coś na temat poczty.

               Prezentowana koperta dotarła do Polski z Egiptu.

                                                                                          Administrator   Piotr

                                                                                             Tekst: Jerzy Duda

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 15.

Zgodnie z zapowiedzią podaną w poprzednim odcinku naszego cyklu prezentujemy osiem znaczków stemplowanych z widokiem Wawelu w kolorze niebieskim Fi. 214 pochodzących z korespondencji   wysłanej z Urzędów Pocztowych różnych miast i miejscowości w tym także miast kresowych. O takich miastach jak Stryj, Sambor, Sokal, pisaliśmy we wcześniejszych częściach naszego cyklu.

Nowością jest natomiast Zabłotów. W II Rzeczypospolitej miasto było w Polsce

w województwie stanisławowskim. Obecnie jest osiedlem typu miejskiego na Ukrainie. Do ciekawostek związanych z miastem należy jego herb. Na tarczy kroju francuskiego w polu błękitnym znajduje się złoty wspięty lew i półtrzecia krzyż. Lew symbolizuje położenie miasta w Rusi Czerwonej, a półtrzecia krzyż to godło z herbu Pilawa Potockich, którzy

w XVII wieku byli właścicielami miasta.

            W ostatnim rzędzie prezentowanego zestawu znaczków można przeczytać nazwę Urzędu Pocztowego z którego ekspediowano przesyłkę, Sokolniki. Taką nazwę ma obecnie w Polsce 15 miejscowości albo ich części. Również poza granicami kraju istnieją miejscowości o takiej nazwie w tym 2 miasta w Rosji i dwie wsie na Ukrainie (wieś pod Lwowem i wieś w obwodzie tarnopolskim). Sądząc po dacie przesyłki 31.03 1931 można przypuszczać, że chodzi o Urząd Pocztowy znajdujący się w którejś wsi leżącej dawniej na terenie Rzeczypospolitej, a dzisiaj na Ukrainie. Czy można rozstrzygnąć pochodzenie tego datownika?

            Ostatni znaczek jest skasowany datownikiem stosowanym w Urzędzie Pocztowym Dobra k.Turka. Dobra- to podobno najmniejsze miasto w woj. wielkopolskim liczące w 2009 roku tylko 1450 Mieszkańców. W 1926 roku mieszkało w nim ok. 3480 Polaków, Żydów, Niemców i dwóch Rosjan. Nazwa miasta znajdująca się na datowniku budzi wątpliwości bo czy powinno się pisać   być Dobra k. Turka czy raczej Dobra k. Turku co

wynika z kontekstu geograficznego. Oto jest pytanie także dla Internautów.

 

                                                                        Z kolekcji i opracowania Jerzego Dudy

                                                                                                       Administrator Piotr

Najstarsza reklama firmy krakowskiej na austriackiej karcie-całostce z 1872 r.

Najstarsza reklama firmy krakowskiej na austriackiej karcie-całostce z 1872 r.

 

Celem wprowadzenia - kilka słów o pierwszej karcie pocztowej świata.

W 1865 r. w czasie Niemieckiej Konferencji Poczt w Karlsruhe radca pocztowy

Heinrich von Stephen przedstawił projekt odkrytej karty korespondencyjnej , który nie został przyjęty.

W 1869 r. austriacki ekonomista prof. Emanuel Hermann z Wiednia wystąpił z projektem karty pocztowej, który został przyjęty przez pocztę Austro-Węgier.

1 października 1869 r. została wydana pierwsza na świecie karta korespondencyjna.

Jako, że Kraków w tym czasie należał do Galicji / jednego z krajów monarchii Habsburgów / karta ta znalazła się w dniu wprowadzenia do obiegu w naszym mieście.

Pierwszą kartę świata - całostkę austriacką nr 1, przedstawia Ryc.1.

W lipcu 1871 r. wydano kartę całostkę z tekstem w języku polskim z przeznaczeniem dla Galicji.

W 1872 r. wydano podobną kartę ale bez oznaczeń na odwrocie / Kat. Fischera Cp.3 /. Właśnie na tej karcie krakowska firma „ Krakowska Spółka Akcyjna Młynów Królewskich w Krakowie” zamieściła swoją ofertę handlową wraz z cennikiem za usługi.

Kartka została wysłana z dworcowego urzędu pocztowego w Krakowie w marcu 1872 r. do Cieszyna. Ryc 2 i 3

Jest to jak dotychczas najstarsza znana kartka - całostka z reklamą z terenu Galicji.

Przed siedmiu laty mój klubowy kolega ś p prof. Jerzy Bartke przedstawił na łamach „ Filatelisty Małopolskiego” kartkę austriacką z 1896 z dodrukiem reklamy kilku firm krakowskich .

Od roku 1886 Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie dokonywało dodruków firmowych na kartkach cp i do dnia dzisiejszego znanych jest około 19 różnych nakładów tych kart .

Mój artykuł zbiegł się ze 150-rocznicą wprowadzenia pierwszej kartki pocztowej na świecie i w Krakowie.

Korzystając z naszej klubowej strony internetowej zwracam się do Koleżanek i Kolegów o przekazywanie mi informacji o datach użycia tych pierwszych całostek w Krakowie.

Jacek Zając

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

ZNACZEK PERSONALIZOWANY (MÓJ ZNACZEK) Z OKAZJI 50 ROCZNICY UTWORZENIA KLUBU „CRACOVIANA”

                     ZNACZEK PERSONALIZOWANY (MÓJ ZNACZEK)

                       Z OKAZJI 50 ROCZNICY UTWORZENIA KLUBU

                                               „CRACOVIANA”

            W październiku 2019 roku ukazał się znaczek personalizowany zamówiony przez Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana”, który stanowi końcowy akcent obchodów pięćdziesięciolecia powstania Klubu. Znaczek zamówiony z inicjatywy mgr inż. Augustyna Katańskiego, wiceprezesa i sekretarza Klubu (widok arkusza na załączonym skanie) zawiera logo klubowe oraz inicjały, w postaci odbitek pieczątek, znanych i zasłużonych Członków Klubu: śp. Mieczysława Heroda, Andrzeja Matusiaka, Marka Połaty i Augustyna Katańskiego. Nakład znaczka przeznaczony był dla Członków Klubu i w niewielkiej ilości dla sympatyków klubu.

 

                                                                                           Administrator strony Piotr        

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 14.

W części 13. cyklu poświęconego pierwszym znaczkom z motywem krakowskim (widok Wawelu) wydanych w niepodległej Polsce i ich pocztowemu wykorzystaniu, to znaczy służących do frankowania przesyłek , zapowiedzieliśmy powrót do ... znaczków stemplowanych. Dotychczas więcej miejsca poświęciliśmy prezentacji całości pocztowych ze wspomnianymi znaczkami stanowiącymi opłatę za przesyłkę, natomiast mniej miejsca na pokazanie znaczków zdjętych starannie przez filatelistów z przesyłek. Na kolejnych skanach pokazujemy 12 znaczków Fi. 210 stemplowanych zgrupowanych w 5. zestawach.

Pokaz rozpoczynamy grupą trzech znaczków, które posiadają datowniki z roku 1925. Ponieważ znaczki z widokiem Wawelu zostały wprowadzone do obiegu pocztowego 5.05. 1925 roku poszukujemy najwcześniejszego ich wykorzystania. W poprzednich odcinkach naszego cyklu pokazaliśmy już znaczki wykorzystane w dniu 18.VI. 1925 (datownik z Urzędu Pocztowego Warszawa Sejm), w dniu 9. VIII. 1925 z Urzędu Pocztowego w Buczaczu oraz 18. X. 1925 Kopalnia (?). Przedstawione poniżej znaczki mają datowniki z Urzędu Pocztowego Kalisz (30. XII. 1925); z   Katowice, stempel kolejowy z dnia 13. IX. 1925 oraz z Urzędu Pocztowego Rudki z dnia (?) IX. 1925.

            Na uwagę zasługuje datownik z Urzędu Pocztowego Rudki. Współcześnie nazwa Rudki występuje na terenie Polski 23 razy w tym jest to nazwa wsi, przysiółków, osad, części wsi oraz dwa razy występuje na Ukrainie. Sądzimy, że pokazany datownik jest z Urzędu Pocztowego Rudki koło Sambora, miasta w obwodzie lwowskim, a nie z Urzędu Pocztowego Rudki wsi w obwodzie wołyńskim. Internautów prosimy o komentarz lub poprawki.

            Kolejna grupa trzech znaczków posiada datowniki Urzędów Pocztowych z miast kresowych ; Równe Wołyńskie ; Sambor oraz Zaleszczyki.

 

 Równe Wołyńskie prawa miejskie otrzymało w 1492 roku. Od XVI wieku należało do Lubomirskich. W 1792 roku w siedzibie Lubomirskich gościł Tadeusz Kościuszko. Po rozbiorze Polski miasto znalazło się w zaborze rosyjskim. W latach 1919 – 1939 miasto wróciło do Polski. Od 1930 roku organizowano słynne Targi Wołyńskie. W mieście stacjonował kresowy garnizon wojskowy.

Sambor założył Spytek z Melsztyna. W latach 30. XVI wieku zostało wykupione przez królową Bonę.

Zaleszczyki były słynnym uzdrowiskiem, w którym znajdował się polski biegun ciepła. Uprawiano winorośle i arbuzy. Jako ciekawostkę podaje się, że połączenie kolejowe Gdynia – Zaleszczyki było w II Rzeczypospolitej najdłuższe i liczyło 1314 km.

Grupa dwóch znaczków z których a/ posiada datownik z Urzędu Pocztowego Chropaczów który był częścią Świętochłowic oraz b/ datownik kolejowy? Z napisem Piotrków a w dolnej części Mosz(czenica). Datownik wymaga dokładniejszej identyfikacji. Tutaj również prośba do Internautów o pomoc w jego rozpoznaniu.

Pozostała grupa czterech znaczków ma datowniki Urzędów Pocztowych w miastach Pogorzeli; Poniecu i Więcborku oraz Urzędu Pocztowego Zygry, wsi położonej w gminie Zadzim, powiecie poddębickim i województwie łódzkim.

     W kolejnym odcinku również pokażemy znaczki stemplowane ale z widokiem Wawelu w kolorze niebieskim (Fi.214).

                                                                                                Jerzy Duda

                                                                         Administrator strony Piotr.