Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 14.

W części 13. cyklu poświęconego pierwszym znaczkom z motywem krakowskim (widok Wawelu) wydanych w niepodległej Polsce i ich pocztowemu wykorzystaniu, to znaczy służących do frankowania przesyłek , zapowiedzieliśmy powrót do ... znaczków stemplowanych. Dotychczas więcej miejsca poświęciliśmy prezentacji całości pocztowych ze wspomnianymi znaczkami stanowiącymi opłatę za przesyłkę, natomiast mniej miejsca na pokazanie znaczków zdjętych starannie przez filatelistów z przesyłek. Na kolejnych skanach pokazujemy 12 znaczków Fi. 210 stemplowanych zgrupowanych w 5. zestawach.

Pokaz rozpoczynamy grupą trzech znaczków, które posiadają datowniki z roku 1925. Ponieważ znaczki z widokiem Wawelu zostały wprowadzone do obiegu pocztowego 5.05. 1925 roku poszukujemy najwcześniejszego ich wykorzystania. W poprzednich odcinkach naszego cyklu pokazaliśmy już znaczki wykorzystane w dniu 18.VI. 1925 (datownik z Urzędu Pocztowego Warszawa Sejm), w dniu 9. VIII. 1925 z Urzędu Pocztowego w Buczaczu oraz 18. X. 1925 Kopalnia (?). Przedstawione poniżej znaczki mają datowniki z Urzędu Pocztowego Kalisz (30. XII. 1925); z   Katowice, stempel kolejowy z dnia 13. IX. 1925 oraz z Urzędu Pocztowego Rudki z dnia (?) IX. 1925.

            Na uwagę zasługuje datownik z Urzędu Pocztowego Rudki. Współcześnie nazwa Rudki występuje na terenie Polski 23 razy w tym jest to nazwa wsi, przysiółków, osad, części wsi oraz dwa razy występuje na Ukrainie. Sądzimy, że pokazany datownik jest z Urzędu Pocztowego Rudki koło Sambora, miasta w obwodzie lwowskim, a nie z Urzędu Pocztowego Rudki wsi w obwodzie wołyńskim. Internautów prosimy o komentarz lub poprawki.

            Kolejna grupa trzech znaczków posiada datowniki Urzędów Pocztowych z miast kresowych ; Równe Wołyńskie ; Sambor oraz Zaleszczyki.

 

 Równe Wołyńskie prawa miejskie otrzymało w 1492 roku. Od XVI wieku należało do Lubomirskich. W 1792 roku w siedzibie Lubomirskich gościł Tadeusz Kościuszko. Po rozbiorze Polski miasto znalazło się w zaborze rosyjskim. W latach 1919 – 1939 miasto wróciło do Polski. Od 1930 roku organizowano słynne Targi Wołyńskie. W mieście stacjonował kresowy garnizon wojskowy.

Sambor założył Spytek z Melsztyna. W latach 30. XVI wieku zostało wykupione przez królową Bonę.

Zaleszczyki były słynnym uzdrowiskiem, w którym znajdował się polski biegun ciepła. Uprawiano winorośle i arbuzy. Jako ciekawostkę podaje się, że połączenie kolejowe Gdynia – Zaleszczyki było w II Rzeczypospolitej najdłuższe i liczyło 1314 km.

Grupa dwóch znaczków z których a/ posiada datownik z Urzędu Pocztowego Chropaczów który był częścią Świętochłowic oraz b/ datownik kolejowy? Z napisem Piotrków a w dolnej części Mosz(czenica). Datownik wymaga dokładniejszej identyfikacji. Tutaj również prośba do Internautów o pomoc w jego rozpoznaniu.

Pozostała grupa czterech znaczków ma datowniki Urzędów Pocztowych w miastach Pogorzeli; Poniecu i Więcborku oraz Urzędu Pocztowego Zygry, wsi położonej w gminie Zadzim, powiecie poddębickim i województwie łódzkim.

     W kolejnym odcinku również pokażemy znaczki stemplowane ale z widokiem Wawelu w kolorze niebieskim (Fi.214).

                                                                                                Jerzy Duda

                                                                         Administrator strony Piotr.