Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 23.

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim
wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)
wykorzystane pocztowo.
Część 23.

Za zakończenie części 21/22 zapisaliśmy zobowiązanie, że w części 23 naszego
cyklu pokażemy widokówki z różnych stron ( mając na myśli strony recto i verso, a także
strony Polski) ofrankowane znaczkami z widokiem Wawelu. Wśród zestawu widokówek
znalazła się jedna kartka pocztowa, od której rozpoczniemy prezentację zbioru.

Fot. 1 Kartka pocztowa z 1926 roku Fi. II tom, 41, z sygnaturą G.D.P i T. (XII –926) ze
znakiem opłaty (Kolumna Zygmunta) na którym kreski tła nie dochodzą do cyfr (II)
z doklejonym znaczkiem uzupełniającym należność przewidziana taryfą Fi. 210
wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa (?) dnia 15 III 1927 roku do Nicei (Francja).
Frankatura całości jest zgodna z taryfą, która wynosiła 25 groszy.

 

Fot.2 a, b Widokówka wydana przez krakowską firmę POLONIA z zestawu „Poznań” w
1927 roku przedstawiająca widok Placu Wolności (a). Widokówka wysłana
z Urzędu Pocztowego znajdującego się na Targach Poznańskich dnia 25.V.1929
roku do Brna (Czechosłowacja). Widokówka ofrankowana parką poziomą
znaczków Fi.210 o wartości 30 groszy, zgodnie z taryfą (b). Znaczki skasowano
datownikiem mechanicznym (wirnik) wg kat. Andrzeja Myślickiego nr 29 103
stosowanym w dniach 16.V – 30.IX 1929 roku. Kartka wysłana przez grupę
Czechosłowaków zwiedzających Targi Poznańskie.

 

Fot. 3a,b Widokówka świąteczna z reprodukcją obrazu J. Marczewskiego z napisem
WESOŁEGO ALLELUJA wydana przez krakowska firmę POLONIA
w 1929 roku (a) wysłana z Urzędu Pocztowego Stanisławów 2 dnia 30 III 1929
roku do Lwowa. Widokówka ofrankowana znaczkiem Fi 210 zgodnie z taryfą
w Polsce. Uwagę zwraca starannie odbity kasownik na znaczku (b).

 

Fot. 4 a,b Widokówka monochromatyczna przedstawiająca krakowski Rynek
z Sukiennicami wydana przez Salon Malarzy Polskich wyprodukowana
w Zakładach Reprodukcyjnych „Akropol” w 1935 roku (a). Widokówka
ofrankowana znaczkiem Fi.210 wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków (nr.?) do
Pragi Czeskiej dnia 15 IX 1935 roku. (b). Taki zestaw jak na prezentowanej
widokówce to znaczy obrazek, znaczek i datownik związane z Krakowem jest
najwyżej ceniony w moim zbiorze.

Zapraszamy i zachęcamy do obejrzenia kolejnego odcinka 24. naszej serii, który
ukaże się niebawem na naszej klubowej stronie internetowej. W odcinku tym
zaprezentujemy ciekawostki ofrankowane znaczkiem niebieskim z widokiem
Wawelu (Fi.214), ocenimy dotychczasową współpracę z Członkami Klubu oraz
Internautami podczas trwania naszej serii, a może nawet coś zaproponujemy na
czas kwarantanny społecznej związanej z koronawirusem.

Jerzy Duda
Administrator Piotr

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 21 i 22.

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim
wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)
wykorzystane pocztowo.
Część 21 i 22.


W części 19. naszego cyklu zwróciliśmy uwagę na dosyć niezwykłą sprawę, a
mianowicie na przesyłki listowe kierowane do Sądu Okręgowego i Sądu Pokoju w Białej
Podlaskiej. Liczba kopert z przesyłkami sądowymi adresowanymi do tych Sądów w latach
1925 – 1930 ofrankowanymi pierwszymi znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską z
motywem krakowskim – widokiem Wawelu – była całkiem pokaźna na portalach
internetowych. Na zakończenie części 20. podaliśmy garść informacji o Sądzie we
wspomnianej miejscowości oraz literaturę odnoszącą się do Sądu Okręgowego w Białej
Podlaskiej. W kolejnej części naszego cyklu (cz.21) wrócimy do sądowych całości z tamtego
terenu i zaprezentujemy 3 koperty o podobnych wymiarach, przesyłek listowych,
poleconych adresowanych do: Sądu Pokoju w Białej Podlaskiej, do Sądu Pokoju we
Włodawie oraz do Sądu Grodzkiego w Piszczacu.
W części 22 pokażemy dwie standardowe koperty przesyłek listowych
ofrankowanych znaczkami z widokiem Wawelu.


Cześć 21

 

Fot 1. Koperta o wymiarach 193 x 139 mm przesyłki listowej, sądowej ,lokalnej, poleconej z
erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym numerem
wysłanej z Urzędu Pocztowego w Białej Podlaskiej 28 II 1927 roku do Sadu Pokoju w
Białej Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi.214 i 209 o łącznej
wartości 50 groszy zgodnie z taryfą.

 

Fot 2 Koperta o wymiarach jak na fot.1 przesyłki listowej, sądowej, poleconej z erką w
postaci odbitki pieczątki w kolorze fioletowym i odręcznie wpisanym numerem
wysłana z Urzędu Pocztowego Ustroń k. Lubartowa dnia 16. IV. 1928 roku do Sądu
Pokoju we Włodawie. Przesyłka we Włodawie była 18 IV 1928 roku o czym świadczy
odbitka stempla odbiorczego. Przesyłka ofrankowana trzema znaczkami Fi.210 oraz
parka pionową znaczków Fi. 234 o łącznej frankaturze 65 groszy zgodnie z taryfą.

 

Fot.3 Koperta o wymiarach jak na fot. 1i 2 przesyłki listowej, sądowej, poleconej z erką
w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym wysłana z Urzędu Pocztowego Kodeń
w dniu 29 12 1935 rok do Sądu Grodzkiego w Piszczacu. Przesyłka dotarła do adresata
30 XII 1935 roku. Przesyłka ofrankowan jest dwoma znaczkami Fi.214 i Fi. 253 o
łącznej frankaturze 55 groszy zgodnie z taryfą. Na kopercie jest adnotacja Sądu o
zwróceniu apelacji 8.VI 1936 roku.

Korespondencja prowadzona była już po likwidacji Okręgowego Sądu w Białej

Podlaskiej, która nastąpiła w 1931 roku. Struktura Sąd dostosowana była do nowego
podziału administracyjnego i Sądowego.

Część 22

 


Fot. 1 Koperta firmowa o wymiarach 150 x 115 przesyłki zagranicznej , handlowej
wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 dnia 13 III 1921 roku do Niemiec.
Przesyłka ofrankowana trzema znaczkami Fi,210 w tym parką poziomą. Łączna
frankatura wynosi 45 groszy, zgodnie z tarfą.

 

Fot. 2 Koperta przesyłki listowej prywatnej o wymiarach 156 x 125 mm wysłana z Urzędu
Pocztowego Warszawa 2 w dniu 25 XI 1925 roku do Alzacji. Ofrankowana jest 3.
znaczkami Fi.210, w tym parka poziomą. Frankatura 45 groszy była zgodna z taryfą.

W następnej części naszego cyklu pokażemy widokówki z różnych stron
frankowanych znaczkami z widokiem Wawelu.


Jerzy Duda
Administrator Piotr

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo.

                                   Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                                 wykorzystane pocztowo.                                        

                                                         Część 20.

            W części 19. naszego cyklu zwróciliśmy uwagę na dosyć niezwykłą sprawę, a mianowicie na przesyłki listowe kierowane do Sądu Okręgowego i Sądu Pokoju w Białej Podlaskiej. Liczba kopert z przesyłkami sądowymi adresowanymi do tych Sądów w latach 1925 – 1930 ofrankowanymi pierwszymi znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską z motywem krakowskim – widokiem Wawelu – była całkiem pokaźna na portalach internetowych. Wzbudziło to moje zainteresowanie tym bardziej, że daje się zauważyć kierunek zwiększonej dystrybucji znaczków z widokiem Wawelu na ziemie wschodnie niepodległej Polski. Tym razem uzupełniamy jeszcze ten zestaw przesyłek listowych o kolejne trzy pozycje ofrankowane rzadszymi znaczkami, czyli Fi.214 w kolorze niebieskim.

            Są to trzy przesyłki listowe, polecone, krajowe w kopertach o tych samych wymiarach 189 x 127 mm wykonanych z różnych ale cienkich papierów adresowane do Sadu Okręgowego, Sadu Pokoju i Prezesa Sadu Okręgowego.

 

Fot. 1 Koperta przesyłki listowej, miejscowej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki

           w kolorze czerwonym z ręcznie wpisanym numerem (1975) wysłana z Urzędu

           Pocztowego Biała Podlaska dnia 21 X 1927 roku do Sądu Pokoju w Białej Podlaskiej.

           Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi.214 oraz Fi. 209. Ofrankowanie 50

           groszy było zgodne z taryfą.

 

Fot. 2 Koperta przesyłki listowej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczatki w kolorze

         fioletowym wysłana z Urzędu Pocztowego Siedlce dnia 7 I 1928 do Sadu Okregowego

         w Białej Podlaskiej. Na awersie odbitka pieczątki Biura Podawczo-Wykonawczego

         Sądu. Przesyłka ofrankowana 5. znaczkami w tym Fi.214, trzema znaczkami Fi.209

         oraz Fi.226. Łączna frankatura   1,00 zł. Taryfa przewidywała 0.90 groszy przy

         przesyłce mieszczącej się w grupie 20-250 gramów.

 

Fot. 3 Koperta przesyłki listowej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczatki w kolorze

           czarnym i ręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Siedlce 2 dnia 7

           VI 1929 roku do Sądu w Białej Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana 4.znaczkami w tym

           parka pionową Fi.214 i dwoma znaczkami Fi.243. Łączna frankatura 1,00 zł zgodna z

           taryfą.  

            A teraz o Sądzie w Białej Podlaskiej. Sąd powstał 19 stycznia 1919 roku na mocy Dekretu Naczelnika Państwa z dnia 24 grudnia 1918 roku. Akta spraw cywilnych dotyczyły głównie postępowań w kwestii: sprostowania aktów stanu cywilnego, sporów własnościowych, rozwodów, przysposobienia dzieci oraz uznanie za zmarłych osób zaginionych i poległych dla których nie sporządzono aktów zgonu. Pozostałością aktową Wydziału Cywilnego sa również akta rejestrowe, na które składają się obwieszczenia sądowe dotyczące rejestru handlowego, korespondencja rejestrowa z przedsiębiorstwami i inne. Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej został zlikwidowany na podstawie ustawy z dnia 14 października 1931 roku. W następnym roku Sądy zostały podzielone, a struktura dostosowana do podziału administracyjnego. Dla chcących wiedzieć więcej o Sądzie Okręgowym polecam literaturę: Dariusz Magier: Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej w latach 1919 – 1931. Dzieje ustrojowe i pozostałość aktowa. Opracowanie dostępne w internecie.

           

                                                                                                     Jerzy Duda

                                                                   oraz Administrator strony Piotr

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 19.

                                   Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                                 wykorzystane pocztowo.                                        

                                                         Część 19.

            Tym razem prezentujemy dwa zestawy kopert przesyłek listowych korespondencji prywatnej, zagranicznej oraz krajowej, sądowej. W obu zestawach, przesyłki są adresowane na to samo nazwisko i ten sam adres, w przypadku korespondencji prywatnej, a w drugim przypadku na adres Sądu Okręgowego w tym samym mieście.

            Adresatem pierwszych przesyłek listowych jest Madame T...., przebywająca w hotelu Jeanne d`Arc w Paryżu. Posiadam jedynie trzy koperty o wymiarach 139 x 113 mm przesyłek listowych wysłanych z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 w dniach; 16 XI 1925, 20 XI 1925 oraz 3 II 1926 roku. Koperty są starannie utrzymane, zachowane w dobrym stanie i w miarę delikatnie otwierane ( oprócz pierwszej z dnia 16 XI). Każda z przesyłęk jest ofrankowana dwoma znaczkami Fi.210 o łącznej frankaturze 30 groszy, zgodnej z taryfą, parką poziomą znaczków, w przypadku dwóch kopert, oraz dwoma oddzielnymi znaczkami. Każda koperta ma odręczny napis w języku francuskim dotyczący dat wysłania i być może otrzymania bowiem brakuje odcisku datownika odbiorczego. Brakuje także informacji o nadawcy. Na fot. 1,2,3 pokazane są trzy wspomniane koperty.

 

            Drugi zestaw kopert to przesyłki sądowe bowiem adresatem wszystkich jest Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej. Na zestaw złożony z 4. kopert o wymiarach 190 x 124 mm składają się przesyłki krajowe, polecone z erką w postaci odbitki pieczątki i odręcznie wpisywanymi numerami, wysłane przez osoby prywatne z Urzędów Pocztowych we Włodawie i Sławatyczach. Nadawcy przesyłek sądowych mieszkały we Włodawie,   Sławatyczach oraz we wsiach   Dołhobrody i Krasówka.

Koperty pokazane na fot. 4 i 5 mają odbitki pieczęci przyjęć przez Biuro Podawczo-Wykonawcze Sądu w Białej Podlaskiej (16 czer.1925, 18 wrze.1925), a także numery spraw zapisane odręcznie ołówkiem w kolorze czerwonym albo niebieskim. Mają również odbitki datowników odbiorczych.

fot4

Koperta przesyłki sądowej z fot.4 jest ofrankowana czterema znaczkami Fi.210 o łącznej wartości 60 groszy. Waga listu musiała mieścić się w granicach 20 – 250 gramów i zawierać większą liczbę dokumentów o czym świadczy układ klapy koperty. Rysunek na znaczkach jest źle scentrowany.

fot5

Koperta przesyłki sądowej z fot. 5 jest ofrankowana poziomym trzyznaczkowym paskiem Fi.210 z dolnym marginesem zgodnie z taryfą.

fot6

Koperta przesyłki sądowej z fot. 6 jest ofrankowana poziomym paskiem trzyznaczkowym Fi. 210 zgodnie z taryfą.

fot7

Na fot. 7 prezentowana jest koperta przesyłki listowej, poleconej wysłanej z Urzędu Pocztowego Włodawa 1 dnia 13 III 1930 roku do Białej Podlaskiej. Przesyłka jest ofrankowana czterema znaczkami w tym parką pozioma znaczków Fi.214 i parką pionową Fi.252. Łączna frankatura wynosi 1, 00 zł i jest zgodna z taryfą dla przesyłki o wadze mieszczącej się w granicach 20-250 gramów.

Liczba kopert z przesyłkami sądowymi adresowanymi do Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej w latach 1925 – 1930 ofrankowanymi pierwszymi znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską z motywem krakowskim – widokiem Wawelu – była całkiem pokaźna na portalach internetowych. Wzbudziło to moje zainteresowanie tym bardziej, że daje się zauważyć kierunek zwiększonej dystrybucji znaczków z widokiem Wawelu na ziemie wschodnie niepodległej Polski. Ale o szczegółach zainteresowani dowiedzą się w kolejnych odcinkach naszego cyklu.

                                                                                 Autor tekstu Jerzy Duda

                                                                              Administrator strony Piotr      

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 18.

                                   Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                                 wykorzystane pocztowo.                                        

                                                         Część 18.

            Początek roku 2020 był dla cyklu zaproponowanego w 2018 roku przez prowadzących stronę internetową, w którym prezentujemy pierwsze znaczki wydane przez Pocztę Polską z motywem krakowskim czyli znaczki Fi. 210 i Fi. 214 z widokiem Wawelu, dość obfity pod względem liczby całości pocztowych, ofrankowanych wspomnianymi znaczkami, jakie dotarły do nas. Jeśli to zwiększone zainteresowanie Internautów utrzyma się to nasza kolekcja poważnie się wzbogaci, a przy tym również nasza wiedza o pocztowym wykorzystaniu wspomnianych znaczków. W tej części prezentujemy 5 całości pocztowych czyli przesyłek listowych zwykłych przesłanych do Szwajcarii i Niemiec.

Fot. 1 Koperta o wymiarach 158 x 124 mm przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej

           wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 2 w roku 1925 (data niemożliwa do

           odczytania) do Szwajcarii ofrankowana parką poziomą znaczków Fi.210 o wartości

           30 groszy zgodnie z taryfą.

 

Fot. 2 Koperta firmowa o wymiarach 148 x 124 mm przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej

           wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 w dniu 26 X 1925 roku do Szwajcarii.

           Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi.210 o wartości 30 groszy co było

           zgodne z taryfą.    

 

Fot.3 Koperta o wymiarach 158 x 124 mm przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej wysłana

         z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 w dniu 7 X 1925 roku do Szwajcarii. Przesyłka

          ofrankowana parką poziomą znaczków Fi. 210 o wartości 30 groszy zgodnie z taryfą.

 

Fot. 4 Koperta o wymiarach 147 x 97 mm z bibułką w środku przesyłki listowej, zwykłej,

           zagranicznej wysłana z Urzędu Pocztowego w Łodzi dnia 30 III 1926 roku do

           Niemiec. Przesyłka ofrankowana parką pozioma znaczków Fi.210   o wartości 30

           groszy zgodnie z taryfa. Przesyłka była u adresata 31 III 1926 roku o czym świadczy

           odbitka datownika odbiorczego.

 

Fot.5 Koperta o wymiarach 128 x 60 mm z bibułka w środku przesyłki listowej zwykłej,

           zagranicznej na ten sam adres co na fot.4 wysłana z Urzędu Pocztowego Sochaczew w

           dniu 30 VII 1925 roku. Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi. 210 oraz Fi. 205.

           Przesyłka ofrankowana zgodnie z taryfą z dodatkiem 1 grosza na pomoc dla

           bezrobotnych. Przesyłka dotarła do adresata 2 VIII 1926 roku o czym świadczy

           odbitka datownika odbiorczego.

                 Ciekawostką jest zachowanie przez adresata (?) koperty ze znaczkami niedbale

         przyklejonymi, których część wystaje poza obrys koperty. Znaczki są nieuszkodzone.

               Oczekujemy od naszych Internautów na dalsze przykłady pocztowego wykorzystania znaczków Fi. 210 i 214.

                                                                                                                 Jerzy Duda

                                                                                                     i administrator   Piotr