Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo.

                                   Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                                 wykorzystane pocztowo.                                        

                                                         Część 20.

            W części 19. naszego cyklu zwróciliśmy uwagę na dosyć niezwykłą sprawę, a mianowicie na przesyłki listowe kierowane do Sądu Okręgowego i Sądu Pokoju w Białej Podlaskiej. Liczba kopert z przesyłkami sądowymi adresowanymi do tych Sądów w latach 1925 – 1930 ofrankowanymi pierwszymi znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską z motywem krakowskim – widokiem Wawelu – była całkiem pokaźna na portalach internetowych. Wzbudziło to moje zainteresowanie tym bardziej, że daje się zauważyć kierunek zwiększonej dystrybucji znaczków z widokiem Wawelu na ziemie wschodnie niepodległej Polski. Tym razem uzupełniamy jeszcze ten zestaw przesyłek listowych o kolejne trzy pozycje ofrankowane rzadszymi znaczkami, czyli Fi.214 w kolorze niebieskim.

            Są to trzy przesyłki listowe, polecone, krajowe w kopertach o tych samych wymiarach 189 x 127 mm wykonanych z różnych ale cienkich papierów adresowane do Sadu Okręgowego, Sadu Pokoju i Prezesa Sadu Okręgowego.

 

Fot. 1 Koperta przesyłki listowej, miejscowej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki

           w kolorze czerwonym z ręcznie wpisanym numerem (1975) wysłana z Urzędu

           Pocztowego Biała Podlaska dnia 21 X 1927 roku do Sądu Pokoju w Białej Podlaskiej.

           Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi.214 oraz Fi. 209. Ofrankowanie 50

           groszy było zgodne z taryfą.

 

Fot. 2 Koperta przesyłki listowej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczatki w kolorze

         fioletowym wysłana z Urzędu Pocztowego Siedlce dnia 7 I 1928 do Sadu Okregowego

         w Białej Podlaskiej. Na awersie odbitka pieczątki Biura Podawczo-Wykonawczego

         Sądu. Przesyłka ofrankowana 5. znaczkami w tym Fi.214, trzema znaczkami Fi.209

         oraz Fi.226. Łączna frankatura   1,00 zł. Taryfa przewidywała 0.90 groszy przy

         przesyłce mieszczącej się w grupie 20-250 gramów.

 

Fot. 3 Koperta przesyłki listowej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczatki w kolorze

           czarnym i ręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Siedlce 2 dnia 7

           VI 1929 roku do Sądu w Białej Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana 4.znaczkami w tym

           parka pionową Fi.214 i dwoma znaczkami Fi.243. Łączna frankatura 1,00 zł zgodna z

           taryfą.  

            A teraz o Sądzie w Białej Podlaskiej. Sąd powstał 19 stycznia 1919 roku na mocy Dekretu Naczelnika Państwa z dnia 24 grudnia 1918 roku. Akta spraw cywilnych dotyczyły głównie postępowań w kwestii: sprostowania aktów stanu cywilnego, sporów własnościowych, rozwodów, przysposobienia dzieci oraz uznanie za zmarłych osób zaginionych i poległych dla których nie sporządzono aktów zgonu. Pozostałością aktową Wydziału Cywilnego sa również akta rejestrowe, na które składają się obwieszczenia sądowe dotyczące rejestru handlowego, korespondencja rejestrowa z przedsiębiorstwami i inne. Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej został zlikwidowany na podstawie ustawy z dnia 14 października 1931 roku. W następnym roku Sądy zostały podzielone, a struktura dostosowana do podziału administracyjnego. Dla chcących wiedzieć więcej o Sądzie Okręgowym polecam literaturę: Dariusz Magier: Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej w latach 1919 – 1931. Dzieje ustrojowe i pozostałość aktowa. Opracowanie dostępne w internecie.

           

                                                                                                     Jerzy Duda

                                                                   oraz Administrator strony Piotr

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 19.

                                   Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                                 wykorzystane pocztowo.                                        

                                                         Część 19.

            Tym razem prezentujemy dwa zestawy kopert przesyłek listowych korespondencji prywatnej, zagranicznej oraz krajowej, sądowej. W obu zestawach, przesyłki są adresowane na to samo nazwisko i ten sam adres, w przypadku korespondencji prywatnej, a w drugim przypadku na adres Sądu Okręgowego w tym samym mieście.

            Adresatem pierwszych przesyłek listowych jest Madame T...., przebywająca w hotelu Jeanne d`Arc w Paryżu. Posiadam jedynie trzy koperty o wymiarach 139 x 113 mm przesyłek listowych wysłanych z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 w dniach; 16 XI 1925, 20 XI 1925 oraz 3 II 1926 roku. Koperty są starannie utrzymane, zachowane w dobrym stanie i w miarę delikatnie otwierane ( oprócz pierwszej z dnia 16 XI). Każda z przesyłęk jest ofrankowana dwoma znaczkami Fi.210 o łącznej frankaturze 30 groszy, zgodnej z taryfą, parką poziomą znaczków, w przypadku dwóch kopert, oraz dwoma oddzielnymi znaczkami. Każda koperta ma odręczny napis w języku francuskim dotyczący dat wysłania i być może otrzymania bowiem brakuje odcisku datownika odbiorczego. Brakuje także informacji o nadawcy. Na fot. 1,2,3 pokazane są trzy wspomniane koperty.

 

            Drugi zestaw kopert to przesyłki sądowe bowiem adresatem wszystkich jest Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej. Na zestaw złożony z 4. kopert o wymiarach 190 x 124 mm składają się przesyłki krajowe, polecone z erką w postaci odbitki pieczątki i odręcznie wpisywanymi numerami, wysłane przez osoby prywatne z Urzędów Pocztowych we Włodawie i Sławatyczach. Nadawcy przesyłek sądowych mieszkały we Włodawie,   Sławatyczach oraz we wsiach   Dołhobrody i Krasówka.

Koperty pokazane na fot. 4 i 5 mają odbitki pieczęci przyjęć przez Biuro Podawczo-Wykonawcze Sądu w Białej Podlaskiej (16 czer.1925, 18 wrze.1925), a także numery spraw zapisane odręcznie ołówkiem w kolorze czerwonym albo niebieskim. Mają również odbitki datowników odbiorczych.

fot4

Koperta przesyłki sądowej z fot.4 jest ofrankowana czterema znaczkami Fi.210 o łącznej wartości 60 groszy. Waga listu musiała mieścić się w granicach 20 – 250 gramów i zawierać większą liczbę dokumentów o czym świadczy układ klapy koperty. Rysunek na znaczkach jest źle scentrowany.

fot5

Koperta przesyłki sądowej z fot. 5 jest ofrankowana poziomym trzyznaczkowym paskiem Fi.210 z dolnym marginesem zgodnie z taryfą.

fot6

Koperta przesyłki sądowej z fot. 6 jest ofrankowana poziomym paskiem trzyznaczkowym Fi. 210 zgodnie z taryfą.

fot7

Na fot. 7 prezentowana jest koperta przesyłki listowej, poleconej wysłanej z Urzędu Pocztowego Włodawa 1 dnia 13 III 1930 roku do Białej Podlaskiej. Przesyłka jest ofrankowana czterema znaczkami w tym parką pozioma znaczków Fi.214 i parką pionową Fi.252. Łączna frankatura wynosi 1, 00 zł i jest zgodna z taryfą dla przesyłki o wadze mieszczącej się w granicach 20-250 gramów.

Liczba kopert z przesyłkami sądowymi adresowanymi do Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej w latach 1925 – 1930 ofrankowanymi pierwszymi znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską z motywem krakowskim – widokiem Wawelu – była całkiem pokaźna na portalach internetowych. Wzbudziło to moje zainteresowanie tym bardziej, że daje się zauważyć kierunek zwiększonej dystrybucji znaczków z widokiem Wawelu na ziemie wschodnie niepodległej Polski. Ale o szczegółach zainteresowani dowiedzą się w kolejnych odcinkach naszego cyklu.

                                                                                 Autor tekstu Jerzy Duda

                                                                              Administrator strony Piotr      

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 18.

                                   Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                                 wykorzystane pocztowo.                                        

                                                         Część 18.

            Początek roku 2020 był dla cyklu zaproponowanego w 2018 roku przez prowadzących stronę internetową, w którym prezentujemy pierwsze znaczki wydane przez Pocztę Polską z motywem krakowskim czyli znaczki Fi. 210 i Fi. 214 z widokiem Wawelu, dość obfity pod względem liczby całości pocztowych, ofrankowanych wspomnianymi znaczkami, jakie dotarły do nas. Jeśli to zwiększone zainteresowanie Internautów utrzyma się to nasza kolekcja poważnie się wzbogaci, a przy tym również nasza wiedza o pocztowym wykorzystaniu wspomnianych znaczków. W tej części prezentujemy 5 całości pocztowych czyli przesyłek listowych zwykłych przesłanych do Szwajcarii i Niemiec.

Fot. 1 Koperta o wymiarach 158 x 124 mm przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej

           wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 2 w roku 1925 (data niemożliwa do

           odczytania) do Szwajcarii ofrankowana parką poziomą znaczków Fi.210 o wartości

           30 groszy zgodnie z taryfą.

 

Fot. 2 Koperta firmowa o wymiarach 148 x 124 mm przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej

           wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 w dniu 26 X 1925 roku do Szwajcarii.

           Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi.210 o wartości 30 groszy co było

           zgodne z taryfą.    

 

Fot.3 Koperta o wymiarach 158 x 124 mm przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej wysłana

         z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 w dniu 7 X 1925 roku do Szwajcarii. Przesyłka

          ofrankowana parką poziomą znaczków Fi. 210 o wartości 30 groszy zgodnie z taryfą.

 

Fot. 4 Koperta o wymiarach 147 x 97 mm z bibułką w środku przesyłki listowej, zwykłej,

           zagranicznej wysłana z Urzędu Pocztowego w Łodzi dnia 30 III 1926 roku do

           Niemiec. Przesyłka ofrankowana parką pozioma znaczków Fi.210   o wartości 30

           groszy zgodnie z taryfa. Przesyłka była u adresata 31 III 1926 roku o czym świadczy

           odbitka datownika odbiorczego.

 

Fot.5 Koperta o wymiarach 128 x 60 mm z bibułka w środku przesyłki listowej zwykłej,

           zagranicznej na ten sam adres co na fot.4 wysłana z Urzędu Pocztowego Sochaczew w

           dniu 30 VII 1925 roku. Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi. 210 oraz Fi. 205.

           Przesyłka ofrankowana zgodnie z taryfą z dodatkiem 1 grosza na pomoc dla

           bezrobotnych. Przesyłka dotarła do adresata 2 VIII 1926 roku o czym świadczy

           odbitka datownika odbiorczego.

                 Ciekawostką jest zachowanie przez adresata (?) koperty ze znaczkami niedbale

         przyklejonymi, których część wystaje poza obrys koperty. Znaczki są nieuszkodzone.

               Oczekujemy od naszych Internautów na dalsze przykłady pocztowego wykorzystania znaczków Fi. 210 i 214.

                                                                                                                 Jerzy Duda

                                                                                                     i administrator   Piotr

Nowe Wydawnictwa 2020

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na 82 posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 roku, a Senat Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 października 2019 roku w ustanowili   patronem roku 2020 św. Jana Pawła II w 100. rocznicę urodzin (18 maja 1920, Wadowice).     

            Z tej okazji Wydawnictwo VANDRE Władysława Adreasika z Krakowa

i Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana” wprowadzili do obiegu kolekcjonerskiego

z dniem 2 stycznia 2020 roku kartki okolicznościowe w 18. wersjach z wizerunkiem św. Jana Pawła II, według rysunku wykonanego przez art. malarza Michała Kiełbasińskiego,

w opracowaniu graficznym Andrzeja Błaszczyka i wydrukowane w Drukarni Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków, ul. św. Filipa w nakładzie 250 sztuk każdej wersji   . Dodatkowo wydrukowane zostały znaczki personalizowane (Mój znaczek) w 9cio znaczkowych arkuszach oraz przygotowano okolicznościowy stempel dodatkowy. Pierwsze kartki okolicznościowe z obiegu pocztowego wysłane z Urzędu Pocztowego Kraków 53 pokazane są na fot. 1- 3.

 

            Z tej samej okazji Koło PZF nr 1 im. Stanisława Miksteina w Krakowie wydało kopertę ilustrowaną oraz stosowana jest frankatura mechaniczna z okolicznościową nakładką w Urzędzie Pocztowym Kraków 73. Autorem koperty i nakładki jest Marcin Jackowski. Widok koperty z frankaturą mechaniczną podany jest na fot.4.

 

Dodatkowo Koło PZF nr 1 im. Stanisława Miksteina przygotowało datownik okolicznościowy stosowany w Urzędzie Pocztowym Kraków 54, z okazji jubileuszu 65. rocznicy powstania Koła. Projektantem datownika pocztowego jest Marcin Jackowski. Datownik wykorzystany do ostemplowania znaczków na kartce okolicznościowej wydanej przez Koło PZF nr 1 z okazji 60 lecia w 2016 roku z inicjatywy Jana Malika pokazany jest na (fot. 5).

Jerzy Duda

Administrator Piotr

PATRONI ROKU 2020

                                 PATRONI ROKU 2020

            Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na 82 posiedzeniu ustanowił patronów roku 2020. Uhonorowani zostali: św. Jan Paweł II; hetman Stanisław Żółkiewski; Roman Ingarden; Leopold Tyrmand. Rok 2010 będzie także rokiem Bitwy Warszawskie 1920 roku oraz Zaślubin Polski z morzem w Pucku w jej 100. rocznicę.

 

Św. Jan Paweł II w 100. rocznicę urodzin; (18 maja 1920, Wadowice)

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II będzie dla naszego narodu wciąż inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej”

 

Hetman Stanisław Żółkiewski w 400 rocznicę śmierci: (7 października 1620, Jassy Rumunia)

„Stanisław Żółkiewski brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI i początkach XVII wieku. Najpierw walczył u boku doświadczonego wodza i Kanclerza Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom”.

Roman Ingarden w 50. rocznicę śmierci: (14 czerwca 1970, Kraków)

„Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego bezkomprowisowość intelektualna. Podczas okupacji niemieckiej napisał swoje sztandarowe dzieło „Spór o istnienie świata”. W 1950 roku za krytyczny stosunek do marksizmu został pozbawiony prawa do wykładania na macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim i publikacji prac o tematyce fenomenologicznej. Ten czas wykorzystał m.in. na dokonanie wzorcowego przekładu „Krytyka czystego rozumu” Immanuela Kanta. Choć sam był racjonalistą, przez lata korespondował z Edytą Stein, a wśród jego uczniów znaleźli się Karol Wojtyła czy Józef Tischner”.

Leopold Tyrmand w 100. rocznicę urodzin ( 16 maja 1920, Warszawa )(Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 kwietnia 2019 roku)

„Pisarstwo Tyrmanda i Jego postawa stanowiły wyzwanie rzucone ideologom nowego ustroju. Był on nie tylko bezlitosnym krytykiem komunizmu, lecz także arbitrem warszawskiej elegancji, znawcą i namiętnym propagatorem zakazanego za czasów stalinizmu jazzu. „Nikt, kto skłonny jest walczyć o godność własną i chce pozostać w zgodzie z własnym sumieniem, nie zgodzi się na to, żeby nazywać dzień nocą, ciemnotę kulturą, zbrodnie przyzwoitością, niewolę wolnością – na mocy dekretu komunistycznych władców”

Bitwa Warszawska 1920 roku (13-15 sierpnia 1920)

„Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim wspieranym przez m.in. szefa Sztabu Generalnego – generała Tadeusza – Jordan Rozwadowskiego obroniła   niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.”  

Zaślubiny Polski z morzem w Pucku w jej 100. rocznicę (10 lutego 1920).

Ma to związek z przypadającą dokładnie 10 lutego setną rocznicą zaślubin dokonaną w Pucku przez gen. Józefa Hallera. „Ten jubileusz jest doskonała okazją, by dokonać retrospekcyjnej oceny czy dobrze zagospodarowaliśmy przestrzeń wolności uzyskaną na mocy Traktatu Wersalskiego gwarantującego Polsce powrót nad Bałtyk”.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w dniu 13 czerwca 2019 roku upamiętniającą 160 rocznicę urodzin Teodora Axentowicza ( 13 maja 1859 Braszów w Siedmiogrodzie)

Bogaty dorobek artystyczny Teodora Axentowicza uwzględniający dzieła o tematyce historycznej, portrety, sceny rodzajowe, martwa natura i pejzaże. Tworzył również grafiki, projektował mozaiki, plakaty i witraże był rektorem ASP w Krakowie. Wielki talent artystyczny wsparł nauką w Monachium i Paryżu gdzie uczestniczył w życiu polskiej emigracji

 

                                                                                       Wybrał Jerzy Duda