Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 18.

                                   Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                                 wykorzystane pocztowo.                                        

                                                         Część 18.

            Początek roku 2020 był dla cyklu zaproponowanego w 2018 roku przez prowadzących stronę internetową, w którym prezentujemy pierwsze znaczki wydane przez Pocztę Polską z motywem krakowskim czyli znaczki Fi. 210 i Fi. 214 z widokiem Wawelu, dość obfity pod względem liczby całości pocztowych, ofrankowanych wspomnianymi znaczkami, jakie dotarły do nas. Jeśli to zwiększone zainteresowanie Internautów utrzyma się to nasza kolekcja poważnie się wzbogaci, a przy tym również nasza wiedza o pocztowym wykorzystaniu wspomnianych znaczków. W tej części prezentujemy 5 całości pocztowych czyli przesyłek listowych zwykłych przesłanych do Szwajcarii i Niemiec.

Fot. 1 Koperta o wymiarach 158 x 124 mm przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej

           wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 2 w roku 1925 (data niemożliwa do

           odczytania) do Szwajcarii ofrankowana parką poziomą znaczków Fi.210 o wartości

           30 groszy zgodnie z taryfą.

 

Fot. 2 Koperta firmowa o wymiarach 148 x 124 mm przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej

           wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 w dniu 26 X 1925 roku do Szwajcarii.

           Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi.210 o wartości 30 groszy co było

           zgodne z taryfą.    

 

Fot.3 Koperta o wymiarach 158 x 124 mm przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej wysłana

         z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 w dniu 7 X 1925 roku do Szwajcarii. Przesyłka

          ofrankowana parką poziomą znaczków Fi. 210 o wartości 30 groszy zgodnie z taryfą.

 

Fot. 4 Koperta o wymiarach 147 x 97 mm z bibułką w środku przesyłki listowej, zwykłej,

           zagranicznej wysłana z Urzędu Pocztowego w Łodzi dnia 30 III 1926 roku do

           Niemiec. Przesyłka ofrankowana parką pozioma znaczków Fi.210   o wartości 30

           groszy zgodnie z taryfa. Przesyłka była u adresata 31 III 1926 roku o czym świadczy

           odbitka datownika odbiorczego.

 

Fot.5 Koperta o wymiarach 128 x 60 mm z bibułka w środku przesyłki listowej zwykłej,

           zagranicznej na ten sam adres co na fot.4 wysłana z Urzędu Pocztowego Sochaczew w

           dniu 30 VII 1925 roku. Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi. 210 oraz Fi. 205.

           Przesyłka ofrankowana zgodnie z taryfą z dodatkiem 1 grosza na pomoc dla

           bezrobotnych. Przesyłka dotarła do adresata 2 VIII 1926 roku o czym świadczy

           odbitka datownika odbiorczego.

                 Ciekawostką jest zachowanie przez adresata (?) koperty ze znaczkami niedbale

         przyklejonymi, których część wystaje poza obrys koperty. Znaczki są nieuszkodzone.

               Oczekujemy od naszych Internautów na dalsze przykłady pocztowego wykorzystania znaczków Fi. 210 i 214.

                                                                                                                 Jerzy Duda

                                                                                                     i administrator   Piotr