Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 19.

                                   Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                                 wykorzystane pocztowo.                                        

                                                         Część 19.

            Tym razem prezentujemy dwa zestawy kopert przesyłek listowych korespondencji prywatnej, zagranicznej oraz krajowej, sądowej. W obu zestawach, przesyłki są adresowane na to samo nazwisko i ten sam adres, w przypadku korespondencji prywatnej, a w drugim przypadku na adres Sądu Okręgowego w tym samym mieście.

            Adresatem pierwszych przesyłek listowych jest Madame T...., przebywająca w hotelu Jeanne d`Arc w Paryżu. Posiadam jedynie trzy koperty o wymiarach 139 x 113 mm przesyłek listowych wysłanych z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 w dniach; 16 XI 1925, 20 XI 1925 oraz 3 II 1926 roku. Koperty są starannie utrzymane, zachowane w dobrym stanie i w miarę delikatnie otwierane ( oprócz pierwszej z dnia 16 XI). Każda z przesyłęk jest ofrankowana dwoma znaczkami Fi.210 o łącznej frankaturze 30 groszy, zgodnej z taryfą, parką poziomą znaczków, w przypadku dwóch kopert, oraz dwoma oddzielnymi znaczkami. Każda koperta ma odręczny napis w języku francuskim dotyczący dat wysłania i być może otrzymania bowiem brakuje odcisku datownika odbiorczego. Brakuje także informacji o nadawcy. Na fot. 1,2,3 pokazane są trzy wspomniane koperty.

 

            Drugi zestaw kopert to przesyłki sądowe bowiem adresatem wszystkich jest Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej. Na zestaw złożony z 4. kopert o wymiarach 190 x 124 mm składają się przesyłki krajowe, polecone z erką w postaci odbitki pieczątki i odręcznie wpisywanymi numerami, wysłane przez osoby prywatne z Urzędów Pocztowych we Włodawie i Sławatyczach. Nadawcy przesyłek sądowych mieszkały we Włodawie,   Sławatyczach oraz we wsiach   Dołhobrody i Krasówka.

Koperty pokazane na fot. 4 i 5 mają odbitki pieczęci przyjęć przez Biuro Podawczo-Wykonawcze Sądu w Białej Podlaskiej (16 czer.1925, 18 wrze.1925), a także numery spraw zapisane odręcznie ołówkiem w kolorze czerwonym albo niebieskim. Mają również odbitki datowników odbiorczych.

fot4

Koperta przesyłki sądowej z fot.4 jest ofrankowana czterema znaczkami Fi.210 o łącznej wartości 60 groszy. Waga listu musiała mieścić się w granicach 20 – 250 gramów i zawierać większą liczbę dokumentów o czym świadczy układ klapy koperty. Rysunek na znaczkach jest źle scentrowany.

fot5

Koperta przesyłki sądowej z fot. 5 jest ofrankowana poziomym trzyznaczkowym paskiem Fi.210 z dolnym marginesem zgodnie z taryfą.

fot6

Koperta przesyłki sądowej z fot. 6 jest ofrankowana poziomym paskiem trzyznaczkowym Fi. 210 zgodnie z taryfą.

fot7

Na fot. 7 prezentowana jest koperta przesyłki listowej, poleconej wysłanej z Urzędu Pocztowego Włodawa 1 dnia 13 III 1930 roku do Białej Podlaskiej. Przesyłka jest ofrankowana czterema znaczkami w tym parką pozioma znaczków Fi.214 i parką pionową Fi.252. Łączna frankatura wynosi 1, 00 zł i jest zgodna z taryfą dla przesyłki o wadze mieszczącej się w granicach 20-250 gramów.

Liczba kopert z przesyłkami sądowymi adresowanymi do Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej w latach 1925 – 1930 ofrankowanymi pierwszymi znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską z motywem krakowskim – widokiem Wawelu – była całkiem pokaźna na portalach internetowych. Wzbudziło to moje zainteresowanie tym bardziej, że daje się zauważyć kierunek zwiększonej dystrybucji znaczków z widokiem Wawelu na ziemie wschodnie niepodległej Polski. Ale o szczegółach zainteresowani dowiedzą się w kolejnych odcinkach naszego cyklu.

                                                                                 Autor tekstu Jerzy Duda

                                                                              Administrator strony Piotr