Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo.

                                   Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                                 wykorzystane pocztowo.                                        

                                                         Część 20.

            W części 19. naszego cyklu zwróciliśmy uwagę na dosyć niezwykłą sprawę, a mianowicie na przesyłki listowe kierowane do Sądu Okręgowego i Sądu Pokoju w Białej Podlaskiej. Liczba kopert z przesyłkami sądowymi adresowanymi do tych Sądów w latach 1925 – 1930 ofrankowanymi pierwszymi znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską z motywem krakowskim – widokiem Wawelu – była całkiem pokaźna na portalach internetowych. Wzbudziło to moje zainteresowanie tym bardziej, że daje się zauważyć kierunek zwiększonej dystrybucji znaczków z widokiem Wawelu na ziemie wschodnie niepodległej Polski. Tym razem uzupełniamy jeszcze ten zestaw przesyłek listowych o kolejne trzy pozycje ofrankowane rzadszymi znaczkami, czyli Fi.214 w kolorze niebieskim.

            Są to trzy przesyłki listowe, polecone, krajowe w kopertach o tych samych wymiarach 189 x 127 mm wykonanych z różnych ale cienkich papierów adresowane do Sadu Okręgowego, Sadu Pokoju i Prezesa Sadu Okręgowego.

 

Fot. 1 Koperta przesyłki listowej, miejscowej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki

           w kolorze czerwonym z ręcznie wpisanym numerem (1975) wysłana z Urzędu

           Pocztowego Biała Podlaska dnia 21 X 1927 roku do Sądu Pokoju w Białej Podlaskiej.

           Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi.214 oraz Fi. 209. Ofrankowanie 50

           groszy było zgodne z taryfą.

 

Fot. 2 Koperta przesyłki listowej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczatki w kolorze

         fioletowym wysłana z Urzędu Pocztowego Siedlce dnia 7 I 1928 do Sadu Okregowego

         w Białej Podlaskiej. Na awersie odbitka pieczątki Biura Podawczo-Wykonawczego

         Sądu. Przesyłka ofrankowana 5. znaczkami w tym Fi.214, trzema znaczkami Fi.209

         oraz Fi.226. Łączna frankatura   1,00 zł. Taryfa przewidywała 0.90 groszy przy

         przesyłce mieszczącej się w grupie 20-250 gramów.

 

Fot. 3 Koperta przesyłki listowej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczatki w kolorze

           czarnym i ręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Siedlce 2 dnia 7

           VI 1929 roku do Sądu w Białej Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana 4.znaczkami w tym

           parka pionową Fi.214 i dwoma znaczkami Fi.243. Łączna frankatura 1,00 zł zgodna z

           taryfą.  

            A teraz o Sądzie w Białej Podlaskiej. Sąd powstał 19 stycznia 1919 roku na mocy Dekretu Naczelnika Państwa z dnia 24 grudnia 1918 roku. Akta spraw cywilnych dotyczyły głównie postępowań w kwestii: sprostowania aktów stanu cywilnego, sporów własnościowych, rozwodów, przysposobienia dzieci oraz uznanie za zmarłych osób zaginionych i poległych dla których nie sporządzono aktów zgonu. Pozostałością aktową Wydziału Cywilnego sa również akta rejestrowe, na które składają się obwieszczenia sądowe dotyczące rejestru handlowego, korespondencja rejestrowa z przedsiębiorstwami i inne. Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej został zlikwidowany na podstawie ustawy z dnia 14 października 1931 roku. W następnym roku Sądy zostały podzielone, a struktura dostosowana do podziału administracyjnego. Dla chcących wiedzieć więcej o Sądzie Okręgowym polecam literaturę: Dariusz Magier: Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej w latach 1919 – 1931. Dzieje ustrojowe i pozostałość aktowa. Opracowanie dostępne w internecie.

           

                                                                                                     Jerzy Duda

                                                                   oraz Administrator strony Piotr