Nowe Wydawnictwa 2020

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na 82 posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 roku, a Senat Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 października 2019 roku w ustanowili   patronem roku 2020 św. Jana Pawła II w 100. rocznicę urodzin (18 maja 1920, Wadowice).     

            Z tej okazji Wydawnictwo VANDRE Władysława Adreasika z Krakowa

i Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana” wprowadzili do obiegu kolekcjonerskiego

z dniem 2 stycznia 2020 roku kartki okolicznościowe w 18. wersjach z wizerunkiem św. Jana Pawła II, według rysunku wykonanego przez art. malarza Michała Kiełbasińskiego,

w opracowaniu graficznym Andrzeja Błaszczyka i wydrukowane w Drukarni Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków, ul. św. Filipa w nakładzie 250 sztuk każdej wersji   . Dodatkowo wydrukowane zostały znaczki personalizowane (Mój znaczek) w 9cio znaczkowych arkuszach oraz przygotowano okolicznościowy stempel dodatkowy. Pierwsze kartki okolicznościowe z obiegu pocztowego wysłane z Urzędu Pocztowego Kraków 53 pokazane są na fot. 1- 3.

 

            Z tej samej okazji Koło PZF nr 1 im. Stanisława Miksteina w Krakowie wydało kopertę ilustrowaną oraz stosowana jest frankatura mechaniczna z okolicznościową nakładką w Urzędzie Pocztowym Kraków 73. Autorem koperty i nakładki jest Marcin Jackowski. Widok koperty z frankaturą mechaniczną podany jest na fot.4.

 

Dodatkowo Koło PZF nr 1 im. Stanisława Miksteina przygotowało datownik okolicznościowy stosowany w Urzędzie Pocztowym Kraków 54, z okazji jubileuszu 65. rocznicy powstania Koła. Projektantem datownika pocztowego jest Marcin Jackowski. Datownik wykorzystany do ostemplowania znaczków na kartce okolicznościowej wydanej przez Koło PZF nr 1 z okazji 60 lecia w 2016 roku z inicjatywy Jana Malika pokazany jest na (fot. 5).

Jerzy Duda

Administrator Piotr