Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce Ciąg dalszy cęści 6

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce                                          

                                             Ciąg dalszy części 6.

            Poprzednią   prezentację pierwszych znaczków z motywem krakowskim wydanych w niepodległej Polsce podana jako   części 6. zakończyliśmy informacją, że dalszy ciąg nastąpi. Część 6 zawierała skany wyłącznie znaczków Fi.210 i Fi. 214 z ciekawymi datownikami pochodzących z ostatnich przesyłek od naszych Internautów. Jak wspomnieliśmy mamy również całości ofrankowane wspomnianymi znaczkami, które prezentujemy na kolejnych fotografiach.

 

Fot.1 Koperta o wymiarach 190 x 125 mm przesyłki listowej, sądowej, krajowej i poleconej

         (erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem)

         wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 14 dnia 21 XII 1932 roku do Sądu

         Okręgowego w Białej Podlaskiej. Przesyłka ofrankowana trzyznaczkowym paskiem

         poziomym znaczków Fi.214. Ofrankowanie zgodne z taryfa.

 

Fot. 2a,b Widokówka   wykonana przez fotografa W. Russ z Borysławia przedstawiająca

               szyby naftowe (2a) wysłana z Borysławia 23 maja 1928 roku do Rzymu.

               Widokówka ofrankowana jest parką pionową znaczków Fi.210, zgodnie

               z taryfą (2b)    

 

Fot. 3 Koperta firmowa o standardowych wymiarach przesyłki listowej, zagranicznej i

           poleconej (erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym - słabo widoczna-

         z odręcznie wpisanym numerem) wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 1 do Niemiec

         w dniu 17.10.1927 roku.

 

Fot. 4,a b   Koperta firmowa, firmy „GRAFIKA” z Krakowa o standardowych wymiarach

             Przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej (erka w postaci odbitki pieczątki

             w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem) wysłana z Urzędu Pocztowego

             Kraków 4 dnia 24 VIII 1926 roku do Monachium. Przesyłka ofrankowana jest 10.

              znaczkami ( 1 na awersie, 9 na rewersie koperty) w tym sześcioznaczkowym

             blokiem Fi. 205 orz 3 znaczkami Fi. 210. Łączna frankatura wynosi 61 groszy i jest

             zgodna z taryfą (60 groszy przesyłka polecona + 1 grosz na pomoc dla

             bezrobotnych).

            Dziękujemy za udostępnienie nam kolejnych walorów do naszej akcji i prosimy o skany kolejnych materiałów również z własnymi opisami.

                                                                                                        Jerzy Duda

                                                                                 Administrator   Piotr Malec