Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce część 6

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce                                          

                                                                 część 6

            Nasza akcja prezentowania znaczków pocztowych z widokiem Wawelu wydanych w latach 1925 i 1927 i wykorzystanych do opłacenia przesyłek, dzięki Internautom nabiera tempa. W ostatnim czasie otrzymaliśmy skany kilku ciekawych całości pocztowych oraz znaczków z datownikami urzędów pocztowych z różnych miastach leżących w granicach   II Rzeczypospolitej i innymi ciekawymi datownikami. Będziemy je sukcesywnie prezentować na stronie internetowej. Z posiadanej informacji wiemy, że miłośnicy Krakowa, a zarazem kolekcjonerzy znaczków pocztowych z przyjemnością śledzą przykłady pocztowego wykorzystania znaczków z widokiem Wawelu. Te przykłady świadczą zarówno o dystrybucji znaczków ( dają odpowiedź na pytanie dokąd dotarły) jak i o wartości przekazu wizualnego dla wybranych użytkowników poczty. Nie wszyscy użytkownicy poczty w II Rzeczypospolitej byli na Wawelu i nie wszyscy użytkownicy poczty w tamtych czasach posiadali widok Wawelu w jakiejkolwiek formie. A więc znaczek z widokiem Wawelu mógł mieć wyjątkowe znaczenie dla wielu ludzi.

            Prezentację nabytków rozpoczynamy od stemplowanych znaczków.

 

Fot.1 Znaczek Fi.214 z korespondencji wysłanej z Urzędu Pocztowego Zaleszczyki dnia 12

         VII 1935 roku. W datowniku zwraca uwagę litera S, które ma wygląd cyfry 8.

         Zaleszczyki leżące w zakolu Dniestru zwane były polską Riwierą ze względu na klimat

         i wysokie temperatury w lecie. Miasto było słynnym uzdrowiskiem i miejscowością

         turystyczną. W 1939 roku przez Zaleszczyki , które były miastem granicznym,

         ewakuował się do Rumunii rząd II Rzeczypospolitej.

 

Fot.2 Znaczek   Fi. 210 z korespondencji wysłanej z Urzędu Pocztowego Hel-Puck dnia (?)

         VII 1928 roku.

 

Fot. 3   Pionowa parka znaczków Fi.210 z korespondencji wysłanej z Urzędu Pocztowego w

           Końskich 15 VI 1925 roku.

 

Fot. 4 Znaczki Fi 210 w czworobloku z korespondencji wysłanej z Urzędu Pocztowego

           Katowice (Dworzec) dnia 19 I 1929 roku z ciekawą formą datownika.

 

Fot. 5 Znaczek Fi. 214 z korespondencji wysłanej z tego samego Urzędu Pocztowego

           Katowice (Dworzec) co na fot. 4, dnia 13 XI 1926 roku. Uwagę zwraca inna forma

           datownika.

 

Fot. 6 Znaczek Fi.210 z korespondencji przewiezionej ambulansem pocztowym Borysław –

           Lwów nr 378 b(?) dnia 2. III. (?)

                                                                                             Cdn.