Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce część 5

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce                                          

                                                                 część 5

            Nasze zainteresowanie pierwszymi znaczkami wydanymi w niepodległej Polsce

o motywie krakowskim, i to z widokiem Wawelu, udziela się powoli znajomym kolekcjonerom. Mamy już przykłady współpracy przy zdobywaniu interesujących walorów w postaci   zarówno całości pocztowych ofrankowanych tymi znaczkami jak również znaczków pochodzących z przesyłek listowych z datownikami i stemplami nadawczymi

z urzędów pocztowych miast, miasteczek i gmin rozsianych na terenie II Rzeczypospolitej,

a także urzędów pocztowych na dworcach kolejowych w ambulansach itp. Dotychczas przeważały walory ze znaczkiem Fi 210 w kolorze czerwonym bowiem jego nakład wskazywał, że był powszechnie dostępny w urzędach pocztowych na terenie całego kraju. Nieco trudniej osiągnąć walory ze znaczkiem Fi 214 czyli znaczkiem w kolorze niebieskim bowiem zarówno nakład jak i dość wysoki nominał sprawiały wrażenie mniej dostępnego

i rzadziej używanego. Ale i to może się w najbliższym czasie zmienić, o czym świadczą walory, które zostały nam udostępnione w ostatnim czasie i zaprezentowane na kolejnych fotografiach.

            Na początek jednak przykład – jak dotychczas rzadki – wykorzystania znaczka z widokiem Wawelu w urzędzie pocztowym w ...Krakowie.

Na fot.1 koperta firmowa spółki adwokackiej o standardowych wymiarach (standardowych w okresie II Rzeczypospolitej czyli o wymiarach 158 x 125 mm) przesyłki listowej zagranicznej wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 2 do Wiednia w dniu 10.08.1926 roku. Przesyłka ofrankowana jest dwoma znaczkami w tym Fi 210 oraz Fi. 209 z górnym marginesem.  

 

Fot. 2 Koperta o standardowym wymiarze przesyłki listowej poleconej (erka w postaci

           odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym numerem) zagranicznej

           wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 19 do Niemiec dnia 14.VI. 1927 roku.

           Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi.214. Przesyłka dotarła do miejsca

           przeznaczenia   następnego dnia (15.VI. 1927) w godz. 7.00 -8.00 o czym świadczy

           stempel odbiorczy.

 

Fot. 3   Koperta o standardowym wymiarze przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z

           erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie wpisanym

           numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Lwów 5 w dniu 21. IV. 1927 do

           miejscowości Lorach w Niemczech. Przesyłka po czterech dniach dotarła do tej

           miejscowości. Uwagę zwraca adres jak i datownik. Przesyłka ofrankowana pozioma

           parką znaczków Fi. 214 z lewym marginesem.  

 

Fot. 4   Koperta o nietypowych wymiarach 173 x 100 mm przesyłki listowej, zagranicznej,

           poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie

           wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 16 do Belgii dnia 15 II

           1927 roku. Przesyłka ofrankowana jest parką pionowa znaczków Fi. 214.

 

Fot. 5   Pozioma parka znaczków zapewne z przesyłki listowej poleconej nadanej w Urzędzie

           Pocztowym w Stanisławowie (Stanisławów 1) dnia 5 VII. 1935 roku

 

Fot. 6  Przykłady wykorzystania znaczka Fi.214 na przesyłkach wysłanych z różnych

           Urzędów Pocztowych: Gdyni, Sandomierza Opatowa Kieleckiego i Staszowa.

 

Fot. 7 Przykład wykorzystania znaczka Fi.214 na przesyłce wysłanej z Urzędu Pocztowego

           Pacanów. W datowniku brakuje daty (?)

            Mamy nadzieję, że następnym odcinku pokażemy jeszcze ciekawsze walory z wykorzystaniem pierwszych znaczków zawierających motyw krakowski wydanych w niepodległej Polsce.

                                                                                                          Jerzy Duda

                                                                                     i   administrator strony Piotr