Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce część 4

Z nieukrywanym zadowoleniem informujemy, że nasz cykl prezentowania pierwszych znaczków z motywem krakowskim, a dokładniej z widokiem Wawelu, wydanych w niepodległej Polsce zaczyna wzbudzać zainteresowanie Członków Klubu „Cracoviana” oraz Internautów oglądających naszą stroną internetową. Wyrazy podziękowania kierujemy do Kol. Jacka Zająca, który przekazał nam dwa nadzwyczaj ciekawe walory – wycinek oraz całość pocztową - które prezentujemy poniżej. Otrzymaliśmy również przesyłkę z Kielc z podpisem „Miłośnik Krakowa” z dwoma znaczkami Fi.210 z ciekawymi stemplami oraz przesyłkę z Bułgarii z parką znaczków zakupionych przez prowadzącego nasz cykl. W oczekiwaniu na kolejne informacje oraz skany walorów (znaczków z ciekawymi stemplami oraz całości pocztowych ofrankowanych wspomnianymi znaczkami) pokazujemy ostatnie nabytki.

 

Fot. 1 Jak widać znaczki z widokiem Wawelu i to w kolorze niebieskim dotarły do Urzędu

           Pocztowego w Kopyczyńcach. Wycinek, otrzymany od Kol. Jacka Zająca, pokazany

           na fot. 1 może pochodzić z przesyłki listowej krajowej, poleconej o wadze 20-250

         gramów bowiem opłata za taką przesyłkę według taryfy wynosiła 1,20 zł. Na uwagę

         zasługuje zarówno poziomy pasek znaczka Fi.214 jak i modelowo odciśnięte    

         datowniki nadawcze z Urzędu Pocztowego Kopyczyńce z dnia 9.XI. 1932 roku.

           Miasto od 1564 roku do I rozbioru Polski miasto w I Rzeczpospolitej należące

         do województwa ruskiego. W latach 1867 – 1918 znalazło się w granicach Królestwa

          Galicji i Lodomerii w powiecie husiatyńskim. Od 1925 – 1939 Kopyńczyce były

         miastem powiatowym w województwie tarnopolskim. Obecnie miasto na Ukrainie w

         obwodzie tarnopolskim.

 

Fot. 2 Koperta firmowa, bankowa o standardowym wymiarze przesyłki krajowej, poleconej

           (erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem)

           wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 dnia 11 VIII 1925 roku do Banku

           Polskiego w Nowym Sączu. Przesyłka ofrankowana trzema znaczkami Fi 210 w tym

           parką znaczków.

 

Fot. 3 Znaczek Fi 210 ostemplowany w Urzędzie Pocztowym Nieśwież dnia 31 X 1925

           roku. Nieśwież dawniej był miastem magnackim Księstwa Nieświeskiego. W 1586

           roku król Stefan Batory na prośbę Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła (Sierotki) nadał

           miastu prawa magdeburskie. Miasto znane z drukarni Braci Polskich załózonej w

         1561 roku przez Macieja Kawęczyńskiego. W latach 1919 - 1945 polskie miasto ( w

         1919 – 1921 pod polską administracją). Do 1939 roku gniazdo rodowe Radziwiłłów.

           Zamek w Nieświeżu został w 2005 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa

         UNESCO. Nieśwież obecnie jest w obwodzie mińskim na Białorusi.

 

Fot. 4 Parka znaczków Fi. 214 z lewym marginesem i starannie odbitym datownikiem z

           Urzędu Pocztowego Radziechów w dniu 24 X 1934 roku. Radziechów otrzyma

           prawa miejskie w 1493 roku. Do rozbiorów znajdował się w Rzeczypospolitej (woj.

           ruskie). Od 15 marca 1923 roku – 16 sierpnia 1945 roku miasto powiatowe w

           województwie tarnopolskim w II Rzeczypospolitej. Obecnie na terytorium Ukrainy.

 

Fot. 5 Znaczek Fi, 214 z odbitym datownikiem z Urzędu Pocztowego (?) z miejscowości

           Wróblik Szlachecki z dnia 5 (lub 6) X 1927 roku. Informację o dobrach m. in.

           Wróblik Szlachecki można przeczytać w Gazecie Lwowskiej z 1814 roku. W

           miejscowości, jak można dowiedzieć się z internetu, znajduje się zabytkowa

           dzwonnica z 1869 roku oraz drewniany kościół dawna cerkiew grekokatolicka pod

           wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy. Miejscowość leży w gminie Rymanów. Prosimy o

           Internautów o informację na temat tamtejszej poczty i jej historii.

                                                                                                                 Jerzy Duda

                                                                                        i   administrator strony Piotr