CO NAM ZOSTANIE Z TYCH LAT... (część 5)

                               CO NAM ZOSTANIE Z TYCH LAT...

                                                         (część 5)

            W poprzednim odcinku chwaliliśmy się odnalezioną podczas przedświątecznego sprzątania przesyłką listową wysłaną w lutym 2007 roku   do USA i zwróconą nadawcy po upływie 3 miesięcy. Znaczki stanowiące ofrankowanie przesyłki, a pochodzące z arkusza wydanego przez Pocztę Polską w 2006 roku zatytułowanego „polskie abecadło” spełniły swoją rolę opłaty pocztowej i wróciły do Polski. Całość pocztowa jest zatem dokumentem potwierdzającym pocztowe wykorzystanie znaczków wdanych przez Pocztę Polską, który pozostanie w kraju. Całość na którą składają się; koperta, znaczki pocztowe, odręczne adnotacje urzędników pocztowych, odbitki pieczęci ma zatem określoną wartość historyczną.  

             Tym razem pochwalimy się znaleziskami do których dotarliśmy podczas sprzątania poświątecznego. Jak się okazało sprzątanie poświąteczne dało dwa razy lepsze efekty, bowiem odnaleziono dwa zwroty przesyłek listowych oraz dodatkowo walor o szczególnym znaczeniu, o którym będzie później.

 

            Na fot. 1 koperta standardowej wielkości przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej

                       wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 1 w dniu 04.04 2002 roku do Niemiec

                       ofrankowana znaczkiem Fi. 3802 z przywieszkami oraz Fi.3728. Przesyłka dnia

8        kwietnia 2002 roku została zwrócona nadawcy. Zwrot potwierdzony jest

odbitką pieczęci oraz naklejką na której zaznaczono, że adresat jest nieznany.

 

Fot.2 koperta o wymiarach 175 x 125 mm przesyłki listowej, poleconej (erka w postaci naklejki kodowej), zagranicznej wysłanej z Urzędu Pocztowego i Kraków 53 w dniu 14. 10. 2014 roku. Przesyłka ofrankowana jest czterema znaczkami Fi.4574. Adresat nie odebrał przesyłki w terminie w związku z czym przesyłka została zwrócona nadawcy. Świadczy o tym stosowna naklejka z której wynika, że nadawca nie może przesyłki reklamować. Dnia 17 .11 2014 roku   listonosz z Krakowa pozostawił adresatowi awizo ponieważ przesyłka musiała być opłacona także po zwrocie. Informacja o wysokości opłaty znajduje się w odbitce pieczęci na rewersie koperty w pozycji „zwrot”. ( inne pozycje to; dosłanie, przechowywanie).

  

                      Rok 2018, w którym obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości, zaowocował wieloma emisjami Poczty Polskiej, które tematycznie odnosiły się do wydarzeń z 1918 roku, do twórców niepodległości i wojskowości. Jednym z najciekawszych wydań jest dziewięcioznaczkowy arkusik na który złożyły się wizerunki „ojców” niepodległości , widok Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta oraz wizerunek Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego. W części środkowej arkusika znajduje się przywieszka na której jest widok Orła Białego. Arkusik zapewne znalazł się w wielu polskich domach, nie tylko zamieszkałych przez kolekcjonerów, bowiem jest pamiątką z rocznicowych obchodów odzyskania niepodległości.

                       Mając na uwadze wartość patriotyczną arkusika postanowiłem wykorzystać go także pocztowo czyli ofrankować nim przesyłkę listową. Nominał arkusika ( 8 znaczków po 2,60 zł to 20,80 zł). Przesyłką najbardziej zbliżoną do wartości nominału arkusika to według aktualnej taryfy przesyłka listowa do 100 gramów, zagraniczna (Europa), priorytetowa, polecona z potwierdzeniem odbioru /doręczenia/. Do zrealizowania pomysłu wybrałem mojego stałego korespondenta we Francji do którego wysłałem list w kopercie o wymiarach 247 x 175 mm z prośbą o zwrot koperty. Koszt przesyłki listowej wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków1 o wadze 64 gramy wyniósł 20, 00 zł, a więc ofrankowanie przewyższa taryfę o 0.80 groszy. Efekt moich starań, po otrzymaniu zwrotu koperty,   na który zwróciło uwagę kilka osób także we Francji, pokazany jest na fot. 3.    

 

 

                       Na zakończenie naszego cyklu „Co nam zostanie z tych lat..” w roku 2018 prezentujemy całość pocztową o wyjątkowym znaczeniu dla naszego cyklu. Przede wszystkim pokazana na fot. 4 koperta przesyłki listowej o wymiarach 250 x 175 mm stanowi niezbity dowód, że pozyskiwanie dokumentów poświadczających wykorzystanie znaczków wydanych przez Pocztę Polska może odbywać się również poprzez wysyłkę przesyłek na Poste Restante przy okazji ważnych przedsięwzięć filatelistycznych.

           W opisywanym przypadku była to Krajowa Wystawa Filatelistyczna zorganizowana w Krakowie (prezentacja zbiorów w dwóch obiektach) i Tarnowie w 20. rocznicę pontyfikatu

           Jana Pawła II oraz z okazji jubileuszu 440 rocznicy Poczty Polskiej . Wydano wówczas

           m. in. trzy kartki okolicznościowe, koperty ilustrowane ( fot. 5), stosowano trzy okolicznościowe datowniki i znaki polecenia dla każdej ekspozycji osobno.

 

                       Jednym z ważniejszych przedsięwzięć organizatorów wystawy było przewiezienie przesyłek drogą lotniczą z Krakowa do Wenecji. Przesyłki uroczyście wyekspediowano zabytkowym dyliżansem w dniu 18. 10. 1998 roku sprzed kamienicy Montelupich przy Rynku Głównym 7 – siedziby pierwszej Poczty Polskiej.

                       Prosimy, jak zawsze, o współpracę przy redagowaniu klubowej strony internetowej, przesyłanie na nasz adres materiałów do niniejszego cyklu, proponowanie nowych cyklów, a także prezentowanie własnych propozycji i ciekawostek ze zbiorów dotyczących Krakowa.

                                                                                                                   Jerzy Duda

                                                                                           i administrator strony Piotr.