Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) na przesyłkach pocztowych Część 9

                                 Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                         na przesyłkach pocztowych                                        

                                                         Część 9.

            W czerwcu 2018 roku rozpoczęliśmy na naszej klubowej stronie internetowej prezentację znaczków z ciekawymi datownikami oraz walorów filatelistycznych w postaci całości pocztowych ofrankowanych pierwszymi znaczkami z motywem krakowskim wydanymi w niepodległej Polsce czyli znaczkami z roku 1925 (Fi. 210) i 1927 (Fi. 214). Na znaczkach tych prezentowany jest widok Wawelu w kolorze czerwonym (Fi210) i niebieskim (Fi. 214). Sądziliśmy, że zainteresowanie tymi pierwszymi znaczkami z motywem krakowskim wydanymi przez Pocztę Polska będzie znaczne szczególnie wśród członków Klubu „Cracoviana”. Początek naszej akcji wydawał się optymistyczny, jednak zapał Internautów szybko się wyczerpał i zmuszeni byliśmy zdać się na kolekcje trzech członków klubu, którzy udostępnili nam walory z własnych zbiorów wraz z opisami. Udało się nam zaprezentować kilkanaście znaczków stemplowanych datownikami z ciekawych miejscowości, a także 41 całości pocztowych ofrankowanych znaczkiem lub znaczkami (Fi.210) z frankaturą pojedynczą, wielokrotną (nawet 8. znaczkami) oraz frankaturą mieszaną, 20 całości ofrankowanych znaczkiem lub znaczkami (Fi.214) z frankaturami jak z poprzednim znaczkiem, a także jedną całość ofrankowaną obydwoma znaczkami. Zaprezentowane koperty przesyłek opatrzone są stosownymi opisami odnoszącymi się do nadawców i odbiorców przesyłek oraz kopert. Stworzony został zbiór który może stać się podstawą do przygotowania zarówno opracowania opisowego (tekstowego) jak i może stanowić materiał do prezentacji na temat wykorzystania wspomnianych znaczków w obrocie pocztowym. Zbiór tych walorów jest otwarty i może, a nawet powinien być uzupełniany.

            W ostatnim czasie udało mi się pozyskać kolejne walory w tym cztery całości pocztowe w tym jedną pocztówkę wydania prywatnego, które przedstawiamy na kolejnych fotografiach ( fot. 1-4).

 

Fot.1 Pocztówka o standardowych wymiarach prywatnego wydania Ludwika Fiszera z Łodzi

         Wysłana z Urzędu Pocztowego Łódź 1 w dniu 7 XII 1927 roku do znanej firmy

         introligatorskiej Roberta Jahody w Krakowie ofrankowana jednym znaczkiem Fi 210.

 

Fot. 2 Koperta o wymiarach       przesyłki listowej prywatnej wysłana z Urzędu Pocztowego

           Wełnowiec w dniu 21 VII 1925 roku do Niemiec. Przesyłka ofrankowana jest dwoma

           znaczkami Fi.210 zgodnie z taryfą.

 

Fot. 3   Koperta firmowa Banku Zachodniego o wymiarach     przesyłki listowej, poleconej,

          z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie wpisanym

             numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 6 dnia 13 VIII 1925 roku

             do Niemiec . Przesyłka ofrankowana na rewersie koperty czteroznaczkowym blokiem

             z marginesami znaczka Fi.210. Opłata zgodna z taryfą.

 

Fot. 4   Koperta o standardowych wymiarach przesyłki listowej, prywatnej, poleconej z erka

           w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie wpisanym numerem

           wysłana z Urzędu Pocztowego Wilno 1 dnia 21.9. 1926 roku do Szwecji. Koperta

           opatrzona stemplem na pieczęci lakowej i ofrankowana czterema znaczkami Fi.210

           zgodnie z taryfą.

            Na tej prezentacji kończymy nasz cykl dotyczący wykorzystania pierwszych znaczków z motywem krakowskim na przesyłkach pocztowych. Jeśli uda się uzyskać od Internautów kolejne przykłady wrócimy do naszej akcji po wakacjach czyli po 1 września 2019 roku .

                      

                                                    Wykorzystano walory ze zbioru Jerzego Dudy

                                                                             Administrator strony Piotr Malec