Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) na przesyłkach pocztowych Część 11

                                 Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                         na przesyłkach pocztowych                                        

                                                         Część 11.

            Kolekcja przesyłek pocztowych ofrankowanych pierwszymi znaczkami wydanymi

w niepodległej Polsce (Fi. 210 i Fi.214) czyli całości pocztowych wysłanych od 5.05. 1925 do 1.05.1933 w odniesieniu do znaczka Fi.210 oraz wysłanych w dniach od 27.10. 1926 do 1.06.1936 roku w przypadku znaczka Fi.214 rośnie, chociaż powoli, ale systematycznie. Pojawiają się nowe ciekawe przykłady przesyłek wysłanych z urzędów pocztowych z różnych miejscowości, wysłanych przez znane firmy lub znane osoby do równie znanych firm i adresatów. Powstaje zbiór który po uporządkowaniu posłuży do przygotowania opracowania na temat pocztowego wykorzystania wspomnianych znaczków do opłacania przesyłek uwzględnieniem różnych aspektów.

Obecnie prezentujemy kolejne przykłady całości pocztowych ofrankowanych znaczkami Fi.210, które w okresie obiegu były popularnymi znaczkami, dostępnymi powszechnie bowiem drukowano i wprowadzano je do obiegu od 1925 roku do 31.10. 1928 roku 11 razy każdorazowo drukując po 10 – 40 milionów jednorazowo.

Fot. 1 Pocztówka firmowa używana przez znaną księgarnię i skład nut Ludwika Fiszera

           w Łodzi mającą swoje oddziały również w Katowicach, wysłana z Urzędu Pocztowego

             Łódź 1 dnia 7 XII 1927 roku do jednego z najbardziej znanych krakowskich

             introligatorów Roberta Jahody, twórcy unikatowych, artystycznych opraw książek.

           Pocztówka ofrankowana jest jednym znaczkiem Fi.210 zgodnie z taryfą.

 

Fot. 2 Koperta o wymiarach 156 x 125 mm przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej wysłana z

         Urzędu Pocztowego Wełnowiec do Niemiec dnia 24 VII 1925 roku. Przesyłka

         ofrankowana dwoma znaczkami Fi.210 zgodnie z taryfą.

 

Fot. 3   Koperta firmowa, bankowa o wymiarach 156 x 125 mm Banku Zachodniego III

             Oddziału Miejskiego w Warszawie wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 6 dnia

             13 VIII 1925 roku do Niemiec. Przesyłka polecona z erką w formie odbitki pieczątki

             w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym numerem. Przesyłka ofrankowa

             na stronie verso czteroznaczkowym narożnym bloczkiem znaczków Fi.210

             zgodnie z taryfą.

 

Fot.4   Koperta przesyłki listowej prywatnej, zagranicznej, poleconej z erką w postaci odbitki

           pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym numerem, wysłanej z Urzędu

         Pocztowego Wilno 1 w dniu 18. 2. 1926 do Sztokholmu. Nadawcą przesyłki był

           Konstanty Bukowski, mąż córki Adolfa Wendorffa Marii Anieli, który po I wojnie

           światowej stał się właścicielem Pałacu Tyszkiewiczów znajdującego   się w Wilnie u

           zbiegu ulic; Zawalnej, Trockiej i Kiejdańskiej. Pałac w końcu XIX wieku kupił Adolf

           Wendorff inżynier kolejnictwa, którego córkę poślubił wspomniany Konstanty

           Bukowski . Przesyłka ofrankowana zgodnie z taryfą czterema znaczkami Fi.210, 60

           groszy w parkach poziomych. Na uwagę zasługuje pieczęć lakowa z orłem w polu

           herbowym.

                             W następnym odcinku naszego cyklu będzie prezentacja całości

           ofrankowane rzadszymi znaczkami   drukowanymi w kolorze niebieskim Fi. 214, które

         drukowano od 14.8.1926 do 7.10.1932   sześciokrotnie w liczbie ok. 29 milionów sztuk.

                                                                               Ze zbioru Jerzego Dudy

                                                                            Administrator strony Piotr