Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214) na przesyłkach pocztowych Część 12.

                                 Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

               wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1927 (Fi.210 i Fi.214)

                                         na przesyłkach pocztowych                                        

                                                         Część 12.

            Zgodnie z zapowiedzią autorów cyklu podaną w poprzednim odcinku (11.) na kolejnych ilustracjach prezentujemy całości pocztowe czyli koperty przesyłek listowych ofrankowane   znaczkami Fi.214, jak w tytule, czyli znaczkami z widokiem Wawelu w kolorze niebieskim o nominale 40 groszy. Na początek pokażemy 5 kopert przesyłek listowych firmowych, wysłanych z polskich firm związanych z przemysłem naftowym. Wszystkie przesyłki mają ten sam rodzaj kopert wykonanych z zielonkawego papieru z poddrukiem i mają takie same wymiary, a mianowicie 175 x 140 mm.

 

Fot.1 a i b. Koperty przesyłek listowych, firmowych, zagranicznych   z nieistniejącej już

                 dzisiaj rafinerii w Limanowej (Rafineria w Sowlinach). Rafineria zbudowana na

                 przełomie XIX i XX wieku była pierwszym tak dużym zakładem przemysłowym

                 w Limanowej i wpłynęła korzystnie na rozwój urbanistyczny i gospodarczy

                 miasta, a do pracy w zakładzie przyjeżdżali ludzie z całej Monarchii

                 Habsburskiej.

                 Pierwsza przesyłka (a) została wysłana z Urzędu Pocztowego Limanowa w dniu

                 11 XI 1930 roku i musiała ważyć ponad 20 gramów bowiem do ofrankowania

                 przesyłki użyto dwóch znaczków (parki) Fi.214 o łącznej wartości 80 groszy co

                   było zgodne z taryfą. .

                   Druga przesyłka (b) była wysłana również z Urzędu Pocztowego Limanowa ale

                   w dniu (?) IX 1931 i jest ofrankowana trzema znaczkami parką pionowa Fi.214

                   oraz znaczkiem Fi. 243. Łączna frankatura wynosi 90 groszy i jest zgodna z taryfa

                   po zmianie jej w 1931 roku.

                   Przesyłki wysłane były do Szwajcarii.

 

Fot. 2 a i b Koperty przesyłek listowych, firmowych, zagranicznych z Rafinerii w Trzebini

                   należącej do Polskich Związkowych Rafinerii Olejów Skalnych Sp. akcyjna we

                   Lwowie. Rafineria założona w 1895 roku przez hrabiego Andrzeja Potockiego

                   produkowała naftę oświetleniową. W 1939 roku została przejeta przez Niemcy,

                   a w 1944 zniszczona przez alianckie lotnictwo. Odbudowano ja w latach 1950-

                   1955.

                     Przesyłka pierwsza (a) została wysłana z Urzędu Pocztowego Trzebinia dnia 27

                   VI 1931jest ofrankowana parką znaczków Fi.214 zgodnie z taryfą (80 groszy).

                   Nowa taryfa weszła w życie 1.VII.1931.

                     Druga przesyłka (b) została wysłana również z Urzędu Pocztowego w Trzebini

                     dnia 23 VII 1931 roku ale musiała zostać ofrankowana według nowej taryfy

                     czyli 90 groszy. Ofrankowanie stanowią; parka znaczków Fi.214 i parka

                     znaczków Fi. 246.

                     Przesyłki wysłane były do Szwajcarii.

 

Fot.3 a i b   Koperta z okienkiem firmowa, przesyłki listowej, zagranicznej wysłana z firmy

                   Galicyjskie Towarzystwo Naftowe „Galicja” sp. Akc. dnia 11.VI 1930 roku

                     z Urzędu Pocztowego Lwów (?) prawdopodobnie również do Szwajcarii.

                    Przesyłka ofrankowana zgodnie z taryfą pozioma parką znaczków Fi.214

                     z marginesem przylepioną na rewersie koperty (b). Zmieniony kolor znaczków

                     spowodowany został materiałem transparentnym wykorzystanym do przykrycia

                     okienka.

                     Galicyjskie Towarzystwo Naftowe powstało 4 października 1920 roku w celu

                     nabycia istniejacej od 1904 roku firmy angielskiej „The Anglo Galician Oil

                   Company Limited, Ofenheim & Co” i kontynuowanie jej działalności. Firma

                     posiadała rozległe pola naftowe oraz jedna z największych rafineii w kraju

                     wyposażona w nowoczesne urządzenia.

                   Adresatem wszystkich przesyłek wysłanych z polskich firm była szwajcarska firma Emil Scheller & Cie z Zurychu. Firma powstałą w 1877 roku jako firma handlowa także do przechowywania i przetwarzania surowców przemysłowych oraz paliw. Produkowała również farmaceutyki.

                       W kolejnym odcinku pokażemy jeszcze inne przykłady pocztowego wykorzystania znaczków Fi.214.

                                                                                                 Ze zbioru Jerzego Dudy

                                                                                                       Administrator Piotr