Pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Fi.210 i Fi.214) wydane w niepodległej Polsce Część 8

            Ponieważ otrzymaliśmy od naszych Internautów dwie informacje na temat wykorzystania znaczków Fi 210 i Fi 214 wraz ze skanami przesyłek kontynuujemy nasz cykl dziękując kol. Henrykowi Filipowskiemu za przesłaną informację.

Fot. 1a,b Koperta firmowa o wymiarach 145 x110 mm przesyłki listowej (?) Naftowego

           Przemysłu Małopolskiego Sp. z.o.o z siedzibą we Lwowie przy ulicy Batorego 26

           wysłanej do Wiednia 02 lipca 1928 roku. Przesyłka ofrankowana jednym znaczkiem

           Fi 214 przyklejonym na złożeniu koperty. Znaczek i datownik są bez śladów

           zniszczenia co świadczyło by o tym, że przesyłka nie została otwarta.

 

fot 2 a,b Koperta o wymiarach 189 x 127 mm przesyłki listowej, prywatnej, poleconej

             z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym

             numerem, wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 dnia 7 V. 1928 roku do Białej

             Podlaskiej. Przesyłka sądowa ma odbity na rewersie datownik odbiorczy. Przesyłka

             ofrankowana   jest 5. znaczkami w tym dwoma poziomymi parkami Fi 210 oraz Fi.

             208 o łącznej wartości 65 groszy zgodnej z taryfą.  

            Po wizycie na wystawie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu przekazujemy uzupełniającą informację dotyczącą znaczków Fi 210 i Fi 214. Znaczki drukowano w Polskich Zakładach Graficznych i były dziełem Ryszarda Kleczewskiego. Projekty wysyłano do Paryża lub Wiednia gdzie były rytowane w miedzi przez profesorów; Eugene Casperiniego i Ferdynanda Schirnboocka, a po sporządzeniu z nich klisz do druku wypukłego drukowano na rotacyjnej maszynie do produkcji znaczków pocztowych.

                                                                                                              Jerzy Duda