Cracoviana....

Zapomniane,czy niedoceniane?

W 2004 roku poczty Watykanu i Polski wprowadziły do obiegu serie znaczków z przywieszkami "Jan Paweł II w Polsce", na znaczkach zaprezentowano sylwetki papieża w różnych sytuacjach życiowych. Na przywieszkach z herbem Jana Pawła II czytamy cytaty z nauki społecznej kościoła,wygłaszane podczas homilii na spotkaniach z wiernymi.Przywieszki, na których znajduje się godło Rzeczypospolitej widzimy nazwy miast oraz daty 1979-2002,lata, w których nawiedzał poszczególne miejscowości, najwięcej Kraków.

3

 

* * *

Kraków na mapie podbojów DŻYNGIS-CHANA.

Dżyngis-Chan [Tamudżin] twórca imperium mongolskiego, w 1200 roku obwołany Chanem, po około sześciu latach zjednoczył koczownicze ludy Azji Środkowej, w przeciągu następnych lat podbił Chiny Północne, część Syberii, okolice Morza Kaspijskiego i dotarł aż na krańce Wschodniej Europy.
24.08.2012 poczta Wybrzeża Kości Słoniowej wprowadziła do obiegu gigantyczną serię ozdobnych  bloków jedno znaczkowych [ponad 43 sztuki], oraz kopertę FDC [stempel dwu obrączkowy w środku data, miejscowość, w części ilustrowanej koperty flaga narodowa Wybrzeża...]. Bloki te określane są  mianem, tematycznych walorów specjalnych, przeznaczonych dla  kolekcjonerów - tematyków z całego świata. Seria nosi nazwę "Sławne Osobistości minionego 1000-Lecia", wśród tych osobistości są także polskie akcenty, takie jak: Jan Paweł II. Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska-Curie. Niestety nie podano ile wynosi nakład tych bloków, nazwy projektanta, oraz innych danych technicznych.
Blok tej emisji, wartości 2500 F przedstawia portret Dżyngis Chana, tło bloku wypełniają sceny batalistyczne - hordy mongolskich wojowników i rycerzy Krzyżowych, ponadto fragmenty budowli oraz mapy Azji i Europy. Na mapie Europy widzimy nazwy ówczesnych państw i miast. W górnej lewej części bloku, półkolem napis w języku angielskim "Poland" [Polska], na mapie polskiej oznaczono nazwę rzeki: Wisła w języku łacińskim - Vistula i miast KRAKÓW-CRACOW. Ponadto na mapie polskiej znajdują się jeszcze dwa miasta, nazwy w języku niemieckim: WROCŁAW-Breslau i Legnica-Legnitz .

2

1

Józef SKOP

Cracoviana...

           Nasza strona filatelistycznych "Ciekawostek" ze świata, dotyczących Krakowa lub związanych z miastem, choćby przez osoby zasłużone dla miasta lub wydarzenia, stale się wzbogaca. To cieszy i rodzi nadzieje, że z czasem może powstać interesujący zbiór, którym będzie mogło pochwalić się miasto i jego władze. Prezentowany na naszej stronie materiał jest zarówno ciekawostką jak i materiałem świadczącym o zainteresowaniu Krakowem poza granicami kraju. Ma również wydźwięk promocyjny dla miasta. Zachęcamy naszych Czytelników i internautów do dalszych poszukiwań. Proponuję zapoznanie się z trzema nowymi ciekawostkami.

        Na fot.1 znana z wcześniejszych opisów, koperta wydana przez pocztę Hiszpanii z przeznaczeniem do użytku tylko w kraju ze znakiem opłaty za list do 20 gr opatrzona prywatnym nadrukiem w formie fotografii. A fotografia przedstawia fragment Rynku krakowskiego z pomnikiem Adama Mickiewicza i Sukiennicami w tle z pierwszym planem utworzonym przez grupę postaci pozujących do grupowego zdjęcia. Fotografia jest unikatowa i została wykonana w 1912 roku przez E. Pierzchalskiego w przerwie obrad 8 Międzynarodowego Kongresu Esperantystów, który odbył się w Krakowie, z obradami w teatrze im. J. Słowackiego. Kongres ten przeszedł do historii esperanta bowiem w trakcie obrad Ludwik Łazarz Zamenhof, twórca esperanta zrezygnował z oficjalnie pełnionych funkcji w ruchu esperanckim.

2 

fot.1

           Na fot.2 ilustrowana koperta z obiegu pocztowego nadana w Wilnie do Wilna z ilustracją stanowiącą odbitkę grafiki na której przedstawiony został Jan Matejko (1838 - 1893). Wybitny malarz, twórca obrazów historycznych i batalistycznych studiował w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, w której to szkole został później rektorem. Wykształcił wielu malarzy, którzy byli wybitnymi przedstawicielami polskiego modernizmu m. innymi Mechofera, Wyspiańkiego, Malczewskiego. Niezwykle czynny i pracowity pozostawił po sobie wiele wybitnych dzieł, które zagwarantowały mu wielka sławę w Polsce i na całym świecie.

 1

fot.2

          Na reprodukcji koperty z obiegu pocztowego nadanej w Watykanie do Krakowa znajduje się m. innymi arkusz znaczków wydanych przez pocztę Watykanu z okazji 150. rocznicy wydania pierwszego numeru L`Osservatore Romano. Nastąpiło to 1 czerwca, w poniedziałek, 1861 roku. Na dziesięciu znaczkach pokazano historyczne pierwsze strony czasopisma każdego roku w którym byli wybierani papieże. Na pozycji czwartej, w dolnym rzędzie znaczków, jest pokazana reprodukcja strony czasopisma z wizerunkiem Jana Pawła II z 1978 roku, pierwszego papieża nie Włocha od 1523 roku. W tekście zamieszczonym obok i dalej jest wymieniony kilkakrotnie Kraków jako miejsce stałego pobytu kardynała Karola Wojtyły.

3

fot.3

Jerzy DUDA

Dla czytelników "Kuriera Lanckorońskiego"

S E N S A C Y J N A   W I A D O M O Ś Ć

         Autor artykułu "Pocztowy znaczek – efektowna reklama Lanckorony" na stronie 5, lewa szpalta, przyznał, że od trzech lat poszukuje przesyłki, koperty listu, na której byłyby 4 (cztery znaczki) z zamkiem w Lanckoronie, czyli przesyłki ofrankowanej znaczkami o wartości 40 złotych, najlepiej o frankaturze złożonej tylko ze znaczków jednego rodzaju – czyli frankaturze wielokrotnej. Otrzymaliśmy od autora sensacyjną wiadomość i szereg ciekawych informacji dodatkowych.

Administrator

***

            Jak Czytelnicy naszej strony internetowej zdążyli się przyzwyczaić, moja przygoda z całościami pocztowymi trwa i sprawia mi coraz więcej radości i satysfakcji. Jak przygoda to przygoda, a do tego świetna zabawa, której może być, że końca nie będzie widać. Chyba, że koniec dopadnie kolekcjonera. Przygoda lanckorońska trwa i żeby nie być gołosłowny ogłaszam, że po ponad trzech latach poszukiwań dnia 25.09.2015 roku stałem się posiadaczem całości pocztowej ofrankowanej 4 (czterema) znaczkami z widokiem zamku w Lanckoronie. I jest to frankatura wielokrotna w najczystszej postaci. Na dowód tego prezentuje awers i rewers koperty o standardowych wymiarach i standardowym kolorze (fot. 1 i 2).

01
fot.1

02
fot.2

        Koperta przesyłki pocztą lotniczą, a zarazem przesyłki poleconej z numerem wpisanym ołówkiem 1172 w pole odbitej pieczęci oznaczającej erkę. Przesyłka z urzędu pocztowego w miejscowości Ciężkowice w Małopolsce wysłana dnia 20.03.1947 roku do Chicago. Nadawca pochodził z Moszczenicy - jak przyznał w adresie nadawcy - w powiecie gorlickim, ale przesyłkę nadał w Ciężkowicach. Przesyłka dotarła do Chicago w dniu 28 marca 1947 roku, ale musiała zostać odesłana do urzędu pocztowego bliższego adresowi odbiorcy dlatego na miejsce dotarła dnia 31 marca 1947 roku. Na rewersie są odbite datowniki odbiorcze.

         Kolekcjonerzy zapewne zdają sobie sprawę z mojej radości, kiedy zobaczyłem tą całość pocztową, kiedy otrzymałem szansę na jej zdobycie, a do tego w cenie niezwykle przystępnej.

Ale to nie koniec mojej przygody ze znaczkiem z widokiem zamku w Lanckoronie. Nie tak dawno stałem się posiadaczem fragmentu arkusza znaczków składającego się z 12 znaczków ostemplowanych zapewne abonamentowo (fot. 3). Może kiedyś uda się mieć również większą część arkusza na przykład z oznaczeniem walców? Dotychczas mam tylko fragmenty arkusza z dwoma walcami.

03fot.3

            Żeby przygoda była jeszcze większa, a może i trudniejsza, postanowiłem szukać znaczka ostemplowanego kasownikiem z datą najbliższą daty wprowadzenia znaczka do obiegu pocztowego. Znaczek o którym mowa został wprowadzony do obiegu dnia 16.12.1946 roku. Dotychczas posiadałem całość pocztową wysłaną z Rektoratu Akademii Górniczej w Krakowie jako przesyłka polecona nr 73 z urzędu pocztowego Kraków 4 z dnia 02.1.1947 rok. Przesyłka skierowana była do Szwajcarii do Berna, dokąd dotarła dnia 10.01.1947 roku (fot. 4).

04
fot.4

        Wiadomo, że pomiędzy 16.12.1946 roku, a 02.01.1947 roku było kilka dni świątecznych. Dlatego przypuszczałem, że trudno będzie znaleźć znaczek skasowany wcześniej. Ale jak zabawa to zabawa. Szukać trzeba, a i znaleźć można. Trafił mi się znaczek z dosyć słabo odbitym datownikiem ale z czytelną dość dobrze nazwą urzędu pocztowego i nieco mniej czytelną datą. Można odczytać na datowniku, że urząd pocztowy to Chrószczów (w tamtych latach w woj. śląskim, powiecie bytomskim), a data to 28.12.46. (fot. 5).

05
fot.5

Tyle wiadomości – jedna sensacyjna, pozostałe potwierdzają dalszy ciąg mojej zabawy z całościami pocztowymi, które stanowią świetną reklamę Lanckorony.

                                                                                              Jerzy Duda

Cracoviana...

W poprzednich edycjach ciekawostek dotyczących Krakowa pokazałem już trzykrotnie jeden ze znaczków serii wydanej przez pocztę Watykanu dnia 3 maja 1966 roku z okazji polskiego Millenium (Mi 504) na którym jest wizerunek św. Stanisława, widok wież Katedry na Wawelu i kościoła na Skałce. Znaczek ten służy do wykonania różnych walorów w tym FDC z ciekawymi ilustracjami na kopertach, w różnych układach znaczków z cytowanej serii, a także specjalnych kartek, a nawet maksimafilii. Tym razem na dwóch ilustracjach kolejne przykłady wykorzystania wspomnianego znaczka w FDC - o innym układzie niż pokazana wcześniej w "Ciekawostkach", a także na specjalnej karcie ze stemplem pierwszego dnia obiegu. Oba walory na rewersach mają herb papieża Pawła VI.

1

2

Na ilustracji nr 3 jest reprodukcja kartki maksimafilii, wydanej przez pocztę Watykanu w 1984 roku z okazji 500 rocznicy śmierci św. Kazimierza. Św. Kazimierz, a właściwie Kazimierz Jagiellończyk był polskim królewiczem, urodzonym na Wawelu i wychowywanym m. innymi przez Jana Długosza i Kallimacha. Od 1481 roku był namiestnikiem w koronie Królestwa Polskiego. Zmarł w Grodnie w 1484 roku i został pochowany w Katedrze Wileńskiej. Kanonizowany w 1602 roku. Jest świętym Kościoła katolickiego, patronem Polski i Litwy, a także Kawalerów Maltańskich. Prezentowana na ilustracji kartka wraz ze znaczkiem i okolicznościowym stemplem została wydana dla uczczenia świętego, jako patrona Litwy. Na rewersie kartki jest herb papieża Jana Pawła II.

3

Jerzy DUDA

Cracoviana...

       Po wakacyjnej przerwie wracamy do naszej strony internetowej i ciekawostek filatelistycznych i nie tylko, związanych z Krakowem. Na dobry początek pokazuję skany trzech kopert.
Na pierwszym skanie interesująca całość pocztowa przesłana jako przesyłka polecona "R" nr 149 b z wystawy IFA (Internationale Flugpostausstellung) z Wiednia do Krakowa 31 maja 1968 roku. Na ozdobnej kopercie wydanej z okazji 50 lecia poczty lotniczej w Austrii znajdują się rysunki słąwnych budowli państw do których przewożona była poczta to znaczy z Wiednia do Krakowa, Lwowa (Lemberg) i Kijowa. Symbolem Krakowa są wieże kościoła Mariackiego z fragmentem Sukiennic. Przesyłka ofrankowana trzema znaczkami na przesyłki lotnicze Mi1262-64 skasowanymi datownikiem okolicznościowym z wystawy.

1

Na drugim skanie pokazana jest ilustrowana koperta FDC ze znaczkami wydanymi przez Pocztę Watykanu 18 maja 1979 roku z okazji 900 lecia męczeńskiej śmierci św. Stanisława. (Mi 739 - 742). Jeden ze znaczków, przedstawiający widok katedry na Wawelu już prezentowaliśmy, w naszym cyklu ciekawostek, natomiast dzisiaj pokazujemy całą serię znaczków. Na znaczku za 250 Lirów pokazany jest relikwiarz na głowę św. Stanisława znajdujący się w skarbcu katedry na Wawelu. Relikwiarz sfinansowała w 1504 roku królowa Elzbieta Rakuszanka wdowa po Kazimierzu Jagiellończyku. Relikwiarz zrobiony jest ze złota zdobionego perłami, szafirem i diamentami, a wykonał go Marcin Marciniak. Na kwaterach boków relikwiarza znajduje się dekoracja figuratywna, sceny poświęcone św. Stanisławowi wykonane w technice głębokiego reliefu. Sceny przedstawiają m. innymi "Wskrzeszenie rycerza Piotra", "Zabójstwo świętego", "Rozsiekanie zwłok", "Pogrzeb", "Kanonizacja w Asyżu". Na znaczku za 120 Lirów jest reprodukcja jednej z miniatur "Legendarium Andegaweńskiego" ze sceną zabójstwa świętego. Legendarium to kodeks pergaminowy przygotowany ok. 1337 roku dla młodszego syna króla węgierskiego Karola Roberta z rodu Andegawenów.140 pergaminowych kart znajduje się w różnych bibliotekach i miejscach na świecie.

2

Na trzecim skanie ciekawostka, a właściwie rarytas, bowiem jest to koperta o wymiarach 143 x 90 mm, w nienajlepszym stanie, adresowana do arcybiskupa Karola (z błędem maszynowym Rarol) Wojtyły na ul. Franciszkańską w Krakowie. Koperta wysłana z Brazylii pocztą lotniczą dnia 17 stycznia 1966 roku ofrankowana dwoma znaczkami z 1965 roku (Mi 1092) oraz 4 znaczkami z 1961 (Mi 1012) i 2 znaczkami (1011). Znaczki ostemplowane datownikiem okragłym z napisem w górnej części REG.SETOR AEREO.

3

Jerzy DUDA