Cracoviana...

Na ilustracji pokazany jest skan całostki, ilustrowanej koperty z wydrukowanym znakiem opłaty o nominale 4 kopiejki wydanej przez pocztę byłego ZSRR dnia 17 czerwca 1969 roku. Część ilustracyjną stanowi kompozycja rysunków przedstawiających podstawowe działy przemysłu w Polskiej Republice Ludowej w tym Huta im. Lenina (w Nowej Hucie), przemysł ciężki i stoczniowy. Rysunek jest uzupełnieniem intencji wydania całostki, którą jest 25 lecie PRL-u. Projektantem całostki jest Jurii Lewckowskij. Ciekawym uzupełnieniem całostki jest okolicznościowy stempel stosowany w urzędzie pocztowym w Baku w dniach 15 X - 2 XI 1969 roku z okazji wystawy filatelistycznej Baku-Kraków.

1

Reprodukowana całostka, koperta z wydrukowanym znakiem opłaty o nominale 4 kopiejki wydana została 6.02.1979 roku w byłym ZSRR. Projektantem całostki był artysta malarz B. Kaczynskij. W części ilustracyjnej całostki znalazły się herby trzech miast, a mianowicie Kijowa, Bratysławy i Krakowa na tle stylizowanego znaczka oraz stosowny napis. Całostka wydana została z okazji otwarcia międzynarodowej wystawy filatelistycznej trzech bratnich miast. Na całostce znalazła się również odbitka okolicznościowego stempla stosowanego w czasie otwarcia wystawy prezentowanej w Kijowie w dniach 21-30 IV 1979 roku.

2

Jerzy DUDA

Cracoviana...

Koperta  FDC - poczty  USA (narody okupowane) z  dnia 22 czerwca 1943 r. Widok Wawelu.

crac

Jerzy  Gurbała

Cracoviana...

Na fotografii pokazano kopertę FDC ze znaczkami wydanymi przez pocztę Ukrainy w 1993 roku z okazji jubileuszu 75 lecia inauguracji pierwszej, regularnej, międzynarodowej poczty lotniczej na trasie Wiedeń- Kraków - Lwów - Kijów. Na kopercie znalazł się rysunek trasy lotu samolotu pocztowego z uwzględnieniem 5 obsługiwanych miast z podaniem jubileuszowych dat 1918 - 1993. Na kopercie jest również okolicznościowy datownik pierwszego dnia obiegu stosowany w urzędzie pocztowym w Kijowie w dniach 1-31.03.1993 roku z rysunkiem przedstawiającym samolot używany do transportu poczty. W Krakowie w 1998 roku obchodzona była 80 rocznica otwarcia regularnej poczty. Z tej okazji miał miejsce Salon Filatelistyczny Poczty Lotniczej, wystawa filatelistyczna zorganizowana przez Klub "Cracoviana" i Klub Aerofilatelistów "Ikar" w Katowicach. Wystawa miała miejsce w gmachu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i można ją było zwiedzać w dniach 20 - 26 lipca 1998 roku. W katalogu wystawy zamieszczono m. innymi teksty dotyczące historii wspomnianej poczty autorstwa Lucjana Piekarza.

a

Na fotografii pokazano kolejny, unikatowy przykład wydawnictwa z okazji obchodów Millenium chrztu Polski w 1966 roku. Karta maksimafilii z trzema widokami odpowiadającymi widokom prezentowanym na znaczku wydanym przez pocztę Watykanu z okazji Millenium Polski. Są to widoki; kościoła na Skałce w Krakowie i Katedry Wawelskiej, a pośrodku wizerunek św. Stanisława. Kartka posiada stempel poczty Watykanu z datą 3 maja 1966 roku. Na odwrocie opis w języku włoskim i informacją "Edizione Fuori Commercio".

b

Jerzy DUDA

Cracoviana...

Widok Wawelu od strony zakola Wisły.

           Z inicjatywy Polskiego Związku Filatelistów w Zjednoczonym Królestwie odbyła się wystawa filatelistyczna, urząd pocztowy w Londynie stosował, w dniu wystawy (15.10. 1983 roku) pamiątkowy stempel, nawiązujący do 5 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Na stemplu dwa ważne elementy pontyfikatu, fragment zabudowań wzgórza wawelskiego wraz katedrą, w której to krypcie św. Leonarda, jako ksiądz odprawił Mszę Prymicyjną, oraz Herb Papieża nawiązujący do Maryjnego charakteru pontyfikatu. Napisy w językach: polskim i angielskim.

1

Józef Skop

Czy wiesz, że...

         Do najciekawszych pamiątek wydawanych przez Pocztę Watykanu w 1966 roku z okazji 1000 rocznicy chrztu Polski, należą niewątpliwie ilustrowane koperty z tak zwanej "Złotej serii" pierwszego dnia obiegu ze znaczkami wydanymi z tej samej okazji i okolicznościowym datownikiem z herbem papieskim. Jedna z nich przedstawiona była wcześniej, natomiast obecnie prezentowana jest szczególnym unikatem ze względu na motyw ilustracji. Przedstawia ona XIII wieczny witraż zatytułowany "Matka Boska z Dzieciątkiem między św. Jackiem Odrowążem i św. Adelajdą". Witraż wykonany był według projektu J. Hubnera z Drezna przez K. Schneinerta i F. Hansla w Królewskiej Fabryce Porcelany w Miśni. W 1854 roku witraż osadzony był w oknie odrestaurowanej kaplicy Orlików przy kościele Dominikanów w Krakowie (Kościół Dominikanów został zniszczony w czasie pożaru Krakowa w 1850 roku). Kaplica, zwana kaplicą Przeździeckich znajduje się obok kaplicy Provanów (zm. 1584 - Prosper Provana był pierwszym dyrektorem poczty w Polsce powołanym w 1558 roku przez króla Zygmunta Augusta). Kaplica Orlików należała do rodziny Orlików od XVI wieku, wcześniej należała do cechu piekarzy. Pokazany na ilustracji witraż został zdemontowany i obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie.

z1

Jerzy Duda