Piszą o nas...

        W dniu dzisiejszym tj. 19 maja 2015 roku, nasz klubowy Kolega Władysław Andreasik otrzymał przesyłkę z Finlandii. Jest to numer 3/2015 fińskiego czasopisma filatelistycznego. Na stronie 17 tegoż czasopisma znajduje się informacja o klubowych spotkaniach Klubu "Cracoviana" w Krakowie, autorstwa Harri Hassela wraz ze zdjęciem ze spotkania i naszym logo.  Poszukujemy "klubowicza" lub Sympatyka ze znajomością języka fińskiego, który dokonałby tłumaczenia artykułu na język polski.

Na fotografiach skany okładki i artykułu.

1

2

Jerzy DUDA

Cracoviana...

W ramach ciekawostek z motywami krakowskimi reprodukujemy ilustrowaną kopertę z obiegu pocztowego z okolicznościowym stemplem i napisami w języku polskim oraz okolicznościowym  datownikiem pocztowym  w języku angielskim. Ilustrację koperty stanowi niezwykła ze względu na kontury granic i zasięg obszaru kraju,  mapa Polski,  na której naniesiono nazwy znaczących miast w tym również Krakowa. Koperta wydana została w z okazji "1000 lat chrześcijaństwa  narodu polskiego" przez Związek Filatelistów Polskich w Manchesterze i polonijnej wystawy filatelistycznej zorganizowanej w dniach 24 - 25 . IX. 1966 roku w Manchesterze.

2

Jerzy DUDA

Cracoviana...

Potwierdzeniem informacji przekazanej przez pana Józefa Skopa na temat osady w stanie Wisconsin pod nazwą KRAKOW jest reprodukowana kartka pocztowa przesłana z tej osady do pana Tadeusza Tokarskiego do Anglii. Kartka ofrankowana jest znaczkiem wydanym przez pocztę USA z widokiem góry McKinley na Alasce oraz posiada odcisk datownika pocztowego z osady KRAKOW, WI - czyli w stanie Wisconsin - zawierającego również kod pocztowy osady 54137. Kartka wysłana dnia 18 maja 1973 roku.

2

Na drugim skanie znajduje się reprodukcja datownika pocztowego odbitego na znaczku wydanym przez pocztę Australii. W datowniku jest nazwa CRACOW, w dolnej jego części QSD - AUST, a w środkowej, data 28 maj 1970 rok. CRACOW jest to miejscowość w stanie Queesland (QSD) leżacej na północ od Brisbane. Nazwę miejscowości nadał w 1851 roku nadał farmer John Ross, chociaż nie są znane powody tego kroku. Kiedy w 1875 roku odkryto pierwsze pokłady złota, osada stała się sławna chociaż znaczenia nabrała dopiero w 1931 roku, kiedy została założona przez Charliego Lamberta kopalnia złota. Wydobywano w niej złoto do 1976 roku. Po wyczerpaniu się złota miasteczko opustoszało. W 2006 roku liczyło 123 mieszkańców.

1

Obie kartki otrzymaliśmy od pana Tadeusza Tokarskiego z Anglii.
Serdecznie dziękujemy za wzbogacenie naszej strony internetowej.

Jerzy DUDA

Cracoviana...

"LAJKONIK"na stemplu w Kanadzie.

         Z inicjatywy Polskiego Związku Kombatantów w Kanadzie zorganizowano w Toronto,w dniach od 18-26 czerwca 1976 roku, w pawilonie polskim "KRAKOW" wystawę filatelistyczną "200 lat historii USA" oraz pokaz filatelistyczny "Znaczek Olimpijski", w czasie wystawy stosowano kilka stempli... Oto jeden z nich:
Prostokątny, pięciowierszowy z napisami w języku francuskim i angielskim: POSTES CANADA POST CARAVAN '76 KRAKOW PAWILION, 18-26.VI.1976 TORONTO, ONT. ponadto rysunek: "Krakowski Lajkonik"  odciskany w kolorze czarnym na ozdobnej kopercie, projektu Pani Bronki Michałowskiej.

1

Co to jest CARAVAN? Caravan to nazwa dorocznego festiwalu folklorystycznego,odbywającego się w Toronto od 1972 roku. Poszczególne grupy etniczne w Kanadzie prezentują swoje walory; kulturalne, kulinarne, wytwórcze i handlowe, w poszczególnych pawilonach wystawowych. W 1974 roku swoją działalność rozpoczął polski pawilon "KRAKOW", w 1975 roku do imprezy włączono pocztę kanadyjską, na wniosek polskich, prężnych filatelistów, zapoczątkowano stosowanie w pawilonie KRAKOW pamiątkowych stempli pocztowych mechanicznych i odciskanych ręcznie, nawiązujących do polskich motywów.

"KRAKOW" na stemplach w USA.

         "Krakow" to mało znacząca osada w stanie Wisconsin w hrabstwie Scawano i Ocanto, położona na wysokości 237m nad poziomem morza, w odległości ponad 30 kilometrów autostradą na północ od miejscowości Pułaski. Według spisu ludności z 2010 roku osadę zamieszkiwało 354 mieszkańców, w miejscowości  tej znajdują się podstawowe urzędy w tym poczta z kodem pocztowym: 54137, oraz filateliści. Początek osady określa się na okres wielkiej emigracji do Ameryki na początku XIX wieku z terenów Niemiec, Skandynawii, Irlandii i wszystkich trzech zaborów Polski. Poszczególne nacje zasiedlonym terenom nadawały swojskie nazwy, ku pamięci o swojej ojczyźnie.

3
 

        Dla uczczenia nadejścia XXI wieku poczta w "KRAKOWIE" stosowała dwa pamiątkowe stemple, w okresie od 3 grudzień 1999 do 1 stycznia 2000 roku.
1. Stempel  prostokątny, czterowierszowy [12-31-1999, NEW YEAR'S EVA STATION], [KRAKOW,WI 54137], [POSTMARK of the CENTURY]
2. [01-01-2000,CELEBRATE 2000 STATION],[KRAKOW,WI 54137], [POSTMARK of the CENTURY] zwiastun nadejścia "Nowego Roku i uczczenie "2000 NOWEGO ROKU".

 
2
 
Józef SKOP
 

Cracoviana...

Na ilustracji pokazany jest skan całostki, ilustrowanej koperty z wydrukowanym znakiem opłaty o nominale 4 kopiejki wydanej przez pocztę byłego ZSRR dnia 17 czerwca 1969 roku. Część ilustracyjną stanowi kompozycja rysunków przedstawiających podstawowe działy przemysłu w Polskiej Republice Ludowej w tym Huta im. Lenina (w Nowej Hucie), przemysł ciężki i stoczniowy. Rysunek jest uzupełnieniem intencji wydania całostki, którą jest 25 lecie PRL-u. Projektantem całostki jest Jurii Lewckowskij. Ciekawym uzupełnieniem całostki jest okolicznościowy stempel stosowany w urzędzie pocztowym w Baku w dniach 15 X - 2 XI 1969 roku z okazji wystawy filatelistycznej Baku-Kraków.

1

Reprodukowana całostka, koperta z wydrukowanym znakiem opłaty o nominale 4 kopiejki wydana została 6.02.1979 roku w byłym ZSRR. Projektantem całostki był artysta malarz B. Kaczynskij. W części ilustracyjnej całostki znalazły się herby trzech miast, a mianowicie Kijowa, Bratysławy i Krakowa na tle stylizowanego znaczka oraz stosowny napis. Całostka wydana została z okazji otwarcia międzynarodowej wystawy filatelistycznej trzech bratnich miast. Na całostce znalazła się również odbitka okolicznościowego stempla stosowanego w czasie otwarcia wystawy prezentowanej w Kijowie w dniach 21-30 IV 1979 roku.

2

Jerzy DUDA