Cracoviana...

Wzmianka o Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie na bloku Konga.
Demokratyczna Republika Konga wprowadziła do obiegu w 2006 roku kilka bloków w różnej formie wydawniczej pod jednym tytułem "Budowniczowie Pokoju na Świecie". W poczet budowniczych światowego ładu pokojowego zaliczono następujące osobistości: Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela i Albert Schweitzer. Na każdym bloku znajdują się poszczególne portrety wymienionych osób, kwiat orchidei (symbol: czystości, doskonałości, skromności i wdzięku), odpowiednie atrybuty, oraz charakterystyka danej osoby wyrażona w języku francuskim.

2


Blok ze znaczkiem wartości 60 FC prezentuje popiersie Jana Pawła II,kwiat orchidei,atrybut świętości (rzeźba "Pieta"), oraz tekst dotyczący skróconego życiorysu. Interesujący jest początek tekstu gdzie napis informuje o tym,że przyszły Papież Jan Paweł II studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w KRAKOWIE.


1

 
Oto skrócona treść tego tekstu:
"Jan Paweł II
Papież polski od 1968 do 2005 roku.
Po studiach w Wyższym Seminarium w Krakowie, Karol Wojtyła zamieszkał w tym mieście, od 1946 roku wyświęcony na kapłana wspina się po szczeblach hierarchii kościelnej, jako biskup pomocniczy, arcybiskup, kardynał i wreszcie po śmierci Jana Pawła I wybrany  na papieża 16 października 1978 roku. Stał się celem zamachu na Placu Świętego Piotra w 1981 roku, powrócił do dawnych obowiązków  duszpasterskich takich jak: pielgrzymki, spotkania z młodzieżą, wzmacnia dialog z innymi religiami, w tym celu zwołuje ekumeniczne spotkanie w Asyżu w 1986 roku,   podczas pielgrzymek, przypomina o wartościach chrześcijańskich takich jak: równość  i sprawiedliwość społeczna. Odegrał ważną rolę w upadku podstaw komunizmu w krajach Europy Wschodniej, zwolennik zaangażowania społeczeństwa  obywatelskiego w kościele, głośno wyraża wartości tradycyjne w rodzinie,małżeństwie...
Umiera w sobotę 2 kwietnia o godzinie 21:37 po dwóch długich dniach agonii."
 
****************

16.04.2015. Poczta Białorusi wprowadziła do obiegu blok wartości 20000 białoruskich rubli w dwóch wersjach wydawniczych (specjalnej i zwykłej), do bloku wykonano ozdobny datownik oraz kopertę FDC. Projekt tych walorów wykonał artysta plastyk Iwan Lukin, nakład bloków specjalnych wynosi 15000 sztuk, ile zwykłych nie podano. Inspiracją do wydania walorów filatelistycznych była "525.rocznica urodzin Franciszka Skaryny", drukarza, humanisty...

 
3  
 
4


Koperta nawiązuje do wydanych w 1997 roku serii znaczków (Skaryna na tle średniowiecznych miast). W części ilustrowanej koperty widzimy czarny nadruk ryciny w formie pieczęci, na której znajdują się białoruskie napisy cyrylicą, ozdobniki,herb oraz średniowieczne miasta, w których przebywał,  Praga, Wilno, Połock i KRAKÓW. Miasta na rycinie zostały zaczerpnięte z drzeworytu "Norymberskiej Kroniki Świata", z 1493 roku V.Hartmanna Schedla.

 
Józef SKOP

Kraków w języku hiszpańskim (Situado al oeste de CRACOVIA (Polonia)...

W 70.rocznicę oswobodzenia Obozu Zagłady w Oświęcimiu i zakończenia II Wojny Światowej, poczta URUGWAJU wprowadziła do obiegu 28 stycznia 2015 roku dwa znaczki w arkuszach ośmio znaczkowych z czterema przywieszkami. Na znaczku wartości 50 pesos znajduje się fragment obozu zagłady w Oświęcimiu, na drugim wartości 15 pesos przedstawiono sylwetkę Pani Any  Benkel de Vinocur. Na przywieszkach tekst, w luźnym tłumaczeniu brzmi: "Obóz Koncentracyjny w Oświęcimiu usytuowany jest na zachód od KRAKOWA (POLSKA), jako światowa stolica przemysłu zagłady, zbudowany przez reżim nazistowski w 1940 roku, był obozem zamkniętym, ostatecznie wyzwolonym w 1945 roku."
Na drugiej przywieszce napisy: "ANA BENKEL de VINOCUR, daty 25/9/1926-7/1/2006. Kobieta Żydówka polskiego pochodzenia na stałe zamieszkała w URUGWAJU, pisarka, ocalała przed zagładą ku pamięci potomnych..." Nakład arkuszy 15000 sztuk, projekt znaczków wykonał artysta Alejandro Muntz.
Ana BENKEL de VINOCUR, urodzona w Łodzi już jako mała dziewczynka trafiła wraz z rodziną do Getta, następnie do Auschwitz, cudem uniknęła komory gazowej, przeniesiona do obozu w Sztutowie (Stutthof), po perypetiach wraz z grupą więźniarek jako zakładniczka trafiła do Niemiec, wreszcie przez Francję i Belgię drogą morską dotarła do Ameryki, osiadła na stałe w URUGWAJU - Montevideo. Pisarka (wspomnienia z czasów wojny), w 1948 roku poznaje przyszłego męża Alberta Vinocur, w 1972 roku wydaje pierwszą książkę "Książka bez Tytułu", umiera w wieku 80-ciu lat. Zainteresowanych szczegółową biografią Pani Any Benkel de Vinocur odsyłam do portalu internetowego: Biografia-ANA VINOCUR, www.anavinocur.com/biografia.htm

1

2

Arkusz zakupiłem w Urugwaju u Pana Diego Borghi kolekcjonera i blogera, który żywo był zainteresowany filatelistyką i tym dlaczego ja właśnie kupuję ten temat, podałem mu adres strony internetowej "CRACOVIANA". Być może, zyskaliśmy sympatyka w dalekim Urugwaju. Zainteresowanych korespondencją lub kupnem odsyłam do  strony internetowej: Postage Stamp Collection-Kolektado: http://kolektado.com/DiegoBorghi

Józef SKOP

Cracoviana...

            Zanim zaproponuję kolejne ciekawostki filatelistyczne dotyczące miasta Krakowa wrócę do materiału już zaprezentowanego, a mianowicie koperty z rysunkami dwóch samolotów, które były przedmiotem wymiany w 1977 roku pomiędzy Muzeum Lotnictwa i Astronautyki w Krakowie i Muzeum Królewskich Sił Powietrznych w Hendon w Anglii. Ponieważ internauci   nie uzupełnili podanej przez autora informacji dotyczącej koperty i nie odpowiedzieli na nasz apel – zapewne z powodu upałów - postanowiliśmy nieco uzupełnić wcześniej podane informacje. Dla zainteresowanych sprawą koperty podajemy iż w 1972 roku ukazał się artykuł Witolda Żurawskiego Działalność filatelistyczna Muzeum Królewskich Sił Powietrznych w Hendon Anglia, wydrukowany w czasopiśmie; Łódzki Biuletyn Filatelistyczny, nr 3 (41), lipiec- wrzesień 1972 rok. W artykule znalazła się miedzy innymi następująca informacja: Muzeum wydaje od kilku lat specjalne koperty pamiątkowe poświęcone historii lotnictwa wojskowego RAF – u. Do 1972 roku ukazało się 34 kopert opracowanych przez firmę Rembrandt Philatelistic of Botley.
          Zainteresowanych pogłębieniem informacji na temat filatelistycznej działalności Muzeum w Hendon odnosimy do cytowanego artykułu.

Kolejne ciekawostki zaprezentowane na fot. 1, 2 i 3 są kontynuacją pokazanych już wcześniej materiałów pochodzących z Hiszpanii. Trzy ilustrowane koperty wydane przez Pocztę Hiszpanii, jako całostki z nadrukowanym znaczkiem opłaty za list krajowy do 20 gramów, posiadają skany fotografii   przedstawiających sceny z krakowskiego Getta. Na fot. 1 jest to scena przymusowego wysiedlania Żydów, na fot. 2 scena deportacji z Getta w marcu 1943 roku. Na fot. 3 pokazany jest fragment muru dawnego Getta z tablicą informacyjną, a w głębi z typową zabudową krakowskiego Kazimierza.

I tym razem prosimy internautów o zlokalizowanie miejsca, które pokazane jest na fot. 3 i przekazanie nam informacji, którą za zgoda autora, zamieścimy na naszej stronie internetowej.    

6

7

8

Jerzy DUDA

Cracoviana...

1

fot.1

         Na pierwszy rzut oka koperta przedstawiona na fot.1, nie zwróciła mojej uwagi bowiem ofrankowana jest znaczkiem wydanym przez Pocztę Polską w 1975 roku (Fi 2251), skasowany datownikiem Urzędu Pocztowego Kraków 1 i zawiera tekst w części ilustracyjnej wydrukowany w języku polskim. Uwagę przykuł natomiast dość dziwny herb Krakowa u dołu rysunku oraz  informacja, że prezentowany walor został wydany – jak napisano - „z okazji historycznej wymiany samolotów ....pomiędzy RAF, Muzeum Hendon i Muzeum Lotnictwa i Astronautyki” w Krakowie. Po przeczytaniu tej informacji moje zainteresowanie kopertą i jej zawartością zwiększyło się w dwójnasób. Na rewersie koperty znajdują się odciski dwóch pieczęci (fot. 2); urzędowej pieczątki Muzeum Lotnictwa i Astronautyki oraz owalnego datownika okolicznościowego Royal Air Force Museum Hendon z datą 2-7-77.

2

fot.2

W części adresowej koperty znalazły się wydrukowane teksty opisujące drogi samolotów z ich dotychczasowych miejsc do miejsc przeznaczenia z podaniem nazwiska pilota i nawigatora i czasem przelotu. W kopercie natomiast znajduje się zadrukowana kartka z tekstem angielskim opisującym historię idei wymiany samolotów „fair exchange” (fot. 3).

3

fot.3

            Przedmiotem wymiany były dwa samoloty. Ze strony angielskiej był to samolot Supermarine Spitfire LFMk.XVI znajdujący się wówczas w niemieckim mieście Bruggen, a ze strony polskiej był niekompletny samolot De Havilland DH-9A. Samolot przed II wojną światową znajdował się w zbiorach berlińskiego muzeum lotnictwa. Po wojnie od 1963 roku znajdował się w Muzeum Lotnictwa w Krakowie.

            Do porozumienia pomiędzy Muzeum Lotnictwa w Krakowie i Muzeum RAF w Hendon w sprawie wymiany samolotów doszło 15.06.1977 roku.

            Pokazana koperta ma wiele ciekawostek do których należy przede wszystkim: widniejący obok znaczka podpis (kogo?), dlaczego jest niewłaściwy herb Krakowa w dolnej części ilustracji, co to za herb (czy znak?) w górnej części ilustracji z napisem łacińskim „per ardua alis”. I jest jeszcze jedno ważne pytanie dotyczące samej koperty, inicjatorów jej wydania oraz drogi pocztowej (koperta pochodzi od właściciela z Anglii) .

            Prosimy fachowców, internautów o uzupełnienie informacji na temat samej koperty oraz odpowiedzi na pytania dotyczące szczegółów. Dodatkowe informacje zamieścimy, za zgoda autorów, na naszej stronie internetowej.  

                                                                                                 Jerzy Duda

Holokaust i Getto w Krakowie

        Internauci oglądający naszą stronę internetową mogą przypomnieć sobie jedną z pozycji, w linku ciekawostki, na której znalazła się reprodukcja ilustrowanej całostki (koperty z wydrukowanym znaczkiem pocztowym) wydanej przez Pocztę Hiszpanii, z przeznaczeniem na użytek krajowy, jako koperta listu do 20 gramów na której wydrukowano fotografię naszej sławnej tenisistki krakowskiej Agnieszki Radwańskiej w akcji. Fotografia była opisana oraz uzupełniona reprodukcją polskiej flagi biało czerwonej. Po kilku miesiącach od znalezienia i zakupienia tej koperty natrafiłem na kolejną ciekawostkę, którą tym razem, nazwał bym superciekawostką. Bo jakże nazwać inaczej zestaw kopert, które reprodukujemy, poświęcony - w części ilustracyjnej - krakowskiemu gettu i holokaustowi. Zdjęcia pokazywane na kopertach, wydanych przez Pocztę Hiszpanii, są bardzo dobrej jakości, niektóre rzadko publikowane w Polsce, a do tego są opisane dzięki czemu są łatwe do identyfikacji.

Pierwsza reprodukowana koperta zawiera fotografię głównego wejścia do getta utworzonego w Krakowie zarządzeniem gubernatora dystryktu krakowskiego dnia 3 marca 1941 roku. Główna brama (a było tych bram cztery) stała obok Ratusza Podgórskiego i była zwieńczona gwiazdą Dawida oraz posiadała napis w języku jidych.

1

Druga pokazana koperta ma w części ilustracyjnej reprodukcje fragmentu „Gazety Żydowskiej” wydawanej w Krakowie jeszcze przed utworzeniem getta. Warto wspomnieć, że w okresie II Rzeczpospolitej ukazywało się ok. 70 tytułów prasy żydowskiej. Na reprodukowanym fragmencie gazety   wydanej w Krakowie, we wtorek 24 grudnia 1940 roku można odczytać kilka informacji.

2

Na trzeciej kopercie znalazła się reprodukcja fotografii przedstawiającej uliczną scenę z krakowskiego Kazimierza z grupą żydowskich dzieci.

3

Czwarta koperta w części ilustracyjnej zawiera reprodukcję fotografii przedstawiającej scenę z przesiedlania Żydów do getta.

4

Na kopercie piątej znalazła się reprodukcja fotografii przedstawiającej scenę wejścia grupy Żydów na parowy statek wiślany o nazwie „Światowid”. Z dużej grupy osób wchodzących na statek i już stojących na pokładzie najbardziej widoczni są żołnierze i oficerowie hitlerowscy nadzorujący cała akcję.

5

I tutaj zwracamy się z prośba do internautów o pomoc przy identyfikacji całego wydarzenia, także statku wiślanego o nazwie „Światowid” oraz kierunku i miejsca deportacji Żydów. Przesłane informacje umieścimy, za zgodą autora, na naszej stronie internetowej.

                                                                                                            Jerzy Duda