Cracoviana...

Koperta  FDC - poczty  USA (narody okupowane) z  dnia 22 czerwca 1943 r. Widok Wawelu.

crac

Jerzy  Gurbała

Cracoviana...

Na fotografii pokazano kopertę FDC ze znaczkami wydanymi przez pocztę Ukrainy w 1993 roku z okazji jubileuszu 75 lecia inauguracji pierwszej, regularnej, międzynarodowej poczty lotniczej na trasie Wiedeń- Kraków - Lwów - Kijów. Na kopercie znalazł się rysunek trasy lotu samolotu pocztowego z uwzględnieniem 5 obsługiwanych miast z podaniem jubileuszowych dat 1918 - 1993. Na kopercie jest również okolicznościowy datownik pierwszego dnia obiegu stosowany w urzędzie pocztowym w Kijowie w dniach 1-31.03.1993 roku z rysunkiem przedstawiającym samolot używany do transportu poczty. W Krakowie w 1998 roku obchodzona była 80 rocznica otwarcia regularnej poczty. Z tej okazji miał miejsce Salon Filatelistyczny Poczty Lotniczej, wystawa filatelistyczna zorganizowana przez Klub "Cracoviana" i Klub Aerofilatelistów "Ikar" w Katowicach. Wystawa miała miejsce w gmachu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i można ją było zwiedzać w dniach 20 - 26 lipca 1998 roku. W katalogu wystawy zamieszczono m. innymi teksty dotyczące historii wspomnianej poczty autorstwa Lucjana Piekarza.

a

Na fotografii pokazano kolejny, unikatowy przykład wydawnictwa z okazji obchodów Millenium chrztu Polski w 1966 roku. Karta maksimafilii z trzema widokami odpowiadającymi widokom prezentowanym na znaczku wydanym przez pocztę Watykanu z okazji Millenium Polski. Są to widoki; kościoła na Skałce w Krakowie i Katedry Wawelskiej, a pośrodku wizerunek św. Stanisława. Kartka posiada stempel poczty Watykanu z datą 3 maja 1966 roku. Na odwrocie opis w języku włoskim i informacją "Edizione Fuori Commercio".

b

Jerzy DUDA

Cracoviana...

Widok Wawelu od strony zakola Wisły.

           Z inicjatywy Polskiego Związku Filatelistów w Zjednoczonym Królestwie odbyła się wystawa filatelistyczna, urząd pocztowy w Londynie stosował, w dniu wystawy (15.10. 1983 roku) pamiątkowy stempel, nawiązujący do 5 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Na stemplu dwa ważne elementy pontyfikatu, fragment zabudowań wzgórza wawelskiego wraz katedrą, w której to krypcie św. Leonarda, jako ksiądz odprawił Mszę Prymicyjną, oraz Herb Papieża nawiązujący do Maryjnego charakteru pontyfikatu. Napisy w językach: polskim i angielskim.

1

Józef Skop

Czy wiesz, że...

         Do najciekawszych pamiątek wydawanych przez Pocztę Watykanu w 1966 roku z okazji 1000 rocznicy chrztu Polski, należą niewątpliwie ilustrowane koperty z tak zwanej "Złotej serii" pierwszego dnia obiegu ze znaczkami wydanymi z tej samej okazji i okolicznościowym datownikiem z herbem papieskim. Jedna z nich przedstawiona była wcześniej, natomiast obecnie prezentowana jest szczególnym unikatem ze względu na motyw ilustracji. Przedstawia ona XIII wieczny witraż zatytułowany "Matka Boska z Dzieciątkiem między św. Jackiem Odrowążem i św. Adelajdą". Witraż wykonany był według projektu J. Hubnera z Drezna przez K. Schneinerta i F. Hansla w Królewskiej Fabryce Porcelany w Miśni. W 1854 roku witraż osadzony był w oknie odrestaurowanej kaplicy Orlików przy kościele Dominikanów w Krakowie (Kościół Dominikanów został zniszczony w czasie pożaru Krakowa w 1850 roku). Kaplica, zwana kaplicą Przeździeckich znajduje się obok kaplicy Provanów (zm. 1584 - Prosper Provana był pierwszym dyrektorem poczty w Polsce powołanym w 1558 roku przez króla Zygmunta Augusta). Kaplica Orlików należała do rodziny Orlików od XVI wieku, wcześniej należała do cechu piekarzy. Pokazany na ilustracji witraż został zdemontowany i obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie.

z1

Jerzy Duda

Czy wiesz, że...

Król Polski i Węgier na znaczkach Bułgarii.

        W 2014 roku minęła 570. rocznica bitwy pod WARNĄ, w której poległ królewicz Polski i Węgier, na polu bitwy w walce z TURKAMI, z tej to okazji poczta Bułgarii wydała bloczek jedno-znaczkowy, wartość nominalna 1.5 lewa, Mi:14,  na którym widzimy królewicza w pełnej zbroi na tle graficznie przedstawionej  bitwy. Bloczek wykonała Maja Czolakowa.

2
       Władysław III Warneńczyk, urodzony 31 października 1424 roku w Krakowie na Wawelu, król polski  i węgierski, poległ na polu bitwy pod Warną, w dniu10 listopadA 1444 roku, w walce z imperium  Turków Osmańskich [czy rzeczywiście poległ? - ciała nie odnaleziono], "pochowany" w Królewskiej Katedrze na Wawelu - Bazylice Metropolitalnej św Stanisława i św Wacława. Po gruntownej renowacji w latach 1895-1910, do  katedry wprowadzono szereg nowych dzieł sztuki, między innymi nagrobek-cenotaf króla Warneńczyka. Nagrobek wykonał artysta-rzeźbiarz Antoni Madeyski [1862-1939] w Rzymie w 1906 roku [wtajemniczeni twierdzą, że duch Warneńczyka nadal jest obecny i roztacza pozytywną energie wokół sarkofagu].
        Pierwsze znaczki przypominające dokonania królewicza Władysława ukazały się w Bułgarii w 1935 roku, w związku z poświęceniem nowo wybudowanego, na starym kurhanie w Warnie mauzoleum ku pamięci królewicza. Tu umieszczono fikcyjny sarkofag i odprawiono uroczysty "pochówek" [ciała nie odnaleziono, chociaż identyfikacja była prosta - twierdzili kronikarze, ponieważ królewicz miał sześc palców u jednej nogi]. Seria zawiera pięć znaczków, Mi:286-290,1 lewa  - Hunyadi , 2 lewa-królewicz na tronie [prawdopodobnie rysunek zaczerpnięty ze starej pieczęci?], 4 lewa - mauzoleum w Warnie, 7 lewa- portret Władysława w zbroi, według obrazu polskiego malarza i fotografika  Eljasza Radzikowskiego [1840-1905], 14 lewa- "Śmierć  Warneńczyka", grafika według polskiego malarza Michała  Borucińskiego [1885-1976]. Napisy na poszczególnych znaczkach  w językach: bułgarskim, polskim, węgierskim i łacińskim.

1

       W 1975 roku poczta w Bułgarii wprowadza w obieg serię znaczków: Historia Bułgarii [walki narodowo-wyzwoleńcze]. Seria zawiera sześć sztuk znaczków, Mi:2442-2447, na znaczku wartości 2 stotinki [Mi:2442] przedstawiono stylizowany rysunek króla Władysława III Warneńczyka w pełnej zbroi, na galopującym rumaku z grupą rycerzy. Napisy w języku bułgarskim "WLADISLAW III WARNENCZIK   1443-1444 ". Nie podano, ani daty wydania, ani projektanta.

1a

Źródło:
Zbigniew Święch - "Ostatni Krzyżowiec..."
Filatelista nr 1/2015


Józef Skop