Cracoviana....

Na dwóch fotografiach awers i rewers kartki pocztowej wydanej przez pocztę Chin w 2009 roku będącej reprodukcją fotografii zamieszczonej w albumie wydanym po 8. Kongresie esperantystów zorganizowanym w dnia 11 - 18 sierpnia 1912 roku w Krakowie. Na kartce znajdują się portrety wybitnych esperantystów z twórcą esperanta L. Zamenhofem i Odo Feliksem Kazimierzem Bujwidem. Odo Bujwid (1857 - 1942) był lekarzem bakteriologiem i immunologiem. Studiował w Warszawie, w Paryżu u Ludwika Pasteura oraz w berlinie u Roberta Kocha. Z Krakowem związany był od 1893 roku pracując jako profesor w Uniwersytecie Jagiellońskim. W Krakowie założył Zakład Szczepień przeciwko Wodowstrętowi oraz Wytwórnie Surowic Leczniczych i Szczepionek Zapobiegawczych. Był zwolennikiem upowszechniania oświaty i udostępnienia studiów uniwersyteckich dla kobiet. W 1914 roku założył w Krakowie pierwszy szpital legionowy. Był członkiem Towarzystwa Esperantystów, prezesem Federacji Stowarzyszeń Esperanckich w Polsce i prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowców Esperantystów.

3

2

Jerzy DUDA