Kraków na esperanckiej kartce pocztowej

            Tematem pokazanej na fot.1 kartki pocztowej, wydanej przez A. Farges`a w Lyonie ok. 1917 roku (bez roku wydania) w/g rysunku Jeana Robert`a, jest graficzna prezentacja idei proklamowania w Europie państewka esperanckiego Amikejo oraz idei materialnej pomocy rodzinom poszkodowanym przez wojnę. Na tle mapy Europy, na której znalazło się kilkadziesiąt nazw miast - wśród nich KRAKÓW - prezentowana jest karykatura inicjatora powołania Światowego Związku Esperanta (Universala Esperanto Asocio, UEA) Hektora Hodlera (1887 - 1920) szwajcarskiego esperantysty, syna słynnego malarza Ferdynanda Hodlera. Światowe centrum pomocy, z podanym adresem w Genewie, pokazane jest w postaci obiektu połączonego liniami telefonicznymi z wybranymi europejskimi miastami, z Krakowem włącznie.

kartka

Jerzy Duda