Mowa kwiatów

        Zapewne niektórzy internauci pamiętają informacje znajdujące się na naszej stronie internetowej, na temat pięknej zabawy z przełomu XIX i XX wieku pod tytułem "rozmowa marek" lub "rozmowa znaczkami". Pomocą w zabawie były kartki pocztowe oraz instrukcje wydawane w różnych językach. Również w Krakowie wydawano kartki na których prezentowano ideę tej zabawy. Więcej na ten temat znajduje się w artykule drukowanym w czasopiśmie "Alma Mater" maj 2008, nr.103 (Jerzy Duda, Szyfr zakochanych). Obecnie proponujemy zapoznanie się z inną ciekawostkę, a mianowicie zabawą pod nazwą "Mowa kwiatów". Informacja o tej zabawie towarzyskiej znalazła się na kartce pocztowej wydanej i drukowanej w Krakowie. Wydawca był Salon Malarzy Polskich (S.M.P), a kartka oznaczona jest seria 107 nr.3 i pochodzi z początku XX wieku (kartka nie datowana). Salon Malarzy Polskich utworzył w 1895 roku Henryk Frist. Salon mieścił się w Krakowie przy ul. Floriańskiej 37. W Salonie wystawiono i sprzedawano obrazy, prowadzono wyceny, a także sprzedawano kartki pocztowe głównie o tematyce artystycznej. Prowadzono również działalność wydawniczą. Symbolika roślinna wykorzystywana była do przekazywania myśli głównie w zabawach towarzyskich. Powstała w Azji, a do Europy przywędrowała z pielgrzymkami i uczestnikami wypraw krzyżowych. "Mowa kwiatów" była popularną zabawa towarzyską na przełomie XIX i XX wieku. Drukowano dla niej podręczniki symboli roślin, karty oraz kartki pocztowe. Na załączonym skanie cytowana pocztówka wydana przez S.M.P.

m kw

Jerzy Duda