Cracoviana...

          Na załączonym skanie pokazany jest awers kartki pocztowej, jednej z ciekawszych w moim zbiorze. Kartka wielobarwna przedstawia Krakowiaka - tak przynajmniej wynika z opisu - oraz mieszkańca Gdańska witających się radośnie i czule. Pod ich stopami leży przewrócony znak (słup) graniczny. Scenka uzupełniona jest stosownym wierszykiem. Kartka pocztowa (Carte Postale) wydana była w 1915 roku w Warszawie za pozwoleniem rosyjskiej cenzury z dnia 28. II. 1915 roku. Wydawcą było "Wydawnictwo Tow. "Znicz" - Warszawa tel. 77-21, a drukował K. Piechocki i Ska. Dodano również liczbę 35, która może oznaczać kolejną kartkę drukowana w tej drukarni.

Uprzejmie prosimy internautów o ewentualny komentarz do tej kartki pocztowej i dodatkowe szczegóły związane z wydawnictwem.

k1

Jerzy Duda