Cracoviana...

            Zanim zaproponuję kolejne ciekawostki filatelistyczne dotyczące miasta Krakowa wrócę do materiału już zaprezentowanego, a mianowicie koperty z rysunkami dwóch samolotów, które były przedmiotem wymiany w 1977 roku pomiędzy Muzeum Lotnictwa i Astronautyki w Krakowie i Muzeum Królewskich Sił Powietrznych w Hendon w Anglii. Ponieważ internauci   nie uzupełnili podanej przez autora informacji dotyczącej koperty i nie odpowiedzieli na nasz apel – zapewne z powodu upałów - postanowiliśmy nieco uzupełnić wcześniej podane informacje. Dla zainteresowanych sprawą koperty podajemy iż w 1972 roku ukazał się artykuł Witolda Żurawskiego Działalność filatelistyczna Muzeum Królewskich Sił Powietrznych w Hendon Anglia, wydrukowany w czasopiśmie; Łódzki Biuletyn Filatelistyczny, nr 3 (41), lipiec- wrzesień 1972 rok. W artykule znalazła się miedzy innymi następująca informacja: Muzeum wydaje od kilku lat specjalne koperty pamiątkowe poświęcone historii lotnictwa wojskowego RAF – u. Do 1972 roku ukazało się 34 kopert opracowanych przez firmę Rembrandt Philatelistic of Botley.
          Zainteresowanych pogłębieniem informacji na temat filatelistycznej działalności Muzeum w Hendon odnosimy do cytowanego artykułu.

Kolejne ciekawostki zaprezentowane na fot. 1, 2 i 3 są kontynuacją pokazanych już wcześniej materiałów pochodzących z Hiszpanii. Trzy ilustrowane koperty wydane przez Pocztę Hiszpanii, jako całostki z nadrukowanym znaczkiem opłaty za list krajowy do 20 gramów, posiadają skany fotografii   przedstawiających sceny z krakowskiego Getta. Na fot. 1 jest to scena przymusowego wysiedlania Żydów, na fot. 2 scena deportacji z Getta w marcu 1943 roku. Na fot. 3 pokazany jest fragment muru dawnego Getta z tablicą informacyjną, a w głębi z typową zabudową krakowskiego Kazimierza.

I tym razem prosimy internautów o zlokalizowanie miejsca, które pokazane jest na fot. 3 i przekazanie nam informacji, którą za zgoda autora, zamieścimy na naszej stronie internetowej.    

6

7

8

Jerzy DUDA