Cracoviana...

W poprzednich edycjach ciekawostek dotyczących Krakowa pokazałem już trzykrotnie jeden ze znaczków serii wydanej przez pocztę Watykanu dnia 3 maja 1966 roku z okazji polskiego Millenium (Mi 504) na którym jest wizerunek św. Stanisława, widok wież Katedry na Wawelu i kościoła na Skałce. Znaczek ten służy do wykonania różnych walorów w tym FDC z ciekawymi ilustracjami na kopertach, w różnych układach znaczków z cytowanej serii, a także specjalnych kartek, a nawet maksimafilii. Tym razem na dwóch ilustracjach kolejne przykłady wykorzystania wspomnianego znaczka w FDC - o innym układzie niż pokazana wcześniej w "Ciekawostkach", a także na specjalnej karcie ze stemplem pierwszego dnia obiegu. Oba walory na rewersach mają herb papieża Pawła VI.

1

2

Na ilustracji nr 3 jest reprodukcja kartki maksimafilii, wydanej przez pocztę Watykanu w 1984 roku z okazji 500 rocznicy śmierci św. Kazimierza. Św. Kazimierz, a właściwie Kazimierz Jagiellończyk był polskim królewiczem, urodzonym na Wawelu i wychowywanym m. innymi przez Jana Długosza i Kallimacha. Od 1481 roku był namiestnikiem w koronie Królestwa Polskiego. Zmarł w Grodnie w 1484 roku i został pochowany w Katedrze Wileńskiej. Kanonizowany w 1602 roku. Jest świętym Kościoła katolickiego, patronem Polski i Litwy, a także Kawalerów Maltańskich. Prezentowana na ilustracji kartka wraz ze znaczkiem i okolicznościowym stemplem została wydana dla uczczenia świętego, jako patrona Litwy. Na rewersie kartki jest herb papieża Jana Pawła II.

3

Jerzy DUDA