Coverologia – nowy nurt kolekcjonerski?

Za zgodą redaktora "Przeglądu Filatelistycznego" Andrzeja Fischera przedstawiamy artykuł autorstwa Jerzego Dudy zamieszczony w numerze 02/2014 - "Coverologia – nowy nurt kolekcjonerski?"Plik źródłowy w formacie pdf: http://cracoviana.org/images/stories/articles/PF_02_2014a.pdf

Administrator

Nowy sposób zapisu daty w datownikach eksploatacyjnych.

1

        W ostatnim numerze kwartalnika "Filatelista Kaliski (nr 3-4 119/120) ukazał się ciekawy artykuł dotyczący kolejnej zmiany sposobu zapisu daty w datownikach eksploatacyjnych. Autor Tomasz Gąsłowski w bardzo ciekawy sposób przedstawił wszystkie zmiany jakie zachodziły w tym zakresie w ciągu ostatnich lat (z ilustracjami). Aktualnie zamiast "00" mamy cały rok "2013" a teraz "2014". Ta zmiana została wprowadzona decyzją nr 222/2013 PRUP z dnia 30.09.2013 na placówki pocztowe został nałożony wymóg ustawienia cyfr w datowniku zgodnie z nową normą: np. "01.01.2014". Tak więc po kilku miesiącach stosowania znikają z datowników "dwa zera".

Administrator

Czy wiecie, że....

       Internauci odwiedzający naszą stronę internetową już wiedzą – także dzięki niej - że…. widoki Krakowa, wizerunki sławnych ludzi związanych z Krakowem, widoki lub fragmenty jego budowli zarówno historycznych jak i nowszych, charakterystyczne i rozpoznawalne fragmenty naszego miasta są tematami znaczków pocztowych wydawanych przez wiele krajów świata. Na ogół są to kraje europejskie, a także pozaeuropejskie z identyfikacją których nie mają dzisiaj problemów dzieci, młodzież, a tym bardziej dorośli.
Ale widoki Krakowa pojawiają się również na znaczkach pocztowych wydawanych przez kraje afrykańskie o których mówi się i pisze rzadziej (częściej kiedy wybuchają w nich konflikty zbrojne lub nawiedza ich jakiś kataklizm). Kraje te wydają bardziej lub mniej legalnie znaczki o bogatej tematyce, ciekawych rozwiązaniach graficznych i kolorystycznych i z pewnym rozmachem propagandowym.

Zachęcam do obejrzenia czterech kolejnych reprodukcji.

      Na dwóch pierwszych fotografiach pokazane są dwa czteroznaczkowe bloki upamiętniające wizytę papieża Benedykta  XVI w Polsce w dniach 25 – 28 maja 2006 roku. Oba bloki wydane zostały przez Samalię (Republika Federalna Somalii). Jest to najbiedniejszy kraj afrykański położony w tak zwanym Rogu Afryki ze stolicą Mogadisz. Przez kilka ostatnich lat krajowi temu poświęcano nieco więcej miejsca w prasie światowej, także polskiej, ze względu na  toczącą  się  wewnętrzną  wojnę, która zrujnowała  gospodarkę tego kraju, pozbawiła życia  setki tysięcy ludzi i wyludniła kraj.

a

Na jednym ze znaczków  bloczka  o formacie poziomym jest rysunek profilu papieża Benedykta XVI na tle fotografii fragmentu  Katedry Wawelskiej  z  napisem Kraków. W części wewnętrznej bloczka mamy rysunkowe portrety błogosławionego Jana Pawła II wraz z wykazem Jego podróży do Polski (podany jest rok każdej wizyty)...

 

 

 

b

Na jednym ze znaczków  bloczka w układzie pionowym jest również pokazana postać papieża Benedykta XVI z profilu, na tle widoku Sanktuarium  Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach z napisem Kraków – Łagiewniki. W części wewnętrznej tego bloczka jest również rysunkowy portret błogosławionego Jana Pawła II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Bloczek jednoznaczkowy wydany przez pocztę Republiki Beninu, kraju afrykańskiego, którzy starsi filateliści bardziej pamiętają jako dawna francuską kolonię o nazwie Dahomej. Państwo leży w Afryce Środkowej nad Zatoką Gwinejską. W 1960 roku kraj odzyskał niepodległość, a pierwszy znaczek pocztowy wydany został 30 kwietnia 1976 roku. Pokazany bloczek wydany został dla upamiętnienia 85 rocznicy urodzin Jana Pawła II w 2005 roku. Na znaczku znajduje się portret kardynała Karola Wojtyły, a sam znaczek na tle Katedry Wawelskiej. Na bloczku widnieje napis Cracow.

d

Bloczek jednoznaczkowy wydany przez pocztę Republiki Gabońskiej w 2011 roku. Republika Gabońska leży w Afryce Środkowej nad Oceanem Atlantyckim. Przez kraj przechodzi równik. Do 1960 roku była to kolonia francuska. Obecnie kraj zaliczany do bogatych krajów afrykańskich.
Bloczek o znacznych wymiarach 152 x 139 mm wydany został jako jeden z serii pokazującej 100 najsłynniejszych ludzi w historii świata. Bloczek i znajdujący się na nim znaczek perforowany poświęcone są Mikołajowi Kopernikowi. Na znaczku znajduje się portret Kopernika, a tło znaczka stanowią: m. in. rysunek postaci Kopernika z obrazu malowanego przez Jana Matejkę oraz fragment widoku Krakowa Hogenberga „Cracovia Metropolis Regni Poloniae. Na podstawie tego widoku wydany został miedzioryt przez Johannesa Janssoniusa w 1657 roku. Nad częścią widoku jest napis Cracovia.

                                                                                                                                       Prezes  OKF „Cracoviana"
                                                                                                                                                      Jerzy Duda

Czy wiesz, że... - kolejne walory czytelników...

       Okazuje się, że po naszych wcześniejszych prezentacjach na stronie internetowej www.cracoviana.org znaków pocztowych wydawanych przez poczty różnych krajów świata z motywami krakowskimi lub z elementami związanymi z Krakowem, kolejni Internauci włączają się do zabawy. Otrzymaliśmy kolejną porcję ciekawych znaków pocztowych na których znalazła się nazwa naszego miasta. Na znaki te zwrócili nam uwagę prof. dr hab. Jerzy Bartke, p. Józef Skop - po raz kolejny oraz p. Piotr Malec. Temu ostatniemu chcę złożyć serdeczne podziękowanie za dotychczasową współpracę polegającą na wykonywaniu skanów znaków pocztowych, ich obrabianiu i przesyłaniu na właściwy adres naszego administratora strony internetowej.
       Jako pierwszy przekazał nam informację prof. Jerzy Bartke, który znalazł nazwę naszego miasta i to pisaną po polsku na …. przywieszce znaczka. Również p. Józef Skop wypatrzył nazwę miasta na bloczku, ale pisaną w obcym języku. Podobnie jak p. Piotr Malec, który zwrócił uwagę na napisy na bloczku wśród których znalazł się napis Kraków, w języku niemieckim. Również i ja mogę się wykazać odnalezioną ilustrowaną kopertą zawierająca nazwą Kraków.

                                                                                                                               Prezes  OKF „Cracoviana"
                                                                                                                                            Jerzy Duda

Nazwa naszego miasta  znalazła się na:

 

1

 

Przywieszce znaczka wydanego przez Pocztę Austrii z okazji Dnia Znaczka w roku 2004. Na przywieszce zlokalizowanej z różnych stron znaczka pokazane są stemple wojennej poczty lotniczej na trasie Wiedeń- Kraków – Lwów. Na jednym ze stempli jest napis Kraków w języku polskim i niemieckim. Arkusz znaczków pokazany obok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Na bloczku  wydanym przez pocztę Rosji w 2004 roku upamiętniającym  działania wojsk radzieckich na froncie zachodnim w 1944. Bloczek wydany został z okazji 60 lecia tych działań. Na bloczku jedno znaczkowym pokazana jest figura żołnierza, rysunek fragmentu bitwy oraz  fragment mapy Europy z zaznaczonymi kierunkami operacji wojskowych. Na mapie tej znajduje się nazwa Kraków pisana po rosyjsku.

 

 

3

3 

Na bloczku wydanym przez Pocztę  Niemiec  i wprowadzonym do obiegu dnia 5.05. 1995 roku upamiętniającym 50.rocznicę wyzwolenia hitlerowskich obozów koncentracyjnych w różnych miejscach Europy. Pośród 23 nazw obozów znalazła się również nazwa obozu znajdującego się w Krakowie Płaszowie.  Na bloczku  wpisana jest nazwa  Krakau – Plaszów. Na załączonej fotografii pokazano kartę maximum ze wspomnianym bloczkiem i okolicznościowym stemplem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Na ilustrowanej kopercie  całostce wydanej przez pocztę  byłego ZSRR w 1979 roku. Koperta wydana była z okazji Międzynarodowej wystawy filatelistycznej Baku – Kraków. W części ilustracyjnej koperty znalazły się  herby obu miast, a nad nimi nazwy miast pisane w języku rosyjskim. Ciekawostką jest również okolicznościowy stempel z Baku, na którym również  znalazł się napis Kraków.

Czy wiesz, że... - walory p. Józefa Skopa cd..

      Pan Józef Skop, zgodnie z obietnicą, udostępnił nam kolejne znaczki pocztowe ze swojego zbioru Poloników, których temat dotyczy Krakowa lub jest  z nim związany. Na kolejnych pięciu znaczkach znajdują się:

1. Fragment panoramy Krakowa, z widokiem Wawelu, pochodzącej z „Kroniki Świata" Hartmanna Schedla z 1493 roku.

01Na jednym ze znaczków z trzyznaczkowej serii  wydanej przez Pocztę Węgier w 1992 roku, przedstawiającej portrety  Książąt Siedmiogrodu, znalazł  się portret Stefana Batorego (w języku węgierskim Bathory Istvan) (1533 – 1586) na tle wspomnianej panoramy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nazwa Kraków w języku węgierskim Krakko.

02

Na znaczku wydanym przez Pocztę Węgier w 1997 roku z okazji kanonizacji bł. Jadwigi Andegaweńskiej ( 1373 – 1399), króla Polski. Znaczek wprowadzony do obiegu 6 czerwca 1997 roku na dwa dni przed kanonizacją na krakowskich Błoniach przez Ojca świętego Jana Pawła II. Na znaczku zaprezentowany jest wizerunek Jadwigi z portretu namalowanego przez Petera Prokopa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fragment  ilustracji pochodzącej ze Statutu Jana Łaskiego wydanego  w  Krakowie w  1506 w drukarni Jana Hallera.

04

Na  pięcioznaczkowym bloczku wydanym przez Pocztę Litwy  w 2005 roku znalazły się  znaczki przedstawiające  ważne  wydarzenia  z 1000 letnich dziejów Litwy. Znaczki umieszczone są na tle czarno – białej ilustracji obejmującej cały bloczek  i przedstawiającej członków Senatu oraz króla.  Na prawym marginesie ilustracji zapisany został tytuł książki z której zaczerpnięto ilustracje oraz  miasto (Kraków) z  rokiem wydania.

 

 

 

04a

4. Nazwa Kraków na historycznej mapie.

03

Na bloczku wydanym przez Pocztę Słowacji w 2001 roku zaprezentowano wizerunki książąt  wielkomorawskich w tym  wizerunek Świętopełka I  (871 – 894). Za jego panowania państwo Wielkomorawskie było u szczyty ekspansji. Na mapie przedstawiającej etapy rozwoju państwa pokazana jest lokalizacja Krakowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Widok Katedry Wawelskiej.

05

Na jednym ze znaczków,  trzyznaczkowej serii,  wydanej przez Pocztę Kamerunu w 1979 roku  znajduje się portret papieża Jana Pawła II. Seria zatytułowana  „Papieże roku 1978” została wydana  z okazji  jubileuszu 50 lecia państwa Watykan. W górnym prawym rogu wspomnianego znaczka  znajduje się  symbolicznie  potraktowany rysunek Katedry na Wawelu pokazanej od strony  Kaplicy Zygmuntowskiej.