Czy wiesz, że... - walory p. Józefa Skopa cd..

      Pan Józef Skop, zgodnie z obietnicą, udostępnił nam kolejne znaczki pocztowe ze swojego zbioru Poloników, których temat dotyczy Krakowa lub jest  z nim związany. Na kolejnych pięciu znaczkach znajdują się:

1. Fragment panoramy Krakowa, z widokiem Wawelu, pochodzącej z „Kroniki Świata" Hartmanna Schedla z 1493 roku.

01Na jednym ze znaczków z trzyznaczkowej serii  wydanej przez Pocztę Węgier w 1992 roku, przedstawiającej portrety  Książąt Siedmiogrodu, znalazł  się portret Stefana Batorego (w języku węgierskim Bathory Istvan) (1533 – 1586) na tle wspomnianej panoramy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nazwa Kraków w języku węgierskim Krakko.

02

Na znaczku wydanym przez Pocztę Węgier w 1997 roku z okazji kanonizacji bł. Jadwigi Andegaweńskiej ( 1373 – 1399), króla Polski. Znaczek wprowadzony do obiegu 6 czerwca 1997 roku na dwa dni przed kanonizacją na krakowskich Błoniach przez Ojca świętego Jana Pawła II. Na znaczku zaprezentowany jest wizerunek Jadwigi z portretu namalowanego przez Petera Prokopa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fragment  ilustracji pochodzącej ze Statutu Jana Łaskiego wydanego  w  Krakowie w  1506 w drukarni Jana Hallera.

04

Na  pięcioznaczkowym bloczku wydanym przez Pocztę Litwy  w 2005 roku znalazły się  znaczki przedstawiające  ważne  wydarzenia  z 1000 letnich dziejów Litwy. Znaczki umieszczone są na tle czarno – białej ilustracji obejmującej cały bloczek  i przedstawiającej członków Senatu oraz króla.  Na prawym marginesie ilustracji zapisany został tytuł książki z której zaczerpnięto ilustracje oraz  miasto (Kraków) z  rokiem wydania.

 

 

 

04a

4. Nazwa Kraków na historycznej mapie.

03

Na bloczku wydanym przez Pocztę Słowacji w 2001 roku zaprezentowano wizerunki książąt  wielkomorawskich w tym  wizerunek Świętopełka I  (871 – 894). Za jego panowania państwo Wielkomorawskie było u szczyty ekspansji. Na mapie przedstawiającej etapy rozwoju państwa pokazana jest lokalizacja Krakowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Widok Katedry Wawelskiej.

05

Na jednym ze znaczków,  trzyznaczkowej serii,  wydanej przez Pocztę Kamerunu w 1979 roku  znajduje się portret papieża Jana Pawła II. Seria zatytułowana  „Papieże roku 1978” została wydana  z okazji  jubileuszu 50 lecia państwa Watykan. W górnym prawym rogu wspomnianego znaczka  znajduje się  symbolicznie  potraktowany rysunek Katedry na Wawelu pokazanej od strony  Kaplicy Zygmuntowskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że... - walory p. Józefa Skopa

               Z wielką przyjemnością informuję naszych Internautów, że w końcu  roku 2013  otrzymaliśmy  informację o odnalezieniu przez  pana Józefa Skopa kolejnych walorów, których treść lub szczegóły dotyczą Krakowa.  Pan Józef Skop, krakowski filatelista, zbiera znaczki wydane przez Pocztę Polską oraz pasjonuje się  Polonicami, które stały się jego prawdziwą pasją. Miałem przyjemność obejrzenia zbioru Pana Józefa jak również  zapoznania się z przygotowaną dokumentacją poszczególnych walorów.  Wzbudziły one moje uznanie i podziw. Pan Józef  Skop  zaproponował  udostępnienie  swojego zbioru do uzupełnienia naszej strony internetowej w  zakresie ciekawostek dotyczących Krakowa.
       W pierwszym rzędzie  prezentujemy 5 walorów wydanych przez poczty różnych krajów z krótkim komentarzem  kolekcjonera.  Pan Józef  przygotowuje kolejną „porcję” walorów, którą niebawem zaprezentujemy.
       Dziękując  właścicielowi zbioru jak i autorowi tekstów za udostępnienie ich zachęcamy kolejnych naszych Internautów do wzbogacania naszej strony internetowej

 www.cracoviana.org

                                                                                                                               Prezes  OKF „Cracoviana"
                                                                                                                                            Jerzy Duda

1.   Fragment panoramy szesnastowiecznego Krakowa z napisem Cracovia.  

01Na znaczku wydanym przez Pocztę Białorusi  w  serii wprowadzonej do obiegu  w dniu 7 września 1997 roku z okazji 480 rocznicy wydania pierwszej białoruskiej książki. Na znaczku o nominale 7500 białoruskich rubli, znalazła się podobizna pierwszego białoruskiego drukarza Franciszka  Heorhija Skoryny, który posiadał drukarnie w Pradze, Wilnie oraz drukował w Krakowie.

 

 

 

 

2.   Widok Zamku Królewskiego na Wawelu, z napisem Kraków w języku litewskim Krokuva.

02

Na znaczku wydanym przez Pocztę Litwy wprowadzonym do obiegu 9 października 1998 roku z okazji jubileuszu 80 rocznicy  poczty litewskiej pokazany jest konny pocztylion na drodze prowadzącej z Wilna do Krakowa.

 

 

 

 

 

 

3.   Na schematycznej, reliefowej  mapie Europy  podana jest lokalizacja  Krakowa.

04

Na jednym ze znaczków trzyznaczkowej serii wydanej przez Pocztę Watykanu wprowadzonej do obiegu 22 listopada 1963 roku z okazji 1100 rocznicy  misjonarskiej wyprawy na tereny Słowian, Cyryla i Metodego pokazana jest  schematyczna, reliefowa mapa Europy z zaznaczonymi obszarami: Polonia, Moravia i Hungaria, a także lokalizacją Krakowa z opisem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Boże Narodzenie z ołtarza Wita Stwosza z Kościoła N.M. Panny w Krakowie.

03

Na jednym ze znaczków, dwuznaczkowej serii, wydanej przez Pocztę Watykanu wprowadzonej  do obiegu 20 listopada 1982 roku na Święta Bożego Narodzenia  pokazany jest fragment otwartego Ołtarza Wita Stwosza, na którym jest scena Narodzenie Jezusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Widok fragmentu Katedry Wawelskiej z Wieżą Dzwonów.

05

Ilustracja  pochodzi z bloczka  dwuznaczkowego, wydanego przez Pocztę Azerbejdżanu w 2012 roku z okazji 540 rocznicy nawiązania wzajemnych polsko – azerbejdżańskich stosunków dyplomatycznych. W 1472 roku w Krakowie król Kazimierz Jagiellończyk przyjął posłów władcy Azerbejdżanu Uzan – Hasana. Na znaczkach w bloku znalazły się portrety obu władców.

 

 

 

 

Czy wiesz, że... - walory czytelników

W odpowiedzi na apel Prezesa Klubu Cracoviana zamieszczony w artykule dotyczącym motywów krakowskich znajdujących się na znaczkach pocztowych świata, proponuję uzupełnienie o znaczki, które znalazłem dodatkowo w moim zbiorze.

            Poczta Gambii w 2004r. z okazji 25-lecia pontyfikatu papieża Jana Pawła II wydała serię 21 znaczków na srebrnej folii, na jednym ze znaczków widnieje postać papieża na tle Katedry Wawelskiej (fot.1).

            Podobnie w 2005r. poczta Wysp Salomona uczciła pośmiertnie papieża Jana Pawła II, wydając serię 8 znaczków na złotej foli. Na znaczku o nominale 5$ przedstawiono podobiznę papieża z Katedrą Wawelską nad którą góruje obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (fot.2).

            W 2007r. na poczcie państwa Watykan można było nabyć serię z podróżami papieża Benedykta XVI w 2006r. Znaczek o nominale 0,60 centów poświęcony został pielgrzymce do Polski i tu również wieże Katedry Wawelskiej zostały wykorzystane w tle znaczka (fot.3).

 

 

Maciej Rudy

Ciekawostki: Czy wiecie, że ...

            Znaczki pocztowe, których tematyka  związana jest  z Krakowem wydawała nie tylko  Poczta Polska ale również  poczty innych krajów.  Prym wiedzie w tym Poczta Watykanu, ale znaczki z motywami krakowskimi  wydawały  także  poczty Węgier, Ukrainy, Austrii, a nawet tak odległych krajów jak Etiopia czy Republika Togo. Motyw krakowski pojawił się również na znaczku wydanym przez pocztę Organizacji Narodów Zjednoczonych.

            Poczta Watykanu  wydawała znaczki  w 1966, 1979, 1996 oraz w 2002 roku.  Pierwsza seria  znaczków, wprowadzona do obiegu  dnia  3 maja 1966 roku, była emitowana z okazji i dla uczczenia  millenium chrztu Polski. Na dwóch znaczkach  tej serii znalazły się: na pierwszym znaczku  wizerunek  św. Stanisława  oraz  widoki  wież kościoła na Skałce i  Katedry na Wawelu, a na drugim postać królowej Jadwigi z widokiem dziedzińca Collegium Maius (dawnej Biblioteki Jagiellońskiej) (fot 1). W serii wydanej w 1979 dla uczczenia 900 rocznicy męczeńskiej śmierci św. Stanisława  znalazł się widok zabudowań Wawelu z  Katedrą włącznie (fot. 2).  Widok Katedry  na Wawelu znalazł się również na jednym ze znaczków  serii wydanej w 1996 roku. (fot. 3). Seria  emitowana była  z okazji  50. rocznicy odprawienia  prymicyjnej mszy świętej przez ks. Karola Wojtyłę. Kolejny znaczek, wydany w 2003 roku przez pocztę Watykanu,  był emitowany  z okazji kolejnej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski (16- 19. 08.2002  roku). Na znaczku znajduje się podobizna bł. Jana Pawła II oraz budynek Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. (fot. 4).

            Widok  fragmentu Katedry na Wawelu znalazł się również na znaczku wydanym przez Pocztę Węgier w 1984 roku  z okazji 25 rocznicy  ustanowienia stałej komisji pocztowej (fot. 5). Kolejnym krajem, którego poczta   emitowała   znaczki  o tematyce  krakowskiej  jest  Etiopia. Poczta tego kraju  wydała dwie serie znaczków z obiektami wpisanymi na listę  Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pośród  znaczków obu serii są również; znaczek z widokiem Wawelu (fot.6) oraz kaplicy św. Krzyża w kopalni soli w Wieliczce (fot. 7).

Katedra na Wawelu  pokazana jest również na znaczku wydanym w 2005 roku  przez Pocztę Serbii. Znaczek wydany po śmierci bł. Jana Pawła II  przypomina Jego postać pokazaną na  tle  Katedry na Wawelu (fot. 8).

Na kolejnym znaczku (fot. 9), prezentowany jest budynek Starej Synagogi na krakowskim Kazimierzu przy ulicy Szerokiej 24. Synagoga jest jedną z najstarszych, zachowanych synagog w Polsce oraz jednym z najcenniejszych  zabytków żydowskiej architektury sakralnej w Europie.  Znaczek wydany przez Pocztę Izraela  w 1970 roku pochodzi z serii znaczków na których znalazły się widoki słynnych  Synagog na świecie.  Poczta Austrii rozpoczęła wydawanie znaczków na których prezentowano dawne poczty znajdujące się kiedyś w monarchii austro-węgierskiej. Na znaczku wydanym w 2009 roku znalazła się  reprodukcja fotografii przedstawiającej pocztę w Krakowie z jej wyglądem z końca XIX wieku. (fot. 10). W kolejnych latach wydano widoki poczt w Marburgu i Zagrzebiu.

Do najciekawszych znaczków przedstawiających widoki Krakowa zaliczyć należy wydanie w 1981 roku dwóch znaczków i bloczka przez pocztę Republiki Togo z których jeden przedstawia fragmentu krakowskiego rynku z Sukiennicami i Wieżą Ratuszową widzianymi z  lotu ptaka. Na bloczku (fot.11), składającym się z dwóch znaczków jest również  widok fortu D`Estrees  dawnej bazy handlu niewolnikami znajdującego  się na wyspie Goree w Senegalu. Zarówno Rynek w Krakowie jak i fort  wpisane są na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO.

Poczta Organizacji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Nowym Jorku wydała  w 1994 roku serię trzech znaczków wśród których znalazł się znaczek przedstawiający  witraż wykonany na podstawie rysunku Stanisława Wyspiańskiego pt. Śpiący Staś. (fot. 12)

Na zakończenie  przeglądu  wydań znaczków  o tematyce krakowskiej lub z Krakowem związanej, emitowanych przez poczty  różnych krajów świata, prezentuje znaczki wydane przez Pocztę Ukrainy.(fot. 13). Ilustrację dwóch znaczków stanowią  rysunki samolotów, dawnego i współczesnego co,  jak może się wydawać na pierwszy rzut oka, niewiele ma wspólnego z Krakowem. Znaczki wydane są z okazji 75. rocznicy  pierwszego międzynarodowego przesłania drogą lotniczą przesyłek pocztowych na trasie Wiedeń, Kraków (KRAKIB – po ukraińsku), Lwów, Kijów. A zatem temat znaczków wiąże się z Krakowem.   

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Internautów,  oglądających nasza stronę, o uzupełnienie podanej listy znaczków pocztowych o tematyce krakowskiej  wydawanych na świecie.

Dziękuje kol. Maciejowi Rudemu za udostępnienie znaczków z bł. Janem Pawłem II z własnej kolekcji, do wykorzystania ich  w niniejszym tekście.

Jerzy Duda
Prezes Klubu „Cracoviana”

Perfinsy

Wiedzy na temat dziurkowania znaczków w filatelistyce jest tematem stale słabo znanym. Te dziurki to po prostu dziurkowanie firmowe (ang. – perfins; niem. - lochungen).

        Kiedyś instytucje i firmy (np. banki) oznaczały w ten sposób posiadane zapasy znaczków (i całostek) przeznaczonych do frankowania swojej korespondencji - aby uniknąć nadużyć oraz aby zapobiec ich używaniu przez pracowników do celów prywatnych, a także w celach reklamowych lub pamiątkowych.

            Można chyba uznać iż perfinsy, były pierwowzorem obecnie emitowanych znaczków personalizowanych, chociaż to „daleki” przodek !

            Aby ustalić konkretny przypadek znaczka, autora dziurkowanie, trzeba posiadać specjalistyczny katalog brytyjski lub Michel Deutschland Spezial Katalog albo specjalistyczny katalog dziurkowań firmowych., ewentualnie poszukać w Internecie, słowa kluczowe: perfins stamps.

            Generalnie znaczki z dziurkowaniami cenione bywają dużo niżej niż znaczki zwykłe, choć bywają wyjątki - dla bardzo rzadkich dziurkowań cena może osiągnąć cenę znaczka zwykłego, a niekiedy nawet ją przekroczyć - szczególnie jeśli znaczek jest na firmowej korespondencji z obiegu.

            Wartość takich znaczków przyjmuje się zazwyczaj jako 30-50 % ceny znaczka bez dziurkowania.

Istnieje też sporo dziurkowań fałszywych i fantazyjnych.

            Zapraszam wszystkich do zapoznania się z tematem, a zbierających do udostępnienia swoich zbiorów i wymiany korespondencji (a może utworzenia polskiego klubu? miłośników perfinsów).

Link do strony z wystawy perfinsów: HONG KONG 2006 STAMPEX (16 tablic)

http://rodsell.com/hksmsic/FrankOneFrame.html

Inne linki do stron związanych z perfinsami:

The Perfin Society - Great Britain Perfins

German Perfin Association - In German

The Perfins Club

Hungarian Perfins Catalogue - Mafitt

Perfins - Romaniastamps

Perfin Stamps of Australia

Canadian Perfins of the Victorian Era

 

I kilka skanów z moich zbiorów:

 

 

Administrator