Czy wiecie, że...

2

Motyw wnętrza Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na znaczkach Liberii i Grenady. Liberia już w 2003 roku wprowadziła do obiegu trzy bloki po sześć znaczków poświeconych zagranicznym podróżom Jana Pawła II w latach 2000-2002.Znaczki przedstawiają fotograficzny zapis zdarzeń z podróży. Na jednym ze znaczków fotograf utrwalił moment pobytu Papieża we wnętrzu Bazyliki Bożego Miłosierdzia przy Głównym Ołtarzu[Obraz „Jezu ufam Tobie” ,Tabernakulum w formie  Globu, oraz drzewo oliwne targane wiatrami].Podczas tego pobytu 17 sierpnia 2002 roku Jan Paweł II dokonał konsekracji Bazyliki, oraz wygłosił słynne „Orędzie-Akt  Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu".

5

1

 

Ten sam motyw lecz w zmienionej formie w 2005 roku wprowadziła do obiegu poczta Grenady. Blok zawiera cztery znaczki, na znaczkach Jan Paweł II i Lech Wałęsa w geście powitania, na bloku stylizowany rysunek wnętrza bazyliki, Jan Paweł II na tle swojego gigantycznego portretu. 

3

 

Robert, Józef Kubica na bloku Madagaskaru, blok - składanka, rok wydania 2011, polskie postacie historyczne i współczesne, na marginesie Robert Kubica w skafandrze kierowcy wyścigowego z napisem na kołnierzu „Renault”.

 

 

 

 

Poczta Ukrainy w 2004 roku wprowadziła do obiegu sześciu znaczkowy blok po 45 kopiejek, na którym pokazano klejnoty i rzeczy osobiste hetmana Bohdana Chmielnickiego, zbuntowanego kozaka, znajdujące się w muzeach Europy, dwa znaczki przedstawiają: kubek i szablę, przedmioty znajdujące się w zbiorach Książąt Czartoryskich w Krakowie. Potwierdzają to napisy na znaczkach w języku ukraińskim. „Fundacja Kniaziw Czartoryskich-Krakiw”.

4

6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał nadesłany przez naszego czytelnika p. Józefa Skopa.

Administrator