Pierwszy znaczek personalizowany z reklamą muzeum w Krakowie

            Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie utworzone zostało jako gminna jednostka kultury w wyniku podjętej przez Radę Miasta Krakowa uchwały nr CXXII/1112/98 w dniu 18 czerwca 1998 roku.

            Jest ono jednym z nielicznych muzeów  w Europie, o takim profilu, i jedynym działającym w kompleksie  dawnej zajezdni tramwajowej, który przez ponad 100 lat był częścią industrialnego  krakowskiego kwartału przemysłowego.  Obiekty zajmowane przez muzeum zachowały wiele cech o wysokich walorach estetycznych i historycznych.

            Na znaczku widoczna jest  odremontowana brama tzw. „hali D” elektrycznego tramwaju wąskotorowego z roku 1901 z zegarem. 

 

 

Prezes Klubu - dr inż. Jerzy Duda

Błąd, czy drugie wydanie , a może jeszcze coś innego….?

      W końcu listopada 2009 roku  weszły do obiegu trzy  polskie znaczki pocztowe emisji pt. „Utracone dzieła sztuki”.  Na znaczkach przedstawiono reprodukcje dzieł sztuki, zaginionych w czasie  II wojny światowej i dotychczas nie odzyskanych. Do dzieł tych zaliczono ; rysunek Albrechta Durera  - „Ekslibris  Wilibalda Pirckheimera”, rysunek na desce Petera Paula Rubensa „Chrystus upadający pod krzyżem” oraz  akwafortę Rembrandta van Rijn „Józef opowiadający sen”. Znaczki wydrukowano w Warszawie techniką rotograwiury w arkusikach zawierających po dwie serie znaczków w układzie pionowym. Znaczki  wzbudziły spore zainteresowanie w świecie o czym świadczy fakt pojawienia się informacji o nich, we francuskim magazynie   filatelistycznym  „Timbres” w numerze 108 ze stycznia 2010 w którym  wyróżniono je  opisem na stronie tytułowej stałego dodatku „Le journale des nouveautes”.

 

 

To zainteresowanie mogło być jednym z powodów pojawienia się zupełnie nietypowych  arkusików i to z obiegu pocztowego. Sądzimy, że na rynku filatelistycznym pojawić mogą  arkusiki takie jak na kolejnych fot. 1, 2 i 3. Fotografie  przedstawiają  fragmenty kopert  formatu B5 adresowane do  osoby mieszkającej we Francji (w Rouen) wysłanej listem priorytetowym i poleconym o czym świadczą  stosowne nalepki. Obok nalepki  polecenia (Erki) jest podana waga listu co świadczy o właściwym ofrankowaniu listu. List nie został przekazany odbiorcy  o czym świadczy  dopisek listonosza  o pozostawieniu awiza z podaniem lokalizacji poczty odbiorczej  w Rouen (Hotel de Ville) i datą  pozostawienia awiza (31.12.2009).
      Udostępnione  przez  adresata z  Francji trzy listy, w pierwszej chwili nie wzbudziły jego podejrzeń co do ofrankowania, dopiero po otrzymaniu z Polski  informacji o znaczkach, nabrał przekonania o niezgodności układu znaczków w oryginalnym arkusiku   i arkusiku znajdującym się na otrzymanej korespondencji. Wyraźnie zainteresowany wyjaśnieniem kwestii układu znaczków w arkusiku znajdującym się  na korespondencji zwrócił się  do mnie z prośba  o wyjaśnienie sprawy.  Sugerował, że  może pojawiło się drugie wydanie tego interesującego arkusika, w którym zmieniono układ znaczków, albo nastąpiła jakaś pomyłka drukarska względnie jest to  po prostu fałszerstwo. Zastanawiające jednak  to, że nie wiadomo na czyją szkodę  działał fałszerz (?) wobec nie zmienionych nominałów znaczków. Sądził iż jest to  jednak na szkodę filatelistów bowiem posiadają  odpowiednio duży  zapas fałszywych arkusików poprzez wprowadzenie ich na rynek, jako curiosite, osiągnie znaczny zysk.
       Zwróciłem się do znanych ekspertów o pomoc, a równocześnie  prosimy naszych Internautów o nadsyłanie informacji o pojawieniu się tych odmiennych  arkusików oraz ich kserokopie do badań.

 

N i e z b ę d n e      w y j a ś n i e n i e

         Jeśli ktoś z uwagą  zapoznał się z tekstem i  dokładnie obejrzał  załączone  do tekstu skany, domyślił się zapewne, że zarówno tekst jak i arkusiki  stanowią  znaną od dawna  zabawę, którą  nazywam

 „Igraszki z pocztą”

         Arkusiki zostały wykonane ( specjalnie nieudolnie aby łatwo było rozpoznać, że są spreparowane ) na Prima Aprilis w 2010 roku. W tamtym roku  ani tekst ani skany nie ukazały się w  prasie filatelistycznej z obawy przed podejrzeniami działania przestępczego, może nawet fałszerstwa. 
         A może ktoś z internautów  posiada również jakieś materiały  z cyklu igraszki z pocztą i zechce się  podzielić  z nami?  

Prezes Klubu - dr inż. Jerzy Duda

Znaczki personalizowane.

         "Znaczek personalizowany" to usługa, którą Poczta Polska proponuje swoim klientom. W celu jej realizacji niektóre z emisji znaczków pocztowych wydane zostały ze specjalną przywieszką.

       Usługa polega na nadruku na przywieszce znaczka pocztowego obrazu zaproponowanego przez klienta zamawiającego znaczki personalizowane.

         Połączenie tej formy znaczka pocztowego z wybraną przez klienta fotografią lub rysunkiem (grafiką) nadaje mu osobisty charakter.  (Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego Nr Rp-9206 "Znaczek personalizowany" udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz "Poczta Polska" Spółka Akcyjna)

        Ponieważ pojawia się coraz więcej znaczków personalizowanych, chciałbym zwrócić się do Koleżanek i Kolegów filatelistów z prośbą o pomoc przy próbie ich skatalogowania.
Najbardziej interesuje mnie zebranie danych na temat znaczków personalizowanych dotyczących tematyki małopolskiej z szczególnym naciskiem na temat Krakowa: autor, data wydania, nakład, cel emisji i inne dane uzupełniające mile widziane.

Poniżej przedstawiam znaczki personalizowane o tematyce małopolskiej i krakowskiej:

     Będę również wdzięczny za przesyłanie mi (w formie zdjęć lub skanów) informacji o innych znaczkach personalizowanych z terenu całej Polski. Może uda się stworzyć katalog, tych mało nakładowych pozycji filatelistycznych.

 

     Administrator

Koperty z obiegu pocztowego - ciekawostki czy nie ciekawostki

        Jeszcze nie tak dawno  niektórzy teoretycy  filatelistyki  dzielili listy z obiegu pocztowego na trzy kategorie, oceniane z filatelistycznego punktu widzenia. Były to na pierwszym miejscu; listy z urzędu do urzędu lub z instytucji do instytucji, traktowane jako kategoria najcenniejsza. Na drugim miejscu  były listy z urzędu czy instytucji do osoby prywatnej.              I wreszcie najniżej traktowana kategoria listy od  osoby prywatnej do osoby prywatnej. W tym ostatnim przypadku większość z listów traktowana była jako listy tzw. inspirowane.

        A listy inspirowane to takie, które były wysyłane na życzenie odbiorcy lub  nawet wysyłane „do samego siebie”.  Motywów takiego działania było wiele, a wśród nich chęć posiadania koperty z  danym znaczkiem lub znaczkami,  uzyskania  charakteru koperty ze znaczkami z pierwszego dnia obiegu, pozyskanie koperty z  fantazyjnym układem znaczków  lub z kompozycją znaczków. 

        Od wielu lat zawsze marzyłem o tym, żeby otrzymywane listy – poza miłą treścią – miały również piękne koperty,  a do tego były zaopatrzone w najładniejsze, najciekawsze, złożone w piękną  kompozycje, znaczki.  Wiele takich listów otrzymałem z zagranicy. Bardzo często inspirowałem moich korespondentów, sam wysyłając  starannie i ładnie komponowane koperty.  Czy tego rodzaju koperty  mogą być zaliczane do ciekawostek?

        Na kolejnych  reprodukcjach   znajdują się  koperty, które zawierały  listy i różnego rodzaju materiały potrzebne adresatowi, wysyłane poza granicę  i ofrankowane zgodnie z taryfą  z wykorzystaniem jednego  z najpiękniejszych znaczków „krakowskich”. Na  dwóch innych  kopertach  również  przykłady wykorzystania  znaczków Poczty Polskiej związanych z Krakowem.

 

Koperta nr 1

        Koloru białego, formatu B5 (160 x 230 mm)  wysłana z  listem do Francji  przesyłką poleconą priorytetową  o wadze 0,027 kg z UP Kraków 53, najprawdopodobniej 22 grudnia 2010 roku (nieczytelne stemple pocztowe). Dotarła do adresata 4 stycznia 2011 roku. Wobec  nieobecności adresata listonosz  pozostawił awizo do odbioru na poczcie w Rouen (HD Ville).  Przesyłka ofrankowana  5 znaczkami z bloku  (Fi. Blok 129 B)  wydanego przez Pocztę Polską w 2000 roku z okazji  przyznania Krakowowi zaszczytnego tytułu Europejskie Miasto  Kultury w 2000 roku. Autorem bloku i grawerem był Czesław Słania. Wartość znaczków  wynosi  8,75 zł. Opłata pocztowa za tego rodzaju list, według taryfy, wynosiła 8,30 zł.

 

Koperta nr 2

        Koloru szarego o wymiarach 175 x 250 mm  wysłana  z listem i materiałami do Francji przesyłka poleconą priorytetową o wadze 0,034 kg z UP Kraków 53  dnia 23 grudnia 2011 roku. Dotarła do adresata  również  4 stycznia 2011 roku. Adresat  również otrzymał  awizo. Przesyłka ofrankowana  trzema blokami „Europejskie Miasto Kultury”  ze znaczkami nieperforowanymi (Fi. Blok 129 A) oraz dwoma znaczkami ząbkowanymi z bloku (Fi. Blok 129 B) o łącznej wartości 8,75 zł.  Ówczesna taryfa za tego rodzaju list wynosiła 8,30 zł. 

 

Koperta nr 3

        Koperta koloru szarego o wymiarach 176 x 250 mm wysłana  z  Urzędu  Pocztowego Kraków 53 do osoby mieszkającej na Islandii w mieście Dalvik. Przesyłka priorytetowa polecona  ofrankowana  blokiem  Fi 151 wspólnej emisji Polski i Watykanu  zawierającym 4 znaczki  i 8 przywieszek w paskach poziomych upamiętniające   4 wizyty Ojca Świętego (dzisiaj   błogosławionego)  Jana Pawła II (1991, 1997, 1999, 2002). Łączna wartość  nominalna  bloku wynosi 5,00 zł. Uzupełnieniem frankatury są dwoma znaczki  Fi 4189 z  2007 roku  i Fi  4251 z 2008 roku  z podobiznami Jana Pawła II. Łączna wartość  naklejonych znaczków wynosi 8,75  zł. Opłata za tego rodzaju przesyłkę o wadze do 50 gramów  wynosiła według taryfy 8,30 zł.   

         List wysłany w dniu 01 maja 2011 w dniu beatyfikacji Jana Pawła II o czym świadczy datownik okrągły z UP 53, jedynej poczty czynnej w Krakowie  w dniu  1 maja. Osobliwością jest także  ostemplowanie znaczków  okolicznościowym datownikiem pocztowym (niestety z użyciem niewłaściwego tuszu) projektu znanego krakowskiego projektanta  datowników okolicznościowych  Stefana Poprawy. Na datowniku znalazł się dwuwierszowy  napis  „BEATYFIKACJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II / DROGA DO ŚWIĘTOŚCI”. W części ilustracyjnej  postać  z obrazu  Chrystusa Miłosiernego w  sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, zarysy  sanktuarium i portret Jana Pawła II.

        Przesyłka dotarła do adresata nie bez problemów. Dnia 4 maja 2011 roku  adresatka otrzymała zaproszenie do miejscowego Urzędu Cenzury w Dalvik dla sprawdzenia zawartości  koperty. Stempel cenzury widoczny po prawej w kolorze czerwonym. Ze względu na to, że adresatka wyraziła zgodę  na  otwarcie koperty bez jej udziału, cenzor odstąpił od  otwarcia koperty. Dotarła ona do rąk adresatki bez uszkodzeń (spisane według  informacji adresatki).

 

Koperta nr 4

        Koperta koloru szarego o wymiarach 170 x 250  wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 53 do Francji /Rouen/ o wadze przesyłki mieszczącej się w granicach 50 – 100 gramów (waga  nie wpisana  na kopercie) jako przesyłka priorytetowa i polecona. Wysłana została dnia  01 października 2008 roku. Ofrankowana dwoma  blokami Fi blok 179  wydanymi przez Pocztę Polską dla uczczenia 450 rocznicy utworzenia poczty polskiej. Na tle  panoramy Krakowa i Wawelu portrety króla Zygmunta Augusta i pierwszych dyrektorów poczty polskiej Prospera Propany i Sebastiana Montelupiego oraz na przywieszce  tekst ordynacji pocztowej. Wartość nominalna bloków wynosi 2 x  4,35 zł = 8,70 zł. Opłata za  przesyłkę  wynosiła według taryfy 9,30 zł. Doklejony został  znaczek wydany w 2002 roku z cyklu miasta polskie - Kraków  (Fi. 3806) z widokiem Katedry Wawelskiej i Lajkonika. Łączna wartość naklejonych znaczków wyniosła 10,80 zł.

        Francuski listonosz, dnia 8 października 2008 roku nie zastał adresata w domu wobec czego zostawił awizo do odbioru  listu na poczcie w HD Ville. List został odebrany dopiero  za kilka dni (po 15 października), o czym poinformował mnie adresat, narzekając na usługi poczty francuskiej. 

Prezes Klubu - dr inż. Jerzy Duda

Konkurs na najpiękniejszy znaczek serii "Europa"

             1 kwietnia ruszyła kolejna edycja konkursu na najpiękniejszy znaczek serii "Europa". Tegoroczna emisja, której tematem wiodącym jest „Wizyta” to zaproszenie do odwiedzenia kraju emitenta danego znaczka. Naszym faworytem, jest oczywiście przygotowany przez Pocztę Polską S.A. znaczek, który ukazuje atrakcyjność naszego kraju. Wykorzystanie w projekcie oznaczeń szlaków turystycznych, połączonych z symbolami z różnych dziedzin życia kulturalnego ukazuje, że Polska jest krajem, w którym każdy odwiedzający znajdzie coś dla siebie. Wszystkie znaczki zaprezentowane zostały na stronie internetowej PostEurop.

 

Zachęcamy wszystkich do głosowania, no i trzymamy kciuki!

Internetowy plebiscyt trwa do 10 czerwca 2012 roku.

A oto link gdzie można oddać swój głos : http://www.posteurop.org/europa2012

Wyniki ogłoszone zostaną 13 czerwca 2012 roku. 

 

Źródło: Poczta POLSKA S.A.