Czy wiesz, że...

Król Polski i Węgier na znaczkach Bułgarii.

        W 2014 roku minęła 570. rocznica bitwy pod WARNĄ, w której poległ królewicz Polski i Węgier, na polu bitwy w walce z TURKAMI, z tej to okazji poczta Bułgarii wydała bloczek jedno-znaczkowy, wartość nominalna 1.5 lewa, Mi:14,  na którym widzimy królewicza w pełnej zbroi na tle graficznie przedstawionej  bitwy. Bloczek wykonała Maja Czolakowa.

2
       Władysław III Warneńczyk, urodzony 31 października 1424 roku w Krakowie na Wawelu, król polski  i węgierski, poległ na polu bitwy pod Warną, w dniu10 listopadA 1444 roku, w walce z imperium  Turków Osmańskich [czy rzeczywiście poległ? - ciała nie odnaleziono], "pochowany" w Królewskiej Katedrze na Wawelu - Bazylice Metropolitalnej św Stanisława i św Wacława. Po gruntownej renowacji w latach 1895-1910, do  katedry wprowadzono szereg nowych dzieł sztuki, między innymi nagrobek-cenotaf króla Warneńczyka. Nagrobek wykonał artysta-rzeźbiarz Antoni Madeyski [1862-1939] w Rzymie w 1906 roku [wtajemniczeni twierdzą, że duch Warneńczyka nadal jest obecny i roztacza pozytywną energie wokół sarkofagu].
        Pierwsze znaczki przypominające dokonania królewicza Władysława ukazały się w Bułgarii w 1935 roku, w związku z poświęceniem nowo wybudowanego, na starym kurhanie w Warnie mauzoleum ku pamięci królewicza. Tu umieszczono fikcyjny sarkofag i odprawiono uroczysty "pochówek" [ciała nie odnaleziono, chociaż identyfikacja była prosta - twierdzili kronikarze, ponieważ królewicz miał sześc palców u jednej nogi]. Seria zawiera pięć znaczków, Mi:286-290,1 lewa  - Hunyadi , 2 lewa-królewicz na tronie [prawdopodobnie rysunek zaczerpnięty ze starej pieczęci?], 4 lewa - mauzoleum w Warnie, 7 lewa- portret Władysława w zbroi, według obrazu polskiego malarza i fotografika  Eljasza Radzikowskiego [1840-1905], 14 lewa- "Śmierć  Warneńczyka", grafika według polskiego malarza Michała  Borucińskiego [1885-1976]. Napisy na poszczególnych znaczkach  w językach: bułgarskim, polskim, węgierskim i łacińskim.

1

       W 1975 roku poczta w Bułgarii wprowadza w obieg serię znaczków: Historia Bułgarii [walki narodowo-wyzwoleńcze]. Seria zawiera sześć sztuk znaczków, Mi:2442-2447, na znaczku wartości 2 stotinki [Mi:2442] przedstawiono stylizowany rysunek króla Władysława III Warneńczyka w pełnej zbroi, na galopującym rumaku z grupą rycerzy. Napisy w języku bułgarskim "WLADISLAW III WARNENCZIK   1443-1444 ". Nie podano, ani daty wydania, ani projektanta.

1a

Źródło:
Zbigniew Święch - "Ostatni Krzyżowiec..."
Filatelista nr 1/2015


Józef Skop