Cracoviana...

       W dniu 30 czerwca 1966 roku poczta USA wprowadziła do obrotu pocztowego znaczek z okazji  jubileuszu 1000 lecia chrztu Polski. Na znaczku o wartości 5 centów, projektant umieścił na czerwonym  tle polskiego  orła w koronie, nad nim krzyż i stosowne napisy. Znaczek znalazł zastosowanie, poza jego wykorzystaniem pocztowym, do przygotowania  różnego rodzaju  walorów i upominków  filatelistycznych.
       Do upominków należy zaliczyć  zestaw kartek z nadrukowanymi herbami różnych miast Polski, w tym także Krakowa, z naklejonym znaczkiem za 5 c.  ostemplowanym  datownikiem (wirnikiem) pierwszego dnia obiegu.  Na kartce  pokazanej na reprodukcji  znalazł się herb Krakowa w  wieńcu i napisem w górnej części RP. Herb pokazany na kartce ma niewiele wspólnego ze współczesnym  herbem Krakowa. Łączy w sobie  elementy herbu z różnych okresów, a do tego elementy te są połączone  w sposób fantazyjny. Zastosowano niewłaściwe kolory, błędnie narysowana korona (zawsze była zamknięta), niewłaściwy  kształt  herbu itp.

1

    Do upominków zalicza się również ilustrowana koperta  ofrankowana opisanym znaczkiem za 5 centów  wydanym z okazji jubileuszu 1000 lecia chrztu Polski i ostemplowana wirnikiem pierwszego dnia obiegu w dniu 30  czerwca 1966 roku. Ilustrację pokazanej na reprodukcji koperty jest rysunek zabudowań Wawelu. Jest to fantazyjny rysunek z Basztą Sandomierską, Wieżą Złodziejską,  zabudowaniami dawnego  szpitala austriackiego i fragmentem wieży Katedry. Całość rysunku uzupełniona jest tekstem dotyczącym historii Wawelu  i komentarzem na temat  dziesięciu wieków chrześcijaństwa w Polsce. Poważne zastrzeżenia budzi jednak fragment tekstu znajdujący się  w dolnej części ilustracji i dotyczący Polski. Autorzy (The Aristocraft) w 1966 roku podali informacje z 1946 roku dotyczące liczby ludności  Polski (23 600 tyś) oraz powierzchnię kraju 124,642 km2. Ten „dziwny kraj” autorów o powierzchni bez co najmniej terytorium znanego w latach czterdziestych XX wieku jako  Ziemie Zachodnie, ma tylko  cztery główne miasta: Warszawę, Łódź, Kraków i Lublin.  Jak widać informacje na temat Polski do USA docierały z kilkudziesięcioletnim opóźnieniem. Kopertę można opatrzyć komentarzem „Nie pokazywać dzieciom”.

2

    W naszej zakładce „ciekawostki” reprodukowaliśmy i opisaliśmy już, dzięki p. Józefowi Skopowi, informacje o datowniku stosowanym podczas wystawy NORISPHILA zorganizowanej w 1984 roku w Norymberdze. Wystawy znaczków, kartek pocztowych i widokówek organizowane były  wspólnie  przez Norymbergę i Kraków. Na obecnie prezentowanej  fotografii  pokazujemy datownik stosowany z okazji kolejnej wystawy NORISPHILA   odbywającej się w dniach 20 – 21 września 1986 roku w Norymberdze.  Awers  całostki  zajmuje ilustracja przedstawiająca  fragment miasta Norymbergi, miejskie obiekty sportowe i  postać sportowca.

3

4

Jerzy Duda