Cracoviana...

Wzmianka o Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie na bloku Konga.
Demokratyczna Republika Konga wprowadziła do obiegu w 2006 roku kilka bloków w różnej formie wydawniczej pod jednym tytułem "Budowniczowie Pokoju na Świecie". W poczet budowniczych światowego ładu pokojowego zaliczono następujące osobistości: Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela i Albert Schweitzer. Na każdym bloku znajdują się poszczególne portrety wymienionych osób, kwiat orchidei (symbol: czystości, doskonałości, skromności i wdzięku), odpowiednie atrybuty, oraz charakterystyka danej osoby wyrażona w języku francuskim.

2


Blok ze znaczkiem wartości 60 FC prezentuje popiersie Jana Pawła II,kwiat orchidei,atrybut świętości (rzeźba "Pieta"), oraz tekst dotyczący skróconego życiorysu. Interesujący jest początek tekstu gdzie napis informuje o tym,że przyszły Papież Jan Paweł II studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w KRAKOWIE.


1

 
Oto skrócona treść tego tekstu:
"Jan Paweł II
Papież polski od 1968 do 2005 roku.
Po studiach w Wyższym Seminarium w Krakowie, Karol Wojtyła zamieszkał w tym mieście, od 1946 roku wyświęcony na kapłana wspina się po szczeblach hierarchii kościelnej, jako biskup pomocniczy, arcybiskup, kardynał i wreszcie po śmierci Jana Pawła I wybrany  na papieża 16 października 1978 roku. Stał się celem zamachu na Placu Świętego Piotra w 1981 roku, powrócił do dawnych obowiązków  duszpasterskich takich jak: pielgrzymki, spotkania z młodzieżą, wzmacnia dialog z innymi religiami, w tym celu zwołuje ekumeniczne spotkanie w Asyżu w 1986 roku,   podczas pielgrzymek, przypomina o wartościach chrześcijańskich takich jak: równość  i sprawiedliwość społeczna. Odegrał ważną rolę w upadku podstaw komunizmu w krajach Europy Wschodniej, zwolennik zaangażowania społeczeństwa  obywatelskiego w kościele, głośno wyraża wartości tradycyjne w rodzinie,małżeństwie...
Umiera w sobotę 2 kwietnia o godzinie 21:37 po dwóch długich dniach agonii."
 
****************

16.04.2015. Poczta Białorusi wprowadziła do obiegu blok wartości 20000 białoruskich rubli w dwóch wersjach wydawniczych (specjalnej i zwykłej), do bloku wykonano ozdobny datownik oraz kopertę FDC. Projekt tych walorów wykonał artysta plastyk Iwan Lukin, nakład bloków specjalnych wynosi 15000 sztuk, ile zwykłych nie podano. Inspiracją do wydania walorów filatelistycznych była "525.rocznica urodzin Franciszka Skaryny", drukarza, humanisty...

 
3  
 
4


Koperta nawiązuje do wydanych w 1997 roku serii znaczków (Skaryna na tle średniowiecznych miast). W części ilustrowanej koperty widzimy czarny nadruk ryciny w formie pieczęci, na której znajdują się białoruskie napisy cyrylicą, ozdobniki,herb oraz średniowieczne miasta, w których przebywał,  Praga, Wilno, Połock i KRAKÓW. Miasta na rycinie zostały zaczerpnięte z drzeworytu "Norymberskiej Kroniki Świata", z 1493 roku V.Hartmanna Schedla.

 
Józef SKOP