Cracoviana....

Kalendarium wydarzeń: W dniu 17 kwietnia 2007 roku prezydent UEFA ogłosił,że Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej"EURO 2012" odbędą się na Ukrainie i Polsce. 14 grudnia 2009 roku prezydent UEFA M.Platini w Kijowie prezentuje logo mistrzostw, projektu portugalskiego grafika Heldera Pombinho (wygrał konkurs na logo). Zarządy pocztowe obu państw przystąpiły do planowania i projektów walorów filatelistycznych,jednak szybko się okazało, że logo jest własnością UEFA i za prezentację tego firmowego znaku w celach komercyjnych trzeba zasilić konto UEFA - dość dużą sumą pieniędzy, w związku z tym Poczta Polska ograniczyła się do wydania czerech znaczków z nowo wybudowanymi stadionami.

Poczta Ukrainy wydała już w 2010 roku znaczek i osiem kartek pocztowych,po cztery dla obu krajów, na których znajdują się ukraińskie i polskie miasta organizatorzy finałów, kartki - kuriozum, ponieważ mają nadrukowany znak opłaty bez wartości nominalnej, z tego co mi się udało ustalić - był to kamuflaż na użytek UEFA, niby znaku opłaty nie ma, a znak opłaty jest? Przy zakupie kartek doliczano cenę kosztu produkcji kartki i opłatę za "znaczek" według taryfy krajowej, ekonomicznej, w części ilustrowanej znajdują się panoramy miast, między innymi: Warszawy, Wrocławia, Poznania i Krakowa. Decyzją władzy zmieniono lokalizację z Krakowa na Gdańsk, tłumaczono to tym, że należy propagować nowe stadiony, natomiast Kraków gościł drużyny piłkarskie: Anglii, Holandii i Włoch, które zorganizowały sobie bazy treningowe w naszym mieście.

1

Kartka Pocztowa: Nadrukowany znak opłaty,na znaku: Herby Krakowa, Ukrainy, logo" Euro 2012", napis w języku ukraińskim: KPAKIB - KRAKÓW, 2010. W części ilustrowanej: Panorama Krakowa widziana okiem kamery z wysokości  tarasu widokowego wieży Ratuszowej, skierowanej w kierunku wzgórza  wawelskiego. Podążając wzrokiem w kierunku wschodnim - widzimy: Dach i wieżyczki klasztoru Franciszkanów przy placu Wszystkich Świętych, fragmenty dachów i ścian pobliskich kamieniczek, kościoły przy ulicy Grodzkiej, szczególnie kopułę kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wieżyczki kościoła Św. Andrzeja, wieżyczki Arcybiskupiego Seminarium Duchownego przy ulicy Podzamcze 8 i oto na Wawelu wyeksponowany zamek królewski, katedra, poszczególne budowle, górne fragmenty baszty Senatorskiej i Sandomierskiej. Napis w języku ukraińskim:KPAKIB - KRAKÓW. Sygnatura: "Konkord" 2010. zam. nakład 150 szt.

Józef SKOP

Walory związane z Ołtarzem Wita Stwosza cd....

               Oczekując na włączenie się naszych internautów  i członków Klubu do akcji poświęconej uświetnieniu rocznicy powrotu Ołtarza Wita Stwosza do Krakowa, prezentujemy kolejną całość ofrankowaną dwoma znaczkami w tym znaczkiem z widokiem Ołtarza wydanym w 1933 roku z okazji 400. rocznicy śmierci Wita Stwosza (Fi 261). Przesyłka listowa, polecona o numerze 179 nadana została w urzędzie pocztowym miasta Gołańcz  leżącym w powiecie wągrowickim w Wielkopolsce w dniu 14.04.1935 roku. Gołańcz to stare miasto, prawa miejskie otrzymało w 1399 roku. W okresie międzywojennym Gołańcz wchodziła w skład powiatu wągrowieckiego i liczyła 1400 mieszkańców w tym 100 Niemców i 25 Żydów. W 1907 roku wybudowany został dworzec kolejowy. Miasto zaopatrzone było w pocztę, szkołę podstawową, posterunek policji, bank i aptekę. Przesyłka adresowana była do Szwajcarii do miasta Ibach (miasto o takiej samej nazwie znajduje się w Niemczech niedaleko granicy ze Szwajcarią) leżące w kantonie Schwytz. Przesyłka dotarła do adresata 18.IV.1935 roku, a więc po 4 dniach od wysłania. Przesyłka ofrankowa dwoma znaczkami (drugi znaczek Fi. 254) o łącznej wartości 1,0 zł zgodnie z taryfą.

150616

Jerzy Duda

Cracoviana....

            Na  fotografii  pokazana jest  niezwykła kartka pocztowa  wydana z okazji rocznicy  tysiąclecia  chrztu Polski na której  w części ilustracyjnej znalazł się widok fragmentu  zabudowy Wawelu z wieżami Katedry św. Wacława i św. Stanisława, górny obrazek  po lewej stronie. Na pozostałych obrazkach są: widok pomnika księcia Mieszka I i króla Bolesława Chrobrego znajdującego się w Poznaniu;  wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej oraz fotografia  papieża Jana Pawła VI z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. W środkowej części  jest  rysunek  Godła Rzeczypospolitej (Herbu Polski)  według wzoru z 1927 roku (bez uwzględnienia kolorów) oraz napis w języku polskim – 966 TYSIĄCLECIE  - 1966 – CHRZTU  NARODU  POLSKIEGO. Ilustracje uzupełnia znaczek wydany przez pocztę USA z okazji Millenium  skasowany  frankaturą mechaniczną pierwszego dnia obiegu  stosowaną w Waszyngtonie 30 lipca 1966 roku.
           Kartka została wydana przez Polską Misję w Zambii w Afryce (Lusaca Mission Service Inc.) mającą swoje przedstawicielstwo w Chicago. Karta po stronie adresowej  zaopatrzona jest w następujący napis: „Tysiącletnią spuścizną  wiary  uszlachetniliśmy duszę Narodu. Ale bogactwo wiary jest jak prężny kwas, lub jak wiosenny pęd życia; musi fermentować, kwitnąć i owocować. I dlatego jesteśmy w Zambii, aby życie nieść nadprzyrodzone tym, co dotąd siedzą w ciemnościach i zacofaniu."

skan779

* * *

          W naszej klubowej serii całości ofrankowanych znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską z motywami zaczerpniętymi z ołtarza Wita Stwosza, z bazyliki Mariackiej w Krakowie prezentujemy kolejna  skan przesyłki, listu prywatnego, wysłanej  dnia 25 czerwca 1935 roku z urzędu pocztowego Warszawa 2 do Gródka Jagiellońskiego w Małopolsce Wschodniej (miasto leży 33 km od Lwowa. W II Rzeczpospolitej miasto powiatowe w województwie lwowskim. Miejsce śmierci króla Władysława Jagiełły) 
Przesyłka listowa ofrankowana jest znaczkiem wydania przedrukowego (Fi 270 III) o wartości 25/80 gr., zgodnie z taryfą ( fot.1). Znaczek skasowany jest datownikiem mechanicznym (wirnikiem), wg katalogu Myslickiego nr 35 115 z cytatem z Józefa Piłsudskiego: "Są ludzie i są prace  ludzkie tak silne i tak potężne, że śmierć  przezwyciężają i obcują między nami" (odbitka datownika we właściwym układzie jest na fot. 2).
        Cytat został wykorzystany do napisu na kamieniu  ustawionym w Zułowie, miejscu urodzenia Marszałka, na którym znalazł się również wizerunek orła legionowego i mottem: ”Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek”. Kamień został zamontowany 16 listopada 2006 roku. Napisy są w języku polskim i litewskim.

skan780

skan781

Jerzy DUDA

Przykłady współpracy bliźniaczych miast Norymberga - Kraków

          W październiku 1988 roku w Norymberdze odbyło się Sympozjum poświęcone tematowi "ESPERANTO i Filatelistyka", z tej okazji na  uniwersalnej kartce pocztowej, wartości nominalnej 60 Pfennig, nadrukowano reprodukcje propagandowych nalepek i tekst w języku niemieckim, natomiast urząd pocztowy NORYMBERGA 51 w tych dniach stosował pamiątkowy datownik o treści: Miasta Bliźniacze.8500.Norymberga - Kraków/Sympozjum Esperanto i Filatelistyka/10.88.10, ponadto rysunki: pięcioramienna gwiazda - symbol Esperanta, historyczna budowla w Norymberdze, oraz Brama Floriańska w Krakowie. 

fiery41666

          Nawiązując do prezentowanych walorów filatelistycznych [Zbiorowa fotografia Esperantystów pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Krakowie i  powołania U E A  przez pana Hektora Hodlera] dodam, że podczas trwania kongresu w Krakowie w 1912 roku stosowany był na austriackich kartkach pocztowych i listach dodatkowy stempel w spół pocztowy?, odciskany w kolorze zielonym dwu obrączkowy z mostkiem  o treści: KONGRESO ESPERANTISTA. KRAKÓW, zmienna data: 16.VIII.1912. Ponadto uczestnicy kongresu mogli zakupić pamiątkowe monety srebrne 1 i 2 Spesmilo - na rewersie monety popiersie L.Zamenhofa i daty, na awersie herb Esperatystów i nominał Sm -  symbol Spesmilo. Monety zostały wybite z okazji 25.rocznicy istnienia Esperanta w mennicy szwajcarskiej.  
          Esperanto - sztuczny język międzynarodowy pomysłu warszawskiego lekarza - okulisty, urodzonego w Białymstoku - oznacza tego, który ma nadzieję, mający nadzieję. Ideą Esperanta było motto "Jeden świat, jeden język, jeden pieniądz". Założenia były szczytne, dzisiaj możemy stwierdzić, że pomysł był utopią. Obydwie wojny światowe, oraz późniejsze stosunki polityczne całkowicie zahamowały szlachetne idee. Obecnie organizacja esperancka skupia wyznawców z około 120 państw, a siedziba U E A znajduje się w Rotterdamie - Holandia. Aktyw wydaje: periodyki naukowe, biuletyny, prasę, literaturę, prowadzi naukę języka, organizuje coroczne kongresy połączone z turystyką. W tym roku "101 Kongres  Esperantystów" odbędzie się w NITRZE na Słowacji w dniach od 23 - 30 lipca 2016 roku.

Józef SKOP

Teksty źródłowe:
"Esperanto"-miesięcznik,1971, numer[4]
Hans Jankowski - "Esperanto mono 2014", "Esperanta Bulteno".


P.s. Od Administratora: 
Przypominam, że Norymberga jest miastem "bliźniaczym" Krakowa, patrz:
http://www.cracoviana.org/index.php/ciekawostki/356-wit-stwoszciek02222

Cracoviana...

           Na fot.1 (a, b) pokazane są awers i rewers kartki korespondencyjnej  wydanej zapewne przed 1905 rokiem, niesygnowanej   także bez podania wydawcy. Obrazek na awersie kartki jest podpisany w języku polskim z podaniem miejscowości (Kraków) i  miejscem na wpisanie daty wysyłki i przedstawia herby w szczycie Skarbca na Wawelu.

            Obrazek na awersie jest kolorowaną kopią fotografii wykonanej przez Zakład Fotograficzny „Ignacy Krieger” w okresie pomiędzy 1875 a 1898 rokiem. Fotografia przedstawia  kamienne tarcze z herbami w blendach znajdujące się  na wschodnim szczycie budynku skarbca katedry na Wawelu. Pośrodku w górze jest Orzeł Biały, niżej jest powtórzony Orzeł Biały z insygniami biskupimi, a pod nim herb Nieczuja. Po lewej stronie jest przedstawiony herb Odrowąż, a po prawej herb Półkozic. (wg Katalogu zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności).

skan611a
fot.1a

            Ciekawostką jest rewers opisanej kartki. Na rewersie napisy  drukowane „kartka korespondencyjna” w 5 językach (w tym po polsku), długie liniatury na adres oraz  pieczęć  odbita w kolorze czerwonym  z napisem K.u.K BRIGADE - w dolnej części - VERPFL. KOLONNE 100. Pieczęć wskazuje na użycie jej w czasie pierwszej wojny światowej. Prosimy internautów o rozszyfrowanie  zarówno kartki korespondencyjnej jak i pieczęci.

skan611b
fot.1b

          Na kolejnej fotografii  widokówka wydana   na przełomie XIX i XX wieku  przez Salon Malarzy Polskich i drukowana w firmie „Akropol” w Krakowie. Przedstawia reprodukcje  obrazu Jana Matejki  wykonanego w 1889 roku pt. "Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce", który to obraz otwierał cykl obrazów „Dzieje cywilizacji w Polsce”.  Na obrazie  głównymi  postaciami są m. in. ;  książe Mieszko I, wsparty o krzyż, św. Wojciech, którzy chrzci Ścibora, młodszego brata  Mieszak I oraz Dobrawa.  Fragment obrazu wykorzystany został do znaczka wydanego w formie bloczka przez Pocztę Polską S.A  z okazji jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Jeśli przyjrzeć się dobrze widokówce to można zauważyć w jej górnej części dziwne plamy różniące się kolorem od tła. Jest to albo błąd w produkcji widokówki lub było to uszkodzenie obrazu (?). Czekamy na opinie specjalistów.

612

                                            Jerzy Duda