Znaczek personalizowany

Poniżej prezentuję znaczek personalizowany z przywieszką Klubu Cracoviana. Wszystkich chętnych do jego nabycia proszę o kontakt z Zarządem Klubu.

 

 

Administrator

Kolejna lekcja z cyklu „Pół godziny filatelistyki w szkole”

- w klasie IV b  Państwowej  Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej  I Stopnia  imienia Ignacego Paderewskiego  w Krakowie.                          

            W  drugiej połowie  roku szkolnego  2012/ 2013  czyli od lutego – czerwca 2013 roku Klub Cracoviana wspólnie z  Dyrekcją Szkoły  przewidział  jeszcze  trzy spotkania z cyklu  „Pół godziny filatelistyki w szkole” z  uczniami klasy IV b  z możliwością  zorganizowania  dodatkowego spotkania z  klasą V.

            W dniu 25 lutego, na pierwszej lekcji  wychowawczej  zorganizowane zostało kolejne  spotkanie  uczniów z  dr. Jerzym Dudą, który  prowadził zajęcia na  temat: Filatelistyka to nie tylko znaczki pocztowe. O kopertach i  kartkach  pocztowych. W programie  spotkania  znalazły się  informacje na temat  dziejów koperty, jej   rodzajów i zastosowania, a także produkcji zarówno ręcznej jak i przy użyciu maszyn. Druga część lekcji  poświęcona była kartce pocztowej, jej historii, rodzajom w ujęciu historycznym oraz współczesnej  ofercie Poczty Polskiej w  zakresie kartek pocztowych.

            Uczniowie mieli okazję obejrzeć różne rodzaje,  typy kopert, ich  wielkości, zapoznać się z charakterystyką kopert  i ich elementami, poznać szablony wybranych rodzajów kopert służące do ich ręcznej produkcji. Prowadzący lekcję  zaprezentował  również  bogatą  kolekcję kartek pocztowych od  najstarszych do współcześnie wydawanych z opisem ich  treści  graficznej. 

            Uczniowie  brali czynny udział w lekcji prezentując np.  sposoby otwierania kopert (od powszechnie stosowanego rozrywania kopert i ich niszczenia do  starannego otwierania przy użyciu nożyczek lub nożyków do otwierania), a także odpowiadając na pytania i włączając się  do dyskusji.

            W lekcji uczestniczyły, po raz kolejny, przedstawicielki  Poczty Polskiej SA, Regionalnego Działu Filatelistyki i Handlu w osobach pp. Sabiny Głogowskiej i Edyty  Wesołowskiej. Dzięki inicjatywie obu Pań i przychylnej decyzji Poczty Polskiej wszyscy uczniowie otrzymali, w nagrodę za właściwe odpowiedzi na pytania przygotowane przez prowadzącego, arkusiki  wydane przez Pocztę Polska z okazji XXVIII Olimpiady  w Atenach w 2004 roku. Dzieci z aplauzem przyjęły podarunek, który bardzo się podobał i stanowił świetną pamiątkę z kolejnej lekcji „Pół godziny filatelistyki w szkole”.

            Kolejna lekcja z tego cyklu, także na prośbę  moją i wszystkich uczniów, odbędzie się w końcu marca, a jej roboczy tytuł będzie brzmiał „Znaczki na kopertach, także „całości" i co z nich  wynika”. 

            Załączone fotografie niech świadczą o zadowoleniu i radości uczniów, jakie  sprawiają im lekcje o filatelistyce.

   

 Lidia Florek 
Wychowawczyni klasy IV b

Przedświąteczne lekcje z cyklu „pół godziny filatelistyki w szkole”

            W ramach cyklu zajęć pod tytułem „pól godziny filatelistyki w szkole” w dniu 3 grudnia 2012 roku przeprowadzona została prelekcja pod tytułem „Historia znaczka pocztowego” dla wszystkich klas IV (trzy klasy – łącznie ponad 60 uczniów i uczennic) Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Krakowie. Prowadzący lekcje Jerzy Duda zaprezentował w skrócie historię poczty oraz kolejne etapy dochodzenia do wprowadzenia znaczka jako podstawowej działalności w reformowaniu poczty. Wykorzystanie multimedialnego materiału poglądowego z interesującymi ilustracjami były wysoko ocenione przez uczniów wszystkich klas czwartych.

            W tej samej szkole w dniu 10 grudnia 2012 roku, w klasie IV b odbyła się ostatnia w 2012 roku ( kolejna 4. ) lekcja na temat kolekcjonowania znaczków pocztowych. Lekcje prowadzone są z inicjatywy Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”. Tym razem lekcja dotyczyła katalogów znaczków i posługiwania się nimi. Prowadzący lekcję Jerzy Duda zaprezentował współczesne katalogi SCOTT, Michel, Yvert & Telier oraz katalog znaczków polskich wydawany przez firmę Fischer. Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali katalogi i reprodukowane w nich znaczki oraz wysłuchali informacji o tym jakie informacje zawarte są w katalogach ( podstawowe informacje z katalogów prezentowane były na planszach), jak należy korzystać z katalogów i o czym warto wiedzieć posługując się katalogiem. Po części informacyjnej nastąpiła część praktyczna polegająca na wyszukiwaniu znaczków wydanych przez Pocztę Polską w katalogu Fischera. Każda grupa uczniów otrzymała pakiet ze znaczkami oraz katalog, a zadaniem ich było odnalezienie wybranych znaczków z podaniem numeru katalogowego i dodatkowych informacji o znaczkach odczytanych z katalogu.

            Na zakończenie lekcji odbyło się wręczenie upominków ufundowanych przez Pocztę Polską S.A Regionalny Oddział Handlu i Filatelistyki w Krakowie dla uczniów i uczennic, które wysłały kartki do Klubu „Cracoviana” z opisem znaczków (odrobienie „zadania” z poprzedniej lekcji). Klub otrzymał 6 kartek zawierających piękne opisy wybranych znaczków. Kartki z opisami reprodukujemy poniżej.

Nagrody otrzymali:
Wiktoria Parnham, Hania Edelmuller, Wahid Ben Khalfa, Julia Krane, Julia Laskowska i Zuzia Siwek. Wręczenia upominków w postaci podstawowych zestawów młodego filatelisty oraz Katalogów znaczków polskich Fischera 2012, dokonały pp. Edyta Wesołowska przedstawicielka Poczty Polskiej S.A ROHiF oraz Lidia Florek, wychowawczyni klasy, w obecności prezesa Klubu.

            Kolejne spotkanie z klasą IV b na temat kolekcjonowania znaczków pocztowych odbędzie się dopiero w roku 2013. Wobec zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku złożono sobie tradycyjne życzenia.

 

                                                                                                 Lidia Florek
Wychowawczyni klasy IV b

Jerzy Duda
               Klub „Cracoviana”

Kolejna lekcja w ramach akcji „pół godziny filatelistyki w szkole”.

          Kolejna lekcja w ramach akcji „pół godziny filatelistyki w szkole” w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie.

            W obecnej klasie IV b OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, odbyła się w dniu 19 listopada kolejna lekcja na temat spraw związanych z kolekcjonowaniem znaczków pocztowych w ramach cyklu zaproponowanego przez Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana”.

Dzieci z klasy IV b miały już pierwsze lekcje filatelistyki w poprzednim roku szkolnym. Odbyły się one w dniach  27 stycznia, 18 kwietnia i 19 czerwca 2011 roku. Na tych zajęciach  uczniowie zostali zapoznani  z podstawowymi  wiadomościami  o znaczku, kartce pocztowej oraz  poczcie. Sprawozdanie z odbytych lekcji znajdują się na stronie internetowej Klubu „Cracoviana” www.cracoviana.org .

            Zarówno lekcje planowane w 2012 r. jak i najbliższa lekcja, poprzedzona została przygotowaniem przez Jerzego Dudę krótkiego programu oraz rozmowami z dyrektorem szkoły p. Bogdanem Piznalem oraz wychowawczynią klasy p. Lidią Florek, a także przedstawicielkami Poczty Polskiej SA, Regionalnym Działem Filatelistyki i Handlu w Krakowie w osobach Kierowniczki Działu p. Sabiny Głogowskiej oraz Edyty Wesołowskiej (fot. 7).

W programie lekcji z 19 XI. 2012 przewidziano:

  1. Przypomnienie z wcześniejszych lekcji; co to jest znaczek pocztowy, co to jest znak pocztowy, charakterystycznych cech znaczka pocztowego, informacji jakie znajdują się na znaczku, rysunku znaczka i jego możliwej tematyki, muzyki jako motywu znaczków (przypomnienie tematów muzycznych na znaczkach pocztowych.)

Powtórka tematu miała charakter prelekcji multimedialnej, bowiem wcześniejsze lekcje są nagrane na płytach CD.

  1. Kolejne lekcje będą dotyczyły omówienia podstawowego warsztatu kolekcjonera znaczków pocztowych. Lekcje będą prowadzone w formie warsztatów czyli z pełnym zaangażowaniem dzieci.

a/ lekcja czwarta obejmowała omówienie, zaprezentowanie i wspólną pracę z dziećmi spraw dotyczących:

   - form przechowywania znaczków, sposobów ich układania i zabezpieczania przed uszkodzeniem lub zniszczeniem        

  • Albumy i ich rodzaje, klasery, wkładniki, zalety i sposobu użytkowania, hawidy (pokaz wybranych egzemplarzy)
  • pęsetki (pincetki), rodzaje, posługiwanie się nimi
  • szkła powiększające, lupy, ich rodzaje, posługiwanie się, wykorzystywanie

           - wstępnych oględzin i ocen parametrów znaczków w tym dotyczących m. in;

  • ząbkowania (ząbkomierze - co to jest, do czego służy, rodzaje, posługiwanie się i praktyczne wykorzystywanie)
  • rodzaju papieru - fluorescencyjny i zwykły (wykorzystanie lampy ultrafioletowej, do czego służy, posługiwanie się)
  • znaków wodnych (miseczka do wywoływania znaków wodnych – co to jest, do czego służy i jak praktycznie z niej korzystać)

W lekcji uczestniczyło 19 uczniów i uczennic (5 nieobecnych). Obecne były również przedstawicielki Poczty Polskiej SA, Regionalnego Działu Filatelistyki i Handlu w Krakowie pp. Sabina Głogowska i Edyta Wesołowska. Panie zostały gorąco przyjęte przez uczennice i uczniów, a także przez p. wychowawczynię, bowiem dzięki ich staraniom, dzieci otrzymały do dyspozycji niezwykle cenne upominki od Poczty Polskie SA w postaci podstawowego zestawu dla początkującego filatelisty w tym: pęsetki, lupy, ząbkomierza oraz klasera. Dodatkowo Klub „Cracoviana” zakupił z własnych funduszy zamykane plastykowe opakowania na te zestawy (fot. 1) oraz komplety znaczków. Materiały te będą przekazywane na własność dzieciom szczególnie zainteresowanym kolekcjonowaniem znaczków. Do czasu przekazania ich, zostały zdeponowane w klasowej szafie z możliwością wykorzystania przez dzieci na lekcjach wychowawczych.

          Uczniowie bardzo żywo reagowali na prezentowane przez prowadzącego lekcję Jerzego Dudę przyrządy kolekcjonera znaczków w tym, podświetlane lupy różnego typu, formatu i wielkości, także ciekawość wzbudziły dawne albumy i nowe ich rozwiązania jak również wkładniki oraz hawidy. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz lampy emitującej światło ultrafioletowe oraz oglądanie znaczków drukowanych na papierach „świecących” i nieświecących”. Dzieci były aktywne, odpowiadały poprawnie na pytania i widać było ich emocjonalne zaangażowanie.

           Na zakończenie zajęć zaproponowano uczniom, chcącym uczestniczyć w zabawie, ”zadanie domowe”. Tematem zadania jest opisanie wybranego znaczka i znalezienie możliwie największej liczby szczegółów na jego rysunku. Do wyboru dzieci miały trzy znaczki ze słynnej serii „historyczne miasta polskie” wydanej przez Pocztę Polską w 1960 roku projektowanej przez Witolda Chomicza, a mianowicie znaczki przedstawiające widoki Gniezna, Krakowa i Warszawy (do wyboru). Opisy mają zostać przygotowane na kartkach pocztowych, przekazanych przez Klub „Cracoviana”, i przesłane na adres Klubu. Najlepsze prace będą nagradzane i pokazane na stronie internetowej.      

              Na zakończenie lekcji, trwającej ponad jedną godzinę, zostało wykonane wspólne zdjęcie (fot. 2).

            Po lekcji przedstawicielki Poczty Polskiej SA z Krakowa i prowadzący zajęcia zostali przyjęci przez p. Dyrektora szkoły, który podziękował za cenne upominki, prosił o kontynuowanie lekcji oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy Pocztą Polską SA, Klubem „Cracoviana” i Szkołą oraz rozszerzenie formy działania na inne klasy.

            W dniu 23 listopada 2012 roku odbyła się krótka lekcja dodatkowa, w czasie której uczniowie mieli okazję praktycznego posługiwania się ząbkomierzem.(fot. 3, 4, 5 i 6) Posługiwanie się nim sprawiło dzieciom nieco kłopotu i warto do tego urządzenia i pomiaru wrócić na chwilę podczas kolejnej lekcji. W trakcie lekcji , zostały obszerniej omówione sprawy związane z odrobieniem „zadania domowego” z uzupełnieniem informacji o nowej możliwości jego realizacji.

Następna lekcja została zaplanowana na 3 grudnia 2012 roku.  

 

 

                                            Lidia Florek
Wychowawczyni klasy IV b

Jerzy Duda
               Klub „Cracoviana”

Informacja

cracoviana odznaka       

Informujemy Koleżanki i Kolegów, że legitymacje członkowskie oraz odznaka klubowa, którą prezentujemy (przykładowo) jest do odbioru na ustalonych podczas Walnego Zgromadzenia warunkach u pana
Andrzeja KANADYSA
(telefon kontaktowy 889 334 806).

 

 

Zarząd