Przedświąteczne lekcje z cyklu „pół godziny filatelistyki w szkole”

            W ramach cyklu zajęć pod tytułem „pól godziny filatelistyki w szkole” w dniu 3 grudnia 2012 roku przeprowadzona została prelekcja pod tytułem „Historia znaczka pocztowego” dla wszystkich klas IV (trzy klasy – łącznie ponad 60 uczniów i uczennic) Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Krakowie. Prowadzący lekcje Jerzy Duda zaprezentował w skrócie historię poczty oraz kolejne etapy dochodzenia do wprowadzenia znaczka jako podstawowej działalności w reformowaniu poczty. Wykorzystanie multimedialnego materiału poglądowego z interesującymi ilustracjami były wysoko ocenione przez uczniów wszystkich klas czwartych.

            W tej samej szkole w dniu 10 grudnia 2012 roku, w klasie IV b odbyła się ostatnia w 2012 roku ( kolejna 4. ) lekcja na temat kolekcjonowania znaczków pocztowych. Lekcje prowadzone są z inicjatywy Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”. Tym razem lekcja dotyczyła katalogów znaczków i posługiwania się nimi. Prowadzący lekcję Jerzy Duda zaprezentował współczesne katalogi SCOTT, Michel, Yvert & Telier oraz katalog znaczków polskich wydawany przez firmę Fischer. Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali katalogi i reprodukowane w nich znaczki oraz wysłuchali informacji o tym jakie informacje zawarte są w katalogach ( podstawowe informacje z katalogów prezentowane były na planszach), jak należy korzystać z katalogów i o czym warto wiedzieć posługując się katalogiem. Po części informacyjnej nastąpiła część praktyczna polegająca na wyszukiwaniu znaczków wydanych przez Pocztę Polską w katalogu Fischera. Każda grupa uczniów otrzymała pakiet ze znaczkami oraz katalog, a zadaniem ich było odnalezienie wybranych znaczków z podaniem numeru katalogowego i dodatkowych informacji o znaczkach odczytanych z katalogu.

            Na zakończenie lekcji odbyło się wręczenie upominków ufundowanych przez Pocztę Polską S.A Regionalny Oddział Handlu i Filatelistyki w Krakowie dla uczniów i uczennic, które wysłały kartki do Klubu „Cracoviana” z opisem znaczków (odrobienie „zadania” z poprzedniej lekcji). Klub otrzymał 6 kartek zawierających piękne opisy wybranych znaczków. Kartki z opisami reprodukujemy poniżej.

Nagrody otrzymali:
Wiktoria Parnham, Hania Edelmuller, Wahid Ben Khalfa, Julia Krane, Julia Laskowska i Zuzia Siwek. Wręczenia upominków w postaci podstawowych zestawów młodego filatelisty oraz Katalogów znaczków polskich Fischera 2012, dokonały pp. Edyta Wesołowska przedstawicielka Poczty Polskiej S.A ROHiF oraz Lidia Florek, wychowawczyni klasy, w obecności prezesa Klubu.

            Kolejne spotkanie z klasą IV b na temat kolekcjonowania znaczków pocztowych odbędzie się dopiero w roku 2013. Wobec zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku złożono sobie tradycyjne życzenia.

 

                                                                                                 Lidia Florek
Wychowawczyni klasy IV b

Jerzy Duda
               Klub „Cracoviana”