Kolejna lekcja z cyklu „Pół godziny filatelistyki w szkole”

- w klasie IV b  Państwowej  Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej  I Stopnia  imienia Ignacego Paderewskiego  w Krakowie.                          

            W  drugiej połowie  roku szkolnego  2012/ 2013  czyli od lutego – czerwca 2013 roku Klub Cracoviana wspólnie z  Dyrekcją Szkoły  przewidział  jeszcze  trzy spotkania z cyklu  „Pół godziny filatelistyki w szkole” z  uczniami klasy IV b  z możliwością  zorganizowania  dodatkowego spotkania z  klasą V.

            W dniu 25 lutego, na pierwszej lekcji  wychowawczej  zorganizowane zostało kolejne  spotkanie  uczniów z  dr. Jerzym Dudą, który  prowadził zajęcia na  temat: Filatelistyka to nie tylko znaczki pocztowe. O kopertach i  kartkach  pocztowych. W programie  spotkania  znalazły się  informacje na temat  dziejów koperty, jej   rodzajów i zastosowania, a także produkcji zarówno ręcznej jak i przy użyciu maszyn. Druga część lekcji  poświęcona była kartce pocztowej, jej historii, rodzajom w ujęciu historycznym oraz współczesnej  ofercie Poczty Polskiej w  zakresie kartek pocztowych.

            Uczniowie mieli okazję obejrzeć różne rodzaje,  typy kopert, ich  wielkości, zapoznać się z charakterystyką kopert  i ich elementami, poznać szablony wybranych rodzajów kopert służące do ich ręcznej produkcji. Prowadzący lekcję  zaprezentował  również  bogatą  kolekcję kartek pocztowych od  najstarszych do współcześnie wydawanych z opisem ich  treści  graficznej. 

            Uczniowie  brali czynny udział w lekcji prezentując np.  sposoby otwierania kopert (od powszechnie stosowanego rozrywania kopert i ich niszczenia do  starannego otwierania przy użyciu nożyczek lub nożyków do otwierania), a także odpowiadając na pytania i włączając się  do dyskusji.

            W lekcji uczestniczyły, po raz kolejny, przedstawicielki  Poczty Polskiej SA, Regionalnego Działu Filatelistyki i Handlu w osobach pp. Sabiny Głogowskiej i Edyty  Wesołowskiej. Dzięki inicjatywie obu Pań i przychylnej decyzji Poczty Polskiej wszyscy uczniowie otrzymali, w nagrodę za właściwe odpowiedzi na pytania przygotowane przez prowadzącego, arkusiki  wydane przez Pocztę Polska z okazji XXVIII Olimpiady  w Atenach w 2004 roku. Dzieci z aplauzem przyjęły podarunek, który bardzo się podobał i stanowił świetną pamiątkę z kolejnej lekcji „Pół godziny filatelistyki w szkole”.

            Kolejna lekcja z tego cyklu, także na prośbę  moją i wszystkich uczniów, odbędzie się w końcu marca, a jej roboczy tytuł będzie brzmiał „Znaczki na kopertach, także „całości" i co z nich  wynika”. 

            Załączone fotografie niech świadczą o zadowoleniu i radości uczniów, jakie  sprawiają im lekcje o filatelistyce.

   

 Lidia Florek 
Wychowawczyni klasy IV b