Kolejna lekcja w ramach akcji „pół godziny filatelistyki w szkole”.

          Kolejna lekcja w ramach akcji „pół godziny filatelistyki w szkole” w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie.

            W obecnej klasie IV b OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, odbyła się w dniu 19 listopada kolejna lekcja na temat spraw związanych z kolekcjonowaniem znaczków pocztowych w ramach cyklu zaproponowanego przez Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana”.

Dzieci z klasy IV b miały już pierwsze lekcje filatelistyki w poprzednim roku szkolnym. Odbyły się one w dniach  27 stycznia, 18 kwietnia i 19 czerwca 2011 roku. Na tych zajęciach  uczniowie zostali zapoznani  z podstawowymi  wiadomościami  o znaczku, kartce pocztowej oraz  poczcie. Sprawozdanie z odbytych lekcji znajdują się na stronie internetowej Klubu „Cracoviana” www.cracoviana.org .

            Zarówno lekcje planowane w 2012 r. jak i najbliższa lekcja, poprzedzona została przygotowaniem przez Jerzego Dudę krótkiego programu oraz rozmowami z dyrektorem szkoły p. Bogdanem Piznalem oraz wychowawczynią klasy p. Lidią Florek, a także przedstawicielkami Poczty Polskiej SA, Regionalnym Działem Filatelistyki i Handlu w Krakowie w osobach Kierowniczki Działu p. Sabiny Głogowskiej oraz Edyty Wesołowskiej (fot. 7).

W programie lekcji z 19 XI. 2012 przewidziano:

  1. Przypomnienie z wcześniejszych lekcji; co to jest znaczek pocztowy, co to jest znak pocztowy, charakterystycznych cech znaczka pocztowego, informacji jakie znajdują się na znaczku, rysunku znaczka i jego możliwej tematyki, muzyki jako motywu znaczków (przypomnienie tematów muzycznych na znaczkach pocztowych.)

Powtórka tematu miała charakter prelekcji multimedialnej, bowiem wcześniejsze lekcje są nagrane na płytach CD.

  1. Kolejne lekcje będą dotyczyły omówienia podstawowego warsztatu kolekcjonera znaczków pocztowych. Lekcje będą prowadzone w formie warsztatów czyli z pełnym zaangażowaniem dzieci.

a/ lekcja czwarta obejmowała omówienie, zaprezentowanie i wspólną pracę z dziećmi spraw dotyczących:

   - form przechowywania znaczków, sposobów ich układania i zabezpieczania przed uszkodzeniem lub zniszczeniem        

  • Albumy i ich rodzaje, klasery, wkładniki, zalety i sposobu użytkowania, hawidy (pokaz wybranych egzemplarzy)
  • pęsetki (pincetki), rodzaje, posługiwanie się nimi
  • szkła powiększające, lupy, ich rodzaje, posługiwanie się, wykorzystywanie

           - wstępnych oględzin i ocen parametrów znaczków w tym dotyczących m. in;

  • ząbkowania (ząbkomierze - co to jest, do czego służy, rodzaje, posługiwanie się i praktyczne wykorzystywanie)
  • rodzaju papieru - fluorescencyjny i zwykły (wykorzystanie lampy ultrafioletowej, do czego służy, posługiwanie się)
  • znaków wodnych (miseczka do wywoływania znaków wodnych – co to jest, do czego służy i jak praktycznie z niej korzystać)

W lekcji uczestniczyło 19 uczniów i uczennic (5 nieobecnych). Obecne były również przedstawicielki Poczty Polskiej SA, Regionalnego Działu Filatelistyki i Handlu w Krakowie pp. Sabina Głogowska i Edyta Wesołowska. Panie zostały gorąco przyjęte przez uczennice i uczniów, a także przez p. wychowawczynię, bowiem dzięki ich staraniom, dzieci otrzymały do dyspozycji niezwykle cenne upominki od Poczty Polskie SA w postaci podstawowego zestawu dla początkującego filatelisty w tym: pęsetki, lupy, ząbkomierza oraz klasera. Dodatkowo Klub „Cracoviana” zakupił z własnych funduszy zamykane plastykowe opakowania na te zestawy (fot. 1) oraz komplety znaczków. Materiały te będą przekazywane na własność dzieciom szczególnie zainteresowanym kolekcjonowaniem znaczków. Do czasu przekazania ich, zostały zdeponowane w klasowej szafie z możliwością wykorzystania przez dzieci na lekcjach wychowawczych.

          Uczniowie bardzo żywo reagowali na prezentowane przez prowadzącego lekcję Jerzego Dudę przyrządy kolekcjonera znaczków w tym, podświetlane lupy różnego typu, formatu i wielkości, także ciekawość wzbudziły dawne albumy i nowe ich rozwiązania jak również wkładniki oraz hawidy. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz lampy emitującej światło ultrafioletowe oraz oglądanie znaczków drukowanych na papierach „świecących” i nieświecących”. Dzieci były aktywne, odpowiadały poprawnie na pytania i widać było ich emocjonalne zaangażowanie.

           Na zakończenie zajęć zaproponowano uczniom, chcącym uczestniczyć w zabawie, ”zadanie domowe”. Tematem zadania jest opisanie wybranego znaczka i znalezienie możliwie największej liczby szczegółów na jego rysunku. Do wyboru dzieci miały trzy znaczki ze słynnej serii „historyczne miasta polskie” wydanej przez Pocztę Polską w 1960 roku projektowanej przez Witolda Chomicza, a mianowicie znaczki przedstawiające widoki Gniezna, Krakowa i Warszawy (do wyboru). Opisy mają zostać przygotowane na kartkach pocztowych, przekazanych przez Klub „Cracoviana”, i przesłane na adres Klubu. Najlepsze prace będą nagradzane i pokazane na stronie internetowej.      

              Na zakończenie lekcji, trwającej ponad jedną godzinę, zostało wykonane wspólne zdjęcie (fot. 2).

            Po lekcji przedstawicielki Poczty Polskiej SA z Krakowa i prowadzący zajęcia zostali przyjęci przez p. Dyrektora szkoły, który podziękował za cenne upominki, prosił o kontynuowanie lekcji oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy Pocztą Polską SA, Klubem „Cracoviana” i Szkołą oraz rozszerzenie formy działania na inne klasy.

            W dniu 23 listopada 2012 roku odbyła się krótka lekcja dodatkowa, w czasie której uczniowie mieli okazję praktycznego posługiwania się ząbkomierzem.(fot. 3, 4, 5 i 6) Posługiwanie się nim sprawiło dzieciom nieco kłopotu i warto do tego urządzenia i pomiaru wrócić na chwilę podczas kolejnej lekcji. W trakcie lekcji , zostały obszerniej omówione sprawy związane z odrobieniem „zadania domowego” z uzupełnieniem informacji o nowej możliwości jego realizacji.

Następna lekcja została zaplanowana na 3 grudnia 2012 roku.  

 

 

                                            Lidia Florek
Wychowawczyni klasy IV b

Jerzy Duda
               Klub „Cracoviana”