Najtrudniejsza lekcja z cyklu „pół godziny filatelistyki w szkole”

           W ramach  cyklu  zajęć pod tytułem „pól godziny filatelistyki w szkole”  w dniu  22 kwietnia  2013  roku  przeprowadzone  zostały  dwie lekcje  w klasie  IV b ( wychowawczyni mgr Lidia Florek) oraz V c  (wychowawczyni mgr Janina   Pieczątkowska)  Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Krakowie. Lekcja przeprowadzona  w klasie IV b, już  piąta z  prowadzonego cyklu, zaliczana była do najtrudniejszych bowiem dotyczyła spraw związanych z  „całościami”. Natomiast lekcja  w klasie V c, pierwsza  z  podanego cyklu,  wprowadzała uczniów  w  podstawowe  zagadnienia dotyczące znaczka pocztowego i  potraktowana została jako zapowiedź  przygotowywanej  na czerwiec „zabawy ze znaczkami”.

            Lekcja w klasie IV b prowadzona była, tradycyjnie,   przez  p. Jerzego Dudę, który  zaprezentował  i omówił  cały szereg przykładów  tzw. całości , które  stanowią jeden z najciekawszych, chociaż najtrudniejszych działów  filatelistyki.  Koperty, na których znajdują się znaczki pocztowe, nalepki, naklejki, odręczne adnotacje, stemple pocztowe  zawierają cały szereg informacji, które trzeba odkrywać niekiedy metodą detektywistyczną. Pośród prezentowanych  „całości”  znalazło się wiele ich rodzajów i typów o których  interesująco  opowiadał  prowadzący lekcję. Zachęcał  również uczniów i uczennice do  właściwego traktowania  kopert  z korespondencji, która otrzymują  Rodzice czy  w ogóle  członkowie Rodziny ,  bowiem wśród kopert mogą znaleźć się różne ciekawostki. Zaapelował również, aby w ramach lekcji „pół  godziny filatelistyki w szkole”  uczniowie  mogli  zaprezentować koperty z korespondencji własnej lub rodzinnej , które  ich zainteresowały.

            Lekcja  w klasie IV b  miała również charakter informacyjny dotyczący  aktualnych spraw związanych z  usługami wprowadzonymi przez Pocztę Polska SA. Uczniowie i uczennice  zostali poinformowani o nowości  czyli wprowadzeniu tzw. znaczków  kategoryzowanych. O tych znaczkach i ich  wykorzystywaniu  mówiła  p. Sabina Głogowska ,kierowniczka  Regionalnego  Oddziału   Handlu i Filatelistyki w Krakowie, z którą  od dawna współpracuje Małopolski Okręg  PZF, Klub „Cracoviana” oraz  Szkoła Muzyczna. Uczniowie z zainteresowaniem  wysłuchali ciekawej prelekcji,  w której p. Sabina Głogowska  wykorzystała materiały informacyjne i poglądowe udostępnione przez Pocztę  w postaci plakatu i  ulotki informacyjnej.

            Lekcja w klasie V c  była prowadzona przez  Jerzego Dudę z wykorzystaniem  techniki multimedialnej. Podstawowa część lekcji przeznaczona była na  informację o znaczku pocztowym i jego treści. Lekcja prowadzona była  interesująco  ze znacznym zaangażowaniem uczniów, z których  część  ma  kontakt ze znaczkami  i kolekcjonowaniem znaczków, gdyż  wśród  członków  ich Rodzin są filateliści. Również  podczas  lekcji w klasie V c  przekazana została uczniom informacja o wprowadzonych  znaczkach kategoryzowanych  oraz omówiony sposób wykorzystywania ich. Informacje te przekazał prowadzący  lekcje Jerzy Duda.

     

                            

Lidia  Florek
wychowawczyni klasy IV b

Janina Pieczątkowska
wychowawczyni klasy  V c

Jerzy Duda
Klub „Cracoviana”