40-lecie Koła PZF nr 70 w Gorlicach

1

       Miło nam poinformować, że w dniu 04.03.2014 r przedstawiciele OKF Cracoviana w osobach Pana Mariana Kazieczko oraz Pana Augustyna Katańskiego wzięli udział w ochodach Jubileuszu 40-lecia istnienia Koła PZF nr 70 w Gorlicach.
       Uroczystość odbyła się w starym budynku dworca kolejowego i przebiegła w miłej i sympatycznej, typowej dla filatelistów atmosferze. Jubilaci w imieniu Klubu zostali uhonorowani "Pucharem Lajkonika", którego obraz zamieszczamy obok.

 

ZARZĄD

"Kanonizacja papieża Jana Pawła II i Jana XXIII" - kartki beznominałowe

Miło nam poinformować, że staraniem OKF "Cracoviana" wydane zostały 2 kartki beznominałowe upamiętniające Kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII w nakładzie 200 sztuk każdej.

 

Administrator

Kolejne spotkanie z młodzieżą w ramach cyklu „Pół godziny filatelistyki w szkole”

         W dniu 24 lutego 2014 roku  w  Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Ignacego Paderewskiego  w Krakowie odbyło się kolejne  spotkanie  uczniów klasy V b  z prowadzącym zajęcia p. Jerzym Dudą . W pierwszej części  spotkania uczniowie, którzy  i wzięli  udział w ogłoszonej, w czasie poprzedniego spotkania, zabawie zaprezentowali  wyniki  swojej pracy  polegającej na  wykorzystania znaczków i kartek pocztowych  do zilustrowania  wybranej przez siebie lekcji. Do tego celu  służył zbiór znaczków i kartek pocztowych, który został przekazany  bezpłatnie  dla uczniów, pozostał w klasie pod okiem dyżurnych i mógł być  wykorzystany przez każdego ucznia do przygotowania ilustracji  na wybrany przez siebie temat. Temat jednak musiał wiązać się z tematem wybranej lekcji.  W zabawie wzięło udział  sześcioro uczniów (fot. 1)

               

       Na grupowej fotografii od lewej: Zuzia Sobczak, Adelajda Adamczyk, Matylda Piotrowicz, Leon Lauterbach, Hania Edelmuller i Julcia Krane. Wybrany temat został udokumentowany znaczkiem lub znaczkami  wklejonymi do zeszytu.  Większość biorących udział w naszej zabawie wybrała temat ochronę środowiska naturalnego i znaczki z tego tematu miały największe wzięcie. Drugim tematem, który został wybrany przez trójkę  uczniów,   były  fauna, a szczególnie zwierzęta w Polsce. Tylko jeden uczeń  upatrzył sobie temat architekturę Renesansu. Ten etap zabawy zakończył się wręczeniem przez prowadzącego nagród w postaci  lizaków; dużych dla  tych, którzy wzięli udział w zabawie, a małych dla  pozostałych uczniów dla  zachęty na przyszłość.  Jak można było się spodziewać, nagrody przypadły do gustu  wszystkim uczniom.
       Kolejnym punktem lekcji była  opowieść o znaczkach na których  są pokazane widoki miast,  charakterystyczne budowle i szczególne miejsca, a nawet  symbole  miast.   Poczta Polska  wydała  wiele  znaczków z tematami „miejskimi”  które zaprezentował prowadzący, rozdając   kartki z  kserograficznymi odbitkami znaczków  z serii „Historyczne miasta polskie” z lat 1960 – 1961. Wspomniał również o nowej serii  znaczków  wydawanych przez Pocztę Polską przedstawiających   widoki różnych  elementów  miast,  rozpoczętej w 2002 roku. Zapowiedziana została  także kolejna zabawa  polegająca na  wykorzystaniu znaczków do  zilustrowania odpowiedzi na pytania „ W których  polskich  miastach  byłam (byłem), a  do których  chciałabym (chciałbym) pojechać”. Do wykorzystania są znaczki i kartki pocztowe  znajdujące się w klasie  z uzupełnieniem zbioru przez prowadzącego o kolejne znaczki. Na zakończenie lekcji  przeprowadzony został krótki test  z zakresu geografii Polski. Uczniowie  poszukiwali na mapie Polski  różnych miast, także tych , które zostały zaprezentowane na znaczkach.  Były to zajęcia typowo „ruchowe”, zdominowane przez  uczniów, którzy  wykazali się dużą znajomością geografii Polski.  Nieco mniejsze zainteresowanie wykazywały w tym zakresie uczennice,  które skupiały się na  oglądaniu i komentowaniu  widoków miast  na otrzymanych odbitkach ksero. Lekcja wzbudziła spore zainteresowanie dzieci, z których wiele  zobowiązało się wziąć udział w kolejnej zabawie.

Lidia Florek
Wychowawczyni klasy V b

Sprawozdanie z corocznego spotkania Członków Klubu.

Zebranie Członków Ogólnopolskiego Klubu Filatelistów „Cracoviana”.

            W dniu 29 stycznia 2014 roku, w Klubie 2 Korpusu Zmechanizowanego, przy ul. Zyblikiewicza 1, miało miejsce doroczne spotkanie Członków Klubu w czasie którego Prezes Klubu złożył sprawozdanie z działalności za rok 2013, zapoznano Członków Klubu z aktualnymi problemami filatelistów w Okręgu Małopolskim oraz przedstawiony został plan pracy na rok 2014. Ważną częścią spotkania było wręczenie nagród dla zdobywcy pierwszej nagrody w klubowym konkursie, wręczenie nagród i upominków dla osób biorących udział w konkursach ogłaszanych w trakcie zebrania oraz wyróżnień za działalność na rzecz Klubu.

            Na początku zebrania uczczono minutą ciszy zmarłego w 2013 roku naszego aktywnego Członka Klubu, Kol. Andrzeja Janika.

            Wybrano prowadzącego zebranie, którym został wiceprezes i zarazem sekretarz Klubu Kol. Augustyn Katański, którego przywitano oklaskami.

            Następnie prezes Klubu złożył gratulacje wszystkim Członkom Klubu uhonorowanym wysokimi odznaczeniami PZF-u. Odznaki „Za zasługi dla polskiej filatelistyki” otrzymali: prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski, odznakę złotą; dr inż. Jerzy Duda, srebrną; Ryszard Matuła, odznakę brązową. Wśród wyróżnionych złotymi odznakami honorowymi PZF –u znaleźli się Kol. kol. Władysław Andreasik i Marian Uchacz. Honorowe odznaczenia wręczone były podczas Noworocznego spotkania filatelistów małopolskich 11 stycznia 2014 roku.

 Wyrazy szczególnego uznania za godne reprezentowanie Klubu na międzynarodowych i krajowych wystawach, wraz z gratulacjami za osiągnięte wyniki w postaci medali złotych i pozłacanych złożone zostały: Prezesowi Honorowemu; Kol. Januszowi Adamczykowi, wiceprezesowi Klubu; Kol .prof. dr hab Jerzemu Bartke, Kol. Januszowi Manterysowi i Marianowi Kazieczce. Gratulacje i wyrazy pełnego uznania kierowane zostały do uhonorowanego brązowymi medalami najstarszego stażem członka Klubu Kol. Jerzego Bąkowskiego.

  Prezes podziękował za pracę na rzecz Klubu kolegom Augustynowi Katańskiemu, wiceprezesowi Klubu, Henrykowi Filipowskiemu członkowi zarządu Klubu oraz Markowi Połacie, administratorowi strony internetowej Klubu. Zaangażowanie wymienionych Kolegów w pracy na rzecz Klubu, zaangażowanie w najlepszym tego słowa znaczeniu, w efekcie zagwarantowało Klubowi w 2013 roku:

a/ funkcjonowanie bez zakłóceń naszych cotygodniowych spotkań klubowych i wymiennych w tradycyjnym miejscu pomimo głębokich zmian administracyjno – własnościowych budynku oraz finansową pomoc w wydawaniu przez Okręg Małopolski czasopisma „Filatelista Małopolski”

b/ istotną zmianę w dotychczasowym funkcjonowaniu Klubu prowadząca z jednej strony do uporządkowania organizacyjnego, a z drugiej do tworzenia większego niż dotychczas poczucia przynależności do Klubu - ze zwróceniem uwagi na obowiązki wynikające z tego faktu- jak również na rozwijaniu rzeczywistej formuły życia klubowego,

          c/ - przygotowanie i wdrożenie szeregu ważnych inicjatyw wynikających z naszych przyjętych przez Klub

         d/ zwiększenie roli internetowego przekazu informacji o aktualnych działaniach członków Klubu, poszerzaniu wiedzy na temat podejmowanych inicjatyw poprzez udostępnianie zarówno środowisku jak i społeczeństwu treści artykułów publikowanych przez członków Klubu oraz utworzenie dodatkowego i dostosowanego do współczesnych warunków kanału kontaktu Internautów z Klubem.

Wymienionym Kolegom należą się wyrazy najwyższego uznania , wobec tego, że w zamian swojej pracy i poświęconego czasu na wypełnianie podjętych zadań mogą otrzymać jedynie oklaski od zebranych na corocznym spotkaniu klubowym. (rzeczywiście były rzęsiste oklaski)

            Klub i jego członkowie podejmowali w 2013 roku działania we wcześniej ustalonych kierunkach to znaczy:

a/ „Kraków – filatelistów obowiązek”,

b/ „Pół godziny dla filatelistyki w szkole”,

c/ uczestniczenia w ważnych wydarzeniach i jubileuszach związanych z Krakowem,

d/ kontynuowania konkursów dotyczących Krakowa.

e/ upowszechnianie wiadomości o działaniach Klubu na własnej stronie internetowej.

Wszystkie wymienione zdania realizowane były w 2013 roku dzięki współpracy w wieloma Kolegami, którym prezes serdecznie podziękował za pomoc i wsparcie.

Oczekiwanym przez zebranych punktem zebrania było ogłoszenie zwycięscy klubowego konkursu pt. Tadeusz Kościuszko i jego związki z Krakowem. W roku 2013 bezkonkurencyjny okazał się kol. Marek Połata, który otrzymał dyplom i główną nagrodę w postaci 1000 złotych.

Tradycją naszych zebrań są juz konkursy przygotowane przez prowadzącego zebranie. Było tych konkursów kilka, a zwyciężcy - wśród których znaleźli się p. Bożena Janik, żona zmarłego Członka Klubu uczestnicząca w zebraniu na zaproszenie Zarządu Klubu (wygrała słynną już :”armatę prezesa”), Marcin Jackowski i Marek Połata - otrzymali podarunki.

Klub uhonorował również Członków, którzy wyróżnili się szczególną pracą i postawą zarówno dla filatelistyki jaki Klubu. Puchary „Lajkonika” otrzymali: prof. dr hab. inż. Kazimierz Sztaba, Marian Kazieczko i Stanisław Wryk. Nagrodę specjalną otrzymał Wiktor Maziarz.

Na zakończenie zebrania odbyła się podniosła uroczystość wręczenia albumu z numerem 003 zawierającego reprodukcje kartek pocztowych z 1939 roku w ozdobnym etui kol. Mieczysławowi Herodowi. Ze względu jednak na nieobecność uhonorowanego, z powodu problemów zdrowotnych, dokonano tylko symbolicznego przekazania upominku przy aplauzie zebranych na stojąco.

Kolejną część zebrania stanowiło towarzyskie spotkanie z poczęstunkiem, w trakcie którego wymieniano poglądy, prowadzono ożywione rozmowy na tematy filatelistyczne i osobiste.

Zarząd Klubu dziękuje obecnym na zebraniu Członkom za udział w spotkaniu, podtrzymywanie kontaktów osobistych i klubowych, a kol. Jerzemu Gurbale za wykonanie dokumentacji fotograficznej wykorzystanej na naszej stronie internetowej. 

Prezentujemy również  "Sprawozdanie z działalności OKF "Cracoviana" za 2013 rok"Plik źródłowy w formacie pdf: http://cracoviana.org/images/stories/articles/sprawozdanie_2013.pdf

Administrator

Rok uroczystych obchodów 100. Rocznicy Wymarszu ku Wolności

Rok uroczystych obchodów 100. Rocznicy Wymarszu ku Wolności przez OKF "CRACOVIANA"
- prezentacja materiałów przygotowanych przez Klub.

Album z numerem 0001 otrzyma Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski,
natomiast album z numerem 0002 został wręczony Prezesowi Okręgu Małopolskiego PZF
prof. Stanisławowi  Mitkowskiemu.

Administrator